Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne začali s veľkou opravou zvonov veže evanjelického kostola

Zverejnené: 25.11.2020 13:53:12
obr: V Brezne začali s veľkou opravou zvonov veže evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV Brezno pristúpil k veľkej oprave zvonov veže evanjelického kostola, ktorá spočíva vo výmene sŕdc a pohonu modernými lineárnymi motormi. Ešte pred ich zvesením sa poslednýkrát rozozneli v nedeľu 15. novembra o 17. hodine.

 

BREZNO. Ku zvonom do výšky 25 metrov sa dá vyjsť po 115 schodoch.

 

Merania ukázali, že srdcia boli tvrdšie ako telo zvonov

Cirkevný zbor ECAV Brezno minulý týždeň pristúpil k oprave zvonov, ktorá spočíva vo výmene sŕdc a pohonu modernými lineárnymi motormi. Na pohone zvonov 50-ročnými elektromotormi často dochádzalo k poruchám, ktoré sú už neopraviteľné. Pri meraní sa ukázalo, že boli tvrdšie ako telo zvonov. Keďže v rámci týchto opráv je potrebné zvesenie zvonov, pristúpia aj k výmene závesov, liatinové nahradia z dubového dreva.

 

Ešte pred opravou zborový farár Radim Pačmár pozýval na  „rozlúčku" so zvonmi. „Vyjdite pred domy, na balkóny, prípadne sa prejdite k chrámu. Započúvajme sa do ich zvuku, pretože potom na dva až tri týždne stíchnu (vrátane odbíjania času). Za tie roky oznamovali odchod mnohých stoviek ľudí z tohto sveta, tešili sa radosťou zo sobášov, nespočetnekrát pozývali veriace srdcia do chrámu Božieho. Poďakujme s dojatím Pánu Bohu a vyprosujme zároveň požehnanie pre práce, ktoré sú pred nami. Nech práce úspešne prebehnú, aby opravené zvony mohli v plnej kráse oznamovať príchod adventu, nového cirkevného roka, ako aj zvoniť na Pamiatku posvätenia chrámu v 1. nedeľu adventnú." Poslednýkrát pred veľkou opravou sa zvony veže evanjelického kostola rozozneli v nedeľu 15. novembra o 17.00.

 

Práce sú aj pre skúsených odborníkov veľkou výzvou

Nadišiel deň s veľkým očakávaním. Oprava zvonov je od pondelka 16. novembra v rukách firmy, ktorá od roku 2012 sa profesionálne venuje zvonom a ich pohonu. Ide o fyzicky namáhavú prácu, no partia chlapov zložená z tesárov, strojárov aj elektrikárov ju zvláda bez komplikácií. „My sme odborníci vo svojich základných odboroch, ktoré sa vo zvonoch zároveň združujú, je tam elektrina, kov aj drevo. Osvojili sme si teóriu a po 8-ročnej praxi máme na to aj know how,“ uviedol konateľ Miloš Rychtárech. Ako pokračoval, na začiatku realizácie veľkého projektu preverili, aké majú možnosti, priestorové podmienky. Po prípravných prácach zvesili zvony a odstránili staré technické príslušenstvo, čiže srdcia, pohon a závesy. Na rad prišli dispozičné úpravy na umiestnenie pohonov a ložiskových domcov vo zvonovej stolici a poskladajú nové technické príslušenstvo na zvony, ktoré postupne zdvihnú.

 

Zvuk zvonov bude odlišný od predchádzajúceho

Podľa slov odborníka, zvony vo veži evanjelického kostola sú v uspokojivom stave, nie sú zničené ani nadmerne opotrebované, vydržia ešte storočia. Záleží to však aj od mechanizmu, ako často ich bude cirkevný zbor používať a ako často sa budú meniť srdcia. Ak by zvony osadili s pôvodnými srdciami, rapídne by sa im skrátila životnosť, pretože by ich opotrebovávali.

  Zvony sa už čoskoro opäť rozozvučia, ich zvuk však bude odlišný. Zmení sa perióda, t. j. počet úderov srdca za minútu, pričom úder bude mäkší.

 

Väčšinu nákladov na rekonštrukciu preplatí mesto

Ak všetko pôjde ako doposiaľ, bez komplikácií, s prácami vo veži by mohli finišovať už tento piatok. Celá oprava bude stáť vyše 34 000 eur. Z iniciatívy primátora Tomáša Abela sa na rekonštrukcii bude podieľať aj mesto Brezno, ktoré prispeje na viac ako polovicu nákladov cez Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horehronie.

   Cirkevný zbor sa snažil hľadať aj iné možnosti na financovanie. V septembri evanjelický farár Radim Pačmár zorganizoval prehliadku zvonice, o ktorú bol veľký záujem. Z dobrovoľného vstupného sa vyzbieralo nádherných takmer 1000 eur. Vďaka patrí tiež všetkým, ktorí na opravu prispeli a stále prispievajú dobrovoľnou finančnou čiastkou. Podporiť túto snahu je ešte stále možné na transparentný účet:

 SK 4909000000005173823630.

 

Najväčší zvon pochádza z roku 1883

Rekonštrukcia zvonov sa od ich osadenia už konala, no nie v takom veľkom rozsahu ako tentokrát. Vo zvonici evanjelického kostola  sa nachádzajú štyri zvony. Tri z 20-tych rokov minulého storočia a štvrtý z roku 1883, s hmotnosťou 3032 kg, je najväčším v evanjelických kostoloch na Slovensku a dvanástym najväčším na Slovensku vôbec. Tri pôvodné zvony boli použité na vojnové účely a nanovo odliate a osadené v roku 1923. Ako náhrada zrekvírovaných zvonov je druhý, ktorý má váhu 1390 kg, je to tzv. raňajší zvon, nad ním je zvon večerný (942 kg) a najmenší (363 kg.).

 

Na najväčšom zvone je latinský nápis, ktorý v preklade znamená: „S námahou a výdavkami ma dalo odliať a zasvätiť slobodné kráľovské mesto Brezno nad Hronom, keď úrad mešťanostu zastával Samuel Lopušný a cirkevný dozorca bol Andrej Bánko. 1883. Ulial František Walser, Budapešť". Tento zvon darovalo mesto na ohlasovanie zvláštnych udalostí z dôvodu, že v tom roku bol v Brezne požiar, zhorela fara, časť farských budov a kostola.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : M.D.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...