Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Zverejnené: 07.07.2020 08:11:34
obr: V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných stavebných úprav riadiacim orgánom. Viac prezradil v rozhovore.

 

Ekonomické dosahy koronakrízy sú zatiaľ len v rovine odhadov, ale už teraz je zrejmé, že budú tvrdé. Podarilo sa zastabilizovať finančnú situáciu mesta?

Už teraz máme výpadky zhruba na úrovni 25 – 30 %. Dopady budú pre nás veľmi citlivé. Predpokladáme, že do konca roka presiahnu viac ako milión eur. Prognózy na tento čas sú skôr pesimistickejšie, o čom svedčia aj odhady Národnej banky Slovenska. Finančná situácia nášho mesta je však aj napriek tomu priaznivá. Keďže sme v minulých rokoch dobre hospodárili, jeho finančné zdravie je na veľmi dobrej úrovni. Momentálne máme všetky pohľadávky uhradené a nemáme žiadne záväzky po lehote splatnosti. Všetko riadne platíme, vrátane miezd. V súčasnosti idú zamestnanci mestského úradu, Lesov mesta Brezno, Technických služieb a iných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 100 % platov. Naše hospodárenie je zdravé a finančná situácia stabilná. Aj keď výhľad do budúcna nie je pozitívny, robíme všetko pre to, aby sme ju udržali na čo najlepšej úrovni.

 

Ostávajú komunálne služby zachované v plnom rozsahu?

Všetko ostáva zachované v celom rozsahu a ani neuvažujeme o tom, že by sme krátili výdavky na tieto služby pre občanov.

 

Napriek zložitej situácii ste avizovali dokončenie už začatých projektov. Ktorých?

Dokončíme všetky, ktoré boli rozbehnuté. Príprava a realizácia projektov trvá dlhé roky. V súčasnosti mohli občania postrehnúť pozastavenie prác na parkoch v rámci mesta alebo v škôlkach. V prvom štádiu to bolo spôsobené nástupom pandémie, v terajšom období sme podávali žiadosti o zmeny, ktoré si vyžiadali stavebné úpravy na týchto objektoch. Zmeny sme žiadali na riadiacom orgáne ministerstva pôdohospodárstva. Keď budú schválené, môžeme v začatých projektoch pokračovať, pokiaľ nie, musíme počkať. To je štandardný postup. Ministerstvá majú veľa žiadostí a trvá to dlhšie. Prosím občanov len o trpezlivosť. V stavbách budeme pokračovať a riadne ich dokončíme. Vo vnútrobloku na sídlisku Mazorníkovo neboli práce pozastavené a v realizácií sa pokračuje. Zatiaľ sú všetky stavby v termínoch podľa zmlúv.

 

Rodičov určite zaujíma, či sa ich deti budú môcť od nového školského roka vrátiť do zrekonštruovaných materských škôl?

Z dôvodu pozastavenia prác z objektívnych dôvodov počítame s otvorením materskej školy na Ulici Dr. Clementisa už od septembra. Pravdepodobne materskú školu na Nálepkovej ulici budeme otvárať až od októbra alebo novembra. Počítame ale s tým, že na jeseň už budú otvorené obe škôlky.  

 

V akom štádiu je cyklotrasa do Valaskej?

Realizácia cyklotrasy prebieha ďalej. Aj v tomto prípade sme čakali na schválenie žiadosti o zmenu. Obyvatelia Valaskej podali žiadosť na BBSK o vyasfaltovanie celej cesty. Kým nebolo určené, do akej hrúbky sa bude asfaltovať, s prácami sme museli čakať. Našu stavbu realizujeme tak, aby bola v rovine s asfaltmi, ktoré majú byť nanovo natiahnuté. V najbližších dňoch budú práce na cyklotrase opäť pokračovať.

 

A čo ďalšie projekty?

V najbližšom období pripravujeme opravu ciest a chodníkov, vybudovanie jaslí, máme podané žiadosti o nórske fondy a čakáme na ich schválenie. Plánujeme rekonštrukciu ďalších materských škôl – Hradby a Boženy Němcovej a určite budeme pokračovať v budovaní kontajnerových stojísk aj parkovacích miest.

 

Čoraz viac skloňovanou témou je ekológia. Prijíma mesto zásadné opatrenia, ktoré by situáciu vo vzťahu k životnému prostrediu zlepšili aspoň na lokálnej úrovni?

Samozrejme. Zaoberáme sa témou odpadov, ktorá je veľmi dôležitá. V rámci spracovania odpadov máme pripravený projekt na vybudovanie novej kompostárne a plánujeme ďalší, ktorý sa bude týkať komunálneho odpadu. Zaoberáme sa aj vodozádržnými opatreniami, ktoré sú zamerané na udržanie vlahy v prostredí. Chceme tiež merať kvalitu ovzdušia, kde už máme podanú žiadosť o spracovanie cez nórske fondy. Začali sme spoluprácu s miestnymi rybármi, nadšencami prírody. Snažíme sa budovať kaskády a potoky upraviť tak, aby sa v nich zdržiavalo čo najviac živočíchov. Upravujeme parky a pri realizácii opráv chodníkov a parkovacích miest používame materiály, ktoré udržujú vlahu v prostredí. Vysádzame zeleň v meste. Doteraz sme vysadili viac, ako sme vyrúbali, alebo odstránili z jednotlivých plôch. Predovšetkým išlo o problémovú zeleň, ktorá poškodzovala majetok, alebo ohrozovala obyvateľov na zdraví a živote. Našou snahou bude tieto projekty ďalej rozvíjať v súlade s občianskou vybavenosťou a budeme do nich v čo najväčšej miere zapájať aj verejnosť.

