Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rok 2022 bol plný výziev, nie však neprekonateľných prekážok

Zverejnené: 12.01.2023 15:26:32
obr: Rok 2022 bol plný výziev, nie však neprekonateľných prekážok

Aj keď uplynulých 12 mesiacov patrilo medzi najťažšie v histórii Slovenska, Brezno ich napriek pandemickej, utečeneckej a energetickej kríze aj následnej vlne zdražovania zvládlo veľmi dobre. Prehľad zrealizovaných projektov je toho najlepším dôkazom.

 

Zvonica sa stala pýchou námestia

Mesto Brezno ešte v roku 2021 spustilo projekt rozsiahlej rekonštrukcie mestskej veže, ktorého cieľom bolo nielen zatraktívnenie tejto národnej kultúrnej pamiatky, ale predovšetkým zastabilizovanie jej stavebno-technického stavu. Zhotoviteľ kompletne zrenovoval strechu, fasádu aj okná a zrealizoval tiež potrebné úpravy vnútorných priestorov. Obnovu dominanty breznianskeho námestia sa aj vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja podarilo vlani úspešne dokončiť. Aktuálne sa v nej okrem infocentra s kaviarňou nachádza aj interaktívna čitáreň, expozícia o generálovi Štefánikovi či zvonárov byt.

Postupne rekonštruujú hotel Ďumbier

Breznianska samospráva sa rozhodla prinavrátiť hotelu Ďumbier v centre mesta noblesu, aká mu prináleží. Ako vlastník objektu po uplynutí desaťročnej nájomnej zmluvy prevzala jeho správu a prevádzku do svojich rúk a začala s obnovou vonkajších priestorov. Hotel už má za sebou čiastočnú rekonštrukciu fasády, výmenu okien a náter strechy, časom príde na rad aj revitalizácia interiéru vrátane nádvoria a rozšírenie stravovacieho a ubytovacieho zariadenia o wellness služby. Cieľom mesta je, aby historická budova hotela postupne nadobudla podobu štýlového mestského hotela spĺňajúceho trojhviezdičkové kritériá.

Otvorili pracovisko magnetickej rezonancie

Nemocnica s poliklinikou v Brezne od februára minulého roka disponuje jednou z najmodernejších magnetických rezonancií v podmienkach slovenského zdravotníctva. Jej zakúpenie zabezpečili súkromní investori a na nevyhnutné stavebné úpravy finančne prispeli podbrezovské železiarne aj mesto Brezno. Ide o unikátne zariadenie s revolučnou technológiou na báze umelej inteligencie, ktoré predstavuje riešenie pre pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorú doteraz nebolo možné na Slovensku vyšetriť. Okrem toho, že disponuje otvorom s nadštandardným priemerom až 80 cm, umožní diagnostiku aj pacientom s rozličnými kovovými implantátmi.

Výstavba takmer stovky bytov pokračuje

Najväčší projekt v oblasti nájomného bývania za posledných 25 rokov. Aj takto by sa dala charakterizovať iniciatíva breznianskej radnice, ktorá spustila výstavbu nového bytového domu na Ulici MPČĽ na Mazorníkove. Objekt s 96 nájomnými bytmi bude pozostávať z 10 jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a 7 štvorizbových bytov stredného štandardu určených najmä pre mladé rodiny a ľudí, ktorí hľadajú cenovo dostupné bývanie. Okrem toho brezniansky magistrát podporil výstavbu bytov v areáli bývalých kasární a vzhľadom na enormný záujem pripravuje projekty pre ďalších 250 nájomných bytov v rôznych častiach mesta.

Zariadenie Boženka sa dočkalo otvorenia

Aj keď stavbu zariadenia pre seniorov s denným stacionárom na Ulici Boženy Němcovej v Brezne sa podarilo dokončiť a zariadiť ešte v roku 2020, vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu a ohrozenú cieľovú skupinu, pre ktorú je služba určená, sa jeho sprevádzkovanie odložilo o niekoľko mesiacov neskôr. Slávnostné otvorenie zariadenia s príznačným názvom Boženka sa napokon uskutočnilo začiatkom minulého roka a odvtedy poskytuje komplexnú sociálnu, zdravotnú, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť pre 40 stálych a 10 ambulantných klientov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Dokončili renováciu škôlky na B. Němcovej

