Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V mimoriadnej situácii zabezpečujú starostlivosť o klientov aj mestské opatrovateľky

Zverejnené: 07.04.2020 11:48:04
obr: V mimoriadnej situácii zabezpečujú starostlivosť o klientov aj mestské opatrovateľky

Opatrovanie ľudí v staršom veku a v ťažšom zdravotnom stave je jedna zo služieb, ktorú nemôže zastaviť ani koronavírus. Práve naopak, sú odkázaní na pomoc iných, a tak je tomu aj v Brezne.

 

BREZNO. Mesto Brezno zabezpečuje opatrovateľské služby v požadovanom rozsahu.

 

Poďakovanie patrí aj mestským opatrovateľkám

Poďakovanie za pomocnú ruku patrí všetkým, ktorí v tomto čase nemôžu ostať doma. Lekárom, sestrám, všetkým záchranárom, predavačkám, ako aj opatrovateľkám. O zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste sa ich stará 76. Mesto im poskytlo ochranné pomôcky – rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky, ako aj rúška opatrovaným. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej, poskytli im informácie o vzniknutej situácii a poučili ich, aké pravidlá je nutné dodržiavať pre ochranu vlastnú, ako aj klienta. „Vykonávajú činnosti v súlade so zmluvou uzatvorenou s klientom. Ide predovšetkým o pomoc pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosť o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad.“

 

Problémom je nevhodne nastavený čas vyhradený pre nakupovanie seniorov

Priemerný vek klientov v Brezne je asi 75 rokov, vo väčšine so stupňom odkázanosti IV. –VI., čiže sú to ľudia v ťažšom zdravotnom stave. Ako uviedla Janka Lemberková, niektoré opatrovateľky sú na OČR alebo PN, pričom klienti nepožadovali  zástup. „Z dôvodu koronavírusu pozastavili jej poskytovanie traja klienti a opatrovanie si zabezpečili vo vlastnej réžii (zo strany príbuzných).

   Od minulého týždňa vznikol problém najmä nevhodným nastavením času vyhradeného pre nakupovanie seniorov v obchodných reťazcoch. „Opatrovateľky práve v čase od 9.00 do 12.00 zabezpečujú nákup opatrovaným a mali problém do obchodu sa dostať. Čiže musia nakúpiť pred deviatou ráno, alebo naopak po dvanástej, kedy mnohé sú už u iného klienta. Keďže mesto zabezpečuje nákupy aj pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, ktorí nie sú klientmi opatrovateľskej služby, a to  prostredníctvom Slovenského Červeného kríža, túto situáciu sme zaevidovali aj v tomto prípade. Sociálne taxíky v súčasnej období nemôžu prepravovať klientov a mestu pomáhajú aj takouto formou.“

 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú 

Mesto Brezno sa snaží pomôcť seniorom a ťažko zdravotne postihnutým aj doručovaním ochranných rúšok. „Ďakujeme všetkým, ktorí pri týchto činnostiach pomáhajú. Jednak dodávateľom ochranných pomôcok, vodičom sociálnych taxíkov SČK, opatrovateľkám, ako aj ostatným, ktorí v rámci dobrovoľníctva ponúkajú akúkoľvek pomoc. Zároveň by som chcela požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť aj seniorov. Nie vždy je v našich silách zabezpečiť všetko hneď, po prípade sa občas vyskytne aj nejaká chybička. V týchto dňoch zažívame naozaj ťažké okamihy, ale snažíme sa, aby sme každému poradili a pomohli čo najskôr ako sa dá a zvládli túto náročnú situáciu,“ dodala na záver Janka Lemberková.

 

autor článku : Monika Doľňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...