Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Zverejnené: 28.06.2022 13:10:45
obr: V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Mestskí poslanci rokovali na svojom pravidelnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, poradovník na byt, dotácie pre kultúrne a športové telesá, znížili počet poslancov v novom volebnom období, ako aj odhlasovali podanie žiadostí na realizáciu projektov spojených s výstavbou cyklotrasy a multifunkčnej športovej haly.

 

BREZNO. V poradí 42. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 22. júna.

Jednorazový príspevok pre novorodenca sa zvýši o 100 eur

V úvode poslanci schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe pôvodného VZN bolo nutné k žiadosti doložiť potvrdenie o tom, že sa dieťa dožilo 28 dní, čo už nie je potrebné, pretože lekári skutočnosti zasielajú elektronicky. Ako informoval viceprimátor Martin Juhaniak, za posledných 6 rokov mesto poskytlo príspevok pri narodení 709 detičiek, čo predstavuje sumu 159 tisíc eur. Na jeho návrh poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku z 250 na 350 eur.

Odhlasovali aktualizovaný poradovník na byt

V bode majetkové záležitosti poslanci okrem iného odsúhlasili poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta, ktorý sociálna komisia aktualizuje najmenej raz za kalendárny polrok, v prípade potreby podľa svojho uváženia aj častejšie. Na 1-izbový byt je 27 žiadateľov (5 nových žiadostí je v procese posudzovania), na 2-izbový byt 77 (8), na 3-izbový 11 (6) a 17 občanov žiada o obytné miestnosti.

Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2021. Ako skonštatovala, hospodárenie mesta aj vlani bolo konzistentné s predošlými rozpočtovými rokmi. Poslanci tiež na vedomie vzali správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta a schválili plán kontrolnej činnosti na druhý polrok.

Zároveň odhlasovali celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 „bez výhrad“, ako aj návrh na II. zmenu rozpočtu a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 3. do 30. 5. 2022.

 Jednými z ďalších bodov boli informatívne správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2021, a to Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Veolie Energia Brezno, Nemocnice s poliklinikou, združenia obcí Ekológ a Sekológ. Všetky správy poslanci vzali na vedomie.

Po novom bude v mestskom zastupiteľstve 18 poslancov

Poslanci schválili návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v druhom polroku 2022, pričom rokovacím dňom ostáva spravidla streda.

 Zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Barančoka na zníženie počtu poslancov, ktorých bolo doteraz 21. „Tak, ako pred štyrmi rokmi, kedy môj návrh neprešiel, aj teraz som presvedčený, že počet poslancov na veľkosť nášho mesta a klesajúci počet našich obyvateľov je neadekvátny. Podporou predmetného návrhu za nasledujúce volebné obdobie naše mesto ušetrí aj na odmenách poslancov desiatky tisíc eur, za ktoré môže mesto vybudovať nové parkovisko, chodník či jedno detské ihrisko, prípadne predmetná úspora by sa dala použiť na zvýšenie miezd niektorých zamestnancov Technických služieb“.

 Za návrh Andreja Barančoka nakoniec zo 14 prítomných hlasovalo 12 poslancov, 1 sa zdržal a 1 bol proti. Volebný obvod č. 1 bude mať 7 poslancov, volebné obvody č. 2 a č. 3 po 5 poslancov a volebný obvod č. 4 jedného poslanca.

Schválili dotácie, ako aj návrh zápisu do mestskej kroniky

Na rad prišlo aj schvaľovanie poskytnutia dotácií pre účely športu a kultúry v roku 2022. Na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku finančné prostriedky získajú: HK Brezno 34 019,09 eura, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno 591,71 eura, Florbalový klub Brezno 520 eur a Spevácky zbor mesta Brezna 2145,97 eura.

 Poslanci za odvedenú dlhoročnú prácu poďakovali kronikárke mesta Anne Štulrajterovej, ktorá informovala o návrhu zápisu do mestskej kroniky za rok 2021. Zároveň odporučili primátorovi mesta zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta.

Podporili ďalšie projekty na výstavbu cyklotrasy ako aj multifunkčnej haly

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu ďalších dvoch projektov, cieľom ktorých je vybudovanie cyklotrasy pre cyklistov na Ulici Fraňa Kráľa v Brezne a na Pionierskej ulici. Výhodou oboch je, že spolufinancovanie mesta nie je nutné.

 V závere rokovania poslanci odhlasovali podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Multifunkčná športová hala, Brezno, ktorá má vzniknúť v areáli Základnej školy s materskou školou na Pionierskej 2.

Ako informoval primátor Tomáš Abel, projekt je nastavený tak, aby posunul šport v Brezne na úplne inú kvalitatívnu úroveň, čo sa týka halového športu. „Hala bude spĺňať najmodernejšie kritériá, hlavne rozsahu veľkosti, pretože takúto v Brezne ani na Horehroní nemáme. Spĺňať by tiež mala podmienky národných či medzinárodných súťaží v halových športoch, ide hlavne o atletiku, volejbal, florbal, futsal a mnohé iné. Súčasťou bude aj lezecká stena, tiež sme vyhoveli žiadosti klubu stolného tenisu, ktorý by mal mať v novej budove zázemie. Hala bude primárne slúžiť pre potreby Pionierskej 2 ako školy so športovým zameraním, chceme však vytvoriť zázemie aj pre verejnosť, a to z exteriéru tejto haly, no vnútorné vybavenie bude určené hlavne škole a športovým klubom,“ uzavrel primátor.

 

MONIKA DOLŇANOVÁ

FOTO: M. B.


Novinkyviac

06.12.2023 14:28:50 Mesto Brezno

Mesto zorganizovalo burzu informácií určenú žiakom základných škôl

    Kam na strednú školu? Žiakom pri výbere mohla pomôcť Burza stredných škôl okresu Brezno. ...

06.12.2023 14:27:22 Mesto Brezno

Renováciou materskej školy na Mazorníkove samospráva ušetrí náklady na energie

   Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Ulici MPČĽ 35. Hlavným cieľom bolo znížiť spotrebu energie ...

01.12.2023 10:49:34 Mesto Brezno

Úroda medu z breznianskych lesov opäť putovala do škôlok

Mesto už po druhýkrát zásobilo svoje materské školy lesným medom, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri ...

01.12.2023 10:48:37 Kultúra a šport

Brezno hostilo európsky šampionát v mas wrestlingu

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa v posledný novembrový víkend konalo v centre Horehronia, sa zúčastnilo 80 ...

01.12.2023 10:45:02 Mesto Brezno

Vidieť a byť videný. Životne dôležité nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a cyklistov

Celoslovenská dopravno-preventívna akcia Reflex sa konala aj v Brezne. Štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou ...

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:03:45 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok už klope na dvere

Od konca 15. storočia sa v Brezne každý rok, okrem dvoch pandemických, koná tradičný Ondrejský jarmok. ...

16.11.2023 12:02:51 Mesto Brezno

Mesto realizuje projekt modernizácie osvetlenia

  V rámci projektu modernizácie osvetlenia breznianska samospráva upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových ...

16.11.2023 12:01:49 Kultúra a šport

Profesionálni jednotlivci, ale aj dobrovoľní hasiči zo Slovenska a Čiech si zmerali sily na námestí

   V sobotu to na námestí v Brezne poriadne žilo. Tentokrát netradične, konal sa 4. ročník Horehronského ...