Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

Zverejnené: 08.09.2020 08:18:28
obr: V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou pripravilo opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko šírenia koronavírusu.

 

BREZNO. Do školských lavíc základných škôl v Brezne zasadlo 1664 žiakov, z toho 274 na Mazorníkove, 813 na Pionierskej 2 a 577 na Pionierskej 4.

 

Mesto školám venovalo žiacke knižky a umelecké čítanky

Otvorenie školského roka bolo úplne odlišné od všetkých predchádzajúcich. Školy postupovali v súlade s nariadeniami ministra školstva a hlavného hygienika SR. Rodinní príslušníci tentokrát nesmeli vstúpiť do priestorov školy, okrem zákonných zástupcov prváčikov, ktorých v Základnej škole Karola Rapoša privítali 72 (4 triedy), 75 na Pionierskej 2 (4 klasické triedy, 1 špecializovaná a 1 nultý ročník – 8 detí), na Mazorníkove 38 (2 triedy a 1 nultý ročník – 9 detí). Ako uviedli riaditelia škôl, čakali ich nádherne vyzdobené triedy, šlabikár, žiacka knižka a spomienková kniha od primátora mesta, minilego, vitamíny, drobnosti, usmiate pani učiteľky a vychovávateľky.

Mesto Brezno školám venovalo viac ako 200 žiackych knižiek, ako aj umeleckých čítaniek Medveďku, daj labku.

 

Prváčikov privítali v átriu, ostatných žiakov cez školský rozhlas

V Základnej škole Karola Rapoša prváčikov, ich rodičov a starých rodičov slávnostne privítali v átriu školy, kde sa im prihovorila riaditeľka školy, primátor a žiaci – zástupcovia žiackeho parlamentu. „Keďže v našej škole je zvyk končiť školskú dochádzku „posledným zvonením“, tak sme sa rozhodli aj prvýkrát zazvoniť pri prvom nástupe detí do školy veľkým zvoncom spolu s pánom primátorom. Žiaci 2. – 9. ročníka absolvovali otvorenie školského roka v triedach, kde som ich privítala a prihovorila sa im cez školský rozhlas,“ uviedla riaditeľka Danka Katonová. Ako dodala, dbajú o to, aby žiaci dlho nemali prekryté dýchacie cesty a trávili aspoň polovicu vyučovania v exteriéri školy. „Máme pekné, svojpomocne vybudované átrium, školský dvor a školskú záhradu a vieme ich využiť pre našich žiakov.“

 Dobrá nálada a radosť zo stretnutia s kamarátmi boli i napriek opatreniam rovnaké ako po iné roky v Základnej škole na Pionierskej 2. „Zabezpečili sme koridory pri 3 vstupoch do budov s 2 m rozstupmi. Každý zamestnanec, žiak aj sprevádzajúci zákonný zástupca museli prejsť ranným filtrom, t. j. meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrolovali sme tlačivá, bez ktorých nesmeli žiaci vojsť do tried. V prípade, že požadované vyhlásenia zákonných zástupcov nemali, odviedli sme ich do izolačných miestností, kde čakali na príchod rodičov. S potešením konštatujem, že nikto zo žiakov ani zamestnancov nebol zdravotným rizikom a nikoho sme nemuseli poslať domov,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová.

 Rodičov a žiakov prvého ročníka Základnej školy na Mazorníkove v priestoroch átria privítal riaditeľ Peter Macko. Následne otvorenie školského roka sa uskutočnilo prostredníctvom školského rozhlasu.

 

Úspešný štart do nového školského roka praje aj primátor

Veľa tvorivých síl a pracovného elánu po celý školský rok, aby sa spolu so žiakmi tešili z úspechov a dosiahnutých pokrokov, poprial učiteľom aj primátor Tomáš Abel. „Mesiac september je pre mnohých z nás synonymum končiaceho sa leta a začiatok nových školských povinností. Verím, že aj napriek všetkým opatreniam, ktoré nás od marca sprevádzajú, ste prežili pekné dni plné zážitkov a dobrodružstiev. Pre prváčikov, ktorí v stredu 2. septembra prvýkrát prekročili brány školy, sme pripravili krásne žiacke knižky a knihy. Každú školu sme predbežne zásobili rúškami, dezinfekciou a inými ochrannými prostriedkami, aby sme tým zabezpečili dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a chránili zdravie detí či zamestnancov.“

 Mesto Brezno nakúpilo pre breznianske školy a školské zariadenia prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu za takmer 6500 eur. Ide o dezinfekčné gély na ruky, dávkovače, mydlá, papierové utierky, jednorazové rúška pre zamestnancov, rukavice, dezinfekčné prostriedky na čistenie plôch a podobne.

