Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Zverejnené: 02.04.2024 15:52:35
obr: Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nad 5000 eur, rekonštrukcii v hoteli Ďumbier a s tým spojeným zvýšením majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti.

 

V stredu 27. marca sa konalo štrnáste pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Vzali na vedomie úpravu dvoch VZN

Na začiatku rokovania poslanci vzali na vedomie zmenu vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno, ktoré sa menilo z dôvodu vykonania úpravy cien o priemernú ročnú infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom SR, t. j. o 10,5 %. Dôvodom sú aj vyššie vstupné náklady na prevádzku pohrebísk. Od polovice apríla sa tak zvýšia poplatky nájomného za hrobové miesta a za činnosti spojené s prevádzkou cintorínskych služieb. Cenník je zverejnený na stránke Technických služieb Brezno.

 Na vedomie tiež vzali vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, a to v súvislosti s prijatím nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára tohto roku.

Zvýšenie majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Po majetkových záležitostiach poslanci rokovali o návrhu na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nad 5000 eur. Ide o viac ako pätnásť rokov staré záležitosti, ktoré samospráva priebežne vymáhala, pričom využila všetky nástroje, ktoré právny poriadok umožňuje. Ako povedal primátor Tomáš Abel, mesto robí všetky kroky na to, aby k takejto skutočnosti nedošlo, kontroluje všetky zmluvy, neplatičov a rieši každý jeden prípad. Pohľadávky sú už dávno premlčané a ich vymáhanie súdnou cestou právny odbor neodporúča, čo poslanci vzali na vedomie.

 V Mestskom hoteli Ďumbier realizujú rozsiahlu rekonštrukciu vnútorných – ubytovacích priestorov budovy. Vzhľadom k tomu, že priestory má len v nájme, rekonštrukčné práce musí zabezpečiť majiteľ budovy, ktorým je mesto. Poslanci preto schválili zvýšenie majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti, a to vo forme peňažného vkladu vo výške 100 000 eur, čo predstavuje 100 % na jej základnom imaní. Dôležitou informáciou je, že zvýšenie základného imania rozpočet mesta na rok 2024 nenavyšuje. Vedenie mesta počítalo s tým, že hotel chce dostať do kladných čísiel, a 100 000 eur bolo rozpočtovaných v rezerve. Ako povedal primátor, služby v hoteli sa skvalitňujú. „Teším sa, že máme čím ďalej tým viac návštevníkov a v službách sa chceme naďalej zlepšovať. Dosť si sľubujeme práve od dokončenia tejto investície, renovácie izieb, ktorá by nás mala dostať do plusových čísiel. Dobrou správou tiež je, že hotel Ďumbier po dvadsiatich rokoch opäť žije, čo sa týka stálej prevádzky a gastroslužieb. S výdajom obedov sme začínali na čísle 90 a teraz je to približne 230, ponúkame tiež Á la carte menu. Podstatné je, čo sa týka tejto investície, že sa budeme uchádzať o externé zdroje. V rámci podpory cestovného ruchu sú vyhlásené výzvy a tento subjekt je na to ako stvorený.“

Odhlasovali dotáciu, výkonom sobášiaceho poverili aj Miroslava Fašanga

Poslanci odhlasovali návrh na prvú zmenu rozpočtu 2024, dotáciu Športovému klubu plávania Brezno vo výške 1898,40 eura, a to na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, na náklady spojené so vstupom na plaváreň za štvrtý kvartál.

 Hlavná kontrolórka podala správu o výsledku kontroly prešetrovania a vybavovania sťažností za rok 2023, ako aj o výsledku kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Obidve správy poslanci vzali na vedomie.

 V závere mestské zastupiteľstvo poverilo výkonom sobášiaceho Miroslava Fašanga.

 Po otázkach poslancov na riaditeľa príspevkovej organizácie, obchodnej spoločnosti a interpeláciách primátor zasadnutie ukončil a všetkým poprial pekné veľkonočné sviatky.

 

autor článku: Monika Dolňanová | ilustračné foto: M. B.

 


Novinkyviac

18.06.2024 14:04:36 Kultúra a šport

Organizačné pokyny Paľo Habera & TEAM TOUR 100

  Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky na jedinečný koncert Paľo Habera & TEAM TOUR 100 ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...

17.06.2024 10:34:33 Mesto Brezno

Banisko sa rozrástlo o predajný stánok a trasa k Vyhliadkovej veži o doplnkovú infraštruktúru

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú ...

15.06.2024 18:41:05 Kultúra a šport

POZOR ZMENA - žumarovačka - zlaňovanie 16.6.2024

  Z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia na nedeľu sa zajtra žumarovačka - zlaňovanie veže neuskutoční a o ...

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...

13.06.2024 13:36:02 Mesto Brezno

V ponuke chýbali pohľadnice Brezna a tak si vyrobili vlastné  

Nedostatok klasických suvenírov s motívmi horehronskej metropoly bol natoľko veľký, že sa ich rozhodli vyrobiť sami. ...

12.06.2024 13:27:53 Mesto Brezno

Seniori sa vrátili do detstva nielen v spomienkach

Starší človek sa v myšlienkach veľmi rád vracia do detstva. Možno aj preto, lebo je pre ...

11.06.2024 14:28:09 Mesto Brezno

V synagóge zablahoželali víťazom medzinárodnej kresliarskej súťaže O Bomburovu šabľu

Heslom medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu je od samotného začiatku Za trvalý ...

11.06.2024 14:27:23 Mesto Brezno

Na nábreží Hrona bolo v sobotu veselo. O skvelú zábavu sa postaral Dychový orchester Brezno

Breznianska dychovka v priestoroch na nábreží Hrona ponúkla jedinečný koncert s názvom Na promenáde. Cieľom bolo ...

11.06.2024 14:25:53 Mesto Brezno

Maťko a Leo za Malý Veľký čin roka získali ocenenie a stretli sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Štvrtáci zo Základnej školy Pionierska 2 Maťko Kuvik a Leo Lauro sú malí - veľkí hrdinovia. ...

03.06.2024 13:49:26 Kultúra a šport

Úsmev pri Základnej umeleckej škole potešil návštevníkov nádherným spevom

Počasie trochu potrápilo organizátorov podujatia piatok popoludní, kedy sa rozpršalo. Nič to však nezmenilo na programe, ...

03.06.2024 13:48:33 Kultúra a šport

Ďakovný list si prevzala aj spevácka skupina Senior

Podobnej pocty ako športovcom sa v sobotu dostalo aj jubilujúcemu kolektívu – speváckej skupine Senior pri ...

03.06.2024 13:44:43 Kultúra a šport

Žiaci a študenti breznianskych škôl ukázali, že sú veľmi talentovaní

V piatok dopoludnia námestie patrilo mladým. Žiaci a študenti predviedli svoj talent, šikovnosť, zmerali si sily ...

03.06.2024 13:42:58 Kultúra a šport

Medzinárodný deň detí. Najmenších potešila obľúbená dvojica Paci Pac aj vláčik Bomburáčik

Počas mestských osláv si v Brezne pripomenuli aj Medzinárodný deň detí, ktorý vyšiel na sobotu. Na ...