Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

Zverejnené: 08.09.2020 08:18:28
obr: V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou pripravilo opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko šírenia koronavírusu.

 

BREZNO. Do školských lavíc základných škôl v Brezne zasadlo 1664 žiakov, z toho 274 na Mazorníkove, 813 na Pionierskej 2 a 577 na Pionierskej 4.

 

Mesto školám venovalo žiacke knižky a umelecké čítanky

Otvorenie školského roka bolo úplne odlišné od všetkých predchádzajúcich. Školy postupovali v súlade s nariadeniami ministra školstva a hlavného hygienika SR. Rodinní príslušníci tentokrát nesmeli vstúpiť do priestorov školy, okrem zákonných zástupcov prváčikov, ktorých v Základnej škole Karola Rapoša privítali 72 (4 triedy), 75 na Pionierskej 2 (4 klasické triedy, 1 špecializovaná a 1 nultý ročník – 8 detí), na Mazorníkove 38 (2 triedy a 1 nultý ročník – 9 detí). Ako uviedli riaditelia škôl, čakali ich nádherne vyzdobené triedy, šlabikár, žiacka knižka a spomienková kniha od primátora mesta, minilego, vitamíny, drobnosti, usmiate pani učiteľky a vychovávateľky.

Mesto Brezno školám venovalo viac ako 200 žiackych knižiek, ako aj umeleckých čítaniek Medveďku, daj labku.

 

Prváčikov privítali v átriu, ostatných žiakov cez školský rozhlas

V Základnej škole Karola Rapoša prváčikov, ich rodičov a starých rodičov slávnostne privítali v átriu školy, kde sa im prihovorila riaditeľka školy, primátor a žiaci – zástupcovia žiackeho parlamentu. „Keďže v našej škole je zvyk končiť školskú dochádzku „posledným zvonením“, tak sme sa rozhodli aj prvýkrát zazvoniť pri prvom nástupe detí do školy veľkým zvoncom spolu s pánom primátorom. Žiaci 2. – 9. ročníka absolvovali otvorenie školského roka v triedach, kde som ich privítala a prihovorila sa im cez školský rozhlas,“ uviedla riaditeľka Danka Katonová. Ako dodala, dbajú o to, aby žiaci dlho nemali prekryté dýchacie cesty a trávili aspoň polovicu vyučovania v exteriéri školy. „Máme pekné, svojpomocne vybudované átrium, školský dvor a školskú záhradu a vieme ich využiť pre našich žiakov.“

 Dobrá nálada a radosť zo stretnutia s kamarátmi boli i napriek opatreniam rovnaké ako po iné roky v Základnej škole na Pionierskej 2. „Zabezpečili sme koridory pri 3 vstupoch do budov s 2 m rozstupmi. Každý zamestnanec, žiak aj sprevádzajúci zákonný zástupca museli prejsť ranným filtrom, t. j. meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrolovali sme tlačivá, bez ktorých nesmeli žiaci vojsť do tried. V prípade, že požadované vyhlásenia zákonných zástupcov nemali, odviedli sme ich do izolačných miestností, kde čakali na príchod rodičov. S potešením konštatujem, že nikto zo žiakov ani zamestnancov nebol zdravotným rizikom a nikoho sme nemuseli poslať domov,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová.

 Rodičov a žiakov prvého ročníka Základnej školy na Mazorníkove v priestoroch átria privítal riaditeľ Peter Macko. Následne otvorenie školského roka sa uskutočnilo prostredníctvom školského rozhlasu.

 

Úspešný štart do nového školského roka praje aj primátor

Veľa tvorivých síl a pracovného elánu po celý školský rok, aby sa spolu so žiakmi tešili z úspechov a dosiahnutých pokrokov, poprial učiteľom aj primátor Tomáš Abel. „Mesiac september je pre mnohých z nás synonymum končiaceho sa leta a začiatok nových školských povinností. Verím, že aj napriek všetkým opatreniam, ktoré nás od marca sprevádzajú, ste prežili pekné dni plné zážitkov a dobrodružstiev. Pre prváčikov, ktorí v stredu 2. septembra prvýkrát prekročili brány školy, sme pripravili krásne žiacke knižky a knihy. Každú školu sme predbežne zásobili rúškami, dezinfekciou a inými ochrannými prostriedkami, aby sme tým zabezpečili dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a chránili zdravie detí či zamestnancov.“

 Mesto Brezno nakúpilo pre breznianske školy a školské zariadenia prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu za takmer 6500 eur. Ide o dezinfekčné gély na ruky, dávkovače, mydlá, papierové utierky, jednorazové rúška pre zamestnancov, rukavice, dezinfekčné prostriedky na čistenie plôch a podobne.

 

Plány v školskom roku 2020/2021

 

Na čo sa môžu tešiť v jednotlivých školách?

– Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – S radosťou oznamujem, že počas letných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať opravu dvoch podlaží v žltej budove. Išlo o výmenu elektroinštalácie, sociálnych zariadení pre žiakov aj zamestnancov a kompletné vymaľovanie interiéru týchto poschodí. Tiež boli vymaľované triedy pre nových piatakov. Tento školský rok je pre našu školu výnimočný, pripomíname si 60. výročie otvorenia brány pre prvých žiakov. Máme množstvo smelých plánov, predsavzatí aj snov, no našou prioritou naďalej ostáva docieliť, aby na konci školského roka odchádzali na prázdniny múdrejšie, šikovnejšie a spokojné deti. A tiež spokojní a zdraví učitelia.

