Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stretnutie primátora s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 v Brezne

Zverejnené: 01.06.2020 11:29:50
obr: Stretnutie primátora s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 v Brezne

Na podnet primátora sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi bytového domu na Clementisovej ulici 12 – 30. Diskutovali o stojiskách, nástupných plochách, ako aj o ďalších požiadavkách občanov.

 

BREZNO. Stretnutia s obyvateľmi sú pre mesto vždy prínosné.

 

Diskusia za bytovým domom na Clementisovej ulici

V Brezne sa už stalo pravidlom, že primátor sa stretáva s občanmi mesta dvakrát v roku. Informuje ich o prebiehajúcich a plánovaných zámeroch mesta, reaguje na názory a požiadavky obyvateľov jednotlivých mestských častí. Tohtoročná jarná séria stretnutí sa pre pandémiu súvisiacu s koronavírusom síce neuskutočnila, no na základe požiadaviek obyvateľov bytového domu na Clementisovej ulici 12 – 30, pozval primátor mesta Tomáš Abel obyvateľov na osobné stretnutie. „Som rád, že priaznivý vývoj s pandémiou koronavírusu nám opäť umožňuje stretávať sa. Som otvorený všetkým podnetom a požiadavkám zo strany našich obyvateľov, a preto diskusiu a osobné stretnutia považujem za potrebné a prospešné,“ uviedol primátor. Cieľom stretnutia bola diskusia o umiestnení prestrešených stojísk komunálneho odpadu, vybudovaní nástupných plôch pre hasičskú techniku a prístupe k zadným vchodom bytového domu. Medzi zúčastnenými boli aj vedúci investičného odboru Ivan Kamenský, predseda Stavebného bytového družstva Brezno Ján Ďurkovič, vedúci technického úseku Stavebného bytového družstva Brezno Peter Čief, konateľka spoločnosti Správa bytov Brezno Renáta Medveďová, zástupca občanov právnik Milan Hanula a cca 40 obyvateľov spomínaného bytového domu.

 

Dohodli sa na riešeniach

Zástupcovia jednotlivých subjektov si vypočuli podnety občanov, na ktoré reagovali v snahe nájsť najlepšie možné riešenie. Po vzájomnej dohode mesto v danej lokalite doplní kontajnery do už existujúceho kontajnerového stojiska a hneď vedľa vybuduje ďalšie.

  Neexistujúca nástupná plocha pre hasičské vozidlá je problém, ktorí obyvatelia vnímajú a žiadajú nápravu. Mesto po vzájomnej dohode vyzve pána Ďurkoviča a pani Medveďovú, aby zabezpečili vypracovanie nástupných plôch. Nástupné plochy budú pravdepodobne vybudované spredu bytového domu, na mieste troch parkovacích miest. Mesto zabezpečí ich vodorovné aj zvislé značenie.

  Praskliny a neodtekajúca voda na chodníku za bytovým domom boli ďalšou témou diskusie. Odstránenie problému a vyasfaltovanie danej plochy zaradí mesto do investičných akcií. Primátor prisľúbil obyvateľom, že Technické služby Brezno prečistia kanalizačné šachty za bytovým domom. Postupne mesto prístupovú cestu opraví a aj napriek osadeniu dopravného značenia, zákazu vjazdu, povolí obyvateľom bytového domu vstup na naloženie a vyloženie tovaru. 

 

 Primátor sa bude rád zúčastňovať na schôdzach vlastníkov bytov

   V rámci zlepšenia informovanosti a života občanov mesta primátor plánuje ďalšie stretnutia s vlastníkmi bytov. „V prípade záujmu, správcom bytov som ponúkol spoluprácu s tým, že sa rád budem zúčastňovať na schôdzach vlastníkov bytov, počúvať ich požiadavky a vybavovať ich zo strany mesta,“ dodal primátor. Záver stretnutia sa niesol v duchu spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...