Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Zverejnené: 17.01.2022 12:47:56
obr: Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Nový rok je časom hodnotenia predchádzajúceho obdobia, ako aj stanovenia plánov či aktivít. Na rozvoji mesta Brezno sa vysokou mierou podieľajú aj Technické služby, ktoré sú súčasťou realizácie mnohých projektov a je za nimi vidieť veľký kus práce.

 

Dokončili mnohé investičné akcie

Riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, rok 2021 hodnotí ako rok, kedy dokončili mnoho investičných akcií z predchádzajúceho obdobia, medzi inými hlavne výstavbu a otvorenie vyhliadkovej veže Horné Lazy, ako aj osadenie informačných tabúľ a sôch na náučnom chodníku vedúceho k dominante mesta. Podarilo sa im zrealizovať veľa dobrých vecí, ktoré sú prospešné pre mesto a jeho obyvateľov. V letných mesiacoch pomohli pri komplexnej rekonštrukcii frekventovanej vozovky v severnej časti námestia, kde rozobrali dlažbu, ktorú mesto použilo na úpravu chodníkov, novú pokládku už zrealizovala vysúťažená firma.

 Vďaka zamestnancom príspevkovej organizácie pribudli v meste ďalšie nové odstavné plochy, dovedna 98 miest, ako aj upravili existujúce nevyhovujúce pre osobné autá na uliciach Fraňa Kráľa, Krčulova, ŠLN, 9. mája, Fučíkova – Švermova, Černákova. Počas roka sa naplno venovali oprave chodníkov, budovaniu nových na ŠLN a Ulici Fraňa Kráľa, vytvorili tiež nové extravilánové stojiská.

 Vo vnútrobloku na ŠLN pribudla nová herná zostava pre najmenších, ku ktorej Technické služby ešte doplnia dopadovú plochu tlmiacu pády, ako aj hojdačky. Pomocnú ruku poskytli pri rekonštrukcii zdroja chladenia na zimnom štadióne, vykonali zemné úpravy pod novým bytovým domom na Mazorníkove, ako aj vybudovali nové urnové miesta na starom cintoríne, kde spevnili svah a pre bezpečnosť obyvateľov osadili zábradlie.

Zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Technické služby sa venujú tiež údržbe mestskej zelene, minulý rok vysadili viac ako 23 500 ks kvetín, z toho 6500 z vlastných zdrojov. Súčasťou ich náplne práce je aj jarné upratovanie, počas ktorého pri vstupoch do mesta vyzbierali 131 vriec s odpadom či kosenie trávnatých plôch. Podľa slov Lukáša Jeremiáša, kosili 4-krát, v jednotlivých častiach ako na námestí, v parkoch, pri vstupoch do mesta 8-krát, v cintorínoch 3-krát, ale nevynechali ani sad na Banisku a ešte územia, ktoré sa pravidelne nekosia, no pre aktivity to bolo nutné, napríklad v lokalite, kde sa koná Cesta rozprávkovým lesom alebo v rámci rôznych investičných činností kosili v materských školách a na futbalovom ihrisku.

 V období vegetačného pokoja vykonávajú orezávanie a výrub drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení ich stavu. V mnohých prípadoch ide o suché stromy, ktoré už neplnia svoju funkciu a navyše v prípade vetra predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť. „Vlani sme urobili výrub 37 drevín na základe požiadaviek obyvateľov, ako aj zdravotný orez stromov, ktorý zahrňuje odstránenie suchých konárov, tvarovanie koruny a aj posúdenie zdravia dreviny.“

Starajú sa o cesty, zabezpečujú zber odpadu

Technické služby sa starajú aj o zimnú údržbu ciest v Brezne a každoročne robia všetko pre to, aby doprava mohla fungovať bez obmedzení a sneh čo najmenej komplikoval život vodičom a chodcom. „Vlani sme spotrebovali 600 t štrku a 85 t posypovej soli, najazdili viac ako 6000 km a vykonali cez 1500 hodín zimnej údržby. Zároveň sme opravovali poškodené cesty a chodníky.“

 Celoročne zabezpečujú tiež zber odpadu, pričom od roku 2021 prebiehal na území mesta – zo všetkých stojísk kontajnerov, zber biologicky rozložiteľného zeleného odpadu z domácností. „Od 1. júla sa rozšíril o zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý sme zabezpečovali raz do týždňa zo všetkých stojísk kontajnerov a odpad zvážali do bioplynovej stanice v Budči. Po vybudovaní novej kompostárne bude tento odpad spracovávaný v nej.“

Aj tento rok ich čaká množstvo prác

A aké aktivity majú v pláne Technické služby tento rok? „Tak, ako po minulé roky, opäť sa budeme venovať budovaniu odstavných plôch pre automobily, oprave cesty na Nálepkovej ulici s rozšírením parkovacích miest a spolupracovať budeme pri rôznych investičných akciách mesta. Dúfame, že aktuálna situácia na Slovensku sa zlepší a opäť budeme môcť ponúknuť všetky naše športové a kultúrne služby a pracovať na tom, aby život v našom meste bol krajší a lepší,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...