Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Zverejnené: 30.08.2021 12:19:29
obr: Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Mesto Brezno od januára spustí prevádzku nového zariadenia pre seniorov s najmodernejším vybavením, v ktorom by si malo nájsť pracovné uplatnenie okolo 30 zamestnancov. Podrobnejšie informácie o jednotlivých pozíciách samospráva čoskoro zverejní vo verejných výzvach.

 

BREZNO. Organizačná štruktúra zariadenia bola pripravená už pred registráciou na VÚC a musí spĺňať zákonom stanovené podmienky.

V zariadení by malo pracovať asi 25 ľudí, v dennom stacionári traja

Na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb je nutný dostatok odborného a obslužného personálu a zároveň v zmysle platnej legislatívy musí byť dodržaný percentuálny podiel odborných zamestnancov na počet klientov. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej to znamená, že v zariadení pre seniorov by malo pracovať zhruba 25 zamestnancov a v dennom stacionári traja. „Ostatní, ktorí zabezpečujú obslužné činnosti, sa úväzkovo prelínajú so zariadením pre seniorov. Tieto čísla zamestnancov počítajú s plne obsadeným zaradením, a to pri oboch sociálnych službách.“

 V novootvorenom zariadení pre seniorov bude pracovať vedúci, sociálny pracovník, zdravotné sestry, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovník pre rozvoj pracovných zručností, opatrovateľky, údržbár, upratovačky, zamestnanec, ktorý bude zabezpečovať výdaj stravy a skladové hospodárstvo, ďalší, ktorý bude zabezpečovať pranie bielizne.

 Výberové konania na jednotlivé pozície mesto začne zverejňovať v septembri. „Keďže ide o rôzne pracovné miesta, aj kvalifikačné predpoklady budú rozličné. Podrobnejšie informácie zverejníme v pripravovaných verejných výzvach.

Klienti musia spĺňať podmienky stanovené zákonom

Záujem verejnosti o sociálne služby nového zariadenia mesto registruje, žiadosti klientov však zatiaľ neprijíma. Samospráva pripravila usmernenie o podmienkach ich podávania, ako aj o postupe prijímania klientov, o čom tiež bude v dohľadnom čase informovať cez regionálnu tlač, webovú stránku mesta či sociálne siete.

Klienti musia spĺňať podmienky stanovené zákonom

Sociálna služba bude poskytovaná celoročne pobytovou formou a určená je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

 Ako informovala Janka Lemberková, úhrada zo strany klienta bude 17 eur na deň bez stravovania. Pri stanovení výšky úhrady mesto vychádzalo z predpokladaných výdavkov, teda nákladov na prevádzku zariadenia, ďalej z príjmov, ktorý pozostáva predovšetkým z finančného príspevku MPSVR. „Jeho výška je určená stupňom odkázanosti klienta. V prvom roku je poskytnutý príspevok na najnižší stupeň odkázanosti, čomu zodpovedá aj jeho výška. Zjednodušene povedané, rozdiel medzi výdavkami a príjmami by mal tvoriť úhradu klienta. Tá by však pri takom výpočte bola veľmi vysoká, preto sme do úvahy brali aj reálnu výšku príjmov našich seniorov a na vyrovnanie rozdielu chceme využiť dotáciu, ktorú ponúka BBSK.“

 Predpokladaná výška nákladov na celodenné stravovanie predstavuje 6 eur pri racionálnom stravovaní a 6,50 pri diétnom stravovaní. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať aspoň 2 jedlá denne, z toho jedno musí byť obed alebo večera.

Klient denného stacionára nemusí dovŕšiť dôchodkový vek

V rámci domova pre seniorov mesto zriadi aj denný stacionár, slúžiaci asi pre 10 klientov. Poskytovať bude sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a dosahuje najmenej III. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, nemusí však dovŕšiť dôchodkový vek. V dennom stacionári bude sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou, teda na určitý čas v pracovných dňoch.

 Denná úhrada klienta v stacionári vychádza na 3 eurá bez stravy, to znamená 60 – 63 eur za mesiac. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať len jedno jedlo denne.

 Prevádzku zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka mesto plánuje spustiť v januári.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...

18.03.2024 16:35:34 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta zavítali do škôl medzi prváčikov a čítali im knihy

  Kniha ako najväčší priateľ človeka už od nepamäti patrí medzi našich neodmysliteľných spoločníkov. Dôležitosť čítania ...

18.03.2024 16:34:24 Mesto Brezno

Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Príchod jari je každoročne spojený s upratovaním. Minulý týždeň sa Technické služby pustili do čistenia vstupov ...

15.03.2024 14:47:31 Mesto Brezno

Na Ulici Fraňa Kráľa pribudnú ďalšie odstavné plochy

Začiatkom tohto týždňa sa Technické služby Brezno pustili do výstavby novej odstavnej plochy pre motorové vozidlá. ...