Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Testovanie obyvateľov okresu Brezno môže nariadiť výlučne epidemiológ RÚVZ v Banskej Bystrici

Zverejnené: 07.04.2020 09:33:31
obr: Testovanie obyvateľov okresu Brezno môže nariadiť výlučne epidemiológ RÚVZ v Banskej Bystrici

Ako a kde vás otestujú na ochorenie COVID-19, koho môžete kontaktovať, ako sa správať počas karantény, o tom, či mesto zriadi odberové stredisko pre potenciálnych pacientov, ako aj o opatreniach Nemocnice v Brezne bližšie informuje epidemiologička MUDr.  Zuzana Kónyová.

 

Ako sa ľudia s cestovateľskou anamnézou z Rakúska alebo iných krajín môžu dať testovať na ochorenie COVID-19 ?

- V prvom rade sa takíto ľudia musia riadiť Verejnou vyhláškou ÚVZ SR zo dňa 12. 3. 2020. Všetkým  osobám, ktoré sa v období od 13. 3. 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí. Bezprostredne po návrate sú povinní oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi, resp. pediatrovi, ak ide o dieťa. V žiadnom prípade nenavštevujú ambulanciu osobne. Lekár rozhodne o domácej izolácii na dobu 14 dní, ak to pacient potrebuje, vypíše mu PN z dôvodu karantény. Nahlasovanie takého pacienta epidemiológovi na RÚVZ v Banskej Bystrici už vykonáva príslušný lekár.

Ak ide o ľudí, ktorí sa vrátili pred < 14 dňami, vyšetrenie na COVID-19 metódou PCR sa už nevykonáva, pretože výsledok už bude negatívny. U bezpríznakových pacientov býva pozitivita len asi 7 dní, u pacientov s príznakmi môže byť dlhšie. To, či infekciu koronavírusom človek prekonal, je možné potvrdiť len vyšetrením protilátok z krvi, a toto vyšetrenie sa v súčasnosti na odberových miestach nerealizuje. V našom regióne tiež nie je možné vykonať takéto vyšetrenie samoplatcom – nie je na to dôvod, negatívny výsledok nič nezaručuje, človek môže byť pozitívny až o pár dní.

Vyšetrenie metódou PCR z výterov z dutiny ústnej a nosa sa v súčasnosti vykonáva len u pacientov s klinickými príznakmi infekcie dýchacích ciest, u pacientov s  podozrivou cestovateľskou anamnézou a tiež u ľudí na konci karantény. Na takéto vyšetrenie nemôže prísť hocikto. Ľudia sú prizývaní epidemiológom RÚVZ v Banskej Bystrici. Vyšetrenie sa vykoná len na základe doručeného identifikátora COVID-19-PASS, kde mu bude naplánovaný dátum odberu, presný čas a určené odberové miesto. Bez platného identifikátora nebude odber vykonaný.

Koho môžu za účelom testovania kontaktovať ?

- Ak ide o ľudí, ktorí nespĺňajú vyššie spomínané kritériá a nenahlásili sa u svojho ošetrujúceho lekára a majú podozrenie z nákazy, môžu kontaktovať epidemiológa RÚVZ na tel. č. 0918 659 580, ktorý môže povoliť vykonanie vyšetrenia. Epidemiológa je možné kontaktovať aj elektronicky, kontaktné e-mailové adresy sú na internete: http://www.vzbb.sk/sk/urad/kontakty/index.php. Evidenciu pacientov je možné overiť aj telefonicky na Call centre NCZI 0800 221 234.

Ako by sa mali títo ľudia a osoby žijúce s nimi správať pri dodržiavaní karantény?

