Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Základné školy v Brezne prvý polrok školského roka napriek situácii zvládli úspešne

Zverejnené: 07.02.2022 09:56:44
obr: Základné školy v Brezne prvý polrok školského roka napriek situácii zvládli úspešne

Prvý polrok školského roka bol vzhľadom na situáciu náročný, základné školy v Brezne ho však zvládli úspešne. Žiaci už ohodnotenie svojich vedomostí poznajú a po jednodňových prázdninách sa v pondelok 7. februára opäť vrátili do lavíc.

 

BREZNO. Školy sa riadia tzv. školským semaforom.

Vzdelávali sa prezenčne aj dištančne

Situácia okolo šírenia vírusu je denne monitorovaná a v prípade, že sa v triede vyskytne pozitívny žiak, trieda prechádza na dištančné vzdelávanie a žiaci nastupujú do karantény. Z tohto dôvodu v Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša mali v poslednom januárovom týždni z 29 tried zatvorených 19, od 2. februára už len 3. Ako informovala riaditeľka Danka Katonová, pre monitorovanie situácie okolo koronavírusu v škole a obmedzenia jeho šírenia 554 rodičov (94 %) požiadalo o AG samotesty pre svoje deti. Od začiatku školského roka ich rozdali asi 18 000.

 Prvý polrok školského roka 2021/2022 nebol jednoduchý ani pre Základnú školu na Pionierskej 2. „Na začiatku sme si mysleli, že už budeme spokojne pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Od 1. decembra však bolo nariadené dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa, na našej škole v tom období boli v karanténe len dve triedy. Na takýto scenár vzdelávania učitelia aj žiaci boli pripravení už v septembri. Situáciu sme ale spoločne zvládli,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová. Ako dodala, k 1. februáru mali zatvorené 4 triedy. Pre pozitivitu detí uzatvorili aj MŠ B. Němcovej a 3 triedy v MŠ Hradby.

 V Základnej škole na MPČĽ 35 sa prevažne vzdelávali prezenčnou formou. Podľa slov riaditeľa Petra Macka, niektoré triedy na druhom stupni sa postupne vystriedali na dištančnom vyučovaní. Naplánované učivo sa vyučujúcim podarilo zvládnuť a upevňovať so žiakmi ho budú aj v druhom polroku. „ Na dištančnú formu vyučovania sme boli dostatočne pripravení a využili sme poznatky z predchádzajúceho obdobia. Všetci pedagogóvia prešli vzdelávaním a prostredníctvom hodín ZOOM tak mohli zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Samozrejme, zabezpečili sme všetko aj pre žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu a prostredníctvom asistentov sme pre nich sprostredkovali učivo formou poznámok a pracovných listov.“ K 1. februáru mali v karanténe jednu triedu na prvom stupni a dve triedy na druhom.

ZŠ K. Rapoša bola úspešná v projektoch zameraných na doučovanie

Krátky prechod druhého stupňa na dištančné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Karola Rapoša v decembri očakávali pripravení. „Učitelia majú výborne osvojené digitálne zručnosti, služobné notebooky, vyučujúci prírodovedných predmetov navyše aj grafické tablety a on-line hodiny zvládli bez problémov. Štyridsať žiakov malo zo školy požičaný notebook, čím vyšli v ústrety rodinám, ktoré majú viac detí, prípadne nemajú možnosť zabezpečiť technické prostriedky na on-line vyučovanie pre svoje dieťa. Pomohlo by nám ešte, keby mesto zaviedlo voľnú (free) internetovú wifi sieť v oblastiach, kde žijú sociálne slabšie rodiny, čím by sa výrazne pomohlo aj školám v čase dištančného vzdelávania.“

 Škola sa zapojila do projektu ministerstva školstva a v septembri získala finančné prostriedky na program doučovania Spolu múdrejší 2, čo umožnilo žiakom zúčastňovať sa v popoludňajších hodinách prípravy na vyučovanie a dobehnúť učivo, ktoré si počas dištančného vzdelávania v predchádzajúcom školskom roku i tomto polroku nedostatočne precvičili. „Pre úspech projektu a viditeľné výsledky sme sa zapojili aj do ďalšej výzvy na program doučovania na mesiace január – jún 2022 Spolu múdrejší 3 a získali sme 21 000 eur, čo nám pomohlo vytvoriť ďalších 20 skupín na doučovanie a zapojiť do nich až 225 žiakov.“

Na Pionierskej 2 si na konto zapísali množstvo aktivít

Napriek pandemickej situácii bola činnosť ZŠ na Pionierskej 2 pestrá. V septembri pripravili Kabu – netradičné súťažno-zábavné dopoludnie pre žiakov 5. ročníka, ktoré zorganizovali starší spolužiaci. Deviataci si vyskúšali skúšobné Komparo ako predprípravu pre Testovanie 9 a tiež sa zúčastnili na ročníkovej súťaži k 100. výročiu narodeniu A. Dubčeka. V škole zorganizovali olympiády zo slovenského a ruského jazyka, geografie, matematiky. Žiaci 1. stupňa pripravili k Mesiacu úcty k starším darčeky pre starých rodičov, videopozdravy pre osamelých dôchodcov, výstavu vyrezávaných tekvíc, vianočné pozdravy, video aj dielne. Škola sa zúčastnila na akcii Koľko lásky sa zmestí od krabice od topánok, ktorá bola venovaná osamelým občanom. Žiaci pripravili a odoslali 151 škatúľ.

