Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rubrika INFORMÁCIE COVID-19

Zverejnené: 21.04.2020 11:05:01
obr: Rubrika INFORMÁCIE COVID-19

Pokiaľ má niekto zdravotný problém, je normálne, že sa domáha vyšetrenia, pretože sa bojí o svoje zdravie

 

Práca všeobecného praktického lekára je v čase COVID-19 náročnejšia. Prispieva k tomu aj všeobecná panika, ktorá vládne medzi ľuďmi a často aj telefonáty, z ktorých vyslovene cítiť potrebu skôr psychologického poradenstva. Nie je ohrozené len fyzické zdravie pacientov, do ambulancie ľudí ženie aj ich sociálna situácia. Viac sa dozviete z rozhovoru s MUDr. Richardom Didičom z Brezna.

 

Veľa ľudí rieši otázku, či všeobecní lekári v týchto dňoch ordinujú. V akom režime fungujete vo vašej ambulancii?

- Za seba môžem povedať, že ordinujem v štandardnom ordinačnom čase. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu využívame telemedicínu (telefonické konzultácie, predpis eReceptov) a hlavne tú časť pacientov, ktorých musíme pre správnu diagnostiku fyzicky vyšetriť, ošetrujeme priamo v ambulancii.


V čom je teraz vaša práca náročnejšia?

- Aktuálne sme styčný bod medzi RÚVZ a pacientmi v karanténe. Monitorujeme stav pacientov v karanténe, pokiaľ je potrebné, kontaktujeme RÚVZ, prípadne pri určitých pacientoch menežujeme situáciu tak, aby mohli podstúpiť test na COVID 19. K náročnosti podľa môjho názoru prispieva aj všeobecná panika, ktorá vládne medzi ľuďmi a často aj telefonáty, z ktorých vyslovene cítiť potrebu skôr psychologického poradenstva. Podotkol by som, že nie je ohrozené selektívne len fyzické zdravie pacientov. Vzhľadom na celkový stav veľa ľudí prichádza o prácu a ohrozená je ich celková sociálna situácia. Tým by som apeloval aj na zodpovedných, aby riešili situáciu ľudí, ktorých pracoviská boli hromadne zatvorené, pretože pacienti často hľadajú úniky zo situácie spôsobmi, ktoré nie sú riešením a nás tak oberajú o drahocenný čas. Aktuálne sa musím popri klasickej práci všeobecného lekára sústrediť na monitoring a správny menežment karantovaných ľudí, ich kontaktov a všeobecne pacientov s respiračnými ťažkosťami. Zdôrazňujem, že tu je primárna sféra nezastupiteľná.

 

Zaznamenali ste prípady, kedy vás pacient oslovil telefonicky, že má problémy a nie si je istý, či  nemá koronavírus?
- Áno. V jednom prípade išlo o zdravotníckeho pracovníka, jeho test dopadol negatívne. Ostatné prípady sa týkali pacientov v karanténe, kde po telefonickom monitorovaní zdravotného stavu pacienta som kontaktoval docentku Avdičovú z RÚVZ a zabezpečili sme takto testovanie daných pacientov na COVID-19. Ako viete z verejne dostupných informácií, došlo k záchytu troch pozitívnych prípadov. Tie prvé tri pozitívne prípady potvrdzujú, že  takáto spolupráca je podľa môjho názoru esenciálna na to, aby sa celá situácia držala pod kontrolou. V spojitosti s tým by som sa chcel poďakovať za pomoc a spoluprácu všetkým pracovníkom z RÚVZ v Banskej Bystrici, menovite docentke Avdičovej a doktorke Morihladkovej.

Veľa pacientov tiež volá vo vyslovenej atake paniky typu: „Videl som pri mojom činžiaku auto s ŠPZ z BA, tam je veľa prípadov... Čo ak som šiel okolo nich a nakazili ma?

 

Znížil sa v čase koronavírusu počet pacientov v ambulancii?

- Prvotne fyzicky  áno, no zvýšil sa počet telefonických konzultácií, kumulatívne celkový počet pacientov neklesol. Následne do ambulancií ženie pacientov ich sociálna situácia, čo som uviedol v predošlej otázke. Treba si rovnako uvedomiť, že aj keď je pandémia COVID-19, to neznamená, že napríklad pacienta s bolesťami na hrudníku môžem odbaviť bez vyšetrenia EKG.

 

Ako pacienti rešpektujú nové nariadenia?

- Na toto sa dá ťažko odpovedať. V globále veľa pacientov využíva na predpis chronickej terapie eRecept. Všetci nosia rúška. Pacienti, ktorí prišli zo zahraničia, so mnou telefonicky konzultujú. Treba si uvedomiť, že pokiaľ má niekto zdravotný problém, je prirodzené, že svoju pozornosť zúži na samého seba a je normálne, že sa domáha vyšetrenia, pretože sa bojí o svoje zdravie.

 

Stane sa, že pacienti riešia teraz veci, ktoré sú nie veľmi podstatné? 

- Odpoveď som načrtol v predchádzajúcej otázke, áno je to tak. Zbytočnými návštevami zdravotníckych pracovísk sa ohrozujeme, čo je logické, keďže sa tu koncentrujú chorí ľudia. Rovnako tu padli slová aj o sociálnom zdraví pacientov.

 

Všeobecný praktický lekár je prvý na rane, ktorý sa s touto chorobou môže stretnúť prakticky. Máte v ambulancii dostatok ochranných prostriedkov?

- Zabezpečil som si pár respirátorov, rúška so striebornými vláknami, rukavice, ochranné okuliare, štíty atď. Jednak je to náročné finančne, no čo je ešte horšie, ochranné pomôcky nie sú tak ľahko dostupné. Rád by som uviedol, že ochranné pomôcky nie sú perpetum mobile. Pokiaľ ich vymíňame ešte zatiaľ v terajších začiatočných štádiách celej situácie, čo budeme robiť, keď pandémia bude dosahovať pík? Preto je veľmi dôležité, aby sa zbytočné návštevy v ambulancii minimalizovali, pretože ku každému pacientovi musím pristupovať ako k potenciálne infekčnému. Uvedomme si, že veľakrát má dané ochorenie bezpríznakový priebeh.

 

Ako z vášho pohľadu vnímate mimoriadnu situáciu COVID-19?

- Je to zatiaľ čas, ktorý primárna sféra musí využiť na svoju reprofiláciu, ako odozvu na aktuálnu situáciu. V našich odborných kruhoch sa snažíme o určité opatrenia, ako najvhodnejšie zorganizovať primárnu zdravotnú starostlivosť počas doby, kedy by mohla mať pandémia v našej krajine veľké rozmery a už teraz sa na to chceme pripraviť. Primárne je žiaduce, aby sa vytvorili tzv. COVID ambulancie všeobecného lekára, kde sa budú sústreďovať suspektní pacienti s COVID-19 nákazy. Ostatní pacienti sa ošetria u svojho praktického lekára. Na COVID ambulanciách by sme sa mali striedať a zatiaľ zastúpiť kolegovu praktickú ambulanciu, pretože by mal práve službu v tej vymedzenej COVID ambulancii. Takto by sa zamedzilo miešaniu pacientov v čakárňach a rovnako by sa znížila aj infekčná dávka, ktorou by mohol byť praktický lekár exponovaný. Samozrejme, v týchto ambulanciách by musel mať personál účinné OPP a vládol by tu zvýšený hygienicko-epidemiologický režim. No stále je to len v rovine úvah. Ja osobne som veriaci človek a každý deň sa úprimne modlím, aby sme sa vyhli talianskemu scenáru.

 

Máte nejaký recept, ako sa chrániť, hlavne, ako si udržiavať imunitu?

- Byť zodpovedný, minimalizovať vychádzanie z domu na nutné prípady. Vhodne používať ochranné pomôcky. Pravidelne si umývať ruky, používať dezinfekciu. Nenavštevovať seniorov. Nezatajovať informácie lekárom a konečne ich začať rešpektovať. Na Slovensku pracujem ako lekár už siedmy rok a mám pocit, že pacienti slušne povedané, neberú lekára vážne. Dôležité je nepodliehať stresu, mať vyváženú stravu, vhodný prísun vitamínov, dodržiavať individuálne primeraný pitný režim a v dostatočnej dĺžke si dopriať kvalitný spánok.

 

Môže  v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke?

 - Osobne si myslím, že áno.  Každopádne, pokiaľ by bol dostatočný počet pacientov voči chrípke očkovaný, vznikali by tak podľa mňa menšie diferenciálnodiagnostické ťažkosti, kedy u každého pacienta s chrípkou vzniká zbytočné podozrenie na COVID-19. Sekundárne si myslím, že áno. Po chrípke a počas chrípky je organizmus vyčerpaný, a tak sa ľahšie nakazí iným infekčným ochorením, akým je aj COVID-19, resp. môže mať dané ochorenie horší priebeh.

Teoreticky tým, že chrípka je vírusové ochorenie, očkovaním sa stimuluje tá časť imunitného systému, ktorá zodpovedá za obranu voči vírusom.

 

Čo všetkým odporúčate z pohľadu lekára?

- Nepodliehať panike, sledovať situáciu a riadiť sa aktuálnymi nariadeniami. Nič nepodceňovať! Prosím všetkých pacientov, ktorí prišli zo zahraničia, alebo boli s takýmito osobami v kontakte, alebo majú známky respiračnej infekcie, aby bezodkladne kontaktovali telefonicky svojho praktického lekára. Zdôrazňujem telefonicky! Rád by som podotkol, aby sme túto situáciu vnímali ako určité memento a snažili sa prehodnotiť svoje životy a osobné hodnoty a priority.

 

Na mojich pacientoch mi veľmi záleží. Vážim si ich a práca lekára, ktorý pozná súbežne niekoľko generácií jedného rodu, má svoje čaro a je veľmi krásna. Svojich pacientov vnímam ako svojich rodinných príslušníkov. Na záver by som uviedol, že sa veľmi teším na moment, keď sa všetko upokojí a znovu budem môcť poskytovať klasickú medicínu rodinného lekára  s normálnym sociálnym kontaktom bez masiek a respirátorov.

Ďakujem za rozhovor

 

autor článku : Monika Doľňanová | ilustračné foto : FNSP ZA

 


Novinkyviac

29.11.2022 10:49:41 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok si zapísal už 532. ročník

Remeselníci zblízka i z ďaleka, chutné špeciality, vôňa vareného vína, medoviny, množstvo spotrebného tovaru, pestrý kultúrny program či ...

29.11.2022 10:48:52 Mesto Brezno

Mikuláš zavíta aj do Brezna

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putuje Mikuláš so sprievodom, nechýba čert či anjel. Do ...

29.11.2022 10:47:56 Mesto Brezno

Na námestí zapálili prvú adventnú sviečku

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na ...

29.11.2022 10:47:01 Kultúra a šport

Umelci z partnerských miest majú skutočne veľký talent

Mestský dom kultúry v Brezne ožil aj minulú sobotu, kedy sa o skvelú atmosféru postarali finalisti súťaže Česko ...

29.11.2022 10:46:08 Kultúra a šport

Školička korčuľovania naďalej pokračuje. Pre veľký úspech realizáciu projektu finančne podporilo mesto

Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo. Vďaka finančnej podpore ...

29.11.2022 10:43:34 Kultúra a šport

Výstava seniorov v Prameni

Seniori z Prameňa sú aktívni a mimoriadne zruční. Svedčí o tom aj výstava ich výrobkov, ktoré si verejnosť mohla ...

24.11.2022 08:49:21

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka podporené z dotácie BBSK

Osobný automobil, altánok či klimatizácia je vybavenie, ktoré mesto Brezno zakúpilo do zariadenia pre seniorov z dotácie ...

22.11.2022 14:48:27 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok začína už tento štvrtok. Prvýkrát ho otvorí sprievod

Ondrejský jarmok mal voľakedy inú podobu, stále však ostal nevšednou spoločenskou udalosťou a zachoval si svoju neopakovateľnú ...

22.11.2022 14:47:40 Mesto Brezno

Prvú adventnú sviečku rozsvietia túto nedeľu aj na námestí v Brezne

Vianoce sa blížia a s nimi i rôzne podujatia, ktoré nám čoraz viac navodzujú sviatočnú atmosféru. Jedno z nich sa ...

22.11.2022 14:46:19 Kultúra a šport

Nenechajte si ujsť hviezdny galaprogram Partnerské mestá majú talent

Po úspešnom spoločnom galaprograme dvoch partnerských miest skvelý projekt z Nového Bydžova prichádza do Brezna. Jedinečné vystúpenie ...

22.11.2022 14:45:22 Mesto Brezno

Pri hrobke rodu Lehotských je už umiestnená aj informačná tabuľka

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne sa už vyníma v celej svojej kráse. Návštevníci sa viac o Hrobke ...

22.11.2022 14:44:35 Mesto Brezno

Predstaviteľom samospráv sa poďakovali za náročné štvorročné obdobie

V obradnej sieni mestského úradu predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia Tatiana Čontofalská poďakovala primátorovi a starostom ...