Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Zverejnené: 30.08.2021 12:19:29
obr: Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Mesto Brezno od januára spustí prevádzku nového zariadenia pre seniorov s najmodernejším vybavením, v ktorom by si malo nájsť pracovné uplatnenie okolo 30 zamestnancov. Podrobnejšie informácie o jednotlivých pozíciách samospráva čoskoro zverejní vo verejných výzvach.

 

BREZNO. Organizačná štruktúra zariadenia bola pripravená už pred registráciou na VÚC a musí spĺňať zákonom stanovené podmienky.

V zariadení by malo pracovať asi 25 ľudí, v dennom stacionári traja

Na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb je nutný dostatok odborného a obslužného personálu a zároveň v zmysle platnej legislatívy musí byť dodržaný percentuálny podiel odborných zamestnancov na počet klientov. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej to znamená, že v zariadení pre seniorov by malo pracovať zhruba 25 zamestnancov a v dennom stacionári traja. „Ostatní, ktorí zabezpečujú obslužné činnosti, sa úväzkovo prelínajú so zariadením pre seniorov. Tieto čísla zamestnancov počítajú s plne obsadeným zaradením, a to pri oboch sociálnych službách.“

 V novootvorenom zariadení pre seniorov bude pracovať vedúci, sociálny pracovník, zdravotné sestry, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovník pre rozvoj pracovných zručností, opatrovateľky, údržbár, upratovačky, zamestnanec, ktorý bude zabezpečovať výdaj stravy a skladové hospodárstvo, ďalší, ktorý bude zabezpečovať pranie bielizne.

 Výberové konania na jednotlivé pozície mesto začne zverejňovať v septembri. „Keďže ide o rôzne pracovné miesta, aj kvalifikačné predpoklady budú rozličné. Podrobnejšie informácie zverejníme v pripravovaných verejných výzvach.

Klienti musia spĺňať podmienky stanovené zákonom

Záujem verejnosti o sociálne služby nového zariadenia mesto registruje, žiadosti klientov však zatiaľ neprijíma. Samospráva pripravila usmernenie o podmienkach ich podávania, ako aj o postupe prijímania klientov, o čom tiež bude v dohľadnom čase informovať cez regionálnu tlač, webovú stránku mesta či sociálne siete.

Klienti musia spĺňať podmienky stanovené zákonom

Sociálna služba bude poskytovaná celoročne pobytovou formou a určená je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

 Ako informovala Janka Lemberková, úhrada zo strany klienta bude 17 eur na deň bez stravovania. Pri stanovení výšky úhrady mesto vychádzalo z predpokladaných výdavkov, teda nákladov na prevádzku zariadenia, ďalej z príjmov, ktorý pozostáva predovšetkým z finančného príspevku MPSVR. „Jeho výška je určená stupňom odkázanosti klienta. V prvom roku je poskytnutý príspevok na najnižší stupeň odkázanosti, čomu zodpovedá aj jeho výška. Zjednodušene povedané, rozdiel medzi výdavkami a príjmami by mal tvoriť úhradu klienta. Tá by však pri takom výpočte bola veľmi vysoká, preto sme do úvahy brali aj reálnu výšku príjmov našich seniorov a na vyrovnanie rozdielu chceme využiť dotáciu, ktorú ponúka BBSK.“

 Predpokladaná výška nákladov na celodenné stravovanie predstavuje 6 eur pri racionálnom stravovaní a 6,50 pri diétnom stravovaní. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať aspoň 2 jedlá denne, z toho jedno musí byť obed alebo večera.

Klient denného stacionára nemusí dovŕšiť dôchodkový vek

V rámci domova pre seniorov mesto zriadi aj denný stacionár, slúžiaci asi pre 10 klientov. Poskytovať bude sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a dosahuje najmenej III. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, nemusí však dovŕšiť dôchodkový vek. V dennom stacionári bude sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou, teda na určitý čas v pracovných dňoch.

 Denná úhrada klienta v stacionári vychádza na 3 eurá bez stravy, to znamená 60 – 63 eur za mesiac. V zmysle zákona pri tomto druhu sociálnej služby je klient povinný odobrať len jedno jedlo denne.

 Prevádzku zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka mesto plánuje spustiť v januári.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...