Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Zverejnené: 28.06.2022 13:10:45
obr: V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Mestskí poslanci rokovali na svojom pravidelnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, poradovník na byt, dotácie pre kultúrne a športové telesá, znížili počet poslancov v novom volebnom období, ako aj odhlasovali podanie žiadostí na realizáciu projektov spojených s výstavbou cyklotrasy a multifunkčnej športovej haly.

 

BREZNO. V poradí 42. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 22. júna.

Jednorazový príspevok pre novorodenca sa zvýši o 100 eur

V úvode poslanci schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe pôvodného VZN bolo nutné k žiadosti doložiť potvrdenie o tom, že sa dieťa dožilo 28 dní, čo už nie je potrebné, pretože lekári skutočnosti zasielajú elektronicky. Ako informoval viceprimátor Martin Juhaniak, za posledných 6 rokov mesto poskytlo príspevok pri narodení 709 detičiek, čo predstavuje sumu 159 tisíc eur. Na jeho návrh poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku z 250 na 350 eur.

Odhlasovali aktualizovaný poradovník na byt

V bode majetkové záležitosti poslanci okrem iného odsúhlasili poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta, ktorý sociálna komisia aktualizuje najmenej raz za kalendárny polrok, v prípade potreby podľa svojho uváženia aj častejšie. Na 1-izbový byt je 27 žiadateľov (5 nových žiadostí je v procese posudzovania), na 2-izbový byt 77 (8), na 3-izbový 11 (6) a 17 občanov žiada o obytné miestnosti.

Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2021. Ako skonštatovala, hospodárenie mesta aj vlani bolo konzistentné s predošlými rozpočtovými rokmi. Poslanci tiež na vedomie vzali správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta a schválili plán kontrolnej činnosti na druhý polrok.

Zároveň odhlasovali celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 „bez výhrad“, ako aj návrh na II. zmenu rozpočtu a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 3. do 30. 5. 2022.

 Jednými z ďalších bodov boli informatívne správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2021, a to Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Veolie Energia Brezno, Nemocnice s poliklinikou, združenia obcí Ekológ a Sekológ. Všetky správy poslanci vzali na vedomie.

Po novom bude v mestskom zastupiteľstve 18 poslancov

Poslanci schválili návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v druhom polroku 2022, pričom rokovacím dňom ostáva spravidla streda.

 Zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Barančoka na zníženie počtu poslancov, ktorých bolo doteraz 21. „Tak, ako pred štyrmi rokmi, kedy môj návrh neprešiel, aj teraz som presvedčený, že počet poslancov na veľkosť nášho mesta a klesajúci počet našich obyvateľov je neadekvátny. Podporou predmetného návrhu za nasledujúce volebné obdobie naše mesto ušetrí aj na odmenách poslancov desiatky tisíc eur, za ktoré môže mesto vybudovať nové parkovisko, chodník či jedno detské ihrisko, prípadne predmetná úspora by sa dala použiť na zvýšenie miezd niektorých zamestnancov Technických služieb“.

 Za návrh Andreja Barančoka nakoniec zo 14 prítomných hlasovalo 12 poslancov, 1 sa zdržal a 1 bol proti. Volebný obvod č. 1 bude mať 7 poslancov, volebné obvody č. 2 a č. 3 po 5 poslancov a volebný obvod č. 4 jedného poslanca.

Schválili dotácie, ako aj návrh zápisu do mestskej kroniky

Na rad prišlo aj schvaľovanie poskytnutia dotácií pre účely športu a kultúry v roku 2022. Na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku finančné prostriedky získajú: HK Brezno 34 019,09 eura, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno 591,71 eura, Florbalový klub Brezno 520 eur a Spevácky zbor mesta Brezna 2145,97 eura.

 Poslanci za odvedenú dlhoročnú prácu poďakovali kronikárke mesta Anne Štulrajterovej, ktorá informovala o návrhu zápisu do mestskej kroniky za rok 2021. Zároveň odporučili primátorovi mesta zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta.

Podporili ďalšie projekty na výstavbu cyklotrasy ako aj multifunkčnej haly

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu ďalších dvoch projektov, cieľom ktorých je vybudovanie cyklotrasy pre cyklistov na Ulici Fraňa Kráľa v Brezne a na Pionierskej ulici. Výhodou oboch je, že spolufinancovanie mesta nie je nutné.

 V závere rokovania poslanci odhlasovali podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Multifunkčná športová hala, Brezno, ktorá má vzniknúť v areáli Základnej školy s materskou školou na Pionierskej 2.

Ako informoval primátor Tomáš Abel, projekt je nastavený tak, aby posunul šport v Brezne na úplne inú kvalitatívnu úroveň, čo sa týka halového športu. „Hala bude spĺňať najmodernejšie kritériá, hlavne rozsahu veľkosti, pretože takúto v Brezne ani na Horehroní nemáme. Spĺňať by tiež mala podmienky národných či medzinárodných súťaží v halových športoch, ide hlavne o atletiku, volejbal, florbal, futsal a mnohé iné. Súčasťou bude aj lezecká stena, tiež sme vyhoveli žiadosti klubu stolného tenisu, ktorý by mal mať v novej budove zázemie. Hala bude primárne slúžiť pre potreby Pionierskej 2 ako školy so športovým zameraním, chceme však vytvoriť zázemie aj pre verejnosť, a to z exteriéru tejto haly, no vnútorné vybavenie bude určené hlavne škole a športovým klubom,“ uzavrel primátor.

 

MONIKA DOLŇANOVÁ

FOTO: M. B.


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...