Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Zverejnené: 17.01.2022 12:47:56
obr: Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Nový rok je časom hodnotenia predchádzajúceho obdobia, ako aj stanovenia plánov či aktivít. Na rozvoji mesta Brezno sa vysokou mierou podieľajú aj Technické služby, ktoré sú súčasťou realizácie mnohých projektov a je za nimi vidieť veľký kus práce.

 

Dokončili mnohé investičné akcie

Riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, rok 2021 hodnotí ako rok, kedy dokončili mnoho investičných akcií z predchádzajúceho obdobia, medzi inými hlavne výstavbu a otvorenie vyhliadkovej veže Horné Lazy, ako aj osadenie informačných tabúľ a sôch na náučnom chodníku vedúceho k dominante mesta. Podarilo sa im zrealizovať veľa dobrých vecí, ktoré sú prospešné pre mesto a jeho obyvateľov. V letných mesiacoch pomohli pri komplexnej rekonštrukcii frekventovanej vozovky v severnej časti námestia, kde rozobrali dlažbu, ktorú mesto použilo na úpravu chodníkov, novú pokládku už zrealizovala vysúťažená firma.

 Vďaka zamestnancom príspevkovej organizácie pribudli v meste ďalšie nové odstavné plochy, dovedna 98 miest, ako aj upravili existujúce nevyhovujúce pre osobné autá na uliciach Fraňa Kráľa, Krčulova, ŠLN, 9. mája, Fučíkova – Švermova, Černákova. Počas roka sa naplno venovali oprave chodníkov, budovaniu nových na ŠLN a Ulici Fraňa Kráľa, vytvorili tiež nové extravilánové stojiská.

 Vo vnútrobloku na ŠLN pribudla nová herná zostava pre najmenších, ku ktorej Technické služby ešte doplnia dopadovú plochu tlmiacu pády, ako aj hojdačky. Pomocnú ruku poskytli pri rekonštrukcii zdroja chladenia na zimnom štadióne, vykonali zemné úpravy pod novým bytovým domom na Mazorníkove, ako aj vybudovali nové urnové miesta na starom cintoríne, kde spevnili svah a pre bezpečnosť obyvateľov osadili zábradlie.

Zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Technické služby sa venujú tiež údržbe mestskej zelene, minulý rok vysadili viac ako 23 500 ks kvetín, z toho 6500 z vlastných zdrojov. Súčasťou ich náplne práce je aj jarné upratovanie, počas ktorého pri vstupoch do mesta vyzbierali 131 vriec s odpadom či kosenie trávnatých plôch. Podľa slov Lukáša Jeremiáša, kosili 4-krát, v jednotlivých častiach ako na námestí, v parkoch, pri vstupoch do mesta 8-krát, v cintorínoch 3-krát, ale nevynechali ani sad na Banisku a ešte územia, ktoré sa pravidelne nekosia, no pre aktivity to bolo nutné, napríklad v lokalite, kde sa koná Cesta rozprávkovým lesom alebo v rámci rôznych investičných činností kosili v materských školách a na futbalovom ihrisku.

 V období vegetačného pokoja vykonávajú orezávanie a výrub drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení ich stavu. V mnohých prípadoch ide o suché stromy, ktoré už neplnia svoju funkciu a navyše v prípade vetra predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť. „Vlani sme urobili výrub 37 drevín na základe požiadaviek obyvateľov, ako aj zdravotný orez stromov, ktorý zahrňuje odstránenie suchých konárov, tvarovanie koruny a aj posúdenie zdravia dreviny.“

Starajú sa o cesty, zabezpečujú zber odpadu

Technické služby sa starajú aj o zimnú údržbu ciest v Brezne a každoročne robia všetko pre to, aby doprava mohla fungovať bez obmedzení a sneh čo najmenej komplikoval život vodičom a chodcom. „Vlani sme spotrebovali 600 t štrku a 85 t posypovej soli, najazdili viac ako 6000 km a vykonali cez 1500 hodín zimnej údržby. Zároveň sme opravovali poškodené cesty a chodníky.“