 

Plány v školskom roku 2020/2021

 

Na čo sa môžu tešiť v jednotlivých školách?

– Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – S radosťou oznamujem, že počas letných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať opravu dvoch podlaží v žltej budove. Išlo o výmenu elektroinštalácie, sociálnych zariadení pre žiakov aj zamestnancov a kompletné vymaľovanie interiéru týchto poschodí. Tiež boli vymaľované triedy pre nových piatakov. Tento školský rok je pre našu školu výnimočný, pripomíname si 60. výročie otvorenia brány pre prvých žiakov. Máme množstvo smelých plánov, predsavzatí aj snov, no našou prioritou naďalej ostáva docieliť, aby na konci školského roka odchádzali na prázdniny múdrejšie, šikovnejšie a spokojné deti. A tiež spokojní a zdraví učitelia.

 

Danka Katonová, ZŠ s MŠ Karola Rapoša: – Našimi plánmi je dokončiť projekt Biodiverzita, vybudovať altánok do školskej záhrady a ukončiť realizáciu projektu z operačného programu Ľudské zdroje Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť – zručnosti pre život. Veľmi dôležité bude pre nás začať s realizáciou projektu Erasmus+2020 KA1 a Erasmus +KA2. Boli sme úspešní aj v troch podaniach z národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a získali sme možnosť vytvoriť v základnej a materskej škole 13 nových pracovných miest pre asistentov, psychológov, sociálnych a špeciálnych pedagógov. Sme škola, v ktorej to žije, v ktorej sa stále niečo deje, a tešíme sa, keď pominie hrozba šírenia vírusu a my sa znova naplno začneme venovať plneniu všetkých našich plánov.

 

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – So žiakmi sa budeme snažiť dobehnúť učivo, ktoré sme v minulom školskom roku nestihli prebrať a následne ho do požadovanej miery upevňovať. Veríme, že situácia sa upokojí a my budeme môcť realizovať všetko tak, ako po iné roky. Pokračovať budeme v projektoch Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a SZP (vytvorené pracovné pozície - dvaja asistenti a dvaja sociálni pracovníci), Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ (kompletná rekonštrukcia a vybavenie ôsmich odborných učební), IT akadémia – partner, Duálne vzdelávanie, Erasmus KA 2.

 

Prianím riaditeľky ZUŠ je, aby mohli zorganizovať všetky plánované akcie

V Základnej umeleckej škole v Brezne očakávajú nástup 52 novoprijatých žiakov, koľko bude ostatných, sa však dozvedia po ukončení zápisu 9. septembra. Ako uviedla riaditeľka Gabriela Pravotiaková, celkový počet bude porovnateľný s minulým školským rokom, čiže okolo 490, pričom predpokladá, že najpočetnejší bude tradične hudobný odbor.

 Minulý školský rok bol pre ZUŠ-ku jubilejný (60. výročie založenia školy) a veľkým prianím riaditeľky je, aby mohli zorganizovať všetky plánované akcie a urobiť tak radosť všetkým ich priaznivcom. „Pre mimoriadnu situáciu Covid -19 sa to nepodarilo a stihli sme urobiť len výstavu v Horehronskom múzeu, preto všetkým želám hlavne zdravie a aby sme sa konečne vrátili do normálneho školského života so všetkým, čo k tomu patrí. Špeciálne opatrenia pre ZUŠ-ky ministerstvo školstva nevydalo, preto sme museli manuál pre ZŠ upraviť a prispôsobiť na podmienky vyučovania v našej škole (nájdete ich na webovej stránke ZUŠ),“ dodala Gabriela Pravotiaková.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D.P.


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...