Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Zverejnené: 07.07.2020 08:11:34
obr: V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných stavebných úprav riadiacim orgánom. Viac prezradil v rozhovore.

 

Ekonomické dosahy koronakrízy sú zatiaľ len v rovine odhadov, ale už teraz je zrejmé, že budú tvrdé. Podarilo sa zastabilizovať finančnú situáciu mesta?

Už teraz máme výpadky zhruba na úrovni 25 – 30 %. Dopady budú pre nás veľmi citlivé. Predpokladáme, že do konca roka presiahnu viac ako milión eur. Prognózy na tento čas sú skôr pesimistickejšie, o čom svedčia aj odhady Národnej banky Slovenska. Finančná situácia nášho mesta je však aj napriek tomu priaznivá. Keďže sme v minulých rokoch dobre hospodárili, jeho finančné zdravie je na veľmi dobrej úrovni. Momentálne máme všetky pohľadávky uhradené a nemáme žiadne záväzky po lehote splatnosti. Všetko riadne platíme, vrátane miezd. V súčasnosti idú zamestnanci mestského úradu, Lesov mesta Brezno, Technických služieb a iných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 100 % platov. Naše hospodárenie je zdravé a finančná situácia stabilná. Aj keď výhľad do budúcna nie je pozitívny, robíme všetko pre to, aby sme ju udržali na čo najlepšej úrovni.

 

Ostávajú komunálne služby zachované v plnom rozsahu?

Všetko ostáva zachované v celom rozsahu a ani neuvažujeme o tom, že by sme krátili výdavky na tieto služby pre občanov.

 

Napriek zložitej situácii ste avizovali dokončenie už začatých projektov. Ktorých?

Dokončíme všetky, ktoré boli rozbehnuté. Príprava a realizácia projektov trvá dlhé roky. V súčasnosti mohli občania postrehnúť pozastavenie prác na parkoch v rámci mesta alebo v škôlkach. V prvom štádiu to bolo spôsobené nástupom pandémie, v terajšom období sme podávali žiadosti o zmeny, ktoré si vyžiadali stavebné úpravy na týchto objektoch. Zmeny sme žiadali na riadiacom orgáne ministerstva pôdohospodárstva. Keď budú schválené, môžeme v začatých projektoch pokračovať, pokiaľ nie, musíme počkať. To je štandardný postup. Ministerstvá majú veľa žiadostí a trvá to dlhšie. Prosím občanov len o trpezlivosť. V stavbách budeme pokračovať a riadne ich dokončíme. Vo vnútrobloku na sídlisku Mazorníkovo neboli práce pozastavené a v realizácií sa pokračuje. Zatiaľ sú všetky stavby v termínoch podľa zmlúv.

 

Rodičov určite zaujíma, či sa ich deti budú môcť od nového školského roka vrátiť do zrekonštruovaných materských škôl?

Z dôvodu pozastavenia prác z objektívnych dôvodov počítame s otvorením materskej školy na Ulici Dr. Clementisa už od septembra. Pravdepodobne materskú školu na Nálepkovej ulici budeme otvárať až od októbra alebo novembra. Počítame ale s tým, že na jeseň už budú otvorené obe škôlky.  

 

V akom štádiu je cyklotrasa do Valaskej?

Realizácia cyklotrasy prebieha ďalej. Aj v tomto prípade sme čakali na schválenie žiadosti o zmenu. Obyvatelia Valaskej podali žiadosť na BBSK o vyasfaltovanie celej cesty. Kým nebolo určené, do akej hrúbky sa bude asfaltovať, s prácami sme museli čakať. Našu stavbu realizujeme tak, aby bola v rovine s asfaltmi, ktoré majú byť nanovo natiahnuté. V najbližších dňoch budú práce na cyklotrase opäť pokračovať.

 

A čo ďalšie projekty?

V najbližšom období pripravujeme opravu ciest a chodníkov, vybudovanie jaslí, máme podané žiadosti o nórske fondy a čakáme na ich schválenie. Plánujeme rekonštrukciu ďalších materských škôl – Hradby a Boženy Němcovej a určite budeme pokračovať v budovaní kontajnerových stojísk aj parkovacích miest.

 

Čoraz viac skloňovanou témou je ekológia. Prijíma mesto zásadné opatrenia, ktoré by situáciu vo vzťahu k životnému prostrediu zlepšili aspoň na lokálnej úrovni?