 Celoročne zabezpečujú tiež zber odpadu, pričom od roku 2021 prebiehal na území mesta – zo všetkých stojísk kontajnerov, zber biologicky rozložiteľného zeleného odpadu z domácností. „Od 1. júla sa rozšíril o zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý sme zabezpečovali raz do týždňa zo všetkých stojísk kontajnerov a odpad zvážali do bioplynovej stanice v Budči. Po vybudovaní novej kompostárne bude tento odpad spracovávaný v nej.“

Aj tento rok ich čaká množstvo prác

A aké aktivity majú v pláne Technické služby tento rok? „Tak, ako po minulé roky, opäť sa budeme venovať budovaniu odstavných plôch pre automobily, oprave cesty na Nálepkovej ulici s rozšírením parkovacích miest a spolupracovať budeme pri rôznych investičných akciách mesta. Dúfame, že aktuálna situácia na Slovensku sa zlepší a opäť budeme môcť ponúknuť všetky naše športové a kultúrne služby a pracovať na tom, aby život v našom meste bol krajší a lepší,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

09.05.2022 12:39:57 Mesto Brezno

Breznianski cyklisti už môžu využívať nové cykloprístrešky

So začínajúcou cyklistickou sezónou si v meste môžete bezpečne odložiť svoj bicykel. Breznianska samospráva už rozbehla prevádzku ...

09.05.2022 11:58:58 Kultúra a šport

Z Ďumbiera na Teide

V piatok 6. mája sa v synagóge uskutočnila výstava obrazov rodáčky z Brezna Andrey Gedl. Slávnosť osviežil hudobným ...

09.05.2022 11:57:44 Mesto Brezno

V meste začali s kosením

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste. Vo veľkom už začali s jarným kosením, pri práci ...

09.05.2022 11:56:58 Mesto Brezno

Do Brezna opäť zavítal odborník v oblasti ovocinárstva a záhradkárstva profesor Ivan Hričovský

Do historického ovocného sadu na Banisku zavítala vzácna návšteva. Brezňania si už po tretíkrát mohli vypočuť ...

09.05.2022 11:55:01 Kultúra a šport

Orchester Titanik. Chalupkovci úspešne uviedli novú divadelnú hru

Celý svet je Titanik. Premiéru novej divadelnej hry pod režisérskou taktovkou Janky Ovšonkovej majú chalupkovci úspešne ...

09.05.2022 11:54:02 Kultúra a šport

Míľa pre mamu. Podujatie venované rodinám aj tentokrát malo v Brezne veľký úspech

V druhú májovú sobotu v Brezne všetkých spojila jedna myšlienka – prejaviť úctu a vďaku mamám za ich ...

09.05.2022 11:52:53 Kultúra a šport

Mesto mamičky potešilo aj koncertom

Pri príležitosti nádherného sviatku mesto Brezno už tradične zorganizovalo koncert venovaný všetkým mamám.   BREZNO. Práve ...

09.05.2022 11:49:52 Mesto Brezno

Sviatok matiek oslávili aj v Boženke

V piatok 6. mája klienti Zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka oslávili krásny sviatok vyjadrujúci úctu ženám ...

02.05.2022 13:11:00 Mesto Brezno

Mestská tržnica už funguje v plnom prúde

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad či čerstvej zeleniny. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2022 13:10:24 Mesto Brezno

Na breznianskom námestí postavili máj

V posledný aprílový piatok na námestí všetkým dievčatám a ženám v meste postavili máj. Podujatie sprevádzali spevy a tance ...

02.05.2022 13:09:40 Kultúra a šport

Folklórny súbor Mostár spomínal na svojho dlhoročného umeleckého vedúceho Augustína Nikla

Pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín Augustína Nikla – dlhoročného tanečníka, choreografa a umeleckého vedúceho folklórneho súboru Mostár ...

02.05.2022 13:09:01 Mesto Brezno

Do ulíc sa vrátil Deň narcisov

Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. V uliciach Brezna dobrovoľníci – žiaci Základnej školy na ...