Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Základná umelecká škola v Brezne tento rok „oslavuje“ šesťdesiatku

Zverejnené: 11.05.2020 14:54:54
obr: Základná umelecká škola v Brezne tento rok „oslavuje“ šesťdesiatku

Šesťdesiat rokov je naozaj úctyhodný vek a svedčí o tom aj množstvo skvelých a úspešných absolventov, ktorých Základná umelecká škola v Brezne vychovala. O jej histórii, súčasnosti, úspechoch, plánovaných podujatiach pri príležitosti výročia, ktoré sa pre situáciu neuskutočnia, si aspoň v článku zaspomíname spoločne s riaditeľkou ZUŠ Gabrielou Pravotiakovou.

 

Hudobná škola vznikla už v roku 1919

Človek po celé stáročia využíva hudbu a spev ako prostriedok na vyjadrenie svojich pocitov a nálad. Výchova a vzdelávanie v tejto oblasti umenia sú v súčasnej dobe veľmi potrebné. V Brezne nám ich ponúka Základná umelecká škola, ktorá tento rok oslavuje 60. výročie vzniku. Je prirodzené, že pri každom jubileu sa obzeráme aj do minulosti. Ako priblížila riaditeľka ZUŠ Gabriela Pravotiaková, málokto vie, že na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne vznikla hudobná škola už v roku 1919. Navštevovalo ju približne 45 žiakov, ktorí spolu s učiteľmi vystupovali na rôznych akadémiách, oslavách a tradičných kultúrnych večierkoch. „V tejto škole začínali svoju umeleckú dráhu aj niektorí známi hudobníci, napr. Pavol Tonkovič, hudobný skladateľ a upravovateľ ľudových piesní. Veľkým prínosom v 30-tych rokoch 20. storočia bolo pôsobenie pedagóga a huslistu Ernesta Kanderu a jeho manželky Eleny. Hudobná škola fungovala i v čase druhej svetovej vojny, no v roku 1948 vtedajší režim obmedzil činnosť Matice slovenskej a hudobná škola bola zrušená.“

 

V Brezne vyučoval aj významný skladateľ populárnych piesní V. Wick

Činnosť školy obnovili 1. septembra 1959 a veľkú zásluhu na jej otvorení mala Elena Kanderová. „Je zaujímavé čítať v školskej kronike: „Škola mala 16 žiakov klavírnej, 8 žiakov akordeónovej a 22 žiakov v prípravnej hudobnej výchove. V polroku a na konci školského roku vystúpili všetci žiaci na verejnom koncerte, na ktorom preukázali slušné výsledky.“ Zaujímavosťou je, že od roku 1961 vyučoval na vtedajšej ĽŠU v Brezne aj významný skladateľ populárnych piesní Dr. Vojtech Wick,“ uviedla Gabriela Pravotiaková. Ako pokračovala v roku 1991 sa súčasťou školy stávajú detašované pracoviská v Heľpe, Po-lomke a Pohronskej Polhore, ktoré fungujú dnes už ako samostatné základné umelecké školy. Od roku 1996 škola sídli v budove bývalej materskej školy na Krčulovej ulici 21.

 „V posledných rokoch sa zmenilo hlavne financovanie školy, vďaka čomu sme mohli zmodernizovať interiér školy, nakúpiť chýbajúce hudobné nástroje, moderné učebné pomôcky, IKT techniku a hlavne, pre tanečníkov a malých hercov, sme s podporou mesta vybudovali nové priestory na vyučovanie,“ dodala Gabriela Pravotiaková.

 

Žiaci žnú jeden úspech za druhým

Počas existencie školy žiaci získali ocenenia na rôznych medzinárodných, celoslovenských i regionálnych súťažiach. „Široká verejnosť mala možnosť vypočuť si ich výkony v Slovenskom rozhlase v relácii Kľúčik od piatich čiar. Spevácky zbor Úsmev na celoslovenskej súťaži Mládež spieva v Prievidzi v júni 2013 získal zlaté pásmo s pochvalou poroty. Vokálno-inštrumentálna skupina Hronka sa predstavila na medzinárodných festivaloch v Belehrade, holandskom Sneeku a maďarskom Keszthely. Detský dychový orchester na festivaloch vo Valaskej, Detve a Dolnej Súči, kde získal najvyššie ocenenie, Zlaté pásmo s pochvalou poroty a stal sa absolútnym víťazom s titulom majster Slovenska. Najvyššie ocenenie získal aj sláčikový orchester Golden Strings na celoštátnej súťaži komornej a orchestrálnej hry v Gelnici v roku 2017,“ uviedla Gabriela Pravotiaková.