Samozrejme. Zaoberáme sa témou odpadov, ktorá je veľmi dôležitá. V rámci spracovania odpadov máme pripravený projekt na vybudovanie novej kompostárne a plánujeme ďalší, ktorý sa bude týkať komunálneho odpadu. Zaoberáme sa aj vodozádržnými opatreniami, ktoré sú zamerané na udržanie vlahy v prostredí. Chceme tiež merať kvalitu ovzdušia, kde už máme podanú žiadosť o spracovanie cez nórske fondy. Začali sme spoluprácu s miestnymi rybármi, nadšencami prírody. Snažíme sa budovať kaskády a potoky upraviť tak, aby sa v nich zdržiavalo čo najviac živočíchov. Upravujeme parky a pri realizácii opráv chodníkov a parkovacích miest používame materiály, ktoré udržujú vlahu v prostredí. Vysádzame zeleň v meste. Doteraz sme vysadili viac, ako sme vyrúbali, alebo odstránili z jednotlivých plôch. Predovšetkým išlo o problémovú zeleň, ktorá poškodzovala majetok, alebo ohrozovala obyvateľov na zdraví a živote. Našou snahou bude tieto projekty ďalej rozvíjať v súlade s občianskou vybavenosťou a budeme do nich v čo najväčšej miere zapájať aj verejnosť.

 

Práve regeneráciu vnútroblokov mnohí obyvatelia kritizujú pre znižovanie výmery zelených plôch. Ako tento názor vnímate vy?

Niektorí obyvatelia, ktorí o daných témach diskutujú, nepoznajú projekt. Treba si počkať na konečnú realizáciu. Vo všetkých prípadoch ide do prostredia oveľa viac zelene, ako tam bolo. Najskôr prebiehajú tie ťažšie práce, ktoré sa týkajú pozemných úprav, betónové práce na spevnenie chodníkov. V prípade Margitinho parku bolo vyrúbaných 11 stromov, novovysadených veľkých stromov bude 42 a ide tam viac ako 900 druhov krov a rastlín. Momentálne sa to možno nezdá, ale v konečnom štádiu bude zelene podstatne viac. Spevnené plochy budú môcť obyvatelia všetkých vekových kategórií využívať celoročne v rámci relaxu v týchto zónach.

 

Stihli ste si už túto tému vydiskutovať s členmi jednotlivých bytových spoločenstiev, s ktorými sa v poslednom období intenzívne stretávate?

Áno, stretol som sa s mnohými obyvateľmi na schôdzach vlastníkov bytov. Pravidelne informujem o realizáciách a zámeroch mesta. Načúvam požiadavkám obyvateľov a následne hľadám spôsoby, ako im vyhovieť. Stretnutia s nimi sú pre mňa veľkým prínosom a veľmi rád budem v tomto trende pokračovať.

 

Epidemiologická situácia nateraz umožňuje organizovať podujatia s účasťou do tisíc ľudí. Pripravuje mesto obľúbený Ondrejský jarmok alebo Bomburove slávnosti?

Ešte mesiac dozadu situácia nevyzerala veľmi priaznivo. Mysleli sme si, že nebudeme mať žiadne podujatia, ale s postupným zlepšovaním situácie ich plánujeme niekoľko. Už máme pripravený program Breznianskeho kultúrneho leta a Brezňania sa môžu tešiť na koncerty na námestí, letné kino, jogu a divadielka v parku, športové podujatia pre detičky a mnohé iné. Pripravili sme aj niekoľko zaujímavých noviniek. Počítame tiež s obľúbenými Stredovekými Bomburovými slávnosťami a Ondrejským jarmokom. Uvidíme však, či nám to vývoj situácie umožní.

 

Peniaze na to sú?

Podujatia sú financované prevažne z vlastných zdrojov, taktiež zo sponzorských zdrojov alebo zo zdrojov, ktoré vyberieme v rámci nájmu, takže áno, sú.

 

Ako samospráva prispieva k reštartu lokálnej ekonomiky a udržaniu zamestnanosti?

Spolupracujeme s mnohými subjektmi v rámci mesta. Snažíme sa udržať zamestnanosť, čo sa týka našich organizácií. Mesto má takmer 630 zamestnancov vrátane zamestnancov v našich organizáciách. Nateraz neplánujeme žiadne personálne zmeny a takto to chceme udržať minimálne do konca volebného obdobia. Urobili sme opatrenia počas najťažšieho obdobia pandémie, ale neboli to zmeny týkajúce sa prepúšťania zamestnancov. Verím, že to budeme spoločne aj naďalej zvládať a napredovať. Miestnym podnikateľom znížime nájmy o 50 % tak, ako už bolo avizované. Na tento rok sme schválili nulové nájomné pre terasy, ktoré sú na námestí. Takto sme aspoň čiastočne uľahčili situáciu našim podnikateľom.

