Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Testovanie obyvateľov okresu Brezno môže nariadiť výlučne epidemiológ RÚVZ v Banskej Bystrici

Zverejnené: 07.04.2020 09:33:31
obr: Testovanie obyvateľov okresu Brezno môže nariadiť výlučne epidemiológ RÚVZ v Banskej Bystrici

Ako a kde vás otestujú na ochorenie COVID-19, koho môžete kontaktovať, ako sa správať počas karantény, o tom, či mesto zriadi odberové stredisko pre potenciálnych pacientov, ako aj o opatreniach Nemocnice v Brezne bližšie informuje epidemiologička MUDr.  Zuzana Kónyová.

 

Ako sa ľudia s cestovateľskou anamnézou z Rakúska alebo iných krajín môžu dať testovať na ochorenie COVID-19 ?

- V prvom rade sa takíto ľudia musia riadiť Verejnou vyhláškou ÚVZ SR zo dňa 12. 3. 2020. Všetkým  osobám, ktoré sa v období od 13. 3. 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí. Bezprostredne po návrate sú povinní oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, resp. pediatrovi, ak ide o dieťa. V žiadnom prípade nenavštevujú ambulanciu osobne. Lekár rozhodne o domácej izolácii na dobu 14 dní, ak to pacient potrebuje, vypíše mu PN z dôvodu karantény. Nahlasovanie takého pacienta epidemiológovi na RÚVZ v Banskej Bystrici už vykonáva príslušný lekár.

Ak ide o ľudí, ktorí sa vrátili pred < 14 dňami, vyšetrenie na COVID-19 metódou PCR sa už nevykonáva, pretože výsledok už bude negatívny. U bezpríznakových pacientov býva pozitivita len asi 7 dní, u pacientov s príznakmi môže byť dlhšie. To, či infekciu koronavírusom človek prekonal, je možné potvrdiť len vyšetrením protilátok z krvi, a toto vyšetrenie sa v súčasnosti na odberových miestach nerealizuje. V našom regióne tiež nie je možné vykonať takéto vyšetrenie samoplatcom – nie je na to dôvod, negatívny výsledok nič nezaručuje, človek môže byť pozitívny až o pár dní.

Vyšetrenie metódou PCR z výterov z dutiny ústnej a nosa sa v súčasnosti vykonáva len u pacientov s klinickými príznakmi infekcie dýchacích ciest, u pacientov s  podozrivou cestovateľskou anamnézou a tiež u ľudí na konci karantény. Na takéto vyšetrenie nemôže prísť hocikto. Ľudia sú prizývaní epidemiológom RÚVZ v Banskej Bystrici. Vyšetrenie sa vykoná len na základe doručeného identifikátora COVID-19-PASS, kde mu bude naplánovaný dátum odberu, presný čas a určené odberové miesto. Bez platného identifikátora nebude odber vykonaný.

Koho môžu za účelom testovania kontaktovať ?

- Ak ide o ľudí, ktorí nespĺňajú vyššie spomínané kritériá a nenahlásili sa u svojho ošetrujúceho lekára a majú podozrenie z nákazy, môžu kontaktovať epidemiológa RÚVZ na tel. č. 0918 659 580, ktorý môže povoliť vykonanie vyšetrenia. Epidemiológa je možné kontaktovať aj elektronicky, kontaktné e-mailové adresy sú na internete: http://www.vzbb.sk/sk/urad/kontakty/index.php. Evidenciu pacientov je možné overiť aj telefonicky na Call centre NCZI 0800 221 234.

Ako by sa mali títo ľudia a osoby žijúce s nimi správať pri dodržiavaní karantény?

- Ľudia v domácej  karanténe sú povinní denne kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť). Sú zakázané sociálne kontakty (napr. návštevy, práca) a cestovanie. Treba dodržiavať zásady hygieny rúk (časté umývajte mydlom a vodou, prípadne použitie dezinfekčných prostriedkov na báze min. 70% alkoholu). Pri kašli a kýchaní zakrývať ústa a nos vreckovkou (nie rukou, ale do lakťovej jamky) a používať ochranné rúško z dôvodu ochrany okolia. Ak počas karantény človek spozoruje príznaky zhoršenia zdravotného stavu, je potrebné výlučne telefonicky kontaktovať svojho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16.00 do 22.00, prípadne pri výraznom zhoršení zdravotného stavu, ktorý vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155, pričom takýto pacient má povinnosť informovať o možnosti infekcie koronavírusom spôsobujúcim COVID-19. V žiadnom prípade sa pacient nepresúva do zdravotníckeho zariadenia osobne, ani nepoužíva prostriedky hromadnej dopravy.

Zriadi mesto odberové stredisko pre potenciálnych pacientov s ochorením COVID-19?

- Vzhľadom na súčasný priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v okrese Brezno, krízový štáb Nemocnice s poliklinikou v Brezne (NsP) zatiaľ považuje za dostatočné zriadenie spoločného mobilného odberového miesta pre okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskej Bystrici, ktoré tam zabezpečuje Slovenský Červený kríž. NsP Brezno v prípade potreby poskytne osobám, ktorým bolo indikované testovanie, na prevoz do Banskej Bystrice sanitné vozidlo dopravnej zdravotnej služby (DZS). NsP Brezno má k dispozícii odberové súpravy pre potreby testovania hospitalizovaných pacientov, dopravu do laboratória v Banskej Bystrici si zabezpečujeme sami.

Ako je to s prevozom ľudí do miesta testovania ?

