Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Zverejnené: 02.04.2024 15:52:35
obr: Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nad 5000 eur, rekonštrukcii v hoteli Ďumbier a s tým spojeným zvýšením majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti.

 

V stredu 27. marca sa konalo štrnáste pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Vzali na vedomie úpravu dvoch VZN

Na začiatku rokovania poslanci vzali na vedomie zmenu vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno, ktoré sa menilo z dôvodu vykonania úpravy cien o priemernú ročnú infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom SR, t. j. o 10,5 %. Dôvodom sú aj vyššie vstupné náklady na prevádzku pohrebísk. Od polovice apríla sa tak zvýšia poplatky nájomného za hrobové miesta a za činnosti spojené s prevádzkou cintorínskych služieb. Cenník je zverejnený na stránke Technických služieb Brezno.

 Na vedomie tiež vzali vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, a to v súvislosti s prijatím nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára tohto roku.

Zvýšenie majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Po majetkových záležitostiach poslanci rokovali o návrhu na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nad 5000 eur. Ide o viac ako pätnásť rokov staré záležitosti, ktoré samospráva priebežne vymáhala, pričom využila všetky nástroje, ktoré právny poriadok umožňuje. Ako povedal primátor Tomáš Abel, mesto robí všetky kroky na to, aby k takejto skutočnosti nedošlo, kontroluje všetky zmluvy, neplatičov a rieši každý jeden prípad. Pohľadávky sú už dávno premlčané a ich vymáhanie súdnou cestou právny odbor neodporúča, čo poslanci vzali na vedomie.

 V Mestskom hoteli Ďumbier realizujú rozsiahlu rekonštrukciu vnútorných – ubytovacích priestorov budovy. Vzhľadom k tomu, že priestory má len v nájme, rekonštrukčné práce musí zabezpečiť majiteľ budovy, ktorým je mesto. Poslanci preto schválili zvýšenie majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti, a to vo forme peňažného vkladu vo výške 100 000 eur, čo predstavuje 100 % na jej základnom imaní. Dôležitou informáciou je, že zvýšenie základného imania rozpočet mesta na rok 2024 nenavyšuje. Vedenie mesta počítalo s tým, že hotel chce dostať do kladných čísiel, a 100 000 eur bolo rozpočtovaných v rezerve. Ako povedal primátor, služby v hoteli sa skvalitňujú. „Teším sa, že máme čím ďalej tým viac návštevníkov a v službách sa chceme naďalej zlepšovať. Dosť si sľubujeme práve od dokončenia tejto investície, renovácie izieb, ktorá by nás mala dostať do plusových čísiel. Dobrou správou tiež je, že hotel Ďumbier po dvadsiatich rokoch opäť žije, čo sa týka stálej prevádzky a gastroslužieb. S výdajom obedov sme začínali na čísle 90 a teraz je to približne 230, ponúkame tiež Á la carte menu. Podstatné je, čo sa týka tejto investície, že sa budeme uchádzať o externé zdroje. V rámci podpory cestovného ruchu sú vyhlásené výzvy a tento subjekt je na to ako stvorený.“

Odhlasovali dotáciu, výkonom sobášiaceho poverili aj Miroslava Fašanga

Poslanci odhlasovali návrh na prvú zmenu rozpočtu 2024, dotáciu Športovému klubu plávania Brezno vo výške 1898,40 eura, a to na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, na náklady spojené so vstupom na plaváreň za štvrtý kvartál.

 Hlavná kontrolórka podala správu o výsledku kontroly prešetrovania a vybavovania sťažností za rok 2023, ako aj o výsledku kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Obidve správy poslanci vzali na vedomie.

 V závere mestské zastupiteľstvo poverilo výkonom sobášiaceho Miroslava Fašanga.

 Po otázkach poslancov na riaditeľa príspevkovej organizácie, obchodnej spoločnosti a interpeláciách primátor zasadnutie ukončil a všetkým poprial pekné veľkonočné sviatky.

 

autor článku: Monika Dolňanová | ilustračné foto: M. B.

 


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...