 

Je mesto pripravené na prípadnú druhú vlnu nákazy?

Situácia s pandémiou koronavírusu bola pre nás nová a veľa sme sa naučili. Samozrejme, na druhú vlnu by sme boli ešte lepšie pripravení, ako pri prvej. Mesto nad rozsah svojich kompetencií pomáhalo aj štátnym inštitúciám, nemocnici, sociálnym zariadeniam a samozrejme svojim obyvateľom. V našom záujme bolo, aby sme situáciu s pandémiou udržali pod kontrolou a to sa nám zatiaľ darí.

 

(r)


Novinkyviac

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...

13.06.2024 13:36:02 Mesto Brezno

V ponuke chýbali pohľadnice Brezna a tak si vyrobili vlastné  

Nedostatok klasických suvenírov s motívmi horehronskej metropoly bol natoľko veľký, že sa ich rozhodli vyrobiť sami. ...

12.06.2024 13:27:53 Mesto Brezno

Seniori sa vrátili do detstva nielen v spomienkach

Starší človek sa v myšlienkach veľmi rád vracia do detstva. Možno aj preto, lebo je pre ...

11.06.2024 14:28:09 Mesto Brezno

V synagóge zablahoželali víťazom medzinárodnej kresliarskej súťaže O Bomburovu šabľu

Heslom medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu je od samotného začiatku Za trvalý ...

11.06.2024 14:27:23 Mesto Brezno

Na nábreží Hrona bolo v sobotu veselo. O skvelú zábavu sa postaral Dychový orchester Brezno

Breznianska dychovka v priestoroch na nábreží Hrona ponúkla jedinečný koncert s názvom Na promenáde. Cieľom bolo ...

11.06.2024 14:25:53 Mesto Brezno

Maťko a Leo za Malý Veľký čin roka získali ocenenie a stretli sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Štvrtáci zo Základnej školy Pionierska 2 Maťko Kuvik a Leo Lauro sú malí - veľkí hrdinovia. ...

03.06.2024 13:49:26 Kultúra a šport

Úsmev pri Základnej umeleckej škole potešil návštevníkov nádherným spevom

Počasie trochu potrápilo organizátorov podujatia piatok popoludní, kedy sa rozpršalo. Nič to však nezmenilo na programe, ...

03.06.2024 13:48:33 Kultúra a šport

Ďakovný list si prevzala aj spevácka skupina Senior

Podobnej pocty ako športovcom sa v sobotu dostalo aj jubilujúcemu kolektívu – speváckej skupine Senior pri ...

03.06.2024 13:44:43 Kultúra a šport

Žiaci a študenti breznianskych škôl ukázali, že sú veľmi talentovaní

V piatok dopoludnia námestie patrilo mladým. Žiaci a študenti predviedli svoj talent, šikovnosť, zmerali si sily ...

03.06.2024 13:42:58 Kultúra a šport

Medzinárodný deň detí. Najmenších potešila obľúbená dvojica Paci Pac aj vláčik Bomburáčik

Počas mestských osláv si v Brezne pripomenuli aj Medzinárodný deň detí, ktorý vyšiel na sobotu. Na ...

03.06.2024 13:42:11 Kultúra a šport

Letný jarmok ponúkal rôzne remeselnícke výrobky aj chutné občerstvenie

Jarmočníci opäť zavítali aj na Dni mesta. Návštevníci mohli obdivovať pestrú ponuku tovaru, remeselníckych výrokov či ...

03.06.2024 13:40:31 Kultúra a šport

Horehronské športové hry zaznamenali rekordnú účasť

Až 150 žiakov a študentov z 13 škôl z celého okresu sa tento rok zúčastnilo na ...

03.06.2024 11:04:50 Kultúra a šport

Za úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí ocenili miestnych športovcov

Mesto Brezno sa verejne poďakovalo miestnym športovcom za dosiahnuté výsledky v roku 2023 a úspešnú reprezentáciu ...

03.06.2024 11:03:56 Kultúra a šport

Tradičnou súčasťou je varenie guľášov v mestskom parku

Počasie v sobotu doobeda nesklamalo, napriek tomu, že hlásili dážď. Potešili sa hlavne kolektívy, ktoré sa ...

03.06.2024 11:01:37 Mesto Brezno

Na Dňoch mesta privítali aj delegácie zo zahraničia

Osobitné postavenie v plejáde podujatí má už tradične uvítanie delegácií z partnerských miest. Zahraniční hostia spoločne ...