Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

Zverejnené: 20.03.2023 11:19:45
obr: Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

V breznianskych základných školách Marec – mesiac knihy oslávili tradičným spôsobom. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch primátor so svojím zástupcom, ako aj poslancami mestského zastupiteľstva prvákom a druhákom čítali príbehy od slovenských autorov.

 

BREZNO. Čítanie u detí rozvíja ich kreativitu, podporuje kritické myslenie a zdokonaľuje komunikačné zručnosti.

Zástupcovia mesta zavítali do škôl

Dnešné deti čítajú menej ako v minulosti a príčina je jednoznačná, prítomnosť počítačov, internetu. Dôvody, prečo by mali čítať, sú však jednoznačné: dieťa si rozširuje slovnú zásobu, dokáže sa lepšie vyjadrovať, správne vyslovuje všetky hlásky a hláskové skupiny, poznáva dobro vo všetkých jeho podobách, bohatí si vlastnú fantáziu, spozná svoj vlastný vnútorný svet, pocity, zvýši si sebavedomie.

O tom, že kniha má pre človeka veľký význam, je presvedčené aj vedenie mesta. V piatok 17. marca primátor Tomáš Abel spolu s viceprimátorom Andrejom Barančokom, poslancami mestského zastupiteľstva Ľubicou Štugnerovou a Martinom Ridzoňom navštívili prváčikov a druháčikov breznianskych základných škôl – na Mazorníkove, Pionierskej 2 a Pionierskej 4 a spoločne venovali čas knihe.

Čítanie deti zaujalo

Zástupcovia mesta žiakom čítali diela od slovenských autorov, ako príbehy Zo starej horárne od Márie Haštovej, Rozprávky o dopravných značkách od Petra Stoličného, z kníh Trojruža od Pavla Dobšinského či Smieško z 1. A od Blaženy Mikšíkovej. Výber kníh sa snažili prispôsobiť veku detí, jednoducho tak, aby ich zaujali a nenudili a boli aj poučné. Deti pozorne počúvali a na záver sa spoločne rozprávali o prečítaných príbehoch. Počas čítania si všetci spoločne pripomenuli čaro knihy a uvedomili si viac ako inokedy dôležitosť napísaného slova.

Žiaci boli aj tento rok veľmi aktívni a ako mnohí priznali, radi čítajú, čo zástupcov mesta veľmi potešilo. Na záver dostali sladkú odmenu a deti zasa hosťom poďakovali a darovali im ručne urobené kvietky.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...