 V Bratislave sa žiaci literárno-dramatického odboru predstavili s divadelnou hrou Hastrošovci. Veľké úspechy dosiahli žiaci výtvarného odboru, a to získaním ocenení na súťažiach v Japonsku, Indii, výstavami v Belgicku či bývalej Juhoslávii. Nezabudnuteľné sú ich ilustrácie ku knihe J. C. Hronského Smelý Zajko. V roku 1998 výtvarníci úspešne reprezentovali na medzinárodnom nórskom projekte Na vlastných nohách. „Predajom svojich obrázkov o Vianociach pomohli pri získavaní finančných prostriedkov na kúpu prístrojov do detských nemocníc.“

 Škola je organizátorom štyroch súťaží: celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch, regionálnej súťaže žiakov ZUŠ v hre na keyboarde, nesúťažnej prehliadky v komornej a orchestrálnej hre, v roku 2013 s medzinárodnou účasťou, a regionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch.

 

Vydali jedno CD a päť DVD

Za 60 rokov existencie škola vychovala do 1800 absolventov. V súčasnosti v nej pracuje 28 pedagogických zamestnancov a 3 nepedagogickí, navštevuje ju 486 žiakov vo všetkých odboroch – najstaršom hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a najmladšom tanečnom, ktorý začal fungovať v školskom roku 2005/06. „V roku 2011 sme otvorili elokovanú triedu výtvarného odboru v ZŠ s MŠ MPČĽ 35 na Mazorníkove a 1. februára 2018 slávnostne elokované pracovisko na Nálepkovej ulici, kde prebieha edukačný proces žiakov literárno-dramatického a tanečného odboru.“

 Ako uviedla Gabriela Pravotiaková, škola vydala jedno CD a päť DVD, tri z premiér detských hudobno-dramatických hier Perníková chalúpka, O dvanástich mesiačikoch, Čarodejnice, jedno DVD z koncertov konaných pri príležitosti 50. výročia založenia školy a posledné z roku 2014, venované tvorbe nemeckého skladateľa Joachima Johowa, ktorý špeciálne pre žiakov školy komponuje rôzne skladby. „Skladateľ sa zúčastnil na slávnostnom koncerte pri príležitosti 55. výročia založenia ZUŠky, v rámci ktorého účinkoval v sláčikovom orchestre.“

 

Všetky plánované podujatia sú zrušené

Podľa slov riaditeľky, škola pri príležitosti 60. výročia plánovala v tomto roku množstvo akcií: predstavenie žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru v elokovanom pracovisku, koncert v synagóge, chrámový koncert v rímskokatolíckom kostole na Mazorníkove, premiéru hudobno-dramatickej hry Červená čiapočka, slávnostný koncert v kinosále MsDK, na ktorom sa mal zúčastniť i medzinárodne uznávaný, nemecký skladateľ a priateľ školy Joachim Johow. „Verejnosť si môže pozrieť výstavu prác žiakov výtvarného odboru v Horehronskom múzeu ako aj na facebooku. Plánovali sme nahrať druhé CD a vydať jubilejné číslo nášho časopisu Zuškárik. Všetko je však pre situáciu zrušené.“

 

Dobehnúť učivo budú môcť v rámci letnej školy

V súčasnosti fungujú v rámci možností školy a samotných učiteľov. „Na internetovom portáli ŠPÚ Učíme na diaľku je množstvo odporúčaní a tipov aj pre ZUŠky, ktoré nám pomáhajú pri vyučovaní na diaľku. Je to pre nás nová skúsenosť, ale väčšina učiteľov sa s tým zhostila na jednotku, čo ma veľmi teší. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať aj rodičom za ich pomoc a spoluprácu, verím, že do konca júna sa ešte v škole všetci stretneme. Učiteľom a žiakom, ktorí nemajú podmienky na domáce vyučovanie, umožním počas prázdnin dobehnúť zameškané učivo v rámci letnej školy,“ dodala Gabriela Pravotiaková.

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia od 24. augusta do 10. septembra

Riaditeľka školy upozorňuje, že na webovom sídle školy www.zusbrezno.sk sú zverejnené informácie a elektronická prihláška pre všetkých záujemcov o štúdium pre školský rok 2020/21. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v čase od 24. augusta do 10. septembra. Presný termín včas oznámia.

 „Ďakujem mestu a všetkým našim priaznivcom za podporu, učiteľom, žiakom a rodičom za ich trpezlivosť. Raz táto mimoriadna situácia určite skončí, vrátime sa ku klasickému vyučovaniu a my sa budeme môcť stretnúť na koncertoch, výstavách a iných predstaveniach žiakov a učiteľov ZUŠ, na ktoré sa už teraz všetci tešíme,“ uzavrela Gabriela Pravotiaková.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto : ZUŠ


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...