Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

V Brezne začali s veľkou opravou zvonov veže evanjelického kostola

Zverejnené: 25.11.2020 13:53:12
obr: V Brezne začali s veľkou opravou zvonov veže evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV Brezno pristúpil k veľkej oprave zvonov veže evanjelického kostola, ktorá spočíva vo výmene sŕdc a pohonu modernými lineárnymi motormi. Ešte pred ich zvesením sa poslednýkrát rozozneli v nedeľu 15. novembra o 17. hodine.

 

BREZNO. Ku zvonom do výšky 25 metrov sa dá vyjsť po 115 schodoch.

 

Merania ukázali, že srdcia boli tvrdšie ako telo zvonov

Cirkevný zbor ECAV Brezno minulý týždeň pristúpil k oprave zvonov, ktorá spočíva vo výmene sŕdc a pohonu modernými lineárnymi motormi. Na pohone zvonov 50-ročnými elektromotormi často dochádzalo k poruchám, ktoré sú už neopraviteľné. Pri meraní sa ukázalo, že boli tvrdšie ako telo zvonov. Keďže v rámci týchto opráv je potrebné zvesenie zvonov, pristúpia aj k výmene závesov, liatinové nahradia z dubového dreva.

 

Ešte pred opravou zborový farár Radim Pačmár pozýval na  „rozlúčku" so zvonmi. „Vyjdite pred domy, na balkóny, prípadne sa prejdite k chrámu. Započúvajme sa do ich zvuku, pretože potom na dva až tri týždne stíchnu (vrátane odbíjania času). Za tie roky oznamovali odchod mnohých stoviek ľudí z tohto sveta, tešili sa radosťou zo sobášov, nespočetnekrát pozývali veriace srdcia do chrámu Božieho. Poďakujme s dojatím Pánu Bohu a vyprosujme zároveň požehnanie pre práce, ktoré sú pred nami. Nech práce úspešne prebehnú, aby opravené zvony mohli v plnej kráse oznamovať príchod adventu, nového cirkevného roka, ako aj zvoniť na Pamiatku posvätenia chrámu v 1. nedeľu adventnú." Poslednýkrát pred veľkou opravou sa zvony veže evanjelického kostola rozozneli v nedeľu 15. novembra o 17.00.

 

Práce sú aj pre skúsených odborníkov veľkou výzvou

Nadišiel deň s veľkým očakávaním. Oprava zvonov je od pondelka 16. novembra v rukách firmy, ktorá od roku 2012 sa profesionálne venuje zvonom a ich pohonu. Ide o fyzicky namáhavú prácu, no partia chlapov zložená z tesárov, strojárov aj elektrikárov ju zvláda bez komplikácií. „My sme odborníci vo svojich základných odboroch, ktoré sa vo zvonoch zároveň združujú, je tam elektrina, kov aj drevo. Osvojili sme si teóriu a po 8-ročnej praxi máme na to aj know how,“ uviedol konateľ Miloš Rychtárech. Ako pokračoval, na začiatku realizácie veľkého projektu preverili, aké majú možnosti, priestorové podmienky. Po prípravných prácach zvesili zvony a odstránili staré technické príslušenstvo, čiže srdcia, pohon a závesy. Na rad prišli dispozičné úpravy na umiestnenie pohonov a ložiskových domcov vo zvonovej stolici a poskladajú nové technické príslušenstvo na zvony, ktoré postupne zdvihnú.

 

Zvuk zvonov bude odlišný od predchádzajúceho

Podľa slov odborníka, zvony vo veži evanjelického kostola sú v uspokojivom stave, nie sú zničené ani nadmerne opotrebované, vydržia ešte storočia. Záleží to však aj od mechanizmu, ako často ich bude cirkevný zbor používať a ako často sa budú meniť srdcia. Ak by zvony osadili s pôvodnými srdciami, rapídne by sa im skrátila životnosť, pretože by ich opotrebovávali.

  Zvony sa už čoskoro opäť rozozvučia, ich zvuk však bude odlišný. Zmení sa perióda, t. j. počet úderov srdca za minútu, pričom úder bude mäkší.

 

Väčšinu nákladov na rekonštrukciu preplatí mesto

Ak všetko pôjde ako doposiaľ, bez komplikácií, s prácami vo veži by mohli finišovať už tento piatok. Celá oprava bude stáť vyše 34 000 eur. Z iniciatívy primátora Tomáša Abela sa na rekonštrukcii bude podieľať aj mesto Brezno, ktoré prispeje na viac ako polovicu nákladov cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horehronie.

