Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V Brezne ocenili osobnosti, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta

Zverejnené: 07.03.2022 13:34:52
obr: V Brezne ocenili osobnosti, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta

V Brezne sa verejne poďakovali ľuďom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta, vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi obohatili ľudské poznanie. Primátor ocenil deväť jednotlivcov a udelil jedno čestné občianstvo.

BREZNO. Osobnosti ocenili počas slávnostného mestského zastupiteľstva v priestoroch mestského domu kultúry.

Aj v mimoriadne slávnostnej chvíli sa slová hľadali veľmi ťažko

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami regiónu, svojou obetavosťou sú motiváciou a vzorom pre iných. Významná udalosť sa tradične koná pri príležitosti oslobodenia mesta, no už druhý rok sa pre pandemickú situáciu slávnostné zastupiteľstvo uskutočnilo v náhradnom termíne. Tentokrát v piatok 4. marca, kedy primátor Tomáš Abel odovzdal ocenenie deviatim osobnostiam a udelil jedno čestné občianstvo. Na pozadí toho, čo sa dnes deje v bezprostrednej našej blízkosti, však nachádzal slová aj v mimoriadne slávnostnej chvíli veľmi ťažko. „Žijeme veľmi zvláštnu dobu a pri neustálom návale povinností a informácií, ktoré sme nútení spracovať, človek potrebuje spomaliť. Potrebuje mať pri sebe ľudí, ktorí mu ro-zumejú a nájdu si čas na rozhovor, na vzácnu výmenu skúseností. Byť dobrým človekom znamená nesmierne veľa. Dobrým človekom sa ľudská bytosť stáva vtedy, keď rozvíja pozitívne danosti, z ktorých na prvom mieste by som menoval myslieť na druhých, až potom na seba, mať v zornom poli predovšetkým záujem iných, až potom záujem svoj. A toto sú črty, ktoré našich laureátov charakterizujú.“ Na záver primátor oceneným poďakoval, prejavil im úctu a vďaku za ich prácu. Rozlúčil sa so slovami, nech im ocenenia pripomínajú vďačnosť mesta a hrdosť Brezňanov na svojich rodákov a priaznivcov.

Slávnosť obohatil kultúrny program, padli aj slzičky dojatia

V závere programu sa za všetkých laureátov prihovoril Milan Kováčik, ktorý v neposlednom rade poďakoval primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva za to, že aj v dnešnej hektickej dobe si na ocenených spomenuli a venovali im slávnostný večer. Príhovor bol dojímavý o to viac, že pred časom sa pán Kováčik navždy rozlúčil s drahou manželkou, ktorej zo srdca a slzami v očiach adresoval väčšinu jeho ocenenia.

 Slová venované ľuďom, ktorí ochotne a bez nároku na poďakovanie odovzdávajú svoje kvality a zručnosti v prospech spoluobčanov a mesta, vystriedala hudba, spev a tanec. Vystúpením potešili talenty z Faber Dance Slovakia Team, ako aj vokálna spevácka skupina Close Harmony Friends. Program moderovali Veronika Cerovská a Marian Jančovič.

CENA PRIMÁTORA MESTA

EVA ŠKORVÁNEKOVÁ – za dobrovoľnícku činnosť, príkladnú pomoc seniorom a zviditeľnenie dobrého mena mesta Brezno

Ľudské dobro sa nevytratilo. Vďaka skvelému projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a jeho dobrovoľnej ambasádorke za Brezno Evke Škorvánekovej, Vianoce už po tretíkrát mali o niečo krajšie aj seniori v domovoch v meste, okolitých obciach, či žijúci osamelo. Nebolo to ľahké, ale aj vďaka dobrým ľuďom to zvládla a seniorom odovzdala vyzbierané balíčky. Dobrý pocit, že robí niečo pre iných, je pre ocenenú na nezaplatenie.

PETER FRAŇO – za vynikajúce športové výsledky, úspešné reprezentovanie mesta Brezno doma i v zahraničí

Už od detstva bol vedený k športu. Do 18 rokov sa venoval futbalu, potom zvíťazila láska k horám, v lete beh a v zime skialpinizmus. V roku 2021 na majstrovstvách sveta dvojíc v skialpinizme s tímovým kolegom Matúšom Dankom obsadil 17. miesto. Čerešničkou na torte boli majstrovstvá Slovenska v krose, kde ako absolútny outsider zvíťazil a stal sa majstrom Slovenska.

JAROSLAVA SCHVARZBACHEROVÁ – za mimoriadnu obetavosť, ochotu, lásku k ľuďom, podieľaní sa na sociálnom rozvoji mesta a za šírenie dobrého mena opatrovateľskej služby

Už od útleho detstva jej bola blízka starostlivosť či pomoc druhým. Až do odchodu na dôchodok pracovala ako zdravotná sestra v DD a DSS Luna. Chuť a odhodlanie starať sa o seniorov ju však neopustili a dodnes pracuje ako opatrovateľka seniorov v odbore starostlivosti o obyvateľa mesta Brezno. Najväčšou odmenou pre ňu je vidieť, že ľudia, o ktorých sa stará, sú spokojní, a vítajú ju s úsmevom na tvári.

VOJTECH BENKO – za príkladnú starostlivosť, pozitívnu inšpiráciu pre širokú verejnosť a reprezentovanie mesta Brezno

Otec s veľkým srdcom sa stal nohami svojho syna, ktorý sa narodil predčasne s diagnózou mozgová obrna a narušením centra rovnováhy. Jedného dňa posadil Lukáška na krošňu a vyniesol na najvyšší vrch Nízkych Tatier. Odvtedy už spolu prešli takmer celé Slovensko. Vojtech je veľkou inšpiráciou a nádejou pre ľudí s podobným osudom.

MILENA PANČÍKOVÁ – za obetavú rehabilitačnú a poradenskú činnosť v Brezne pre zdravotne znevýhodnenú časť obyvateľov mesta

Od roku 1998 je inštruktorkou sociálnej rehabilitácie v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojou odbornou prácou, osobnosťou a nesmiernou ľudskosťou pomohla už mnohým nevidiacim a slabozrakým ľuďom v tom, aby mohli žiť plnohodnotnejší a aktívny život. Únia Milene Pančíkovej ďakuje za dlhoročne vykonávanú profesionálnu prácu v prospech ľudí so zrakovým postihnutím a za poskytovanie kvalitných sociálnych služieb s osobným vkladom ďaleko presahujúcim pracovné povinnosti.

CENA MESTA BREZNA

GABRIEL OBERNAUER – za celoživotný prínos v oblasti kultúry

Jeden z najdlhšie pôsobiacich aktívnych ochotníkov nielen v Brezne, ale aj na Slovensku. Ako herec účinkoval aj vo filmoch Povstalecká história, Kronika, Kúpeľňový hráč, Moje, úloha sa mu ušla i v seriáli Druhá šanca, hral aj v reklamnom spote. Posledné roky zastáva v divadelnom súbore Jána Chalupku funkciu predsedu. Za svoje účinkovanie na scéne ochotníckeho divadla získal viacero ocenení.

MILAN KOVÁČIK – za celoživotnú prácu v prospech občanov mesta Brezno pri životnom jubileu 80-tych narodenín

V podniku Mostáreň Brezno prešiel rôznymi pracovnými pozíciami. Založil a 20 rokov viedol ako vedúci Detašované pracovisko MTF STU v Brezne. Stál pri zrode rôznych športových podujatí v Brezne. V roku 2016 sa stal jedným zo zakladajúcich členov miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne, kde vykonáva funkciu tajomníka. Je držiteľom množstva diplomov, najviac si však váži pamätný list udelený pri 700-ročnici mesta Brezno.

VIERA MAKOVÁ A MARTA MICHALÍKOVÁ – za dlhodobý a neoceniteľný prínos pre mesto, dlhoročné pôsobenie na Mestskom úrade v Brezne a za usporadúvanie svadobných obradov, pietnych aktov a iných organizovaných podujatí v meste

Pre svojich spoluobčanov pracujú už viac ako 42 rokov, z toho 35 na Matričnom úrade v Brezne. Svojou prácou prispeli aj ku skutočnosti, že kolektív Zboru pre občianske záležitosti Človek-človeku pri MsÚ v Brezne, získal dvakrát Cenu mesta, okrem toho vlani aj najvyššie ocenenie Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku v SR Zlaté srdce. Najmilšou odmenou za prácu im je úprimný ľudský úsmev, poďakovanie a spokojnosť ich klientov.

ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA

Vavrinec Bohm – za významnú činnosť v oblasti hydrogeológie a vzdelávania mládeže, za šírenie dobrého mena mesta Brezno a rozvoj poznatkov o území, v ktorom žijeme

Rodák z Brezna je jedným z nestorov slovenskej hydrogeológie. Svoj rodný kraj podrobne zmapoval pri zostavovaní základnej hydrogeologickej mapy Breznianskej kotliny. Nebolo vari miesta, o ktorom by nevedel povedať niečo zaujímavé. Napriek svojmu vyššiemu veku sa stále aktívne zaujíma o dianie v meste a nestratil s ním kontakt ani po rokoch, ktoré strávil v Bratislave ako zamestnanec Univerzity Komenského. Docent Bohm po odchode do dôchodku mnohé svoje vedomosti vo forme poznámok a výskumov odovzdal Horehronskému múzeu a publikoval popularizačné články v novinách Horehronie.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: Stanislav Spáč


Novinkyviac

18.06.2024 14:04:36 Kultúra a šport

Organizačné pokyny Paľo Habera & TEAM TOUR 100

  Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky na jedinečný koncert Paľo Habera & TEAM TOUR 100 ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...

17.06.2024 10:34:33 Mesto Brezno

Banisko sa rozrástlo o predajný stánok a trasa k Vyhliadkovej veži o doplnkovú infraštruktúru

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú ...

15.06.2024 18:41:05 Kultúra a šport

POZOR ZMENA - žumarovačka - zlaňovanie 16.6.2024

  Z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia na nedeľu sa zajtra žumarovačka - zlaňovanie veže neuskutoční a o ...

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...

13.06.2024 13:36:02 Mesto Brezno

V ponuke chýbali pohľadnice Brezna a tak si vyrobili vlastné  

Nedostatok klasických suvenírov s motívmi horehronskej metropoly bol natoľko veľký, že sa ich rozhodli vyrobiť sami. ...

12.06.2024 13:27:53 Mesto Brezno

Seniori sa vrátili do detstva nielen v spomienkach

Starší človek sa v myšlienkach veľmi rád vracia do detstva. Možno aj preto, lebo je pre ...

11.06.2024 14:28:09 Mesto Brezno

V synagóge zablahoželali víťazom medzinárodnej kresliarskej súťaže O Bomburovu šabľu

Heslom medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu je od samotného začiatku Za trvalý ...

11.06.2024 14:27:23 Mesto Brezno

Na nábreží Hrona bolo v sobotu veselo. O skvelú zábavu sa postaral Dychový orchester Brezno

Breznianska dychovka v priestoroch na nábreží Hrona ponúkla jedinečný koncert s názvom Na promenáde. Cieľom bolo ...

11.06.2024 14:25:53 Mesto Brezno

Maťko a Leo za Malý Veľký čin roka získali ocenenie a stretli sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Štvrtáci zo Základnej školy Pionierska 2 Maťko Kuvik a Leo Lauro sú malí - veľkí hrdinovia. ...

03.06.2024 13:49:26 Kultúra a šport

Úsmev pri Základnej umeleckej škole potešil návštevníkov nádherným spevom

Počasie trochu potrápilo organizátorov podujatia piatok popoludní, kedy sa rozpršalo. Nič to však nezmenilo na programe, ...

03.06.2024 13:48:33 Kultúra a šport

Ďakovný list si prevzala aj spevácka skupina Senior

Podobnej pocty ako športovcom sa v sobotu dostalo aj jubilujúcemu kolektívu – speváckej skupine Senior pri ...

03.06.2024 13:44:43 Kultúra a šport

Žiaci a študenti breznianskych škôl ukázali, že sú veľmi talentovaní

V piatok dopoludnia námestie patrilo mladým. Žiaci a študenti predviedli svoj talent, šikovnosť, zmerali si sily ...

03.06.2024 13:42:58 Kultúra a šport

Medzinárodný deň detí. Najmenších potešila obľúbená dvojica Paci Pac aj vláčik Bomburáčik

Počas mestských osláv si v Brezne pripomenuli aj Medzinárodný deň detí, ktorý vyšiel na sobotu. Na ...