Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne ocenili osobnosti, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta

Zverejnené: 07.03.2022 13:34:52
obr: V Brezne ocenili osobnosti, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta

V Brezne sa verejne poďakovali ľuďom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta, vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi obohatili ľudské poznanie. Primátor ocenil deväť jednotlivcov a udelil jedno čestné občianstvo.

BREZNO. Osobnosti ocenili počas slávnostného mestského zastupiteľstva v priestoroch mestského domu kultúry.

Aj v mimoriadne slávnostnej chvíli sa slová hľadali veľmi ťažko

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami regiónu, svojou obetavosťou sú motiváciou a vzorom pre iných. Významná udalosť sa tradične koná pri príležitosti oslobodenia mesta, no už druhý rok sa pre pandemickú situáciu slávnostné zastupiteľstvo uskutočnilo v náhradnom termíne. Tentokrát v piatok 4. marca, kedy primátor Tomáš Abel odovzdal ocenenie deviatim osobnostiam a udelil jedno čestné občianstvo. Na pozadí toho, čo sa dnes deje v bezprostrednej našej blízkosti, však nachádzal slová aj v mimoriadne slávnostnej chvíli veľmi ťažko. „Žijeme veľmi zvláštnu dobu a pri neustálom návale povinností a informácií, ktoré sme nútení spracovať, človek potrebuje spomaliť. Potrebuje mať pri sebe ľudí, ktorí mu ro-zumejú a nájdu si čas na rozhovor, na vzácnu výmenu skúseností. Byť dobrým človekom znamená nesmierne veľa. Dobrým človekom sa ľudská bytosť stáva vtedy, keď rozvíja pozitívne danosti, z ktorých na prvom mieste by som menoval myslieť na druhých, až potom na seba, mať v zornom poli predovšetkým záujem iných, až potom záujem svoj. A toto sú črty, ktoré našich laureátov charakterizujú.“ Na záver primátor oceneným poďakoval, prejavil im úctu a vďaku za ich prácu. Rozlúčil sa so slovami, nech im ocenenia pripomínajú vďačnosť mesta a hrdosť Brezňanov na svojich rodákov a priaznivcov.

Slávnosť obohatil kultúrny program, padli aj slzičky dojatia

V závere programu sa za všetkých laureátov prihovoril Milan Kováčik, ktorý v neposlednom rade poďakoval primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva za to, že aj v dnešnej hektickej dobe si na ocenených spomenuli a venovali im slávnostný večer. Príhovor bol dojímavý o to viac, že pred časom sa pán Kováčik navždy rozlúčil s drahou manželkou, ktorej zo srdca a slzami v očiach adresoval väčšinu jeho ocenenia.

 Slová venované ľuďom, ktorí ochotne a bez nároku na poďakovanie odovzdávajú svoje kvality a zručnosti v prospech spoluobčanov a mesta, vystriedala hudba, spev a tanec. Vystúpením potešili talenty z Faber Dance Slovakia Team, ako aj vokálna spevácka skupina Close Harmony Friends. Program moderovali Veronika Cerovská a Marian Jančovič.

CENA PRIMÁTORA MESTA

EVA ŠKORVÁNEKOVÁ – za dobrovoľnícku činnosť, príkladnú pomoc seniorom a zviditeľnenie dobrého mena mesta Brezno

Ľudské dobro sa nevytratilo. Vďaka skvelému projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a jeho dobrovoľnej ambasádorke za Brezno Evke Škorvánekovej, Vianoce už po tretíkrát mali o niečo krajšie aj seniori v domovoch v meste, okolitých obciach, či žijúci osamelo. Nebolo to ľahké, ale aj vďaka dobrým ľuďom to zvládla a seniorom odovzdala vyzbierané balíčky. Dobrý pocit, že robí niečo pre iných, je pre ocenenú na nezaplatenie.

PETER FRAŇO – za vynikajúce športové výsledky, úspešné reprezentovanie mesta Brezno doma i v zahraničí

Už od detstva bol vedený k športu. Do 18 rokov sa venoval futbalu, potom zvíťazila láska k horám, v lete beh a v zime skialpinizmus. V roku 2021 na majstrovstvách sveta dvojíc v skialpinizme s tímovým kolegom Matúšom Dankom obsadil 17. miesto. Čerešničkou na torte boli majstrovstvá Slovenska v krose, kde ako absolútny outsider zvíťazil a stal sa majstrom Slovenska.