- Pre obyvateľov okresu Brezno v domácej karanténe je v súčasnosti zriadené mobilné odberové miesto v spolupráci s SČK v Banskej Bystrici. Na odber na základe identifikátora COVID-19-PASS sa treba dopraviť pomocou vlastného auta, ak to nie je možné, dopravu na vyšetrenie môže obyvateľom zabezpečiť NsP Brezno sanitným vozidlom DZS. Dopravu je potrebné dohodnúť dopredu po preukázaní identifikátorom COVID-19-PASS buď prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára alebo cestou Urgentného príjmu NsP Brezno na tel. č 048 – 2820 488. Ľudia sa na testovanie nesmú dopravovať použitím hromadnej dopravy.

Kto môže nariadiť testovanie potenciálnych pacientov na ochorenie COVID-19?

- Testovanie môže nariadiť výlučne epidemiológ RÚVZ v Banskej Bystrici.

V prípade indikácie COVID-19, na koho sa môžu ľudia obrátiť, okrem Úradu verejného zdravotníctva, s ktorým je momentálne problematické sa kontaktovať?

- Ak ide o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia pred < 14 dňami, podľa usmernenia hlavného hygienika SR musia kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára elektronicky alebo telefonicky. Ak majú klinické príznaky infekcie a pozitívnu cestovateľskú anamnézu (vždy sa zisťuje < 14 dní dozadu), telefonicky treba kontaktovať svojho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16.00 do 22.00, prípadne pri výraznom zhoršení zdravotného stavu, ktorý vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155.

Aké opatrenia urobila nemocnica vo svojej pôsobnosti, aby zamedzila šíreniu ochorenia COVID-19 v rámci pohybu v nemocnici a zdravotníckeho personálu ?

- Prísny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Všetkým zamestnancom sa pri nástupe do práce meria telesná teplota. U zamestnancov prebehlo zisťovanie cestovateľskej anamnézy, niekoľko zamestnancov bolo aj v nariadenej preventívnej karanténe. Vstup do nemocnice a polikliniky je povolený len pacientom s tvárovým rúškom. Ak ho pacient nemá, personál pri vstupe mu ho poskytne, zároveň pacienta požiada o vydezinfikovanie rúk. Už pred vstupom na urgentný príjem, ako aj pri vstupe do polikliniky, sa vykonáva meranie telesnej teploty a triedenie pacientov vyčlenenými pracovníkmi tak, aby sa nemohlo stať, že pacient s cestovateľskou anamnézou sa dostane do čakárne a príde do kontaktu s inými pacientmi, resp. ohrozí zdravotnícky personál. V prípade príchodu pacienta, ktorý je podozrivý, sa ihneď izoluje v izolačnej miestnosti. Na urgentnom príjme sú zriadené dve takéto miestnosti. V izolácii pacient vyčká buď na transport na infekčné oddelenie, alebo na prepustenie do domácej karantény, ak jeho stav nevyžaduje hospitalizáciu. Základom prevencie je zachytenie pacienta s podozrivou anamnézou včas a jeho izolácia od ostatných pacientov. Všetci zamestnanci v prvej línii sú vybavení osobnými ochrannými prostriedkami. Spôsob obliekania je určený v závislosti od klinického stavu pacienta a ohrozenia zamestnancov. Zamestnanci na exponovaných pracoviskách boli preškolení a riadia sa manuálmi tak, aby sa eliminovali prípadné chyby. Vo všetkých priestoroch NsP sa prísne dodržiava hygienicko-epidemiologický režim a denne sa vykonáva dezinfekcia všetkých priestorov, frekvencia je závislá od typu prevádzky. V priestoroch NsP sú umiestnené plagáty a letáky s informáciami pre pacientov a tiež na internetovej stránke NsP.

Čo by ste ešte dodali na záver?

- Chcem zdôrazniť, že základom prevencie šírenia koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 nie je vykonávanie odberov, ale prísne dodržiavanie domácej karantény ľuďmi s cestovateľskou anamnézou tak, ako to je nariadené štátom. Nedodržiavanie karantény, vrátane členov žijúcich v spoločnej domácnosti, je trestným činom. Dodržiavanie ostatných protiepidemických opatrení nami ostatnými, ako je povinné nosenie rúšok na verejnosti či vyhýbanie sa sociálnym kontaktom, sa ukazuje ako veľmi účinné, o čom svedčí aj veľmi nízky počet pozitívnych pacientov v porovnaní s okolitými krajinami.

 


Novinkyviac

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...

29.01.2024 16:36:05 Kultúra a šport

Školičku korčuľovania majú prváci a druháci za sebou

Prváci a druháci všetkých základných škôl v Brezne sa učili korčuľovať a zdokonaľovať korčuliarske zručnosti. Hlavným ...

29.01.2024 16:35:26 Mesto Brezno

Vďaka odstráneným vrakom v Brezne sa uvoľnilo osem parkovacích miest

Mestská polícia rieši situáciu s vozidlami, ktoré sú dlhodobo odparkované na odstavných miestach, verejných priestranstvách mesta, ...

26.01.2024 13:17:53 Mesto Brezno

Slávnosť odovzdávania ocenení osobnostiam mesta spestrí vystúpenie sólistky orchestra Gustava Broma

 Pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Brezno sa v piatok 26. januára uskutočnia spomienkové oslavy. Tradične ...

22.01.2024 14:15:10 Mesto Brezno

Na radnici diskutovali so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity ako aj ministrom investícií

V Brezne privítali dve vzácne návštevy – vo štvrtok splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra ...

22.01.2024 14:13:35 Mesto Brezno

Epidemiologická situácia v okrese je nepriaznivá. Návštevy na oddeleniach nemocnice zakázali

Nemocnica s poliklinikou v Brezne zakázala návštevy pacientov. K opatreniu pristúpila pre zhoršenú epidemiologickú situáciu vo ...