Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Zverejnené: 30.08.2021 12:19:29
obr: Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Mesto Brezno od januára spustí prevádzku nového zariadenia pre seniorov s najmodernejším vybavením, v ktorom by si malo nájsť pracovné uplatnenie okolo 30 zamestnancov. Podrobnejšie informácie o jednotlivých pozíciách samospráva čoskoro zverejní vo verejných výzvach.

 

BREZNO. Organizačná štruktúra zariadenia bola pripravená už pred registráciou na VÚC a musí spĺňať zákonom stanovené podmienky.

V zariadení by malo pracovať asi 25 ľudí, v dennom stacionári traja

Na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb je nutný dostatok odborného a obslužného personálu a zároveň v zmysle platnej legislatívy musí byť dodržaný percentuálny podiel odborných zamestnancov na počet klientov. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej to znamená, že v zariadení pre seniorov by malo pracovať zhruba 25 zamestnancov a v dennom stacionári traja. „Ostatní, ktorí zabezpečujú obslužné činnosti, sa úväzkovo prelínajú so zariadením pre seniorov. Tieto čísla zamestnancov počítajú s plne obsadeným zaradením, a to pri oboch sociálnych službách.“

 V novootvorenom zariadení pre seniorov bude pracovať vedúci, sociálny pracovník, zdravotné sestry, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovník pre rozvoj pracovných zručností, opatrovateľky, údržbár, upratovačky, zamestnanec, ktorý bude zabezpečovať výdaj stravy a skladové hospodárstvo, ďalší, ktorý bude zabezpečovať pranie bielizne.

 Výberové konania na jednotlivé pozície mesto začne zverejňovať v septembri. „Keďže ide o rôzne pracovné miesta, aj kvalifikačné predpoklady budú rozličné. Podrobnejšie informácie zverejníme v pripravovaných verejných výzvach.

Klienti musia spĺňať podmienky stanovené zákonom

Záujem verejnosti o sociálne služby nového zariadenia mesto registruje, žiadosti klientov však zatiaľ neprijíma. Samospráva pripravila usmernenie o podmienkach ich podávania, ako aj o postupe prijímania klientov, o čom tiež bude v dohľadnom čase informovať cez regionálnu tlač, webovú stránku mesta či sociálne siete.

Klienti musia spĺňať podmienky stanovené zákonom

Sociálna služba bude poskytovaná celoročne pobytovou formou a určená je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

 Ako informovala Janka Lemberková, úhrada zo strany klienta bude 17 eur na deň bez stravovania. Pri stanovení výšky úhrady mesto vychádzalo z predpokladaných výdavkov, teda nákladov na prevádzku zariadenia, ďalej z príjmov, ktorý pozostáva predovšetkým z finančného príspevku MPSVR. „Jeho výška je určená stupňom odkázanosti klienta. V prvom roku je poskytnutý príspevok na najnižší stupeň odkázanosti, čomu zodpovedá aj jeho výška. Zjednodušene povedané, rozdiel medzi výdavkami a príjmami by mal tvoriť úhradu klienta. Tá by však pri takom výpočte bola veľmi vysoká, preto sme do úvahy brali aj reálnu výšku príjmov našich seniorov a na vyrovnanie rozdielu chceme využiť dotáciu, ktorú ponúka BBSK.“

 Predpokladaná výška nákladov na celodenné stravovanie predstavuje 6 eur pri racionálnom stravovaní a 6,50 pri diétnom stravovaní. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať aspoň 2 jedlá denne, z toho jedno musí byť obed alebo večera.

Klient denného stacionára nemusí dovŕšiť dôchodkový vek

V rámci domova pre seniorov mesto zriadi aj denný stacionár, slúžiaci asi pre 10 klientov. Poskytovať bude sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a dosahuje najmenej III. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, nemusí však dovŕšiť dôchodkový vek. V dennom stacionári bude sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou, teda na určitý čas v pracovných dňoch.

 Denná úhrada klienta v stacionári vychádza na 3 eurá bez stravy, to znamená 60 – 63 eur za mesiac. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať len jedno jedlo denne.

 Prevádzku zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka mesto plánuje spustiť v januári.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

17.09.2021 12:31:54 Mesto Brezno

Nové hracie prvky spestrili vďaka podpore z Nadácie EPH areál MŠ na Clementisovej ulici

BREZNO. Upravený areál a farebné hracie prvky skrášlili dvor materskej školy a potešili jej malých zverencov Mesto ...

13.09.2021 14:51:36 Mesto Brezno

Breznianska Živena oslávila storočnicu

Miestny odbor Živena v Brezne si pripomenul sto rokov od svojho vzniku. Významné výročie si domáce členky, ...

13.09.2021 14:50:12 Mesto Brezno

V synagóge s noblesou uviedli do života prvý hudobný album Martina Vetráka

Martinov sen sa už stal skutočnosťou. V synagóge slávnostne uviedli do života jeho prvý hudobný album. Na ...

13.09.2021 14:48:42 Mesto Brezno

Mesto bude pokračovať v oprave najviac poškodených komunikácií

Brezno začína s rozsiahlou opravou miestnych komunikácií. Rekonštrukcia sa bude týkať najpoškodenejších ciest, chodníkov a iných asfaltových povrchov ...

13.09.2021 14:46:23 Mesto Brezno

V Brezne vybudovali prístrešky pre bicykle, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budúcich cyklotrás

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala ...

06.09.2021 10:52:55 Mesto Brezno

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

V Brezne sa verejne poďakovali osobnostiam, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami ...

06.09.2021 10:51:37 Mesto Brezno

Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 179 prváčikov

Po dvojmesačnom oddychu deťom opäť začali povinnosti. Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 289 ...

06.09.2021 10:50:33 Mesto Brezno

Deň ústavy si pripomenuli aj v Brezne

Aj v Brezne si každoročne 1. septembra pripomínajú významný deň, kedy bol slávnostne prijatý najvyšší zákon ...

30.08.2021 12:19:29 Mesto Brezno

Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Mesto Brezno od januára spustí prevádzku nového zariadenia pre seniorov s najmodernejším vybavením, v ktorom by si malo ...

30.08.2021 12:18:42 Mesto Brezno

V mestskej veži v Brezne vyrastie komín, ktorý sa tam už historicky nachádzal

Mesto v júni začalo s realizáciou projektu Obnova mestskej veže v Brezne. Práce postupujú podľa plánov, zatiaľ neboli ani ...

30.08.2021 12:17:36 Kultúra a šport

V synagóge uvedú do života album Martina Vetráka. Pozvanie prijali aj Sisa Sklovská a Matej Vaník

Úspešný spevák z Brezna Martin Vetrák si splnil veľký sen. Vydal svoj prvý hudobný album, ktorý uvedie ...

24.08.2021 15:33:50 Mesto Brezno

O návštevu dominanty mesta je enormný záujem

Vyhliadková veža v Brezne sa stala obľúbenou atrakciou. Od jej slávnostného otvorenia ubehlo len pár dní a už ...