JAROSLAVA SCHVARZBACHEROVÁ – za mimoriadnu obetavosť, ochotu, lásku k ľuďom, podieľaní sa na sociálnom rozvoji mesta a za šírenie dobrého mena opatrovateľskej služby

Už od útleho detstva jej bola blízka starostlivosť či pomoc druhým. Až do odchodu na dôchodok pracovala ako zdravotná sestra v DD a DSS Luna. Chuť a odhodlanie starať sa o seniorov ju však neopustili a dodnes pracuje ako opatrovateľka seniorov v odbore starostlivosti o obyvateľa mesta Brezno. Najväčšou odmenou pre ňu je vidieť, že ľudia, o ktorých sa stará, sú spokojní, a vítajú ju s úsmevom na tvári.

VOJTECH BENKO – za príkladnú starostlivosť, pozitívnu inšpiráciu pre širokú verejnosť a reprezentovanie mesta Brezno

Otec s veľkým srdcom sa stal nohami svojho syna, ktorý sa narodil predčasne s diagnózou mozgová obrna a narušením centra rovnováhy. Jedného dňa posadil Lukáška na krošňu a vyniesol na najvyšší vrch Nízkych Tatier. Odvtedy už spolu prešli takmer celé Slovensko. Vojtech je veľkou inšpiráciou a nádejou pre ľudí s podobným osudom.

MILENA PANČÍKOVÁ – za obetavú rehabilitačnú a poradenskú činnosť v Brezne pre zdravotne znevýhodnenú časť obyvateľov mesta

Od roku 1998 je inštruktorkou sociálnej rehabilitácie v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojou odbornou prácou, osobnosťou a nesmiernou ľudskosťou pomohla už mnohým nevidiacim a slabozrakým ľuďom v tom, aby mohli žiť plnohodnotnejší a aktívny život. Únia Milene Pančíkovej ďakuje za dlhoročne vykonávanú profesionálnu prácu v prospech ľudí so zrakovým postihnutím a za poskytovanie kvalitných sociálnych služieb s osobným vkladom ďaleko presahujúcim pracovné povinnosti.

CENA MESTA BREZNA

GABRIEL OBERNAUER – za celoživotný prínos v oblasti kultúry

Jeden z najdlhšie pôsobiacich aktívnych ochotníkov nielen v Brezne, ale aj na Slovensku. Ako herec účinkoval aj vo filmoch Povstalecká história, Kronika, Kúpeľňový hráč, Moje, úloha sa mu ušla i v seriáli Druhá šanca, hral aj v reklamnom spote. Posledné roky zastáva v divadelnom súbore Jána Chalupku funkciu predsedu. Za svoje účinkovanie na scéne ochotníckeho divadla získal viacero ocenení.

MILAN KOVÁČIK – za celoživotnú prácu v prospech občanov mesta Brezno pri životnom jubileu 80-tych narodenín

V podniku Mostáreň Brezno prešiel rôznymi pracovnými pozíciami. Založil a 20 rokov viedol ako vedúci Detašované pracovisko MTF STU v Brezne. Stál pri zrode rôznych športových podujatí v Brezne. V roku 2016 sa stal jedným zo zakladajúcich členov miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne, kde vykonáva funkciu tajomníka. Je držiteľom množstva diplomov, najviac si však váži pamätný list udelený pri 700-ročnici mesta Brezno.

VIERA MAKOVÁ A MARTA MICHALÍKOVÁ – za dlhodobý a neoceniteľný prínos pre mesto, dlhoročné pôsobenie na Mestskom úrade v Brezne a za usporadúvanie svadobných obradov, pietnych aktov a iných organizovaných podujatí v meste

Pre svojich spoluobčanov pracujú už viac ako 42 rokov, z toho 35 na Matričnom úrade v Brezne. Svojou prácou prispeli aj ku skutočnosti, že kolektív Zboru pre občianske záležitosti Človek-človeku pri MsÚ v Brezne, získal dvakrát Cenu mesta, okrem toho vlani aj najvyššie ocenenie Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku v SR Zlaté srdce. Najmilšou odmenou za prácu im je úprimný ľudský úsmev, poďakovanie a spokojnosť ich klientov.

ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA

Vavrinec Bohm – za významnú činnosť v oblasti hydrogeológie a vzdelávania mládeže, za šírenie dobrého mena mesta Brezno a rozvoj poznatkov o území, v ktorom žijeme

Rodák z Brezna je jedným z nestorov slovenskej hydrogeológie. Svoj rodný kraj podrobne zmapoval pri zostavovaní základnej hydrogeologickej mapy Breznianskej kotliny. Nebolo vari miesta, o ktorom by nevedel povedať niečo zaujímavé. Napriek svojmu vyššiemu veku sa stále aktívne zaujíma o dianie v meste a nestratil s ním kontakt ani po rokoch, ktoré strávil v Bratislave ako zamestnanec Univerzity Komenského. Docent Bohm po odchode do dôchodku mnohé svoje vedomosti vo forme poznámok a výskumov odovzdal Horehronskému múzeu a publikoval popularizačné články v novinách Horehronie.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: Stanislav Spáč


Novinkyviac

29.11.2022 10:49:41 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok si zapísal už 532. ročník

Remeselníci zblízka i z ďaleka, chutné špeciality, vôňa vareného vína, medoviny, množstvo spotrebného tovaru, pestrý kultúrny program či ...

29.11.2022 10:48:52 Mesto Brezno

Mikuláš zavíta aj do Brezna

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putuje Mikuláš so sprievodom, nechýba čert či anjel. Do ...

29.11.2022 10:47:56 Mesto Brezno

Na námestí zapálili prvú adventnú sviečku

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na ...

29.11.2022 10:47:01 Kultúra a šport

Umelci z partnerských miest majú skutočne veľký talent

Mestský dom kultúry v Brezne ožil aj minulú sobotu, kedy sa o skvelú atmosféru postarali finalisti súťaže Česko ...

29.11.2022 10:46:08 Kultúra a šport

Školička korčuľovania naďalej pokračuje. Pre veľký úspech realizáciu projektu finančne podporilo mesto

Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo. Vďaka finančnej podpore ...

29.11.2022 10:43:34 Kultúra a šport

Výstava seniorov v Prameni

Seniori z Prameňa sú aktívni a mimoriadne zruční. Svedčí o tom aj výstava ich výrobkov, ktoré si verejnosť mohla ...

24.11.2022 08:49:21

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka podporené z dotácie BBSK

Osobný automobil, altánok či klimatizácia je vybavenie, ktoré mesto Brezno zakúpilo do zariadenia pre seniorov z dotácie ...

22.11.2022 14:48:27 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok začína už tento štvrtok. Prvýkrát ho otvorí sprievod

Ondrejský jarmok mal voľakedy inú podobu, stále však ostal nevšednou spoločenskou udalosťou a zachoval si svoju neopakovateľnú ...

22.11.2022 14:47:40 Mesto Brezno

Prvú adventnú sviečku rozsvietia túto nedeľu aj na námestí v Brezne

Vianoce sa blížia a s nimi i rôzne podujatia, ktoré nám čoraz viac navodzujú sviatočnú atmosféru. Jedno z nich sa ...

22.11.2022 14:46:19 Kultúra a šport

Nenechajte si ujsť hviezdny galaprogram Partnerské mestá majú talent

Po úspešnom spoločnom galaprograme dvoch partnerských miest skvelý projekt z Nového Bydžova prichádza do Brezna. Jedinečné vystúpenie ...

22.11.2022 14:45:22 Mesto Brezno

Pri hrobke rodu Lehotských je už umiestnená aj informačná tabuľka

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne sa už vyníma v celej svojej kráse. Návštevníci sa viac o Hrobke ...

22.11.2022 14:44:35 Mesto Brezno

Predstaviteľom samospráv sa poďakovali za náročné štvorročné obdobie

V obradnej sieni mestského úradu predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia Tatiana Čontofalská poďakovala primátorovi a starostom ...