Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Aktuálne výstavy a podujatia

Slovensko v štátnej symbolike

13.2.2023 - 28.2.2023

Mesto Brezno v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR , Štátnym archívom v Bratislave a štátnym archívom v Banskej Bystrici pozývajú na výstavu Slovensko v štátnej symbolike.

Unikátna výstava dokumentuje pôvod a vývoj štátneho znaku SR od najstarších čias do súčasnosti. Na jednom mieste prináša viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov viažucich sa k našej štátnej symbolike. Dokumentujú zložitú, 1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z byzantského cirkevného a uhorského panovníckeho symbolu stal symbol územia dnešného Slovenska. Od roku 1918 sa tento, vtedy už medzinárodne rešpektovaný znak Slovenska, stal súčasťou štátneho znaku Československa, od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší štátnym znakom samostatnej Slovenskej republiky a hlavným znamením na jej vlajke.

 

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Brezno Tomáša Abela

 

Výstava sa uskutoční v priestoroch synagógy v Brezne a potrvá do 28.2.2023.

Vstupné: dospelí 1 €, deti/študenti/dôchodcovia/ZŤP 0,50 €

 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 10:00 -12:00 hod. a 14:00-16:00 hod.

Streda: 10:00-13:00 hod.

Piatok: 10:00-12:00 hod. a 14:00-16:00 hod.

 

Čarovná fantázia farieb

Výstava obrazov Božky Gregovej

6.3.2023 - 31.3.2023

 

Výstava vás očarí svojou jednoduchosťou, krásou a úprimnosťou. Autorka v nej hľadá odpovede, chce nájsť správny smer vo svojej enkaustickej tvorbe. Vystavené diela sú tvorené pomocou maliarskej techniky – enkaustiky. Enkaustika je znovuobjavená antická technika maľovania teplým voskom. Je to zabudnutá technika, ktorej korene siahajú až do antického Grécka. Autorka používa striedavo akryl a vosk.

 

Výstava sa uskutoční v priestoroch synagógy v Brezne a potrvá do 31.3.2023.

Vstupné: dospelí 1 €, deti/študenti/dôchodcovia/ZŤP 0,50 €

 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 10:00 -12:00 hod. a 15:00-17:00 hod.

Streda: 11:00-13:00 hod.

Piatok: 10:00-12:00 hod. a 15:00-17:00 hod.