Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Základné školy v Brezne prvý polrok školského roka napriek situácii zvládli úspešne

Zverejnené: 07.02.2022 09:56:44
obr: Základné školy v Brezne prvý polrok školského roka napriek situácii zvládli úspešne

Prvý polrok školského roka bol vzhľadom na situáciu náročný, základné školy v Brezne ho však zvládli úspešne. Žiaci už ohodnotenie svojich vedomostí poznajú a po jednodňových prázdninách sa v pondelok 7. februára opäť vrátili do lavíc.

 

BREZNO. Školy sa riadia tzv. školským semaforom.

Vzdelávali sa prezenčne aj dištančne

Situácia okolo šírenia vírusu je denne monitorovaná a v prípade, že sa v triede vyskytne pozitívny žiak, trieda prechádza na dištančné vzdelávanie a žiaci nastupujú do karantény. Z tohto dôvodu v Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša mali v poslednom januárovom týždni z 29 tried zatvorených 19, od 2. februára už len 3. Ako informovala riaditeľka Danka Katonová, pre monitorovanie situácie okolo koronavírusu v škole a obmedzenia jeho šírenia 554 rodičov (94 %) požiadalo o AG samotesty pre svoje deti. Od začiatku školského roka ich rozdali asi 18 000.

 Prvý polrok školského roka 2021/2022 nebol jednoduchý ani pre Základnú školu na Pionierskej 2. „Na začiatku sme si mysleli, že už budeme spokojne pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Od 1. decembra však bolo nariadené dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa, na našej škole v tom období boli v karanténe len dve triedy. Na takýto scenár vzdelávania učitelia aj žiaci boli pripravení už v septembri. Situáciu sme ale spoločne zvládli,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová. Ako dodala, k 1. februáru mali zatvorené 4 triedy. Pre pozitivitu detí uzatvorili aj MŠ B. Němcovej a 3 triedy v MŠ Hradby.

 V Základnej škole na MPČĽ 35 sa prevažne vzdelávali prezenčnou formou. Podľa slov riaditeľa Petra Macka, niektoré triedy na druhom stupni sa postupne vystriedali na dištančnom vyučovaní. Naplánované učivo sa vyučujúcim podarilo zvládnuť a upevňovať so žiakmi ho budú aj v druhom polroku. „ Na dištančnú formu vyučovania sme boli dostatočne pripravení a využili sme poznatky z predchádzajúceho obdobia. Všetci pedagogóvia prešli vzdelávaním a prostredníctvom hodín ZOOM tak mohli zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Samozrejme, zabezpečili sme všetko aj pre žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu a prostredníctvom asistentov sme pre nich sprostredkovali učivo formou poznámok a pracovných listov.“ K 1. februáru mali v karanténe jednu triedu na prvom stupni a dve triedy na druhom.

ZŠ K. Rapoša bola úspešná v projektoch zameraných na doučovanie

Krátky prechod druhého stupňa na dištančné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Karola Rapoša v decembri očakávali pripravení. „Učitelia majú výborne osvojené digitálne zručnosti, služobné notebooky, vyučujúci prírodovedných predmetov navyše aj grafické tablety a on-line hodiny zvládli bez problémov. Štyridsať žiakov malo zo školy požičaný notebook, čím vyšli v ústrety rodinám, ktoré majú viac detí, prípadne nemajú možnosť zabezpečiť technické prostriedky na on-line vyučovanie pre svoje dieťa. Pomohlo by nám ešte, keby mesto zaviedlo voľnú (free) internetovú wifi sieť v oblastiach, kde žijú sociálne slabšie rodiny, čím by sa výrazne pomohlo aj školám v čase dištančného vzdelávania.“

 Škola sa zapojila do projektu ministerstva školstva a v septembri získala finančné prostriedky na program doučovania Spolu múdrejší 2, čo umožnilo žiakom zúčastňovať sa v popoludňajších hodinách prípravy na vyučovanie a dobehnúť učivo, ktoré si počas dištančného vzdelávania v predchádzajúcom školskom roku i tomto polroku nedostatočne precvičili. „Pre úspech projektu a viditeľné výsledky sme sa zapojili aj do ďalšej výzvy na program doučovania na mesiace január – jún 2022 Spolu múdrejší 3 a získali sme 21 000 eur, čo nám pomohlo vytvoriť ďalších 20 skupín na doučovanie a zapojiť do nich až 225 žiakov.“

Na Pionierskej 2 si na konto zapísali množstvo aktivít

Napriek pandemickej situácii bola činnosť ZŠ na Pionierskej 2 pestrá. V septembri pripravili Kabu – netradičné súťažno-zábavné dopoludnie pre žiakov 5. ročníka, ktoré zorganizovali starší spolužiaci. Deviataci si vyskúšali skúšobné Komparo ako predprípravu pre Testovanie 9 a tiež sa zúčastnili na ročníkovej súťaži k 100. výročiu narodeniu A. Dubčeka. V škole zorganizovali olympiády zo slovenského a ruského jazyka, geografie, matematiky. Žiaci 1. stupňa pripravili k Mesiacu úcty k starším darčeky pre starých rodičov, videopozdravy pre osamelých dôchodcov, výstavu vyrezávaných tekvíc, vianočné pozdravy, video aj dielne. Škola sa zúčastnila na akcii Koľko lásky sa zmestí od krabice od topánok, ktorá bola venovaná osamelým občanom. Žiaci pripravili a odoslali 151 škatúľ.

