Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Úradná tabuľa - archív

 • Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkové konanie

  04.09.2017 VZN

   NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v ...

 • Mesto Brezno vyhlasuje VZN–04/ 2017

  23.08.2017 VZN

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404

 • Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkové konanie

  27.07.2017 VZN

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404 ...

 • Mesto Brezno vyhlasuje VZN–03/ 2017

  28.06.2017 VZN

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2016 o poskytovaní dotácií ...

 • Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkové konanie

  01.06.2017 VZN

   NÁVRH -VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení ...

 • Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkové konanie

  31.05.2017 VZN

   NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 06/2016 o ...

 • Mesto Brezno vyhlasuje VZN–01/ 2017

  22.02.2017 VZN

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej ...

 • Mesto Brezno vyhlasuje VZN–02/ 2017

  22.02.2017 VZN

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými tavebnými ...