Škola sa zapojila aj do online environmentálneho projektu Ekotopfilm, v januári bola zaradená do projektu Enter pre školy 2021. Žiaci 1. stupňa pokračovali v projekte hokejového klubu a mesta Brezno v korčuľovaní.

 Pedagógom za ich snahu o objektívne zhodnotenie práce žiakov v prvom polroku ďakuje riaditeľka ZŠ na Pionierskej 2 Beáta Prečuchová. „Veľké ďakujem patrí aj rodičom za ich ústretovosť, spoluprácu a pomoc pri dištančnom vzdelávaní. Chcem zaželať pedagogickému zboru, zamestnancom školy a tiež aj zamestnancom materských škôl, žiakom a rodičom pevné zdravie, pretože to je v tejto neľahkej dobe pre všetkých najdôležitejšie.“

Asistenti a sociálni pracovníci sú pre žiakov nesmiernym prínosom

Hoci podmienky pre podujatia a mimoškolské aktivity boli realizované v obmedzenom množstve, podarilo sa niektoré zrealizovať aj v ZŠ na Mazorníkove. Uskutočnili sa triedne kolá olympiád – matematická, fyzikálna, geografická, zo slovenského a anglického jazyka, z chémie a biológie. Víťazi potom školu reprezentovali v ďalších kolách online formou.

 ZŠ je zapojená v projekte V základnej škole úspešnejší 2, prostredníctvom ktorého získala asistentov a sociálnych pracovníkov, ktorí sú pre žiakov nesmiernym prínosom či už na hodinách, na doučovaní alebo pri mimoškolských aktivitách.

 Na konci roka sa v rámci tried konali vianočné besiedky, žiaci pracovali v záujmových útvaroch. „V rámci možností sme sa snažili organizovať podujatia týkajúce sa problematiky šikany a kyberšikany, zúčastnili sme sa na prehliadke Ekofilm, hodiny telesnej výchovy sme prostredníctvom projektu Moduly obohatili v druhom ročníku o prvky gymnastiky,“ dodal riaditeľ školy Peter Macko.

Vychovávateľka Evka Škorváneková už tretí rok organizovala aktivitu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, do ktorej sa zapojili aj žiaci školy a potešili mnohých ľudí v zariadení pre seniorov. Projekt oslovil mnohých, teší sa veľkému záujmu, za čo p. Škorváneková dostane aj ocenenie primátora mesta Brezno.

Vynahradili im čas strávený pri počítačoch

Napriek obmedzeniam v ZŠ Karola Rapoša zapájali žiakov do súťaží a olympiád a rôznych akcií v škole i mimo nej, zorganizovali školské a okresné kolo matematickej olympiády, školské kolá pytagoriády, technickej, biologickej, geografickej, aj recitačnú súťaž Šaliansky Maťko. Nezabudli ani na druhých, zorganizovali dobrovoľnícku akciu pre Tuláčik, kde odniesli deky a matrace zo starých škôlkárskych lehátok, žiaci vyvenčili psíkov. Zapojili sa tiež do výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? a odniesli kontaktnej osobe 151 krabíc naplnených darčekmi. V rámci triednych kolektívov robili rôzne aktivity so žiakmi, aby im vynahradili čas strávený pri počítačoch z dôvodu dištančného vzdelávania. Ako uviedla riaditeľka, vo všetkom pomáhajú rodičia, zaujímajú sa o život v škole. Na Vianoce darovali žiakom zariadenie štyroch oddychových kútikov na chodbách, kde počas prestávok trávia voľné chvíle.

 „Do druhého polroka vstupujeme s nádejou, že pandemický stav už nepotrvá dlho. Tešíme sa, že znova začneme žiť bežný školský život a vrátime sa k aktivitám, ktoré máme tak radi – krúžky, lyžiarsky a plavecký výcvik, exkurzie, výlety, súťaže. Už nám to všetkým veľmi chýba. Aj keď stratený čas nezískame späť, urobíme všetko pre to, aby sme ten, čo máme pred sebou, využili čo najaktívnejšie,“ uzavrela Danka Katonová.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ZŠ P2


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...