Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Zverejnené: 17.01.2022 12:47:56
obr: Technické služby Brezno aj tento rok budú pracovať na tom, aby život v meste bol krajší a lepší

Nový rok je časom hodnotenia predchádzajúceho obdobia, ako aj stanovenia plánov či aktivít. Na rozvoji mesta Brezno sa vysokou mierou podieľajú aj Technické služby, ktoré sú súčasťou realizácie mnohých projektov a je za nimi vidieť veľký kus práce.

 

Dokončili mnohé investičné akcie

Riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, rok 2021 hodnotí ako rok, kedy dokončili mnoho investičných akcií z predchádzajúceho obdobia, medzi inými hlavne výstavbu a otvorenie vyhliadkovej veže Horné Lazy, ako aj osadenie informačných tabúľ a sôch na náučnom chodníku vedúceho k dominante mesta. Podarilo sa im zrealizovať veľa dobrých vecí, ktoré sú prospešné pre mesto a jeho obyvateľov. V letných mesiacoch pomohli pri komplexnej rekonštrukcii frekventovanej vozovky v severnej časti námestia, kde rozobrali dlažbu, ktorú mesto použilo na úpravu chodníkov, novú pokládku už zrealizovala vysúťažená firma.

 Vďaka zamestnancom príspevkovej organizácie pribudli v meste ďalšie nové odstavné plochy, dovedna 98 miest, ako aj upravili existujúce nevyhovujúce pre osobné autá na uliciach Fraňa Kráľa, Krčulova, ŠLN, 9. mája, Fučíkova – Švermova, Černákova. Počas roka sa naplno venovali oprave chodníkov, budovaniu nových na ŠLN a Ulici Fraňa Kráľa, vytvorili tiež nové extravilánové stojiská.

 Vo vnútrobloku na ŠLN pribudla nová herná zostava pre najmenších, ku ktorej Technické služby ešte doplnia dopadovú plochu tlmiacu pády, ako aj hojdačky. Pomocnú ruku poskytli pri rekonštrukcii zdroja chladenia na zimnom štadióne, vykonali zemné úpravy pod novým bytovým domom na Mazorníkove, ako aj vybudovali nové urnové miesta na starom cintoríne, kde spevnili svah a pre bezpečnosť obyvateľov osadili zábradlie.

Zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Technické služby sa venujú tiež údržbe mestskej zelene, minulý rok vysadili viac ako 23 500 ks kvetín, z toho 6500 z vlastných zdrojov. Súčasťou ich náplne práce je aj jarné upratovanie, počas ktorého pri vstupoch do mesta vyzbierali 131 vriec s odpadom či kosenie trávnatých plôch. Podľa slov Lukáša Jeremiáša, kosili 4-krát, v jednotlivých častiach ako na námestí, v parkoch, pri vstupoch do mesta 8-krát, v cintorínoch 3-krát, ale nevynechali ani sad na Banisku a ešte územia, ktoré sa pravidelne nekosia, no pre aktivity to bolo nutné, napríklad v lokalite, kde sa koná Cesta rozprávkovým lesom alebo v rámci rôznych investičných činností kosili v materských školách a na futbalovom ihrisku.

 V období vegetačného pokoja vykonávajú orezávanie a výrub drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení ich stavu. V mnohých prípadoch ide o suché stromy, ktoré už neplnia svoju funkciu a navyše v prípade vetra predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť. „Vlani sme urobili výrub 37 drevín na základe požiadaviek obyvateľov, ako aj zdravotný orez stromov, ktorý zahrňuje odstránenie suchých konárov, tvarovanie koruny a aj posúdenie zdravia dreviny.“

Starajú sa o cesty, zabezpečujú zber odpadu

Technické služby sa starajú aj o zimnú údržbu ciest v Brezne a každoročne robia všetko pre to, aby doprava mohla fungovať bez obmedzení a sneh čo najmenej komplikoval život vodičom a chodcom. „Vlani sme spotrebovali 600 t štrku a 85 t posypovej soli, najazdili viac ako 6000 km a vykonali cez 1500 hodín zimnej údržby. Zároveň sme opravovali poškodené cesty a chodníky.“

 Celoročne zabezpečujú tiež zber odpadu, pričom od roku 2021 prebiehal na území mesta – zo všetkých stojísk kontajnerov, zber biologicky rozložiteľného zeleného odpadu z domácností. „Od 1. júla sa rozšíril o zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý sme zabezpečovali raz do týždňa zo všetkých stojísk kontajnerov a odpad zvážali do bioplynovej stanice v Budči. Po vybudovaní novej kompostárne bude tento odpad spracovávaný v nej.“

Aj tento rok ich čaká množstvo prác

A aké aktivity majú v pláne Technické služby tento rok? „Tak, ako po minulé roky, opäť sa budeme venovať budovaniu odstavných plôch pre automobily, oprave cesty na Nálepkovej ulici s rozšírením parkovacích miest a spolupracovať budeme pri rôznych investičných akciách mesta. Dúfame, že aktuálna situácia na Slovensku sa zlepší a opäť budeme môcť ponúknuť všetky naše športové a kultúrne služby a pracovať na tom, aby život v našom meste bol krajší a lepší,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...