Po troch mesiacoch intenzívnych rekonštrukčných prác sa do Materskej školy na Ulici Boženy Němcovej vrátili prví škôlkari. Mesto na obnovu jej vnútorných a vonkajších priestorov, ktoré oficiálne sprístupnili začiatkom decembra, získalo finančné prostriedky z Nórskych grantov. Stavebné úpravy boli zamerané predovšetkým na zvýšenie energetickej účinnosti budovy a spočívali hlavne vo výmene okien a dverí, radiátorov, zateplení stien, ale aj kompletnej obnove plynovej kotolne. Tesne pred dokončením je aj Materská škola na Ulici Hradby, ktorá rovnako vďaka peniazom z Nórskeho finančného mechanizmu prechádza zásadnou prestavbou.

Na Mazorníkove pribudla materská škola

Mesto vlani zrekonštruovalo aj časť pôvodných priestorov bývalej materskej školy na Ulici 9. mája a začiatkom októbra v nich otvorilo dve nové triedy pre 42 detí vo veku od 2 do 4 rokov. Vyhovelo tak všetkým rodičom, ktorí po zmene legislatívy zavádzajúcej povinné predprimárne vzdelávanie požiadali o umiestnenie svojho dieťaťa v predškolskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti breznianskej samosprávy. Renováciou prešiel celý interiér, ako aj priľahlý areál škôlky, fasáda a strecha zatiaľ zostali pôvodné, no radnica už teraz pripravuje projekt na ich zateplenie. Finančné prostriedky na realizáciu sa pokúsi získať z európskych fondov.

Športový areál otvoril olympijský víťaz

Do revitalizácie chátrajúceho športoviska pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 mesto vlani investovalo viac ako 380 tisíc eur, pričom polovicu z tejto sumy získalo z Fondu na podporu športu. Vo vynovenom areáli si okrem atlétov a korčuliarov prídu na svoje aj fanúšikovia fitnes, futbalu či iných loptových hier. Disponuje totiž nielen bežeckými dráhami a inline okruhom, ale aj multifunkčným ihriskom, basketbalovou a volejbalovou hracou plochou, skokanským sektorom a fitnes mobiliárom. Moderné viacúčelové športovisko, ktoré v polovici októbra otvoril olympijský víťaz Matej Tóth, môžu využívať nielen žiaci a pedagógovia mazorníckej školy, ale aj široká verejnosť.

Na Banisku postavili certifikované ihrisko

Streda 20. júla 2022 sa zapíše do športovej histórie Brezna veľkými písmenami. V lokalite Banisko totiž slávnostne prestrihli pásku na novovybudovanom futbalovom ihrisku s umelou trávou, ktoré spĺňa parametre FIFA QUALITY PRO (FIFA **). Hlavným cieľom projektu, na ktorý mesto získalo dotáciu viac ako pol milióna eur zo Slovenského futbalového zväzu, je zapojiť deti a mládež do športovej činnosti a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre ich rozvoj. Tréningové ihrisko s príslušným zázemím môžu vďaka umelému povrchu využívať celoročne a to nielen futbalisti FK Brezno, ale aj žiaci základných škôl a všetci nadšenci športu.

Brezno bude mať vlastnú kompostáreň

Medzi jeden z najväčších projektov uplynulého roka patrí spustenie výstavby mestskej kompostárne, na ktorú radnica dostala nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 2,4 milióna eur z rezortu životného prostredia. Snahou mesta je v súlade s platnou legislatívou zabezpečiť dôslednú separáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jeho následné ekologické spracovanie. Proces výroby kompostu bude prebiehať pomocou moderných technológií v uzavretom areáli za betonárkou na starom Mazorníku, ktorý je dostatočne vzdialený od najbližšej obytnej zóny. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je druhá polovica tohto roka.

Pumptrack láka najmä mladých

Oddychová zóna na nábreží Hrona sa vlani opäť o niečo rozrástla. Najvýraznejšou a zároveň najvyhľadávanejšou novinkou sa stal pumptrack, ktorý potešil najmä staršie deti a tínedžerov. Ide o špeciálne upravenú plochu s umelo vybudovanými terénnymi vlnami a klopenými zákrutami, ktorá je určená pre všetkých priaznivcov kolesových športov od bikerov cez kolobežkárov, skateboardistov až po inline korčuliarov. Brezniansky pumptrack je rozdelený na dve časti. Menší okruh je určený pre cieľovú skupinu 3 až 12 rokov, väčší pre deti od 10 rokov a dospelých. Onedlho v jeho blízkosti otvoria aj nové inkluzívne ihrisko a pripravený je tiež projekt skateparku.

Most na Kuzmányho ulici je už prejazdný

Doslova vianočný darček dostali Brezňania a motoristi jazdiaci v smere do Tisovca len niekoľko dní pred Štedrým večerom. Po niekoľkých mesiacoch dopravných obmedzení a obchádzok totiž Slovenská správa ciest otvorila zrekonštruovaný cestný most ponad rieku Hron na Kuzmányho ulici. Pôvodný bol už v havarijnom stave, preto vlani v júli pristúpili k jeho zbúraniu a výstavbe nového. Zatiaľ čo motorová doprava bola kompletne presmerovaná na Baldovský most a Staničnú ulicu, chodci a cyklisti sa na druhý breh Hrona dostali aj cez železnú lávku spájajúcu Čipkovo nábrežie s Lichardovou ulicou. Samospráva ju počas trvania stavebných prác obnovila a udržiavala.

Rázusovu ulicu čaká posledná etapa obnovy

Rekonštrukcia Rázusovej ulice v historickom centre mesta bude pokračovať aj v tomto roku. Jej ukončenie bolo pôvodne naplánované na záver septembra, ale vzhľadom na zložitosť výkopov pre nesprávne uloženie jestvujúcej sieťovej infraštruktúry zhotoviteľ tento termín nestihol. Doposiaľ sa podarilo obnoviť tri zo štyroch úsekov vrátane častí hotového chodníka, ktoré mesto reklamovalo kvôli nedodržaniu princípu bezbariérovosti. K demontáži povrchových vrstiev existujúceho chodníka, následnému osadeniu dažďovej kanalizácie a pokládke dlažby v poslednom úseku od Šrámkovej ulice po námestie tak dôjde najneskôr do konca mája.

Stav miestnych komunikácií sa zlepšuje

Aj počas uplynulých 12 mesiacov sa v Brezne realizovali opravy najpoškodenejších úsekov ciest a chodníkov. Nových asfaltových povrchov sa dočkali obyvatelia ulíc 9. mája, Dr. Clementisa, Krčulova, Rázusova, Glianska, Malinovského, Sládkovičova, NDH, Potočná, Nálepkova, Tehelňa, Poľná a Cesta osloboditeľov, ale aj chodci na Baldovskom moste či škôlkari v areáloch miestnych materských škôl. Banskobystrická župa obnovila cesty vo svojej správe na Švermovej ulici, Ceste osloboditeľov a Fraňa Kráľa, ale aj chodníky na Ulici ČSA a Švermova. Opravou prešli tiež poľné cesty v rôznych častiach mesta, ktoré poškodili intenzívne dažde.

Lávka už slúži chodcom aj cyklistom

Vlani v máji pristúpila breznianska radnica aj ku komplexnej obnove mosta pre peších, ktorý je súčasťou chodníka spájajúceho centrum mesta s najväčším breznianskym sídliskom Mazorníkovo. Rozsiahla rekonštrukcia spočívala v demontáži pôvodného mostného telesa, reprofilácii betónových konštrukcií na oboch brehoch vodného toku Mazorník a následnom položení novej lávky s bezpečnostným zábradlím. Na jej opravu mesto získalo peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 100 tisíc eur, ktoré boli oprávnenými výdavkami projektu cyklotrasy C2, C5, C10 na podporu nemotorovej dopravy.

Výstavba obchvatu mesta pokračuje

V septembri 2020 sa v Brezne podarilo spustiť realizáciu druhej etapy obchvatu, ktorý má z centra mesta odkloniť tranzitnú dopravu smerujúcu do Tisovca a Rimavskej Soboty. Výstavba bola pôvodne naplánovaná na obdobie 30 mesiacov, všetko však skomplikovala pandémia a nečakaný problém so zosuvom pôdy. Práve z dôvodu nevyhnutných zmien technického riešenia zhotoviteľ požiadal o predĺženie lehoty výstavby o viac ako štyri mesiace. Ak sa dovtedy nič nečakané nestane, ďalšia časť obchvatu by mohla stáť už v lete tohto roka. Súčasne prebieha príprava na výstavbu poslednej etapy, ktorá by úplne odklonila tranzitnú dopravu z centra Brezna.

