Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Zverejnené: 28.06.2022 13:10:45
obr: V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Mestskí poslanci rokovali na svojom pravidelnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, poradovník na byt, dotácie pre kultúrne a športové telesá, znížili počet poslancov v novom volebnom období, ako aj odhlasovali podanie žiadostí na realizáciu projektov spojených s výstavbou cyklotrasy a multifunkčnej športovej haly.

 

BREZNO. V poradí 42. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 22. júna.

Jednorazový príspevok pre novorodenca sa zvýši o 100 eur

V úvode poslanci schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe pôvodného VZN bolo nutné k žiadosti doložiť potvrdenie o tom, že sa dieťa dožilo 28 dní, čo už nie je potrebné, pretože lekári skutočnosti zasielajú elektronicky. Ako informoval viceprimátor Martin Juhaniak, za posledných 6 rokov mesto poskytlo príspevok pri narodení 709 detičiek, čo predstavuje sumu 159 tisíc eur. Na jeho návrh poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku z 250 na 350 eur.

Odhlasovali aktualizovaný poradovník na byt

V bode majetkové záležitosti poslanci okrem iného odsúhlasili poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta, ktorý sociálna komisia aktualizuje najmenej raz za kalendárny polrok, v prípade potreby podľa svojho uváženia aj častejšie. Na 1-izbový byt je 27 žiadateľov (5 nových žiadostí je v procese posudzovania), na 2-izbový byt 77 (8), na 3-izbový 11 (6) a 17 občanov žiada o obytné miestnosti.

Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2021. Ako skonštatovala, hospodárenie mesta aj vlani bolo konzistentné s predošlými rozpočtovými rokmi. Poslanci tiež na vedomie vzali správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta a schválili plán kontrolnej činnosti na druhý polrok.

Zároveň odhlasovali celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 „bez výhrad“, ako aj návrh na II. zmenu rozpočtu a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 3. do 30. 5. 2022.

 Jednými z ďalších bodov boli informatívne správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2021, a to Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Veolie Energia Brezno, Nemocnice s poliklinikou, združenia obcí Ekológ a Sekológ. Všetky správy poslanci vzali na vedomie.

Po novom bude v mestskom zastupiteľstve 18 poslancov

Poslanci schválili návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v druhom polroku 2022, pričom rokovacím dňom ostáva spravidla streda.

 Zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Barančoka na zníženie počtu poslancov, ktorých bolo doteraz 21. „Tak, ako pred štyrmi rokmi, kedy môj návrh neprešiel, aj teraz som presvedčený, že počet poslancov na veľkosť nášho mesta a klesajúci počet našich obyvateľov je neadekvátny. Podporou predmetného návrhu za nasledujúce volebné obdobie naše mesto ušetrí aj na odmenách poslancov desiatky tisíc eur, za ktoré môže mesto vybudovať nové parkovisko, chodník či jedno detské ihrisko, prípadne predmetná úspora by sa dala použiť na zvýšenie miezd niektorých zamestnancov Technických služieb“.

 Za návrh Andreja Barančoka nakoniec zo 14 prítomných hlasovalo 12 poslancov, 1 sa zdržal a 1 bol proti. Volebný obvod č. 1 bude mať 7 poslancov, volebné obvody č. 2 a č. 3 po 5 poslancov a volebný obvod č. 4 jedného poslanca.

Schválili dotácie, ako aj návrh zápisu do mestskej kroniky

Na rad prišlo aj schvaľovanie poskytnutia dotácií pre účely športu a kultúry v roku 2022. Na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku finančné prostriedky získajú: HK Brezno 34 019,09 eura, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno 591,71 eura, Florbalový klub Brezno 520 eur a Spevácky zbor mesta Brezna 2145,97 eura.

 Poslanci za odvedenú dlhoročnú prácu poďakovali kronikárke mesta Anne Štulrajterovej, ktorá informovala o návrhu zápisu do mestskej kroniky za rok 2021. Zároveň odporučili primátorovi mesta zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta.

Podporili ďalšie projekty na výstavbu cyklotrasy ako aj multifunkčnej haly

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu ďalších dvoch projektov, cieľom ktorých je vybudovanie cyklotrasy pre cyklistov na Ulici Fraňa Kráľa v Brezne a na Pionierskej ulici. Výhodou oboch je, že spolufinancovanie mesta nie je nutné.

 V závere rokovania poslanci odhlasovali podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Multifunkčná športová hala, Brezno, ktorá má vzniknúť v areáli Základnej školy s materskou školou na Pionierskej 2.

Ako informoval primátor Tomáš Abel, projekt je nastavený tak, aby posunul šport v Brezne na úplne inú kvalitatívnu úroveň, čo sa týka halového športu. „Hala bude spĺňať najmodernejšie kritériá, hlavne rozsahu veľkosti, pretože takúto v Brezne ani na Horehroní nemáme. Spĺňať by tiež mala podmienky národných či medzinárodných súťaží v halových športoch, ide hlavne o atletiku, volejbal, florbal, futsal a mnohé iné. Súčasťou bude aj lezecká stena, tiež sme vyhoveli žiadosti klubu stolného tenisu, ktorý by mal mať v novej budove zázemie. Hala bude primárne slúžiť pre potreby Pionierskej 2 ako školy so športovým zameraním, chceme však vytvoriť zázemie aj pre verejnosť, a to z exteriéru tejto haly, no vnútorné vybavenie bude určené hlavne škole a športovým klubom,“ uzavrel primátor.

 

MONIKA DOLŇANOVÁ

FOTO: M. B.


Novinkyviac

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...

18.03.2024 16:35:34 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta zavítali do škôl medzi prváčikov a čítali im knihy

  Kniha ako najväčší priateľ človeka už od nepamäti patrí medzi našich neodmysliteľných spoločníkov. Dôležitosť čítania ...