Škola sa zapojila aj do online environmentálneho projektu Ekotopfilm, v januári bola zaradená do projektu Enter pre školy 2021. Žiaci 1. stupňa pokračovali v projekte hokejového klubu a mesta Brezno v korčuľovaní.

 Pedagógom za ich snahu o objektívne zhodnotenie práce žiakov v prvom polroku ďakuje riaditeľka ZŠ na Pionierskej 2 Beáta Prečuchová. „Veľké ďakujem patrí aj rodičom za ich ústretovosť, spoluprácu a pomoc pri dištančnom vzdelávaní. Chcem zaželať pedagogickému zboru, zamestnancom školy a tiež aj zamestnancom materských škôl, žiakom a rodičom pevné zdravie, pretože to je v tejto neľahkej dobe pre všetkých najdôležitejšie.“

Asistenti a sociálni pracovníci sú pre žiakov nesmiernym prínosom

Hoci podmienky pre podujatia a mimoškolské aktivity boli realizované v obmedzenom množstve, podarilo sa niektoré zrealizovať aj v ZŠ na Mazorníkove. Uskutočnili sa triedne kolá olympiád – matematická, fyzikálna, geografická, zo slovenského a anglického jazyka, z chémie a biológie. Víťazi potom školu reprezentovali v ďalších kolách online formou.

 ZŠ je zapojená v projekte V základnej škole úspešnejší 2, prostredníctvom ktorého získala asistentov a sociálnych pracovníkov, ktorí sú pre žiakov nesmiernym prínosom či už na hodinách, na doučovaní alebo pri mimoškolských aktivitách.

 Na konci roka sa v rámci tried konali vianočné besiedky, žiaci pracovali v záujmových útvaroch. „V rámci možností sme sa snažili organizovať podujatia týkajúce sa problematiky šikany a kyberšikany, zúčastnili sme sa na prehliadke Ekofilm, hodiny telesnej výchovy sme prostredníctvom projektu Moduly obohatili v druhom ročníku o prvky gymnastiky,“ dodal riaditeľ školy Peter Macko.

Vychovávateľka Evka Škorváneková už tretí rok organizovala aktivitu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, do ktorej sa zapojili aj žiaci školy a potešili mnohých ľudí v zariadení pre seniorov. Projekt oslovil mnohých, teší sa veľkému záujmu, za čo p. Škorváneková dostane aj ocenenie primátora mesta Brezno.

Vynahradili im čas strávený pri počítačoch

Napriek obmedzeniam v ZŠ Karola Rapoša zapájali žiakov do súťaží a olympiád a rôznych akcií v škole i mimo nej, zorganizovali školské a okresné kolo matematickej olympiády, školské kolá pytagoriády, technickej, biologickej, geografickej, aj recitačnú súťaž Šaliansky Maťko. Nezabudli ani na druhých, zorganizovali dobrovoľnícku akciu pre Tuláčik, kde odniesli deky a matrace zo starých škôlkárskych lehátok, žiaci vyvenčili psíkov. Zapojili sa tiež do výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? a odniesli kontaktnej osobe 151 krabíc naplnených darčekmi. V rámci triednych kolektívov robili rôzne aktivity so žiakmi, aby im vynahradili čas strávený pri počítačoch z dôvodu dištančného vzdelávania. Ako uviedla riaditeľka, vo všetkom pomáhajú rodičia, zaujímajú sa o život v škole. Na Vianoce darovali žiakom zariadenie štyroch oddychových kútikov na chodbách, kde počas prestávok trávia voľné chvíle.

 „Do druhého polroka vstupujeme s nádejou, že pandemický stav už nepotrvá dlho. Tešíme sa, že znova začneme žiť bežný školský život a vrátime sa k aktivitám, ktoré máme tak radi – krúžky, lyžiarsky a plavecký výcvik, exkurzie, výlety, súťaže. Už nám to všetkým veľmi chýba. Aj keď stratený čas nezískame späť, urobíme všetko pre to, aby sme ten, čo máme pred sebou, využili čo najaktívnejšie,“ uzavrela Danka Katonová.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ZŠ P2


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...