Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

Zverejnené: 08.09.2020 08:18:28
obr: V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou pripravilo opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko šírenia koronavírusu.

 

BREZNO. Do školských lavíc základných škôl v Brezne zasadlo 1664 žiakov, z toho 274 na Mazorníkove, 813 na Pionierskej 2 a 577 na Pionierskej 4.

 

Mesto školám venovalo žiacke knižky a umelecké čítanky

Otvorenie školského roka bolo úplne odlišné od všetkých predchádzajúcich. Školy postupovali v súlade s nariadeniami ministra školstva a hlavného hygienika SR. Rodinní príslušníci tentokrát nesmeli vstúpiť do priestorov školy, okrem zákonných zástupcov prváčikov, ktorých v Základnej škole Karola Rapoša privítali 72 (4 triedy), 75 na Pionierskej 2 (4 klasické triedy, 1 špecializovaná a 1 nultý ročník – 8 detí), na Mazorníkove 38 (2 triedy a 1 nultý ročník – 9 detí). Ako uviedli riaditelia škôl, čakali ich nádherne vyzdobené triedy, šlabikár, žiacka knižka a spomienková kniha od primátora mesta, minilego, vitamíny, drobnosti, usmiate pani učiteľky a vychovávateľky.

Mesto Brezno školám venovalo viac ako 200 žiackych knižiek, ako aj umeleckých čítaniek Medveďku, daj labku.

 

Prváčikov privítali v átriu, ostatných žiakov cez školský rozhlas

V Základnej škole Karola Rapoša prváčikov, ich rodičov a starých rodičov slávnostne privítali v átriu školy, kde sa im prihovorila riaditeľka školy, primátor a žiaci – zástupcovia žiackeho parlamentu. „Keďže v našej škole je zvyk končiť školskú dochádzku „posledným zvonením“, tak sme sa rozhodli aj prvýkrát zazvoniť pri prvom nástupe detí do školy veľkým zvoncom spolu s pánom primátorom. Žiaci 2. – 9. ročníka absolvovali otvorenie školského roka v triedach, kde som ich privítala a prihovorila sa im cez školský rozhlas,“ uviedla riaditeľka Danka Katonová. Ako dodala, dbajú o to, aby žiaci dlho nemali prekryté dýchacie cesty a trávili aspoň polovicu vyučovania v exteriéri školy. „Máme pekné, svojpomocne vybudované átrium, školský dvor a školskú záhradu a vieme ich využiť pre našich žiakov.“

 Dobrá nálada a radosť zo stretnutia s kamarátmi boli i napriek opatreniam rovnaké ako po iné roky v Základnej škole na Pionierskej 2. „Zabezpečili sme koridory pri 3 vstupoch do budov s 2 m rozstupmi. Každý zamestnanec, žiak aj sprevádzajúci zákonný zástupca museli prejsť ranným filtrom, t. j. meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrolovali sme tlačivá, bez ktorých nesmeli žiaci vojsť do tried. V prípade, že požadované vyhlásenia zákonných zástupcov nemali, odviedli sme ich do izolačných miestností, kde čakali na príchod rodičov. S potešením konštatujem, že nikto zo žiakov ani zamestnancov nebol zdravotným rizikom a nikoho sme nemuseli poslať domov,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová.

 Rodičov a žiakov prvého ročníka Základnej školy na Mazorníkove v priestoroch átria privítal riaditeľ Peter Macko. Následne otvorenie školského roka sa uskutočnilo prostredníctvom školského rozhlasu.

 

Úspešný štart do nového školského roka praje aj primátor

Veľa tvorivých síl a pracovného elánu po celý školský rok, aby sa spolu so žiakmi tešili z úspechov a dosiahnutých pokrokov, poprial učiteľom aj primátor Tomáš Abel. „Mesiac september je pre mnohých z nás synonymum končiaceho sa leta a začiatok nových školských povinností. Verím, že aj napriek všetkým opatreniam, ktoré nás od marca sprevádzajú, ste prežili pekné dni plné zážitkov a dobrodružstiev. Pre prváčikov, ktorí v stredu 2. septembra prvýkrát prekročili brány školy, sme pripravili krásne žiacke knižky a knihy. Každú školu sme predbežne zásobili rúškami, dezinfekciou a inými ochrannými prostriedkami, aby sme tým zabezpečili dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a chránili zdravie detí či zamestnancov.“

 Mesto Brezno nakúpilo pre breznianske školy a školské zariadenia prostriedky pre osobnú hygienu a dezinfekciu za takmer 6500 eur. Ide o dezinfekčné gély na ruky, dávkovače, mydlá, papierové utierky, jednorazové rúška pre zamestnancov, rukavice, dezinfekčné prostriedky na čistenie plôch a podobne.

 

Plány v školskom roku 2020/2021

 

Na čo sa môžu tešiť v jednotlivých školách?

– Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – S radosťou oznamujem, že počas letných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať opravu dvoch podlaží v žltej budove. Išlo o výmenu elektroinštalácie, sociálnych zariadení pre žiakov aj zamestnancov a kompletné vymaľovanie interiéru týchto poschodí. Tiež boli vymaľované triedy pre nových piatakov. Tento školský rok je pre našu školu výnimočný, pripomíname si 60. výročie otvorenia brány pre prvých žiakov. Máme množstvo smelých plánov, predsavzatí aj snov, no našou prioritou naďalej ostáva docieliť, aby na konci školského roka odchádzali na prázdniny múdrejšie, šikovnejšie a spokojné deti. A tiež spokojní a zdraví učitelia.

 

Danka Katonová, ZŠ s MŠ Karola Rapoša: – Našimi plánmi je dokončiť projekt Biodiverzita, vybudovať altánok do školskej záhrady a ukončiť realizáciu projektu z operačného programu Ľudské zdroje Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť – zručnosti pre život. Veľmi dôležité bude pre nás začať s realizáciou projektu Erasmus+2020 KA1 a Erasmus +KA2. Boli sme úspešní aj v troch podaniach z národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a získali sme možnosť vytvoriť v základnej a materskej škole 13 nových pracovných miest pre asistentov, psychológov, sociálnych a špeciálnych pedagógov. Sme škola, v ktorej to žije, v ktorej sa stále niečo deje, a tešíme sa, keď pominie hrozba šírenia vírusu a my sa znova naplno začneme venovať plneniu všetkých našich plánov.

 

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – So žiakmi sa budeme snažiť dobehnúť učivo, ktoré sme v minulom školskom roku nestihli prebrať a následne ho do požadovanej miery upevňovať. Veríme, že situácia sa upokojí a my budeme môcť realizovať všetko tak, ako po iné roky. Pokračovať budeme v projektoch Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a SZP (vytvorené pracovné pozície - dvaja asistenti a dvaja sociálni pracovníci), Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ (kompletná rekonštrukcia a vybavenie ôsmich odborných učební), IT akadémia – partner, Duálne vzdelávanie, Erasmus KA 2.

 

Prianím riaditeľky ZUŠ je, aby mohli zorganizovať všetky plánované akcie

V Základnej umeleckej škole v Brezne očakávajú nástup 52 novoprijatých žiakov, koľko bude ostatných, sa však dozvedia po ukončení zápisu 9. septembra. Ako uviedla riaditeľka Gabriela Pravotiaková, celkový počet bude porovnateľný s minulým školským rokom, čiže okolo 490, pričom predpokladá, že najpočetnejší bude tradične hudobný odbor.

 Minulý školský rok bol pre ZUŠ-ku jubilejný (60. výročie založenia školy) a veľkým prianím riaditeľky je, aby mohli zorganizovať všetky plánované akcie a urobiť tak radosť všetkým ich priaznivcom. „Pre mimoriadnu situáciu Covid -19 sa to nepodarilo a stihli sme urobiť len výstavu v Horehronskom múzeu, preto všetkým želám hlavne zdravie a aby sme sa konečne vrátili do normálneho školského života so všetkým, čo k tomu patrí. Špeciálne opatrenia pre ZUŠ-ky ministerstvo školstva nevydalo, preto sme museli manuál pre ZŠ upraviť a prispôsobiť na podmienky vyučovania v našej škole (nájdete ich na webovej stránke ZUŠ),“ dodala Gabriela Pravotiaková.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D.P.


Novinkyviac

06.12.2023 14:28:50 Mesto Brezno

Mesto zorganizovalo burzu informácií určenú žiakom základných škôl

    Kam na strednú školu? Žiakom pri výbere mohla pomôcť Burza stredných škôl okresu Brezno. ...

06.12.2023 14:27:22 Mesto Brezno

Renováciou materskej školy na Mazorníkove samospráva ušetrí náklady na energie

   Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Ulici MPČĽ 35. Hlavným cieľom bolo znížiť spotrebu energie ...

01.12.2023 10:49:34 Mesto Brezno

Úroda medu z breznianskych lesov opäť putovala do škôlok

Mesto už po druhýkrát zásobilo svoje materské školy lesným medom, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri ...

01.12.2023 10:48:37 Kultúra a šport

Brezno hostilo európsky šampionát v mas wrestlingu

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa v posledný novembrový víkend konalo v centre Horehronia, sa zúčastnilo 80 ...

01.12.2023 10:45:02 Mesto Brezno

Vidieť a byť videný. Životne dôležité nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a cyklistov

Celoslovenská dopravno-preventívna akcia Reflex sa konala aj v Brezne. Štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou ...

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:03:45 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok už klope na dvere

Od konca 15. storočia sa v Brezne každý rok, okrem dvoch pandemických, koná tradičný Ondrejský jarmok. ...

16.11.2023 12:02:51 Mesto Brezno

Mesto realizuje projekt modernizácie osvetlenia

  V rámci projektu modernizácie osvetlenia breznianska samospráva upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových ...

16.11.2023 12:01:49 Kultúra a šport

Profesionálni jednotlivci, ale aj dobrovoľní hasiči zo Slovenska a Čiech si zmerali sily na námestí

   V sobotu to na námestí v Brezne poriadne žilo. Tentokrát netradične, konal sa 4. ročník Horehronského ...