Súčasťou Malej stanice sa stalo múzeum

Breznianska samospráva v rámci medzinárodného projektu Youmobil získala dotáciu takmer 100 tisíc eur z grantovej schémy Interreg Central Europe na revitalizáciu vlakovej zastávky Brezno – mesto a jej okolia. Vďaka dispozičným zmenám a stavebným úpravám vzniklo v obnovených priestoroch Malej stanice železničné múzeum s historickými exponátmi a klubovňa pre členov mládežníckeho parlamentu, ktorú môžu využívať na organizovanie stretnutí, výstav či workshopov. K slávnostnému otvoreniu došlo vlani v júli a bolo spojené so zahájením novej turistickej sezóny obľúbeného produktu cestovného ruchu Horehronský expres.

Hrobka rodu Lehotských je obnovená

Odvrátiť havarijný stav unikátnej pamiatky na území mesta bolo cieľom breznianskej radnice už pred zhruba piatimi rokmi. Na nápravu zlého stavebno-technického stavu Hrobky rodu Lehotských na starom cintoríne postupne putovalo vyše 100-tisíc eur z mestskej pokladnice, pričom projekt podporilo niekoľkými štedrými dotáciami aj ministerstvo kultúry. Poslednú z troch etáp komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky, ktorej súčasťou boli reštaurátorské práce v exteriéri aj interiéri, úprava terénu a odvodnenie okolia, výstavba oporného múru a terasy, výmena vstupnej brány, ako aj inštalácia osvetlenia, ukončili v druhej polovici minulého roka.

Dobrovoľní hasiči dostali novú zbrojnicu

Podmienky na výkon činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta sa vlani výrazne zlepšili po tom, ako brezniansky magistrát pristúpil k rekonštrukcii budovy na Sekurisovej ulici, ktorá svojou veľkosťou aj umiestnením najlepšie vyhovovala podmienkam dobrovoľných hasičov. Tí doposiaľ sídlili na viacerých miestach v rámci Brezna, takže zjednotenie priestorov zásadným spôsobom posilnilo ich akcieschopnosť. Zbrojnica, ktorú získali do užívania koncom mája, je vhodná na garážovanie mobilnej hasičskej techniky, uskladnenie a údržbu prostriedkov požiarnej ochrany, k dispozícii majú dennú miestnosť, šatňu aj nové hygienické zariadenie.

Sieť cyklotrás sa postupne prepája

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry je jednou z priorít breznianskej radnice. Budovaním kvalitných cyklotrás a adekvátneho zázemia totiž nielenže podporuje ekologické formy dopravy, ale zároveň prispieva k rozvoju miestneho turizmu. Vlani mesto dokončilo výstavbu spoločných chodníkov pre peších aj cyklistov na Mazorníkove, ČSA a Švermovej ulici vrátane nového osvetlenia, napreduje tiež v realizácii cyklotrasy C2, C5, C10, ktorá prepája Čierny Balog s centrom mesta, a rovnako pokračuje vo výstavbe úseku Brezno – Valaská. Súčasťou novovznikajúcej siete cyklotrás je už aj päť uzamykateľných prístreškov na odkladanie bicyklov.

V lesoch nad mestom pribudli cyklotraily

Vďaka partii miestnych nadšencov a technickej podpore mesta vznikli v obľúbenej lokalite nad Breznom prvé dva oficiálne traily. Ide o upravené jednosmerné cyklochodníky v náročnom lesnom teréne, ktoré sú určené predovšetkým pre skúsených jazdcov. Prvý vedie od najvyššie postaveného vysielača (Diel) smerom nad nemocnicu a meria viac ako kilometer. Druhý trail má dĺžku 1,6 kilometra a vedie spod toho istého vysielača smerom do Laznej. Projekt má prispieť k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v podobe nových možností rekreácie a zábavy pre široké spektrum cyklistov a to aj vďaka veľmi dobrej dostupnosti priamo z mesta.

Modernizácia zastávok prebieha aj naďalej

K zlepšovaniu kvality cestovania mestskou hromadnou dopravou systematicky prispieva aj breznianska radnica. Pred dvoma rokmi sa jej podarilo zmodernizovať autobusové zastávky na Mazorníkove a vlani k nim pribudli dizajnovo podobné prístrešky aj na Švermovej ulici, ŠLN a v Podkoreňovej. Postupnou obnovou zastávok MHD sa miestna samospráva snaží zvýšiť nielen kultúru a kvalitu cestovania, ale aj bezpečnosť cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky. Počas stavebnej sezóny nového roka plánuje v tejto činnosti pokračovať a to v mestskej časti Rohozná - Zubrík a na Novej ulici na Mazorníku.

Rastie počet odstavných plôch

Tlak na zvyšovanie kapacít statickej dopravy je enormný, no priestorové možnosti samospráv sú značne obmedzené. Aj napriek týmto limitom mesto pristupuje k riešeniu parkovacej otázky aktívne a pomerne pružne sa mu darí reagovať na požiadavky motoristov. Aj vlani pokračovalo v rozširovaní a rekonštruovaní odstavných plôch na uliciach Hradby, 9. mája, Fraňa Kráľa, Krčulova, ŠLN, Nálepkova, ale aj na Budovateľskej ulici pri garážach. Nové parkoviská sú vybudované zo zatrávňovacích tvárnic, ktoré zabezpečujú dostatočný odvod zrážkovej vody, a sú tak vhodnou ekologickou alternatívou pre spevnenie veľkých plôch.

Zeleň zostáva jednou z priorít

S cieľom zapájať Brezňanov do zveľaďovania prostredia, v ktorom žijú, miestna samospráva aj v uplynulom roku pokračovala v úspešných projektoch Spoločne za zelené mesto a Strom do domu. Novou výsadbou trvaliek, kríkov, stromov či úpravou zelených plôch si tak obyvatelia bytových aj rodinných domov opäť mohli vytvoriť estetickejšie a predovšetkým zdravšie prostredie pre svoj život. Mesto prostredníctvom Technických služieb rovnako nepoľavuje ani v starostlivosti o verejnú zeleň. Priebežne pokračuje vo výsadbe okrasných a ovocných drevín vhodných do mestského prostredia, vytvára nové kvetinové záhony aj komunitné záhrady.

Pre psíčkarov pribudli špeciálne koše

Desať kusov plastových nádob na psie exkrementy rozmiestnili Technické služby Brezno v závere roka do najviac frekventovaných psíčkarskych zón v meste. Špeciálne 50-litrové nádoby sú vybavené klapkou proti šíreniu zápachu a uzamykateľným zásobníkom s hygienickými vrecúškami na zber zvieracích výkalov. Samospráva tak vyšla v ústrety majiteľom psov, ktorí sú počas venčenia povinní odstraňovať exkrementy svojich domácich miláčikov z verejného priestranstva. Doposiaľ ich mohli vhadzovať do zberných nádob na bežný komunálny odpad, čo môžu robiť aj naďalej, no po novom im k tejto možnosti pribudla ďalšia alternatíva.

V uliciach doplnili nové lavičky

Počas uplynulého roka zamestnanci TS nainštalovali takmer štyri desiatky nových štýlových lavičiek v rôznych častiach mesta. Vyznačujú sa nielen trendovým vzhľadom, ale aj kvalitným prevedením a trvácnosťou použitých materiálov. Sú totiž vyrobené z jatoby, exotickej dreviny známej ako brazílska čerešňa, ktorá pochádza zo subtropických lesov južnej a strednej Ameriky. Jej drevo je veľmi tvrdé, vďaka čomu je vysoko odolné voči hnilobe, plesniam, hubám, hmyzu a dokonca aj vandalom. Samospráva už avizovala, že postupne bude dokupovať ďalšie a v rámci mesta ich bude umiestňovať podľa požiadaviek obyvateľov.

Na nábreží dokončujú inkluzívne ihrisko

Vďaka dotácii z ministerstva práce čoskoro otvoria prvé inkluzívne ihrisko v Brezne. Nepôjde o klasický detský park na nábreží Hrona, jednotlivé hracie prvky sú totiž konštrukčne aj dispozične riešené tak, aby sa na nich mohli plnohodnotne zahrať všetky deti bez ohľadu na ich psychické či fyzické schopnosti, hmotnosť, vek, národnosť, pohlavie, rasu, sociálny status či zdravotné postihnutie, čo je vlastne podstatou tohto typu verejného priestoru. Ihrisko bude nielen moderné a bezbariérové, ale aj ekologické. Je zhotovené z prírodných materiálov, vďaka čomu poskytne zdravé a bezpečné prostredie pre zmysluplné trávenie voľného času.

Poškodené schodisko je už opravené

Po urgenciách zo strany vedenia ZŠ s MŠ MPČĽ 35 na Mazorníkove mesto v druhej polovici roka pristúpilo k renovácii vonkajšieho schodiska pred budovou školy, ktoré bolo v zlom technickom stave. Aj keď jeho obnovu pôvodne plánovali zrealizovať v priebehu letných prázdnin, všetko skomplikovalo zdĺhavé verejné obstarávanie, ktoré začiatok rekonštrukcie oddialilo až na koniec augusta. Renovácia poškodeného schodiska spočívala nielen vo výmene pôvodných schodiskových stupňov a zábradlí za nové, ale aj vo výstavbe stredového oporného múrika, ktorý vymedzil priestor pre výsadbu okrasných rastlín.

Vo vnútrobloku zakotvila loď

Pôvodnú hernú zostavu vo vnútrobloku medzi ulicami Malinovského a ČSA mesto vlani nahradilo novými hracími prvkami. Urobilo tak na základe požiadaviek tunajších obyvateľov. Multifunkčné detské ihrisko pozostáva z atraktívnych komponentov, súčasťou je drevená loď s hojdačkami, šmýkačkou a dopadovou plochou, pieskovisko s tieniacou plachtou, prevažovačka s pneumatikami a balančným prvkom. Miestna samospráva sa aj týmto spôsobom snaží prispieť k tomu, aby deti mohli tráviť voľný čas vonku v peknom a bezpečnom prostredí. Do budúcna preto plánuje novú hraciu plochu doplniť aj o ďalšie zaujímavé prvky.

Škôlkari dostali nové hojdačky

Pozornosť mesta sa sústreďuje aj na detské ihriská, ktoré sú súčasťou zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Nielenže v jednotlivých školských areáloch postupne buduje nové, ale obnovuje aj existujúce ihriská, ktoré dopĺňa o hracie prvky. Minulý rok sa napríklad z nových hojdačiek mohli tešiť škôlkari z materských škôl na uliciach Dr. Clementisa a kpt. Nálepku, a novú hernú zostavu určenú na rozvoj pohybových aktivít dostali aj žiaci ZŠ s MŠ na Pionierskej 2. Keďže detské ihriská vo všeobecnosti poskytujú príležitosť na rôzne spoločenské interakcie vhodné pre zdravý vývoj detí, samospráva chce v nastúpenom trende pokračovať.

Na Banisku odhalili sochu uja Libiča

Investície do rozvoja oddychovo-rekreačnej zóny na Banisku pokračovali aj v roku 2022. Okrem navýšenia počtu obyvateľov zvernice a zväčšenia jej výmery o takmer polovicu došlo k ďalšej revitalizácii historického ovocného sadu, výstavbe altánkov, osadeniu náučných tabúľ, interaktívnych prvkov, drevených sôch permoníkov, ako aj otvoreniu včelárskeho chodníka. Udalosťou roka v týchto končinách sa stalo odhalenie sochy miestneho studničkára uja Libiča, ktorý počas svojho života vybudoval desiatky prameňov v okolí Brezna a príkladne sa o ne staral. Mesto mu takto vzdalo hold a zároveň zverejnilo mapu všetkých jeho studničiek. 

Solárne lampy osvetľujú okrajové časti

Popri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení Technické služby v priebehu minulého roka pokračovali aj v rozširovaní siete pouličných lámp o nové svetelné body. V odľahlých častiach mesta, kde je technicky aj ekonomicky náročné vytvoriť novú elektrickú prípojku, postupne inštalujú solárne LED svietidlá s otočným fotovoltickým panelom a diaľkovým ovládaním na nastavovanie intenzity svetla. V lokalitách ako Rohozná, Podkoreňová, Jelšová, Hlboká a Lúčna už nový typ lámp prispieva k zlepšeniu bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách, ďalšie budú osádzať podľa potreby. Celkovo ich má na území mesta pribudnúť takmer päťdesiat.

Mesto obnovilo pomníky hrdinov

Breznianska radnica sa minulý rok uchádzala o dotáciu určenú na rozvoj cestovného ruchu v rámci regiónu a bola úspešná. Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sa jej podarilo obnoviť Pomník padlých v druhej svetovej vojne (Ruža), ktorý je súčasťou komentovanej prehliadky pamiatkovej zóny mesta a zároveň je zaradený do Ústredného zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Okrem toho sa podarilo zreštaurovať aj poškodený podstavec sochy generála Milana Rastislava Štefánika v centrálnej časti námestia a obnoviť hrob príslušníkov ozbrojených síl rumunskej armády z čias druhej svetovej vojny.

Nové altánky pre aktívny oddych

Lesy mesta Brezno pokračovali v budovaní drevených prístreškov v atraktívnych lokalitách v okolí mesta. Slúžiť majú na odpočinok počas prechádzok, spoločnú opekačku alebo ako útočisko pred dažďom či horúčavami. Doposiaľ ich vzniklo 13 a to v časti Zubák pri chate v polesí Michalová, v Ježovej, Kabátovej, Chamarovej, na Rúrach, Brezinkách, Kyslej, v Laznej, na Skalke, v lokalite Bachláč nad obcou Jarabá a od vlani aj na Banisku pri obore a historickom sade vrátane núdzovej turistickej útulne v sedle za Lenivou na Čertovici. Ich okolie je udržiavané, pri väčšine sa nachádzajú zabezpečené ohniská, odpadkové koše aj drevené lavičky.

Stojiská dopĺňajú o biokontajnery a čipy

Efektívne nakladanie s odpadmi je výzvou pre každú samosprávu. Brezno s cieľom prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu už od roku 2015 intenzívne buduje uzamykateľné kontajnerové prístrešky v intraviláne aj extraviláne mesta a dnes už ich má bezmála 70. Technické služby do nich doplnili nové kontajnery na bio odpad, prostredníctvom ktorých už Brezňania triedia biologicky rozložiteľný odpad z domácností. V súvislosti so stojiskami tiež dochádza k postupnej zmene systému ich uzamykania. Obyvatelia, ktorí sú oprávnení do nich vstupovať, si už zámku odomknú elektronicky priložením čipového kľúča.

Lesný med ako dar pre škôlkarov a seniorov

Päť včelstiev, o ktoré sa od vlaňajšej jari starajú breznianski lesníci, vyprodukovalo v priebehu minulého roka dovedna 120 kilogramov medu. Určený však nebol na komerčné účely. Lesy mesta Brezno ním zásobili miestne materské školy aj zariadenie pre seniorov Boženka. Vedenie spoločnosti plánuje v tomto roku navýšiť aktuálny počet úľov o ďalších tri až päť včelích rodín, čím by sa distribúcia lesného medu mohla postupne rozšíriť aj do základných škôl a mestského hotela Ďumbier. Aj týmto krokom chce samospráva podporiť konzumáciu lokálnych potravín a prispieť tak k zdravému životnému štýlu svojich obyvateľov.

Mesto kúpilo prenosné klzisko

Vianočnú atmosféru v centre Brezna počas uplynulých sviatočných dní umocnila nová zimná atrakcia. Súčasťou tematicky vyzdobeného námestia sa totiž po prvýkrát v histórii stalo verejné klzisko, ktoré s prispením Banskobystrického samosprávneho kraja kúpila breznianska radnica. Výhodou mobilnej ľadovej plochy je okrem variability a rýchlej montáže predovšetkým moderná chladiaca technológia, ktorá umožňuje výrobu a udržiavanie ľadu aj v mierne plusových teplotách. Navyše disponuje plne automatizovaným systémom, ktorý sa spúšťa a vypína v závislosti od vonkajších teplôt, takže počas mrazov zostáva nečinný a znižuje tým prevádzkové náklady.

Aj malé investície znamenajú veľa

Mesto počas minulého roka venovalo pozornosť aj menším projektom z rôznych oblastí verejného života. Okrem množstva kultúrnych a športových podujatí, ktoré sa tradične tešia veľkej obľube nielen medzi domácim publikom, ale aj návštevníkmi Brezna, naďalej zabezpečovalo nadštandardné služby pre svojich obyvateľov napríklad v podobe sociálneho taxíka či bezplatného MHD pre vybrané skupiny ľudí. Obnovou prešlo aj pódium na námestí, knižný fond v mestskej knižnici sa rozrástol o ďalšie hodnotné publikácie a jablčný mušt, ktorý dalo mesto prvýkrát vyrobiť z novej úrody ovocného sadu na Banisku, putoval do miestnych základných škôl.

 

autor článku: Eva Šipošová | foto: MB


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...