- Ľudia v domácej  karanténe sú povinní denne kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť). Sú zakázané sociálne kontakty (napr. návštevy, práca) a cestovanie. Treba dodržiavať zásady hygieny rúk (časté umývajte mydlom a vodou, prípadne použitie dezinfekčných prostriedkov na báze min. 70% alkoholu). Pri kašli a kýchaní zakrývať ústa a nos vreckovkou (nie rukou, ale do lakťovej jamky) a používať ochranné rúško z dôvodu ochrany okolia. Ak počas karantény človek spozoruje príznaky zhoršenia zdravotného stavu, je potrebné výlučne telefonicky kontaktovať svojho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16.00 do 22.00, prípadne pri výraznom zhoršení zdravotného stavu, ktorý vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155, pričom takýto pacient má povinnosť informovať o možnosti infekcie koronavírusom spôsobujúcim COVID-19. V žiadnom prípade sa pacient nepresúva do zdravotníckeho zariadenia osobne, ani nepoužíva prostriedky hromadnej dopravy.

Zriadi mesto odberové stredisko pre potenciálnych pacientov s ochorením COVID-19?

- Vzhľadom na súčasný priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v okrese Brezno, krízový štáb Nemocnice s poliklinikou v Brezne (NsP) zatiaľ považuje za dostatočné zriadenie spoločného mobilného odberového miesta pre okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskej Bystrici, ktoré tam zabezpečuje Slovenský Červený kríž. NsP Brezno v prípade potreby poskytne osobám, ktorým bolo indikované testovanie, na prevoz do Banskej Bystrice sanitné vozidlo dopravnej zdravotnej služby (DZS). NsP Brezno má k dispozícii odberové súpravy pre potreby testovania hospitalizovaných pacientov, dopravu do laboratória v Banskej Bystrici si zabezpečujeme sami.

Ako je to s prevozom ľudí do miesta testovania ?

- Pre obyvateľov okresu Brezno v domácej karanténe je v súčasnosti zriadené mobilné odberové miesto v spolupráci s SČK v Banskej Bystrici. Na odber na základe identifikátora COVID-19-PASS sa treba dopraviť pomocou vlastného auta, ak to nie je možné, dopravu na vyšetrenie môže obyvateľom zabezpečiť NsP Brezno sanitným vozidlom DZS. Dopravu je potrebné dohodnúť dopredu po preukázaní identifikátorom COVID-19-PASS buď prostredníctvom svojho ošetrujúceho lekára alebo cestou Urgentného príjmu NsP Brezno na tel. č 048 – 2820 488. Ľudia sa na testovanie nesmú dopravovať použitím hromadnej dopravy.

Kto môže nariadiť testovanie potenciálnych pacientov na ochorenie COVID-19?

- Testovanie môže nariadiť výlučne epidemiológ RÚVZ v Banskej Bystrici.

V prípade indikácie COVID-19, na koho sa môžu ľudia obrátiť, okrem Úradu verejného zdravotníctva, s ktorým je momentálne problematické sa kontaktovať?

- Ak ide o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia pred < 14 dňami, podľa usmernenia hlavného hygienika SR musia kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára elektronicky alebo telefonicky. Ak majú klinické príznaky infekcie a pozitívnu cestovateľskú anamnézu (vždy sa zisťuje < 14 dní dozadu), telefonicky treba kontaktovať svojho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16.00 do 22.00, prípadne pri výraznom zhoršení zdravotného stavu, ktorý vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155.

Aké opatrenia urobila nemocnica vo svojej pôsobnosti, aby zamedzila šíreniu ochorenia COVID-19 v rámci pohybu v nemocnici a zdravotníckeho personálu ?