 

Danka Katonová, ZŠ s MŠ Karola Rapoša: – Našimi plánmi je dokončiť projekt Biodiverzita, vybudovať altánok do školskej záhrady a ukončiť realizáciu projektu z operačného programu Ľudské zdroje Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť – zručnosti pre život. Veľmi dôležité bude pre nás začať s realizáciou projektu Erasmus+2020 KA1 a Erasmus +KA2. Boli sme úspešní aj v troch podaniach z národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a získali sme možnosť vytvoriť v základnej a materskej škole 13 nových pracovných miest pre asistentov, psychológov, sociálnych a špeciálnych pedagógov. Sme škola, v ktorej to žije, v ktorej sa stále niečo deje, a tešíme sa, keď pominie hrozba šírenia vírusu a my sa znova naplno začneme venovať plneniu všetkých našich plánov.

 

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – So žiakmi sa budeme snažiť dobehnúť učivo, ktoré sme v minulom školskom roku nestihli prebrať a následne ho do požadovanej miery upevňovať. Veríme, že situácia sa upokojí a my budeme môcť realizovať všetko tak, ako po iné roky. Pokračovať budeme v projektoch Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a SZP (vytvorené pracovné pozície - dvaja asistenti a dvaja sociálni pracovníci), Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ (kompletná rekonštrukcia a vybavenie ôsmich odborných učební), IT akadémia – partner, Duálne vzdelávanie, Erasmus KA 2.

 

Prianím riaditeľky ZUŠ je, aby mohli zorganizovať všetky plánované akcie

V Základnej umeleckej škole v Brezne očakávajú nástup 52 novoprijatých žiakov, koľko bude ostatných, sa však dozvedia po ukončení zápisu 9. septembra. Ako uviedla riaditeľka Gabriela Pravotiaková, celkový počet bude porovnateľný s minulým školským rokom, čiže okolo 490, pričom predpokladá, že najpočetnejší bude tradične hudobný odbor.

 Minulý školský rok bol pre ZUŠ-ku jubilejný (60. výročie založenia školy) a veľkým prianím riaditeľky je, aby mohli zorganizovať všetky plánované akcie a urobiť tak radosť všetkým ich priaznivcom. „Pre mimoriadnu situáciu Covid -19 sa to nepodarilo a stihli sme urobiť len výstavu v Horehronskom múzeu, preto všetkým želám hlavne zdravie a aby sme sa konečne vrátili do normálneho školského života so všetkým, čo k tomu patrí. Špeciálne opatrenia pre ZUŠ-ky ministerstvo školstva nevydalo, preto sme museli manuál pre ZŠ upraviť a prispôsobiť na podmienky vyučovania v našej škole (nájdete ich na webovej stránke ZUŠ),“ dodala Gabriela Pravotiaková.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D.P.


Novinkyviac

29.09.2020 12:51:58 Mesto Brezno

V rámci rekonštrukcie nemocnice zmodernizovali aj informačné technológie

Milí čitatelia, opäť pokračujeme v sérii článkov, v ktorých vás informujeme o novinkách v breznianskej nemocnici. Priniesli sme už už ...

29.09.2020 12:50:16 Mesto Brezno

Návštevníci Svetového dňa cestovného ruchu v Brezne zavítali do mangľa aj mestskej veže

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu aj v Brezne pripravili pestrý program. Návštevníci sa dostali na miesta, ...

22.09.2020 09:17:27 Mesto Brezno

Spomienkové stretnutie. Do Brezna zavítal štátny tajomník Ministerstva obrany SR

Pri príležitosti Roku Štefánika, ako aj pripomenutia si výročia Slovenského národného povstania, sa v Brezne uskutočnilo ...

22.09.2020 09:10:39 Mesto Brezno

O prehliadku veže evanjelického kostola pred veľkou opravou zvonov bol záujem väčší ako sa očakával

V utorok 15. septembra Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno ešte pred veľkou opravou zvonov sprístupnil ...

22.09.2020 09:04:44 Mesto Brezno

V obradnej sieni primátor zablahoželal 90-ročnej jubilantke

V sviatočný deň 15. septembra sa v obradnej sieni konala milá slávnosť. Deväťdesiatročná jubilantka prijala slová úcty ...

22.09.2020 09:02:24 Kultúra a šport

Divadelná Chalupka opäť potvrdila, že umenie má svoje nezastupiteľné miesto v živote Brezňanov

Napriek tomu, že situácia spojená s koronavírusom v Čechách spôsobila zrušenie jedného predstavenia, 16. ročník inšpiratívneho ...

18.09.2020 10:09:41 Mesto Brezno

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Brezno a žiadosť o stanovisko

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 ...

16.09.2020 07:41:10 Mesto Brezno

Seniori z Prameňa sa opäť venujú pravidelným aktivitám

O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Svedčí o tom množstvo činností, ktorým sa venujú. ...

16.09.2020 07:40:03 Mesto Brezno

Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Prestrihnutím pásky v stredu 9. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Dr. Clementisa po rekonštrukcii. Desaťročia ...

16.09.2020 07:39:04 Kultúra a šport

Ľadová plocha v Aréna je už plne k dispozícii na korčuľovanie

Od minulého týždňa je už k dispozícii ľadová plocha v breznianskej Aréne. Slúži nielen na tréningy športovcov, ale ...

16.09.2020 07:37:45 Mesto Brezno

Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery. V prípade, že sú ...

08.09.2020 08:18:28 Mesto Brezno

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou ...