Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

V mimoriadnej situácii zabezpečujú starostlivosť o klientov aj mestské opatrovateľky

Zverejnené: 07.04.2020 11:48:04
obr: V mimoriadnej situácii zabezpečujú starostlivosť o klientov aj mestské opatrovateľky

Opatrovanie ľudí v staršom veku a v ťažšom zdravotnom stave je jedna zo služieb, ktorú nemôže zastaviť ani koronavírus. Práve naopak, sú odkázaní na pomoc iných, a tak je tomu aj v Brezne.

 

BREZNO. Mesto Brezno zabezpečuje opatrovateľské služby v požadovanom rozsahu.

 

Poďakovanie patrí aj mestským opatrovateľkám

Poďakovanie za pomocnú ruku patrí všetkým, ktorí v tomto čase nemôžu ostať doma. Lekárom, sestrám, všetkým záchranárom, predavačkám, ako aj opatrovateľkám. O zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste sa ich stará 76. Mesto im poskytlo ochranné pomôcky – rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky, ako aj rúška opatrovaným. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej, poskytli im informácie o vzniknutej situácii a poučili ich, aké pravidlá je nutné dodržiavať pre ochranu vlastnú, ako aj klienta. „Vykonávajú činnosti v súlade so zmluvou uzatvorenou s klientom. Ide predovšetkým o pomoc pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosť o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad.“

 

Problémom je nevhodne nastavený čas vyhradený pre nakupovanie seniorov

Priemerný vek klientov v Brezne je asi 75 rokov, vo väčšine so stupňom odkázanosti IV. –VI., čiže sú to ľudia v ťažšom zdravotnom stave. Ako uviedla Janka Lemberková, niektoré opatrovateľky sú na OČR alebo PN, pričom klienti nepožadovali  zástup. „Z dôvodu koronavírusu pozastavili jej poskytovanie traja klienti a opatrovanie si zabezpečili vo vlastnej réžii (zo strany príbuzných).

   Od minulého týždňa vznikol problém najmä nevhodným nastavením času vyhradeného pre nakupovanie seniorov v obchodných reťazcoch. „Opatrovateľky práve v čase od 9.00 do 12.00 zabezpečujú nákup opatrovaným a mali problém do obchodu sa dostať. Čiže musia nakúpiť pred deviatou ráno, alebo naopak po dvanástej, kedy mnohé sú už u iného klienta. Keďže mesto zabezpečuje nákupy aj pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, ktorí nie sú klientmi opatrovateľskej služby, a to  prostredníctvom Slovenského Červeného kríža, túto situáciu sme zaevidovali aj v tomto prípade. Sociálne taxíky v súčasnej období nemôžu prepravovať klientov a mestu pomáhajú aj takouto formou.“

 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú 

Mesto Brezno sa snaží pomôcť seniorom a ťažko zdravotne postihnutým aj doručovaním ochranných rúšok. „Ďakujeme všetkým, ktorí pri týchto činnostiach pomáhajú. Jednak dodávateľom ochranných pomôcok, vodičom sociálnych taxíkov SČK, opatrovateľkám, ako aj ostatným, ktorí v rámci dobrovoľníctva ponúkajú akúkoľvek pomoc. Zároveň by som chcela požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť aj seniorov. Nie vždy je v našich silách zabezpečiť všetko hneď, po prípade sa občas vyskytne aj nejaká chybička. V týchto dňoch zažívame naozaj ťažké okamihy, ale snažíme sa, aby sme každému poradili a pomohli čo najskôr ako sa dá a zvládli túto náročnú situáciu,“ dodala na záver Janka Lemberková.

 

autor článku : Monika Doľňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

28.05.2020 13:59:35 Mesto Brezno

Pri vjazde do Brezna už návštevníkov vítajú originálne vstupné tabule

Podsvietené trojrozmerné objekty z nehrdzavejúcej ocele znázorňujú všetky významné dominanty mesta.   Vlani sa podarilo osadiť ...

27.05.2020 07:36:51 Mesto Brezno

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich ...

27.05.2020 07:35:24 Mesto Brezno

V rámci štvrtej fázy uvoľňovania v Brezne sprístupnili synagógu

Od stredy 20. mája nastala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. V Brezne sprístupnili synagógu, o podmienkach otvorenia ...

27.05.2020 07:34:20 Mesto Brezno

Technické služby Brezno dezinfikujú detské ihriská

Mesto Brezno od Slovnaftu získalo bezplatne 800 litrov dezinfekčného roztoku, ktorý Technické služby používajú na dezinfekciu ...

27.05.2020 07:33:08 Mesto Brezno

V Brezne je možné parkovať prvých tridsať minút zadarmo

Poslanci schválili úpravu piatich VZN mesta Brezno. Zmeny sa týkajú podmienok v poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ...

19.05.2020 13:12:26 Mesto Brezno

Pomocou solárnej energie osvetlia aj okrajové časti Brezna

Breznianska samospráva v týchto dňoch rozširuje sieť verejného osvetlenia o ďalšie svetelné body. V odľahlejších mestských častiach postupne inštaluje ...

19.05.2020 13:10:17 Mesto Brezno

Rozvážal rúška a naďalej riadil mesto

Práve v ťažkých situáciách si uvedomujeme najdôležitejšie hodnoty v živote človeka, ktorými sú práve zdravie, súdržnosť blízkych a spoločne ...

18.05.2020 11:21:29 Mesto Brezno

Mestský úrad je už otvorený od pondelka do piatka podľa platných úradných hodín

V rámci uvoľnenia opatrení súvisiacich s koronavírusom, breznianska samospráva pristúpila k otvoreniu mestského úradu pre verejnosť ako v čase ...

18.05.2020 11:20:18 Mesto Brezno

V meste začali s prvým kosením

Technické služby v Brezne pozornosť začali venovať koseniu verejných priestranstiev. Všetci zamestnanci pri práci dodržiavajú zvýšenú hygienu, ...

18.05.2020 11:19:21 Mesto Brezno

Historický sad na Banisku mesto zveľaďuje aj naďalej.  V tejto časti plánuje zrealizovať ďalšie zaujímavé projekty

Aktivity v rámci projektu obnovy historického ovocného sadu na Banisku stále pokračujú. Na sociálnej sieti primátor oslovil ...

18.05.2020 11:17:15 Mesto Brezno

Po viac ako dvojmesačnej odmlke opäť zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

V stredu 20. mája sa poslanci stretnú na 21. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Brezne, a to za dodržania ...

18.05.2020 11:16:00 Mesto Brezno

MUDr. Čemsák: Zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac vystavení

Prognózy odborníkov sa pomerne často a niekedy rýchlo menia. Je možné, že už o týždeň – dva budú ...