- Prísny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Všetkým zamestnancom sa pri nástupe do práce meria telesná teplota. U zamestnancov prebehlo zisťovanie cestovateľskej anamnézy, niekoľko zamestnancov bolo aj v nariadenej preventívnej karanténe. Vstup do nemocnice a polikliniky je povolený len pacientom s tvárovým rúškom. Ak ho pacient nemá, personál pri vstupe mu ho poskytne, zároveň pacienta požiada o vydezinfikovanie rúk. Už pred vstupom na urgentný príjem, ako aj pri vstupe do polikliniky, sa vykonáva meranie telesnej teploty a triedenie pacientov vyčlenenými pracovníkmi tak, aby sa nemohlo stať, že pacient s cestovateľskou anamnézou sa dostane do čakárne a príde do kontaktu s inými pacientmi, resp. ohrozí zdravotnícky personál. V prípade príchodu pacienta, ktorý je podozrivý, sa ihneď izoluje v izolačnej miestnosti. Na urgentnom príjme sú zriadené dve takéto miestnosti. V izolácii pacient vyčká buď na transport na infekčné oddelenie, alebo na prepustenie do domácej karantény, ak jeho stav nevyžaduje hospitalizáciu. Základom prevencie je zachytenie pacienta s podozrivou anamnézou včas a jeho izolácia od ostatných pacientov. Všetci zamestnanci v prvej línii sú vybavení osobnými ochrannými prostriedkami. Spôsob obliekania je určený v závislosti od klinického stavu pacienta a ohrozenia zamestnancov. Zamestnanci na exponovaných pracoviskách boli preškolení a riadia sa manuálmi tak, aby sa eliminovali prípadné chyby. Vo všetkých priestoroch NsP sa prísne dodržiava hygienicko-epidemiologický režim a denne sa vykonáva dezinfekcia všetkých priestorov, frekvencia je závislá od typu prevádzky. V priestoroch NsP sú umiestnené plagáty a letáky s informáciami pre pacientov a tiež na internetovej stránke NsP.

Čo by ste ešte dodali na záver?

- Chcem zdôrazniť, že základom prevencie šírenia koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 nie je vykonávanie odberov, ale prísne dodržiavanie domácej karantény ľuďmi s cestovateľskou anamnézou tak, ako to je nariadené štátom. Nedodržiavanie karantény, vrátane členov žijúcich v spoločnej domácnosti, je trestným činom. Dodržiavanie ostatných protiepidemických opatrení nami ostatnými, ako je povinné nosenie rúšok na verejnosti či vyhýbanie sa sociálnym kontaktom, sa ukazuje ako veľmi účinné, o čom svedčí aj veľmi nízky počet pozitívnych pacientov v porovnaní s okolitými krajinami.

 


Novinkyviac

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...

20.03.2023 11:19:45 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

V breznianskych základných školách Marec – mesiac knihy oslávili tradičným spôsobom. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch primátor ...

20.03.2023 11:17:54 Mesto Brezno

Škôlkari na návšteve radnice

Deti z Materskej školy na Hradbách pri Základnej škole Pionierska 2 zavítali na mestský úrad. V rámci prehliadky ...

13.03.2023 14:16:43 Mesto Brezno

Primátor so svojimi zástupcami zablahoželal ženám k ich sviatku

Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v Brezne. Vedenie mesta zablahoželalo dámam k ich sviatku v zariadeniach pre seniorov, ...

13.03.2023 14:15:39 Mesto Brezno

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, ...

13.03.2023 14:14:59 Mesto Brezno

Odovzdanie výťažku z fašiangov

Vedenie mesta minulý týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových osláv rodine Ridzoňovej, ktorá vyzbierané finančné prostriedky použije ...

13.03.2023 14:14:04 Mesto Brezno

V Brezne darovali viac ako 14 a pol litra krvi

Od minulého roka v breznianskej synagóge funguje pravidelný mobilný odber krvi, ktorý realizujú v synagóge. Drahocennú tekutinu prišlo ...

13.03.2023 14:11:58 Mesto Brezno

O služby v mestskej knižnici je zo strany nových čitateľov čoraz väčší záujem

S mesiacom marec sa neodmysliteľne spája kniha. Ako zhodnotili v breznianskej knižnici, dobrou správou je, že ľudia ...

06.03.2023 10:41:05 Mesto Brezno

Druhý viceprimátor mesta Andrej Barančok: „Riadim sa pravidlom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“

Primátor Brezna za svojho druhého zástupcu vymenoval Andreja Barančoka. Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva bude mať v rukách ...