   Cirkevný zbor sa snažil hľadať aj iné možnosti na financovanie. V septembri evanjelický farár Radim Pačmár zorganizoval prehliadku zvonice, o ktorú bol veľký záujem. Z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo nádherných takmer 1000 eur. Vďaka patrí tiež všetkým, ktorí na opravu prispeli a stále prispievajú dobrovoľnou finančnou čiastkou. Podporiť túto snahu je ešte stále možné na transparentný účet:

 SK 4909000000005173823630.

 

Najväčší zvon pochádza z roku 1883

Rekonštrukcia zvonov sa od ich osadenia už konala, no nie v takom veľkom rozsahu ako tentokrát. Vo zvonici evanjelického kostola  sa nachádzajú štyri zvony. Tri z 20-tych rokov minulého storočia a štvrtý z roku 1883, s hmotnosťou 3032 kg, je najväčším v evanjelických kostoloch na Slovensku a dvanástym najväčším na Slovensku vôbec. Tri pôvodné zvony boli použité na vojnové účely a nanovo odliate a osadené v roku 1923. Ako náhrada zrekvírovaných zvonov je druhý, ktorý má váhu 1390 kg, je to tzv. raňajší zvon, nad ním je zvon večerný (942 kg) a najmenší (363 kg.).

 

Na najväčšom zvone je latinský nápis, ktorý v preklade znamená: „S námahou a výdavkami ma dalo odliať a zasvätiť slobodné kráľovské mesto Brezno nad Hronom, keď úrad mešťanostu zastával Samuel Lopušný a cirkevný dozorca bol Andrej Bánko. 1883. Ulial František Walser, Budapešť". Tento zvon darovalo mesto na ohlasovanie zvláštnych udalostí z dôvodu, že v tom roku bol v Brezne požiar, zhorela fara, časť farských budov a kostola.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : M.D.


Novinkyviac

18.01.2021 12:34:04 Mesto Brezno

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar ...

13.01.2021 14:23:10 Mesto Brezno

Občania nad 62 rokov o zníženie poplatku za komunálny odpad žiadať nemusia, zľavu majú automaticky

Poplatníci za komunálny odpad, pozor! Ak idete študovať, pracovať, bývať mimo Brezna, podajte si do konca ...

13.01.2021 14:03:59 Mesto Brezno

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Termín sa blíži. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára   ...

13.01.2021 09:01:37 Mesto Brezno

Nová služba pre obyvateľov mesta Brezno

  Vážení obyvatelia mesta Brezno,  z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku a tiež v našom ...

12.01.2021 14:34:08 Mesto Brezno

V breznianskej nemocnici ako prvý prišiel na svet Samko

Na prvé dieťatko v novom roku si v breznianskej nemocnici museli počkať do 2. januára. V tento deň sa ...

12.01.2021 14:30:09 Mesto Brezno

Novoročný príhovor primátora mesta Brezno

Vážení spoluobčania, milí Brezňania,  obdobie sviatočných dní je za nami. Napriek tomu, že bolo iné ...

12.01.2021 14:26:13 Mesto Brezno

Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Breznianski poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zrušili hazardné hry na území mesta, odsúhlasili prijatie ...

12.01.2021 14:25:02 Mesto Brezno

Mesto a obce podpísali Memorandum o spolupráci

Mesto Brezno a susediace obce sa spojili, aby zlepšovali podmienky pre život svojich obyvateľov. Pristúpili k vytvoreniu spoločného ...

17.12.2020 11:06:24 Mesto Brezno

Vďaka skvelému projektu seniori z domovov v Brezne a okolí budú mať krajšie Vianoce

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú aj o pomoci iným. Vďaka skvelému projektu a jeho ambasádorke za ...

17.12.2020 10:58:43 Mesto Brezno

Vianočný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Brezňania a Horehronci,   dovoľte mi prihovoriť sa Vám pred blížiacimi sa vianočnými ...

10.12.2020 09:42:29 Kultúra a šport

Mikuláš s pomocníkmi po Brezne putoval

Tohtoročné stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi bolo netradičné. Po Brezne a mestských častiach spoločne za deťmi putovali.   ...

10.12.2020 09:40:05 Mesto Brezno

V Brezne pribudli hnedé kontajnery na zelený bioodpad z domácností

Separovať už nebudeme iba plasty, papier či sklo. V Brezne pribudli hnedé kontajnery, ktoré sú určené na ...