Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne sa zvýši počet zmodernizovaných autobusových zastávok s bezbariérovými prvkami

Zverejnené: 15.03.2021 14:33:36
obr: V Brezne sa zvýši počet zmodernizovaných autobusových zastávok s bezbariérovými prvkami

Mesto Brezno bude pokračovať v modernizácii autobusových zastávok, čím sa zvýši nielen bezpečnosť, ale aj komfort cestujúcich pri čakaní na autobusy verejnej dopravy v každom počasí.  Renovácia  sa týka zastávkových prístreškov, úpravy nástupišťa a osadenia bezbariérových prvkov na uliciach MPČĽ a Martina Benku.

 

BREZNO. Zrealizovaním projektu sa zvýšia parametre existujúcej infraštruktúry po kvalitatívnej aj bezpečnostnej stránke, zlepší sa prístup obyvateľov s obmedzenými schopnosťami, ale i estetická úroveň vnímania tejto lokality.

 

Obe zastávky budú mať bezbariérový prístup

Breznianska samospráva postupne modernizuje zastávky v celom meste s cieľom zvýšiť nielen kultúru a kvalitu cestovania, ale aj bezpečnosť cestujúcich a ostatných účastníkov dopravy. Doposiaľ zrenovovala už 16 zastávok s prístreškami, a to na Tisovskej ceste, v Bujakove, Zadných Halnoch, dve v Podkoreňovej, Rohoznej, na Rázusovej ulici, tri na Ceste osloboditeľov a štyri na Ulici ČSA.  Tentokrát v polovici apríla prídu na rad na uliciach MPČĽ a Martina Benku.

 

Ako informovala vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová, modernizáciou sa zlepší dostupnosť zastávok, riešené sú komplexne aj s vyznačením pruhov, obe majú bezbariérový prístup a na Ulici Martina Benku je riešený aj podsvietený priechod pre chodcov. „Zvýši sa bezpečnosť cestujúcich, ale aj ostatných občanov, ktorí budú prichádzať na bezbariérové zastávky, ako aj  komfort cestujúcich pri čakaní na autobusy verejnej dopravy za každého počasia. Projekt prispeje tiež  k zlepšeniu informovania cestujúcej verejnosti tým, že v zastávkových prístreškoch bude umiestnený Cestovný poriadok lepšie chránený a zabezpečený proti vandalizmu. Na miestach, kde je doteraz len tabuľka s označením zastávky, bude osadený zastávkový prístrešok vo vnútri s lavičkou.“

 

Na realizáciu projektu mesto získalo nenávratný finančný príspevok

Cieľom mesta je tiež zvýšiť záujem verejnosti o uprednostnenie verejnej osobnej dopravy pred individuálnou. „Verejná osobná doprava prechádzajúca cez zastávky na uliciach MPČĽ a  M. Benku spája obyvateľov sídliska s centrom mesta, so všetkými lokalitami mesta, s hlavným integrovaným centrom dopravy, ktorý bude nadväzovať na infraštruktúru nemotorovej dopravy. Umožňuje obyvateľom sídliska cestovať za prácou vrátane dopravy do centra hlavného zamestnávateľa Horehronia -  Železiarní Podbrezová, a.s,“ uviedla Milada Medveďová.

 

Mesto na realizáciu tohto projektu získalo nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov cez Integrovaný regionálny operačný program vo výške 95 % celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 79 057 eur. Stavebné úpravy v súlade so Zmluvou o dielo na základe uskutočneného procesu verejného obstarávania zrealizuje firma Stavokov, s. r. o., Brezno.

 

Renovácii zastávok v Brezne je naklonený aj primátor Tomáš Abel: „Modernizácia zastávok v meste je nevyhnutná. Úpravou  zvýšime bezpečnosť cestujúcich v priestore zastávky a čo je dôležité, vybudovaním bezbariérových a vodiacich prvkov prispejeme k zlepšeniu podmienok pre zdravotne či zrakovo postihnutých ľudí. Našou snahou je tiež eliminovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie hlavne tým, že sa zvýši atraktívnosť verejnej osobnej dopravy na úkor zníženia individuálnej dopravy.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...