Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Zverejnené: 28.06.2022 13:10:45
obr: V novom volebnom období 2022 – 2026 sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 21 na 18

Mestskí poslanci rokovali na svojom pravidelnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, poradovník na byt, dotácie pre kultúrne a športové telesá, znížili počet poslancov v novom volebnom období, ako aj odhlasovali podanie žiadostí na realizáciu projektov spojených s výstavbou cyklotrasy a multifunkčnej športovej haly.

 

BREZNO. V poradí 42. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 22. júna.

Jednorazový príspevok pre novorodenca sa zvýši o 100 eur

V úvode poslanci schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa. Na základe pôvodného VZN bolo nutné k žiadosti doložiť potvrdenie o tom, že sa dieťa dožilo 28 dní, čo už nie je potrebné, pretože lekári skutočnosti zasielajú elektronicky. Ako informoval viceprimátor Martin Juhaniak, za posledných 6 rokov mesto poskytlo príspevok pri narodení 709 detičiek, čo predstavuje sumu 159 tisíc eur. Na jeho návrh poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku z 250 na 350 eur.

Odhlasovali aktualizovaný poradovník na byt

V bode majetkové záležitosti poslanci okrem iného odsúhlasili poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta, ktorý sociálna komisia aktualizuje najmenej raz za kalendárny polrok, v prípade potreby podľa svojho uváženia aj častejšie. Na 1-izbový byt je 27 žiadateľov (5 nových žiadostí je v procese posudzovania), na 2-izbový byt 77 (8), na 3-izbový 11 (6) a 17 občanov žiada o obytné miestnosti.

Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2021. Ako skonštatovala, hospodárenie mesta aj vlani bolo konzistentné s predošlými rozpočtovými rokmi. Poslanci tiež na vedomie vzali správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta a schválili plán kontrolnej činnosti na druhý polrok.

Zároveň odhlasovali celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 „bez výhrad“, ako aj návrh na II. zmenu rozpočtu a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 3. do 30. 5. 2022.

 Jednými z ďalších bodov boli informatívne správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2021, a to Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Veolie Energia Brezno, Nemocnice s poliklinikou, združenia obcí Ekológ a Sekológ. Všetky správy poslanci vzali na vedomie.

Po novom bude v mestskom zastupiteľstve 18 poslancov

Poslanci schválili návrh harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v druhom polroku 2022, pričom rokovacím dňom ostáva spravidla streda.

 Zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Barančoka na zníženie počtu poslancov, ktorých bolo doteraz 21. „Tak, ako pred štyrmi rokmi, kedy môj návrh neprešiel, aj teraz som presvedčený, že počet poslancov na veľkosť nášho mesta a klesajúci počet našich obyvateľov je neadekvátny. Podporou predmetného návrhu za nasledujúce volebné obdobie naše mesto ušetrí aj na odmenách poslancov desiatky tisíc eur, za ktoré môže mesto vybudovať nové parkovisko, chodník či jedno detské ihrisko, prípadne predmetná úspora by sa dala použiť na zvýšenie miezd niektorých zamestnancov Technických služieb“.

 Za návrh Andreja Barančoka nakoniec zo 14 prítomných hlasovalo 12 poslancov, 1 sa zdržal a 1 bol proti. Volebný obvod č. 1 bude mať 7 poslancov, volebné obvody č. 2 a č. 3 po 5 poslancov a volebný obvod č. 4 jedného poslanca.

Schválili dotácie, ako aj návrh zápisu do mestskej kroniky

Na rad prišlo aj schvaľovanie poskytnutia dotácií pre účely športu a kultúry v roku 2022. Na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku finančné prostriedky získajú: HK Brezno 34 019,09 eura, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno 591,71 eura, Florbalový klub Brezno 520 eur a Spevácky zbor mesta Brezna 2145,97 eura.

 Poslanci za odvedenú dlhoročnú prácu poďakovali kronikárke mesta Anne Štulrajterovej, ktorá informovala o návrhu zápisu do mestskej kroniky za rok 2021. Zároveň odporučili primátorovi mesta zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta.

Podporili ďalšie projekty na výstavbu cyklotrasy ako aj multifunkčnej haly

Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu ďalších dvoch projektov, cieľom ktorých je vybudovanie cyklotrasy pre cyklistov na Ulici Fraňa Kráľa v Brezne a na Pionierskej ulici. Výhodou oboch je, že spolufinancovanie mesta nie je nutné.

 V závere rokovania poslanci odhlasovali podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Multifunkčná športová hala, Brezno, ktorá má vzniknúť v areáli Základnej školy s materskou školou na Pionierskej 2.

Ako informoval primátor Tomáš Abel, projekt je nastavený tak, aby posunul šport v Brezne na úplne inú kvalitatívnu úroveň, čo sa týka halového športu. „Hala bude spĺňať najmodernejšie kritériá, hlavne rozsahu veľkosti, pretože takúto v Brezne ani na Horehroní nemáme. Spĺňať by tiež mala podmienky národných či medzinárodných súťaží v halových športoch, ide hlavne o atletiku, volejbal, florbal, futsal a mnohé iné. Súčasťou bude aj lezecká stena, tiež sme vyhoveli žiadosti klubu stolného tenisu, ktorý by mal mať v novej budove zázemie. Hala bude primárne slúžiť pre potreby Pionierskej 2 ako školy so športovým zameraním, chceme však vytvoriť zázemie aj pre verejnosť, a to z exteriéru tejto haly, no vnútorné vybavenie bude určené hlavne škole a športovým klubom,“ uzavrel primátor.

 

MONIKA DOLŇANOVÁ

FOTO: M. B.


Novinkyviac

29.11.2022 10:49:41 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok si zapísal už 532. ročník

Remeselníci zblízka i z ďaleka, chutné špeciality, vôňa vareného vína, medoviny, množstvo spotrebného tovaru, pestrý kultúrny program či ...

29.11.2022 10:48:52 Mesto Brezno

Mikuláš zavíta aj do Brezna

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putuje Mikuláš so sprievodom, nechýba čert či anjel. Do ...

29.11.2022 10:47:56 Mesto Brezno

Na námestí zapálili prvú adventnú sviečku

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na ...

29.11.2022 10:47:01 Kultúra a šport

Umelci z partnerských miest majú skutočne veľký talent

Mestský dom kultúry v Brezne ožil aj minulú sobotu, kedy sa o skvelú atmosféru postarali finalisti súťaže Česko ...

29.11.2022 10:46:08 Kultúra a šport

Školička korčuľovania naďalej pokračuje. Pre veľký úspech realizáciu projektu finančne podporilo mesto

Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo. Vďaka finančnej podpore ...

29.11.2022 10:43:34 Kultúra a šport

Výstava seniorov v Prameni

Seniori z Prameňa sú aktívni a mimoriadne zruční. Svedčí o tom aj výstava ich výrobkov, ktoré si verejnosť mohla ...

24.11.2022 08:49:21

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka podporené z dotácie BBSK

Osobný automobil, altánok či klimatizácia je vybavenie, ktoré mesto Brezno zakúpilo do zariadenia pre seniorov z dotácie ...

22.11.2022 14:48:27 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok začína už tento štvrtok. Prvýkrát ho otvorí sprievod

Ondrejský jarmok mal voľakedy inú podobu, stále však ostal nevšednou spoločenskou udalosťou a zachoval si svoju neopakovateľnú ...

22.11.2022 14:47:40 Mesto Brezno

Prvú adventnú sviečku rozsvietia túto nedeľu aj na námestí v Brezne

Vianoce sa blížia a s nimi i rôzne podujatia, ktoré nám čoraz viac navodzujú sviatočnú atmosféru. Jedno z nich sa ...

22.11.2022 14:46:19 Kultúra a šport

Nenechajte si ujsť hviezdny galaprogram Partnerské mestá majú talent

Po úspešnom spoločnom galaprograme dvoch partnerských miest skvelý projekt z Nového Bydžova prichádza do Brezna. Jedinečné vystúpenie ...

22.11.2022 14:45:22 Mesto Brezno

Pri hrobke rodu Lehotských je už umiestnená aj informačná tabuľka

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne sa už vyníma v celej svojej kráse. Návštevníci sa viac o Hrobke ...

22.11.2022 14:44:35 Mesto Brezno

Predstaviteľom samospráv sa poďakovali za náročné štvorročné obdobie

V obradnej sieni mestského úradu predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia Tatiana Čontofalská poďakovala primátorovi a starostom ...