Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Univerzita tretieho veku v Brezne pre veľký úspech a vďaka podpore mesta pokračuje aj naďalej

Zverejnené: 06.03.2023 10:39:55
obr: Univerzita tretieho veku v Brezne pre veľký úspech a vďaka podpore mesta pokračuje aj naďalej

Pred štyrmi rokmi mesto Brezno spustilo veľký projekt, vďaka ktorému sa môžu vzdelávať občania po päťdesiatke. Prví absolventi Virtuálnej Univerzity tretieho veku si už vlani prevzali diplomy o úspešnom ukončení štúdia a zúčastnili sa na promócii v Prahe. Pre ďalších záujemcov o vzdelávanie výučba pokračuje aj naďalej.

 

BREZNO. Univerzitu tretieho veku v Brezne navštevuje 34 študentov, a to nielen seniorov, ale aj ľudí v strednom veku, ktorí sú ešte ekonomicky aktívni.

Výučba sa koná formou online spoločnej prednášky

Myšlienka realizácie tohto projektu vznikla na základe spolupráce s partnerským mestom Nový Bydžov, kde zaznamenali veľký záujem seniorov o výučbu. Poslucháči sa stretávajú jedenkrát za dva týždne v Dennom centre Prameň, ktoré je zároveň zaregistrovaným konzultačným strediskom Českej zemědělskej univerzity v Prahe, Fakulty ekonomicko-prevádzkovej na základe zmluvy s mestom Brezno. Systém je založený na multimediálnych prednáškach, natočených vysokoškolskými lektormi, ktoré sa prostredníctvom internetu prenášajú do výukových miest. Využitím informačných technológií je tak možné sprístupniť vzdelávanie širokému okruhu záujemcov a tým poskytnúť rovnaké príležitosti všetkým, (nielen) seniorom, bez rozdielu miesta bydliska. Výučba sa koná formou online spoločnej prednášky, pripravenej univerzitnými profesormi a na záver študenti absolvujú spoločný test zo zapamätaného učiva.

V prípade, že by sa známkovalo, všetkých by ohodnotili na výbornú

Počas štúdia, ktoré trvá tri roky, poslucháči absolvujú šesť semestrov, ale v prípade záujmu môže každý pokračovať aj ďalej a voliť si ďalšie témy. Minulý týždeň si študenti prevzali pamätné listy o úspešnom ukončení prvého semestra z rúk vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej a Kataríny Kokavcovej z Denného centra Prameň, ktoré sú dušou tohto vzdelávacieho projektu.

 Cyklus prednášok má názov Svet okolo nás a venuje sa rôznym oblastiam života. Súčasťou sú napr. Čínska medicína v našej záhradke, Etika ako východisko z krízy spoločnosti, Ľudské zdravie, Genealógia – hľadáme svojich predkov, Cestovanie – čo sme možno nevedeli, Dejiny odevnej kultúry. Od roku 2022 sú vytvorené dve skupiny študentov. „Pokračujúci a noví poslucháči si mohli vybrať z ďalších zaujímavých tém ako Život s energiami, Včelársky rok, Pestovanie využitie jedlých a liečivých húb, Lesníctvo, Leonardo da Vinci a iné. Na škodu je, že sa neznámkujú, všetkých by sme ohodnotili známkou výborná, pretože perfektne spolupracujú, dodržiavajú pravidlá a termíny, či už vypracovania testov, alebo aj iných záležitostí týkajúcich sa štúdia, skrátka sú vzorní študenti. Týmto vlastne šíria aj dobré meno nášho mesta v zahraničí, lebo aj ČZU Praha vidí spoluprácu z našej strany a tiež aj úsilie študentov,“ konštatuje Katarína Kokavcovcová.

Promócia v Prahe je veľkým zážitkom spojeným aj s návštevou hlavného mesta

Vzdelávanie touto formou výuky je výbornou myšlienkou, nielenže umožňuje aj v seniorskom veku získavať nové vedomosti, ale zároveň študovať širšiemu okruhu ľudí. „Za štúdiom netreba cestovať, ale výuka sa uskutočňuje priamo v našom meste. Okrem možnosti získať vedomosti z najrôznejších oblastí nášho života sa virtuálnym vzdelávaním seniori zdokonaľujú aj v práci s počítačom, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité a čo je v súlade s Národným programom aktívneho starnutia, v rámci ktorého sa mesto snaží vytvárať aj ďalšie možnosti vzdelávania pre seniorov,“ dodala Janka Lemberková.

 Po úspešnom ukončení štúdia sa opäť všetci študenti môžu tešiť na promóciu v Prahe. „Je to veľký zážitok, slávnosť je spojená aj s návštevou tohto mesta. Mnohí tak mali skutočný dôvod cestovať a neodkladať svoje plány na „neskôr“ a videli Prahu snáď v tom najkrajšom období.“

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

FOTO: M. B.

 

 

ANKETA

 

Študujú zodpovedne, s obrovským elánom a záujmom, čo je typické pre starších študentov. Voľný čas sa rozhodli naplniť činorodou a zmysluplnou činnosťou, akou vzdelávanie nesporne je. S anketovým mikrofónom sme zavítali do Denného centra Prameň a opýtali sa poslucháčov: Prečo ste sa rozhodli študovať na Virtuálnej Univerzite tretieho veku v Brezne?

 

Ivan Lenďák: – Všeobecne je známa vec, keď sa dostaneme do seniorského veku, mali by sme pokračovať vo vzdelávaní, aby sa nám mozgový potenciál neznižoval. Zo začiatku som uvažoval o štúdiu v Banskej Bystrici, ale nakoniec som sa rozhodol pre Brezno, keďže podmienky sú podobné. Výhodou je, že nemusím cestovať, čo je oveľa pohodlnejšie. Mali sme možnosť výberu z desiatich tém, ktoré sa zúžili na šesť, a zhruba zodpovedajú mojim predstavám. Čo ma veľmi sklamalo, že som tu jediný muž a mal som pocit, že som tu omylom. Vyzýval som kolegyne, aby oslovili svojich partnerov a prišli medzi nás. Odozva však nebola žiadna. V mene všetkých účastníkov ešte chcem poďakovať Janke Lemberkovej a Katke Kokavcovej za prípravu a organizáciu Univerzity tretieho veku v Brezne.

 

Viera Dubcová:  – Oslovila som kamarátku, nech nahovorí svojho manžela, aby sme spolu chodili na univerzitu. Ostala som doma na dôchodku, nevedela, čo s voľným časom, ďalšia kamarátka sa tiež prihlásila a teraz študujeme všetci spoločne. Tým, že som pracovala medzi ľuďmi, chýbali mi, preto som sa rozhodla študovať, aby som bola v kolektíve ľudí a nadobudla nejaké vedomosti, namáhala si trošku mozog. So štúdiom som spokojná, je to zaujímavé, aj keď niektoré témy sú náročné, trošku ma potrápilo ľudské zdravie.

 

Anna Fašangová: – Teším sa, že môžem navštevovať Univerzitu tretieho veku v Brezne. Škola pre nás v pokročilom veku je veľmi zaujímavá. Štúdium ma obohacuje po každej stránke, každý semester je iný, bohatý na nové vedomosti, ktoré sa dajú získať aj v tomto veku. Venujeme sa rôznym témam, ktoré musia vyhovovať všetkým. Som veľmi rada, že sem chodím.

 

Ľudmila Tichá: – Rozhodla som študovať, lebo môj manžel vždy hovoril, že chce mať doma študentku. Ale aj preto, že som učiteľka a nejako som mala pocit, že nemôžem sedieť len doma. V Brezne máme deti i vnúčatá a aj keď som istým spôsobom introvert, spoločnosť mám veľmi rada. Vždy sa človek dozvie niečo nové. Čo ma veľmi mrzelo, minulý rok som sa nemohla zúčastniť na promócii v Prahe. Preberáme zaujímavé témy, jednou z nich bola aj čínska medicína, a teraz sa venujeme energii. Myslela som, že to bude životná, no veru nie, je to slnečná, veterná, atómová. Súčasťou boli rôzne vzorce a keďže ja a technika sme sa nikdy nekamarátili, bola som z toho nervózna a myslela, že to nemám šancu zvládnuť. Ale keď si človek doma pustí prednášku, nejako sa do toho dostane, zvládne urobiť aj test. Som veľmi rada, že Janka Lemberková s Katkou Kokavcovou takéto niečo zorganizovali, je to príjemné štúdium.

 

Viera Nováková: – Zo začiatku som chcela študovať v Banskej Bystrici, ale pre pracovné povinnosti mi to nevychádzalo. V tom čase som bola ešte zamestnaná, teraz som už dôchodkyňa. Uvítala som však možnosť vzdelávania virtuálnou formou a že môžem takýmto spôsobom študovať. Som veľmi spokojná, pokračujem v ďalšom ročníku. Je to stretnutie s novými ľuďmi, novými témami, človek si rozšíri obzor, obnoví aj čo poznal, lebo to už možno pozabudol. Takže je to veľmi fajn.

 

Dana Adameková: – Rozhodla som sa študovať z dôvodu, že človek sa musí stále niečo učiť, vzdelávať, zisťovať nové veci. Netreba pozerať na vek. Témy sú veľmi zaujímavé. Ja som už druháčka, vlani som absolvovala promócie v Prahe. Štúdium ma baví, teraz máme tému včelárstvo. Doma urobíme testy, ktoré posielame na vysokú školu do Prahy, odkiaľ nám pošlú výsledky, na koľko percent sme ich urobili. Vždy mi to dopadne úspešne, to by bola hanba nezvládnuť to v takomto veku.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...