Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rok 2023 bol náročný, ale priniesol aj investície za milióny eur

Zverejnené: 15.01.2024 09:41:15
obr: Rok 2023 bol náročný, ale priniesol aj investície za milióny eur

Ťažké obdobie, ktoré vlani zažívali slovenské samosprávy, síce výrazne ovplyvnilo, ale nezastavilo rozvoj mesta v srdci Horehronia. Svedčí o tom sumár projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať alebo spustiť v roku 2023. Prinášame prehľad najdôležitejších z nich.

 

Bytová výstavba výrazne pokročila

Najväčší projekt v oblasti nájomného bývania za posledných 25 rokov. Aj takto by sa dala charakterizovať iniciatíva breznianskej radnice, ktorá po prekonaní počiatočných problémov s enormným nárastom cien stavebných materiálov významne pokročila vo výstavbe bytového domu na Ulici MPČĽ na Mazorníkove. Objekt s 96 nájomnými bytmi bude pozostávať z 10 jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a 7 štvorizbových bytov stredného štandardu určených najmä pre mladé rodiny a ľudí, ktorí hľadajú cenovo dostupné bývanie. Magistrát tiež podporil výstavbu bytových domov v areáli bývalých kasární, ktoré počas minulého roka odovzdali do užívania prvým obyvateľom. Mesto zároveň pripravuje ďalšie projekty súvisiace s bytovou politikou, od Banskobystrického samosprávneho kraja napríklad odkúpilo bývalý internát na Mládežníckej ulici, ktorý plánuje prerobiť na štartovacie byty pre mladé rodiny.

Najväčšia obnova vnútroblokov v Brezne

Centrum Horehronia postupne obnovuje aj sídliskové vnútrobloky na svojom území. V lete minulého roka sa pustilo do najväčšej revitalizácie verejných priestranstiev za ostatné obdobie. V Štvrti Ladislava Novomeského a na uliciach 9. mája a MPČĽ na Mazorníkove tak vďaka zdrojom z európskych fondov v priebehu niekoľkých mesiacov vyrástli nové detské ihriská, fit parky pre seniorov, oddychové a stretávacie zóny s množstvom izolačnej zelene, obnovou prešli aj poškodené chodníky a schody, pribudli prvky drobnej architektúry, odpadkové koše, stojany na bicykle, lavičky, kontajnerové stojiská i nové stĺpy verejného osvetlenia. Účelom projektu bolo vytvoriť pekné, funkčné a bezpečné prostredie na trávenie voľného času, vhodné aj pre imobilných občanov. Nemalý dôraz sa pritom kládol na obnovu a ochranu jestvujúcej zelene, ako aj spevnenie terénu s cieľom zabezpečiť vodozádržnú funkciu dotknutého územia.

Mesto pokračuje v budovaní kompostárne

Výstavba mestskej kompostárne predstavuje pre brezniansku samosprávu významnú investíciu v oblasti odpadového hospodárstva. Na jej realizáciu získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 2,4 milióna eur z ministerstva životného prostredia. Snahou mesta je v súlade s platnou legislatívou zabezpečiť dôsledné triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z rodinných a bytových domov a jeho následné ekologické spracovanie. Znížením množstva komunálneho odpadu, ktorého značnú časť tvorí práve bioodpad, tak mesto ušetrí nemalé finančné prostriedky za jeho uloženie a likvidáciu na miestnej skládke. Proces výroby kompostu využiteľného pre účely mesta a jeho obyvateľov bude prebiehať pomocou moderných technológií v uzavretom areáli na Mliekarenskej ulici, ktorý je dostatočne vzdialený od najbližšej obytnej zóny. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je naplánovaný na jún tohto roka.

Atraktivita hotela Ďumbier rastie

Breznianska samospráva sa pred časom rozhodla prinavrátiť hotelu Ďumbier noblesu, aká mu prináleží. Ako vlastník objektu po uplynutí desaťročnej nájomnej zmluvy prevzala jeho správu a prevádzku do svojich rúk a začala s obnovou vonkajších priestorov. Hotel už má za sebou rekonštrukciu fasády, výmenu okien, náter strechy aj renováciu stravovacej časti. Mesto sa aj naďalej snaží zvyšovať jeho atraktivitu postupnými úpravami ubytovacích priestorov a zlepšovaním kvality poskytovaných gastronomických služieb. Cieľom je, aby historická budova hotela nadobudla podobu štýlového mestského hotela spĺňajúceho trojhviezdičkové kritériá. V tejto súvislosti breznianski poslanci na februárovom zastupiteľstve schválili založenie obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier so stopercentnou majetkovou účasťou mesta. Vedenie magistrátu zároveň podpísalo memorandum o spolupráci s Hotelovou a Obchodnou akadémiou v Brezne.

Rázusova ulica sa dočkala obnovy

Komplexná rekonštrukcia Rázusovej ulice v historickom centre mesta vlani dospela do zdarného konca. Obnova spočívala vo vybudovaní obojstranného bezbariérového chodníka zo zámkovej dlažby od križovatky so Švermovou a Černákovou ulicou až po budovu okresného úradu na námestí. V prvej etape sa podarilo zrealizovať stavebné a parkové úpravy na približne 400-metrovom úseku v západnej časti ulice a podobný proces vrátane vybudovania dažďovej kanalizácie na odtok zrážkovej vody, výstavby parkovacích miest a výsadby stromov nasledoval aj na opačnej strane cesty. Dokončenie rekonštrukčných prác bolo pôvodne naplánované na jeseň 2022, ale vzhľadom na zložitosť výkopov pre nesprávne uloženie jestvujúcej sieťovej infraštruktúry zhotoviteľ tento termín nestihol. Hotové dielo napokon odovzdal do užívania verejnosti v jarných mesiacoch uplynulého roka.

Mesto zrekonštruovalo ďalšiu škôlku

Materská škola na najväčšom breznianskom sídlisku prešla výraznou obnovou. Mesto podalo projekt s cieľom znížiť spotrebu energie pri prevádzke budovy škôlky na Ulici MPČĽ a bolo úspešné. Na renováciu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 250 tisíc eur. Práce spočívali v zateplení obvodového plášťa a stropu nad štvrtým nadzemným podlažím, vo výmene okien a dverí, nadstavby vonkajšieho schodiska a v ďalších stavebných úpravách vrátane osadenia rekuperačných jednotiek v jednotlivých triedach. Keďže na obnovu priestorov na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa projekt nevzťahoval, radnica ich v budúcnosti plánuje zrenovovať z vlastných zdrojov. Samotnou rekonštrukciou materskej školy sa nielenže skvalitnili podmienky pre deti, ale mesto vďaka nej dokáže znížiť spotrebu energií o viac ako 50 %, čím ročne ušetrí značné finančné prostriedky. 

Na nábreží otvorili inkluzívne ihrisko

Vďaka dotácii z ministerstva práce vlani otvorili prvé inkluzívne ihrisko v Brezne. Nejde o klasický detský park v oddychovej zóne na nábreží Hrona, jednotlivé hracie prvky sú totiž konštrukčne aj dispozične riešené tak, aby sa na nich mohli plnohodnotne zahrať všetky deti bez ohľadu na psychické či fyzické schopnosti, hmotnosť, vek, národnosť, pohlavie, rasu, sociálny status či zdravotné postihnutie, čo je vlastne podstatou tohto typu verejného priestoru. Ihrisko Rodinka je nielen inkluzívne a bezbariérové, ale aj moderné a ekologické. Je zhotovené z prírodných materiálov, vďaka čomu poskytuje zdravé a bezpečné prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času celej rodiny. Okrem hojdačiek, fit dráhy a altánku sa v ňom nachádzajú aj dve hracie zostavy v tvare lodí, ktoré nielenže tematicky dotvárajú atmosféru nábrežia, ale zároveň poskytujú najmenším návštevníkom podnetné miesto na hranie, objavovanie a dobrodružstvo.

Sprejazdnili druhý úsek obchvatu

V septembri 2020 sa v Brezne podarilo spustiť realizáciu druhej etapy obchvatu, ktorý mal z centra mesta odkloniť tranzitnú dopravu smerujúcu do Tisovca a Rimavskej Soboty. Výstavba 1,6-kilometrového úseku bola pôvodne naplánovaná na obdobie 30 mesiacov, všetko však skomplikovala pandémia, nárast cien materiálov a predovšetkým nečakaný problém so zosuvom pôdy. Pre Slovenskú správu ciest ako investora to znamenalo nielen predĺženie výstavby o približne pol roka, ale aj stopercentné navýšenie ceny diela z 20 na 40 miliónov eur. Nový úsek cesty, ktorý má pomôcť odbremeniť dopravu v centrálnej časti mesta, napokon motoristom odovzdali do predbežného užívania koncom septembra minulého roka. Vedenie breznianskej radnice už avizovalo, že bude robiť všetko pre to, aby bola výstavba obchvatu v najbližších rokoch ukončená v celom rozsahu a intenzita nákladnej dopravy v centre mesta znížená na minimum.

Cyklotrasa povedie aj Ulicou B. Němcovej

Aj počas uplynulého roka v rámci projektu budovania siete mestských cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s námestím, ale aj s priemyselnými zónami a turistickými centrami v okolí, pokračovala veľká obnova chodníkov v Brezne. Po Rázusovej ulici prišla v polovici júna na rad výstavba prvej etapy projektu Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica Boženy Němcovej, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Na oboch stranách ulice mesto prostredníctvom vysúťaženého zhotoviteľa postupne realizuje chodníky pre peších aj cyklistov, ktoré od seba oddeľuje zelený pás. Počas prác došlo k nutnému výrubu stromov, pričom následne bola zrealizovaná náhradná výsadba a namiesto 13 odstránených drevín tu vysadia takmer 60. V rámci prvej etapy už pribudlo 40 stromov, v druhej etape, ktorá bude pokračovať v tomto roku, vysadia ďalších 19. Ulica bude mať aj nové verejné osvetlenie.

Brezno reaguje na zmenu klímy

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa aj vlani snažilo prispôsobiť dôsledkom globálneho otepľovania masívnou výsadbou zelene. Na tento účel získalo z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu takmer 92 tisíc eur. Nové lúčne spoločenstvá, ktoré v porovnaní s bežnými trávnikmi nevyžadujú náročnú údržbu, tak pribudli na uliciach ŠLN, ČSA, Krčulova, Švermova, Jilemnického, Kuzmányho, ale aj na Mazorníkove a nábreží Hrona. Okrem zelenej steny na stojisku na Malinovského ulici došlo na križovatke ulíc ČSA a Hradby k výsadbe zeleného ostrova a rovnako aj k osadeniu unikátnej rastlinnej sochy cyklistu. Projekt tiež počíta s podporou rozširovania včelstiev, motýľov a hmyzu vďaka rozmiestneniu 14 hmyzích domčekov. Samotný efekt jednotlivých opatrení bude viditeľný už na jar a v maximálnej miere zhruba o rok počas vegetačného obdobia.

Nemocnica zrenovovala pôrodnicu

V spolupráci s mestom a ďalšími sponzormi sa Nemocnici s poliklinikou Brezno podarilo minulý rok zrekonštruovať časť pracoviska gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a to bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky. Obnovou prešli ambulancie aj priestory pre personál, novorodenecká vyšetrovňa, pôrodný aj novorodenecký box a rekonštrukcie sa dočkalo aj ďalších päť pacientskych izieb, ktoré už spĺňajú štandardy 21. storočia. V každej sa nachádza televízor, chladnička, kanvica aj nové hygienické zariadenie. Na oddelení je tak zmodernizovaných dovedna sedem z celkovo 26 izieb, ktoré budú postupne obnovovať v ďalšej fáze rekonštrukcie. Už dnes však breznianska nemocnica ako jedna z mála na Slovensku disponuje nadštandardnou otcovskou izbou, kde svoje prvé dni po pôrode môže tráviť matka s dieťaťom spolu s partnerom v domácom pohodlí.

Brezno sa mení na inteligentné mesto

Ministerstvo investícií ešte v roku 2021 schválilo Breznu žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške takmer 950 tisíc eur na projekt s názvom Inteligentné prvky správy mesta Brezno. Vďaka nemu postupne došlo k modernizácii verejného osvetlenia, vrátane obnovy rozvádzačov a výmeny 510 LED svietidiel, čo okrem priamych ekonomických úspor prinesie mestu aj možnosť prostredníctvom existujúcej svetelnej infraštruktúry vybudovať vlastnú dátovú sieť, monitorovať stav parkovania, bezpečnosti alebo kvality ovzdušia či automaticky regulovať intenzitu osvetlenia. Hlavným benefitom projektu je zníženie nákladov na inštaláciu napríklad kamerového systému, 5G vykrývačov, environmentálnych senzorov a ďalších smart riešení, keďže tie už nebudú potrebovať alternatívny napájací zdroj alebo batérie. Výsledkom má byť moderné a regulovateľné verejné osvetlenie s inteligentnými funkciami, čo bude mať pozitívny vplyv na spotrebu energie, životné prostredie i kvalitu života obyvateľov.

Pribudli tri nové cykloprístrešky

Dlhodobou snahou breznianskej samosprávy je podporovať možnosti cyklistickej dopravy a cykloturistiky na svojom území. Vďaka úspešnému projektu a získaným finančným prostriedkom z Integrovaného regionálneho  operačného programu sa jej aj v uplynulom roku podarilo nadviazať na projekt budovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme prístreškov a stojanov na odkladanie bicyklov. V bezprostrednej blízkosti existujúcich cyklotrás tak pribudli ďalšie tri cykloprístrešky, pričom v meste ich je už celkovo osem. Nachádzajú sa neďaleko dopravného ihriska, pri minigolfe, na Banisku, oproti čističke odpadových vôd, na Šrámkovej ulici, na Hradbách, pri plavárni na Mládežníckej ulici a pri železničnej stanici Brezno – mesto. Ich nespochybniteľnou výhodou je nepretržitá prevádzka, dostatočná kapacita a symbolický poplatok vo výške 50 centov na deň.

Stav komunikácií a statickej dopravy sa zlepšuje

Aj počas uplynulých 12 mesiacov sa v Brezne realizovali opravy najpoškodenejších úsekov ciest a chodníkov. Mesto dokončilo 1,6-kilometrový úsek miestnej komunikácie na Šiašove, v spolupráci so Slovenskou správou ciest sa mu podarilo presadiť opravu vozovky od Tesca po čerpaciu stanicu Slovnaft a na jeho podnet došlo aj k významnej rekonštrukcii cesty na trase Brezno - Čierny Balog – Utekáč. Breznianskej samospráve sa pomerne pružne darí reagovať aj na požiadavky motoristov v oblasti statickej dopravy. V priebehu roka 2023 Technické služby Brezno vybudovali ďalšie parkovacie miesta na sídlisku Mazorníkovo, Ulici Fraňa Kráľa a v Štvrti Ladislava Novomeského. Nové odstavné plochy zhotovili zo zatrávňovacích tvárnic, ktoré zabezpečujú dostatočný odvod zrážkovej vody a sú tak vhodnou a hlavne ekologickou alternatívou pre spevnenie veľkých parkovacích plôch.

EVA ŠIPOŠOVÁ

 

FOTO: MB


Novinkyviac

26.02.2024 22:09:18 Mesto Brezno

Veľmi milá, pekná a usmiata pani Mária Medveďová z Brezna oslávila vzácne životné jubileum – sto rokov

Mária Medveďová z Brezna oslávila úctyhodných sto rokov. Chuť do života a takmer žiadne vrásky jej ...

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

14.02.2024 11:22:39 Kultúra a šport

Tradičné fašiangové oslavy v Brezne si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov

Brezno žilo fašiangovou veselicou so všetkým, čo k tomu patrí. Spievalo sa, tancovalo, nechýbalo občerstvenie a ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...