 

Práve regeneráciu vnútroblokov mnohí obyvatelia kritizujú pre znižovanie výmery zelených plôch. Ako tento názor vnímate vy?

Niektorí obyvatelia, ktorí o daných témach diskutujú, nepoznajú projekt. Treba si počkať na konečnú realizáciu. Vo všetkých prípadoch ide do prostredia oveľa viac zelene, ako tam bolo. Najskôr prebiehajú tie ťažšie práce, ktoré sa týkajú pozemných úprav, betónové práce na spevnenie chodníkov. V prípade Margitinho parku bolo vyrúbaných 11 stromov, novovysadených veľkých stromov bude 42 a ide tam viac ako 900 druhov krov a rastlín. Momentálne sa to možno nezdá, ale v konečnom štádiu bude zelene podstatne viac. Spevnené plochy budú môcť obyvatelia všetkých vekových kategórií využívať celoročne v rámci relaxu v týchto zónach.

 

Stihli ste si už túto tému vydiskutovať s členmi jednotlivých bytových spoločenstiev, s ktorými sa v poslednom období intenzívne stretávate?

Áno, stretol som sa s mnohými obyvateľmi na schôdzach vlastníkov bytov. Pravidelne informujem o realizáciách a zámeroch mesta. Načúvam požiadavkám obyvateľov a následne hľadám spôsoby, ako im vyhovieť. Stretnutia s nimi sú pre mňa veľkým prínosom a veľmi rád budem v tomto trende pokračovať.

 

Epidemiologická situácia nateraz umožňuje organizovať podujatia s účasťou do tisíc ľudí. Pripravuje mesto obľúbený Ondrejský jarmok alebo Bomburove slávnosti?

Ešte mesiac dozadu situácia nevyzerala veľmi priaznivo. Mysleli sme si, že nebudeme mať žiadne podujatia, ale s postupným zlepšovaním situácie ich plánujeme niekoľko. Už máme pripravený program Breznianskeho kultúrneho leta a Brezňania sa môžu tešiť na koncerty na námestí, letné kino, jogu a divadielka v parku, športové podujatia pre detičky a mnohé iné. Pripravili sme aj niekoľko zaujímavých noviniek. Počítame tiež s obľúbenými Stredovekými Bomburovými slávnosťami a Ondrejským jarmokom. Uvidíme však, či nám to vývoj situácie umožní.

 

Peniaze na to sú?

Podujatia sú financované prevažne z vlastných zdrojov, taktiež zo sponzorských zdrojov alebo zo zdrojov, ktoré vyberieme v rámci nájmu, takže áno, sú.

 

Ako samospráva prispieva k reštartu lokálnej ekonomiky a udržaniu zamestnanosti?

Spolupracujeme s mnohými subjektmi v rámci mesta. Snažíme sa udržať zamestnanosť, čo sa týka našich organizácií. Mesto má takmer 630 zamestnancov vrátane zamestnancov v našich organizáciách. Nateraz neplánujeme žiadne personálne zmeny a takto to chceme udržať minimálne do konca volebného obdobia. Urobili sme opatrenia počas najťažšieho obdobia pandémie, ale neboli to zmeny týkajúce sa prepúšťania zamestnancov. Verím, že to budeme spoločne aj naďalej zvládať a napredovať. Miestnym podnikateľom znížime nájmy o 50 % tak, ako už bolo avizované. Na tento rok sme schválili nulové nájomné pre terasy, ktoré sú na námestí. Takto sme aspoň čiastočne uľahčili situáciu našim podnikateľom.

 

Je mesto pripravené na prípadnú druhú vlnu nákazy?

Situácia s pandémiou koronavírusu bola pre nás nová a veľa sme sa naučili. Samozrejme, na druhú vlnu by sme boli ešte lepšie pripravení, ako pri prvej. Mesto nad rozsah svojich kompetencií pomáhalo aj štátnym inštitúciám, nemocnici, sociálnym zariadeniam a samozrejme svojim obyvateľom. V našom záujme bolo, aby sme situáciu s pandémiou udržali pod kontrolou a to sa nám zatiaľ darí.

 

(r)


Novinkyviac

26.02.2024 22:09:18 Mesto Brezno

Veľmi milá, pekná a usmiata pani Mária Medveďová z Brezna oslávila vzácne životné jubileum – sto rokov

Mária Medveďová z Brezna oslávila úctyhodných sto rokov. Chuť do života a takmer žiadne vrásky jej ...

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

14.02.2024 11:22:39 Kultúra a šport

Tradičné fašiangové oslavy v Brezne si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov

Brezno žilo fašiangovou veselicou so všetkým, čo k tomu patrí. Spievalo sa, tancovalo, nechýbalo občerstvenie a ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...