Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V evanjelickom kostole v Brezne si pripomenuli 85. výročie úmrtia velikána Martina Rázusa

Zverejnené: 12.09.2022 16:09:06
obr: V evanjelickom kostole v Brezne si pripomenuli 85. výročie úmrtia velikána Martina Rázusa

Martin Rázus v Brezne pôsobil 7 rokov, 3 mesiace a 7 dní svojho života. Skonal na breznianskej fare v noci zo soboty na nedeľu o pol jednej 8. augusta 1937, vo veku iba 49 rokov. Pamiatku velikána si breznianski evanjelici uctili slávnostnými službami Božími, ako aj do života uviedli knihu profesora Samuela Brečku s názvom Martin Rázus v Brezne.

 

Slávnosť obohatil aj prednes básní od Martina Rázusa

Nedeľa 4. septembra bola v evanjelickom kostole ako aj v priestoroch fary slávnostná. Pri príležitosti 85. výročia úmrtia evanjelického kňaza, prozaika, básnika, buditeľa, tvorcu duchovných piesní a politika Martina Rázusa sa uskutočnilo stretnutie Rázusovských zborov, ktoré otvorili slávnostné služby Božie. Dozorca domáceho cirkevného zboru Milan Dolňan na pôde Brezna privítal zástupcov cirkevných zborov z Liptovského Mikuláša, Pribyliny, Modry, Kokavy nad Rimavicou, členov predsedníctva Spolku Martina Rázusa z Liptovského Mikuláša, klubu Martina Rázusa Maroško z Brezna, ako aj miestneho odboru Matice slovenskej. Kázal dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Milan Jurík.

 Slávnosť obohatili nielen vyslovené hlboké myšlienky, ale aj prednes básní od Martina Rázusa v podaní Lívie Pozorovej a Márie Strmeňovej.

Do života uviedli novú publikáciu Samuela Brečku

Rodák z Brezna, profesor Samuel Brečka pred časom vydal knihu Výtečníci breznianski z druhej polovice 19. storočia, ktorú do života uviedli v rámci Dní mesta Brezna v priestoroch evanjelickej fary. Uplynuli dva mesiace a svetlo sveta uzrela ďalšia vzácna publikácia Martin Rázus v Brezne, ktorá sa zaoberá životom velikána v prvej polovici 20. storočia v našom meste. Ako uviedol sám autor, v nie príliš rozsiahlej knižke sa v jednotlivých kapitolách venuje iba niekoľkým základným okruhom. „V prvom rade sa snažím popísať situáciu v meste, do ktorého začiatkom roku 1930 prišiel Martin Rázus. Nie je totiž jedno, kde farár alebo spisovateľ pôsobí. Najmä v prípade Martina Rázusa, ktorého Brezno inšpirovalo v jeho literárnej tvorbe. Ale aj dobová politická situácia v meste a v cirkevnom zbore nemohla nemať vplyv na jeho náboženské, politické a do istej miery aj literárne pôsobenie.“

 Publikáciu Martin Rázus v Brezne predstavili najskôr v sobotu 3. septembra v breznianskom kníhkupectve, kde k vzácnemu a hodnotnému dielu zablahoželal autorovi aj primátor Tomáš Abel. Na druhý deň novú knihu Samuela Brečku v evanjelickom kostole farbami biela, modrá, červená uviedli do života evanjelický farár Radim Pačmár a predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej Ivana Kružliaková.

Podujatie spríjemnilo posedenie na dvore fary

Nábožensko-spoločenské podujatie pokračovalo na dvore evanjelickej fary, kde od ranných hodín varili guľáš, nechýbalo chutné občerstvenie, slané aj sladké koláčiky od členiek breznianskeho ev. a. v. cirkevného zboru, všetko doplnené o príjemné rozhovory. Návštevníci využili aj ponuku komentovanej prehliadky pamätnej miestnosti breznianskych literátov a rekonštruovaných zvonov v 40-metrovej veži kostola.

 Ako na záver zhodnotil domáci zborový farár Radim Pačmár, verí, že stretnutie Rázusovských zborov bolo požehnaním a obohatením pre celý cirkevný zbor i hostí, ktorí sa na ňom zúčastnili. „Nedeľa bola veľmi vzácna. Som vďačný za všetkých, ktorí sa podieľali na príprave, i za tých, ktorí zavítali do nášho spoločenstva. Ďakujem za všetku prácu, pomoc, prinesené koláče a za chutný guľáš. Prežili sme krásny spoločný čas. Vďaka Pánu Bohu za jeho požehnanie, aj za dobré počasie.“

Poďakovanie patrí pánovi Milanovi Pivovarčimu za fotografické zdokumentovanie podujatí.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: Milan Pivovarči


Novinkyviac

03.10.2023 13:04:01 Mesto Brezno

Voda spieva pozná víťazov. Špeciálne ocenenie in memoriam udelili ujovi Libičovi

Studničkár ujo Libič stále žije v našich srdciach a spomienkach. Záslužnú činnosť vzácneho a múdreho človeka ...

02.10.2023 16:02:16 Mesto Brezno

Parlamentné voľby vyhral Smer. Podporu získal aj v mnohých obciach okresu Brezno

  Na Slovensku je rozhodnuté.  Do parlamentu sa dostane šesť strán a jedna koalícia. V 66 okrskoch ...

02.10.2023 12:42:26 Mesto Brezno

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení ...

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...