Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

Zverejnené: 16.09.2020 07:37:45
obr: Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery. V prípade, že sú už plné, neukladajte odpad vedľa nich, ale zavolajte na Technické služby, ktoré ich vymenia za prázdne. Zabránite tak neporiadku pri bytových domoch a znečisťovaniu životného prostredia.

 

BREZNO. Technické služby (TS) minulý týždeň rozmiestnili v meste asi desať veľkoobjemových kontajnerov. Ako povedal riaditeľ Lukáš Jeremiáš, počet sa líši každým dňom, pretože sú odvážané a zároveň pristavované, najbližšie budú umiestnené k bytovým domom na uliciach Švermovej, Černákovej, B. Němcovej, ku garážam a záhradkárskym oblastiam.

 Do kontajnerov patrí veľkoobjemový odpad, ktorý nie je možné vhodiť do bežného 1100 l kontajneru. „Je zakázané do nich dávať stavebný, biologicky rozložiteľný odpad, použité pneumatiky, nebezpečný odpad, ako je elektro odpad, farby a obaly z farieb! Nebezpečný odpad je potrebné uložiť vedľa pristaveného kontajnera, alebo tento odpad priviezť počas celého roka do zberného dvora TS. Odpad prevezmeme bezplatne. Použité pneumatiky treba odovzdať do pneuservisu, ktorý je zo zákona povinný ich prevziať bezplatne,“ dodal riaditeľ. Ako pokračoval, TS pristavujú kontajnery na dané miesta podľa rozpisu, ktorý je niekedy aktualizovaný – posunuté termíny v priebehu upratovania, čo spôsobia rôzne nepredvídané udalosti, napr. poruchy strojov alebo PN vodiča. „Kontajnery sú v daný termín odvážané a pristavované podľa potreby. V prípade, že sú plné, netreba odpad ukladať vedľa nich, ale zavolať na TS, ktoré pristavia ďalší prázdny kontajner. Prosíme občanov, aby boli zodpovední, pretože odpad pohádzaný okolo kontajnerov veľmi zle pôsobí na svoje okolie,“ uzavrel šéf techničiarov.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D.P.


Novinkyviac

29.09.2020 12:51:58 Mesto Brezno

V rámci rekonštrukcie nemocnice zmodernizovali aj informačné technológie

Milí čitatelia, opäť pokračujeme v sérii článkov, v ktorých vás informujeme o novinkách v breznianskej nemocnici. Priniesli sme už už ...

29.09.2020 12:50:16 Mesto Brezno

Návštevníci Svetového dňa cestovného ruchu v Brezne zavítali do mangľa aj mestskej veže

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu aj v Brezne pripravili pestrý program. Návštevníci sa dostali na miesta, ...

22.09.2020 09:17:27 Mesto Brezno

Spomienkové stretnutie. Do Brezna zavítal štátny tajomník Ministerstva obrany SR

Pri príležitosti Roku Štefánika, ako aj pripomenutia si výročia Slovenského národného povstania, sa v Brezne uskutočnilo ...

22.09.2020 09:10:39 Mesto Brezno

O prehliadku veže evanjelického kostola pred veľkou opravou zvonov bol záujem väčší ako sa očakával

V utorok 15. septembra Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno ešte pred veľkou opravou zvonov sprístupnil ...

22.09.2020 09:04:44 Mesto Brezno

V obradnej sieni primátor zablahoželal 90-ročnej jubilantke

V sviatočný deň 15. septembra sa v obradnej sieni konala milá slávnosť. Deväťdesiatročná jubilantka prijala slová úcty ...

22.09.2020 09:02:24 Kultúra a šport

Divadelná Chalupka opäť potvrdila, že umenie má svoje nezastupiteľné miesto v živote Brezňanov

Napriek tomu, že situácia spojená s koronavírusom v Čechách spôsobila zrušenie jedného predstavenia, 16. ročník inšpiratívneho ...

18.09.2020 10:09:41 Mesto Brezno

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Brezno a žiadosť o stanovisko

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 ...

16.09.2020 07:41:10 Mesto Brezno

Seniori z Prameňa sa opäť venujú pravidelným aktivitám

O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Svedčí o tom množstvo činností, ktorým sa venujú. ...

16.09.2020 07:40:03 Mesto Brezno

Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Prestrihnutím pásky v stredu 9. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Dr. Clementisa po rekonštrukcii. Desaťročia ...

16.09.2020 07:39:04 Kultúra a šport

Ľadová plocha v Aréna je už plne k dispozícii na korčuľovanie

Od minulého týždňa je už k dispozícii ľadová plocha v breznianskej Aréne. Slúži nielen na tréningy športovcov, ale ...

16.09.2020 07:37:45 Mesto Brezno

Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery. V prípade, že sú ...

08.09.2020 08:18:28 Mesto Brezno

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou ...