Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rubrika INFORMÁCIE COVID-19

Zverejnené: 21.04.2020 11:05:01
obr: Rubrika INFORMÁCIE COVID-19

Pokiaľ má niekto zdravotný problém, je normálne, že sa domáha vyšetrenia, pretože sa bojí o svoje zdravie

 

Práca všeobecného praktického lekára je v čase COVID-19 náročnejšia. Prispieva k tomu aj všeobecná panika, ktorá vládne medzi ľuďmi a často aj telefonáty, z ktorých vyslovene cítiť potrebu skôr psychologického poradenstva. Nie je ohrozené len fyzické zdravie pacientov, do ambulancie ľudí ženie aj ich sociálna situácia. Viac sa dozviete z rozhovoru s MUDr. Richardom Didičom z Brezna.

 

Veľa ľudí rieši otázku, či všeobecní lekári v týchto dňoch ordinujú. V akom režime fungujete vo vašej ambulancii?

- Za seba môžem povedať, že ordinujem v štandardnom ordinačnom čase. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu využívame telemedicínu (telefonické konzultácie, predpis eReceptov) a hlavne tú časť pacientov, ktorých musíme pre správnu diagnostiku fyzicky vyšetriť, ošetrujeme priamo v ambulancii.


V čom je teraz vaša práca náročnejšia?

- Aktuálne sme styčný bod medzi RÚVZ a pacientmi v karanténe. Monitorujeme stav pacientov v karanténe, pokiaľ je potrebné, kontaktujeme RÚVZ, prípadne pri určitých pacientoch menežujeme situáciu tak, aby mohli podstúpiť test na COVID 19. K náročnosti podľa môjho názoru prispieva aj všeobecná panika, ktorá vládne medzi ľuďmi a často aj telefonáty, z ktorých vyslovene cítiť potrebu skôr psychologického poradenstva. Podotkol by som, že nie je ohrozené selektívne len fyzické zdravie pacientov. Vzhľadom na celkový stav veľa ľudí prichádza o prácu a ohrozená je ich celková sociálna situácia. Tým by som apeloval aj na zodpovedných, aby riešili situáciu ľudí, ktorých pracoviská boli hromadne zatvorené, pretože pacienti často hľadajú úniky zo situácie spôsobmi, ktoré nie sú riešením a nás tak oberajú o drahocenný čas. Aktuálne sa musím popri klasickej práci všeobecného lekára sústrediť na monitoring a správny menežment karantovaných ľudí, ich kontaktov a všeobecne pacientov s respiračnými ťažkosťami. Zdôrazňujem, že tu je primárna sféra nezastupiteľná.

 

Zaznamenali ste prípady, kedy vás pacient oslovil telefonicky, že má problémy a nie si je istý, či  nemá koronavírus?
- Áno. V jednom prípade išlo o zdravotníckeho pracovníka, jeho test dopadol negatívne. Ostatné prípady sa týkali pacientov v karanténe, kde po telefonickom monitorovaní zdravotného stavu pacienta som kontaktoval docentku Avdičovú z RÚVZ a zabezpečili sme takto testovanie daných pacientov na COVID-19. Ako viete z verejne dostupných informácií, došlo k záchytu troch pozitívnych prípadov. Tie prvé tri pozitívne prípady potvrdzujú, že  takáto spolupráca je podľa môjho názoru esenciálna na to, aby sa celá situácia držala pod kontrolou. V spojitosti s tým by som sa chcel poďakovať za pomoc a spoluprácu všetkým pracovníkom z RÚVZ v Banskej Bystrici, menovite docentke Avdičovej a doktorke Morihladkovej.

Veľa pacientov tiež volá vo vyslovenej atake paniky typu: „Videl som pri mojom činžiaku auto s ŠPZ z BA, tam je veľa prípadov... Čo ak som šiel okolo nich a nakazili ma?

 

Znížil sa v čase koronavírusu počet pacientov v ambulancii?

- Prvotne fyzicky  áno, no zvýšil sa počet telefonických konzultácií, kumulatívne celkový počet pacientov neklesol. Následne do ambulancií ženie pacientov ich sociálna situácia, čo som uviedol v predošlej otázke. Treba si rovnako uvedomiť, že aj keď je pandémia COVID-19, to neznamená, že napríklad pacienta s bolesťami na hrudníku môžem odbaviť bez vyšetrenia EKG.

 

Ako pacienti rešpektujú nové nariadenia?

- Na toto sa dá ťažko odpovedať. V globále veľa pacientov využíva na predpis chronickej terapie eRecept. Všetci nosia rúška. Pacienti, ktorí prišli zo zahraničia, so mnou telefonicky konzultujú. Treba si uvedomiť, že pokiaľ má niekto zdravotný problém, je prirodzené, že svoju pozornosť zúži na samého seba a je normálne, že sa domáha vyšetrenia, pretože sa bojí o svoje zdravie.

 

Stane sa, že pacienti riešia teraz veci, ktoré sú nie veľmi podstatné? 

- Odpoveď som načrtol v predchádzajúcej otázke, áno je to tak. Zbytočnými návštevami zdravotníckych pracovísk sa ohrozujeme, čo je logické, keďže sa tu koncentrujú chorí ľudia. Rovnako tu padli slová aj o sociálnom zdraví pacientov.

 

Všeobecný praktický lekár je prvý na rane, ktorý sa s touto chorobou môže stretnúť prakticky. Máte v ambulancii dostatok ochranných prostriedkov?

- Zabezpečil som si pár respirátorov, rúška so striebornými vláknami, rukavice, ochranné okuliare, štíty atď. Jednak je to náročné finančne, no čo je ešte horšie, ochranné pomôcky nie sú tak ľahko dostupné. Rád by som uviedol, že ochranné pomôcky nie sú perpetum mobile. Pokiaľ ich vymíňame ešte zatiaľ v terajších začiatočných štádiách celej situácie, čo budeme robiť, keď pandémia bude dosahovať pík? Preto je veľmi dôležité, aby sa zbytočné návštevy v ambulancii minimalizovali, pretože ku každému pacientovi musím pristupovať ako k potenciálne infekčnému. Uvedomme si, že veľakrát má dané ochorenie bezpríznakový priebeh.

 

Ako z vášho pohľadu vnímate mimoriadnu situáciu COVID-19?

- Je to zatiaľ čas, ktorý primárna sféra musí využiť na svoju reprofiláciu, ako odozvu na aktuálnu situáciu. V našich odborných kruhoch sa snažíme o určité opatrenia, ako najvhodnejšie zorganizovať primárnu zdravotnú starostlivosť počas doby, kedy by mohla mať pandémia v našej krajine veľké rozmery a už teraz sa na to chceme pripraviť. Primárne je žiaduce, aby sa vytvorili tzv. COVID ambulancie všeobecného lekára, kde sa budú sústreďovať suspektní pacienti s COVID-19 nákazy. Ostatní pacienti sa ošetria u svojho praktického lekára. Na COVID ambulanciách by sme sa mali striedať a zatiaľ zastúpiť kolegovu praktickú ambulanciu, pretože by mal práve službu v tej vymedzenej COVID ambulancii. Takto by sa zamedzilo miešaniu pacientov v čakárňach a rovnako by sa znížila aj infekčná dávka, ktorou by mohol byť praktický lekár exponovaný. Samozrejme, v týchto ambulanciách by musel mať personál účinné OPP a vládol by tu zvýšený hygienicko-epidemiologický režim. No stále je to len v rovine úvah. Ja osobne som veriaci človek a každý deň sa úprimne modlím, aby sme sa vyhli talianskemu scenáru.

 

Máte nejaký recept, ako sa chrániť, hlavne, ako si udržiavať imunitu?

- Byť zodpovedný, minimalizovať vychádzanie z domu na nutné prípady. Vhodne používať ochranné pomôcky. Pravidelne si umývať ruky, používať dezinfekciu. Nenavštevovať seniorov. Nezatajovať informácie lekárom a konečne ich začať rešpektovať. Na Slovensku pracujem ako lekár už siedmy rok a mám pocit, že pacienti slušne povedané, neberú lekára vážne. Dôležité je nepodliehať stresu, mať vyváženú stravu, vhodný prísun vitamínov, dodržiavať individuálne primeraný pitný režim a v dostatočnej dĺžke si dopriať kvalitný spánok.

 

Môže  v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke?

 - Osobne si myslím, že áno.  Každopádne, pokiaľ by bol dostatočný počet pacientov voči chrípke očkovaný, vznikali by tak podľa mňa menšie diferenciálnodiagnostické ťažkosti, kedy u každého pacienta s chrípkou vzniká zbytočné podozrenie na COVID-19. Sekundárne si myslím, že áno. Po chrípke a počas chrípky je organizmus vyčerpaný, a tak sa ľahšie nakazí iným infekčným ochorením, akým je aj COVID-19, resp. môže mať dané ochorenie horší priebeh.

Teoreticky tým, že chrípka je vírusové ochorenie, očkovaním sa stimuluje tá časť imunitného systému, ktorá zodpovedá za obranu voči vírusom.

 

Čo všetkým odporúčate z pohľadu lekára?

- Nepodliehať panike, sledovať situáciu a riadiť sa aktuálnymi nariadeniami. Nič nepodceňovať! Prosím všetkých pacientov, ktorí prišli zo zahraničia, alebo boli s takýmito osobami v kontakte, alebo majú známky respiračnej infekcie, aby bezodkladne kontaktovali telefonicky svojho praktického lekára. Zdôrazňujem telefonicky! Rád by som podotkol, aby sme túto situáciu vnímali ako určité memento a snažili sa prehodnotiť svoje životy a osobné hodnoty a priority.

 

Na mojich pacientoch mi veľmi záleží. Vážim si ich a práca lekára, ktorý pozná súbežne niekoľko generácií jedného rodu, má svoje čaro a je veľmi krásna. Svojich pacientov vnímam ako svojich rodinných príslušníkov. Na záver by som uviedol, že sa veľmi teším na moment, keď sa všetko upokojí a znovu budem môcť poskytovať klasickú medicínu rodinného lekára  s normálnym sociálnym kontaktom bez masiek a respirátorov.

Ďakujem za rozhovor

 

autor článku : Monika Doľňanová | ilustračné foto : FNSP ZA

 


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...