Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rok 2019 bol rokom investícií

Zverejnené: 14.01.2020 08:07:11
obr: Rok 2019 bol rokom investícií

Ani vlani breznianska radnica nezaspala na vavrínoch. Na základe jej rozhodnutí došlo k realizácii množstva projektových zámerov, ktorých výsledky pociťujú obyvatelia mesta už dnes. Tu je výpočet niektorých z nich.

 

Športový areál Milutína Černáka je otvorený

Jedenásty október 2019 sa do breznianskej kroniky zapísal veľkými písmenami ako významný športový sviatok. Centrum Horehronia sa totiž od tohto dátumu môže pýšiť bezpochyby najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese. Výnimočný je nielen svojou veľkosťou, ale predovšetkým rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín je tu možné hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie kolektívne športy, a vďaka umelému osvetleniu je prevádzka možná aj v zimnom období. Areál pomenovali po atletickom odborníkovi, bývalom pretekárovi, trénerovi, funkcionárovi a rozhodcovi Milutínovi Černákovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj atletiky v Brezne. Celý projekt v hodnote takmer 860 tisíc eur hradilo mesto z vlastných zdrojov. „Dokončili sme aj zateplenie Športovej haly na Mazorníkove a pokračujeme stenou na plavárni, ktorá bola roky zdevastovaná. Tento rok plánujeme väčšiu investíciu práve do plavárne,“ informoval primátor Tomáš Abel.

Dokončili výstavbu Domova pre seniorov

Nepriaznivý demografický vývoj čoraz viac poukazuje na potrebu budovania nových zariadení pre celoročný pobyt ľudí v dôchodkovom veku a tento problém citlivo vníma aj vedenie Brezna. Preto sa rozhodlo investovať viac ako jeden milión eur z mestského rozpočtu na výstavbu nového domova pre seniorov s denným stacionárom, ktorý sa vlani podarilo vybudovať na Ulici Boženy Němcovej „Po skolaudovaní ho následne zariadime a podáme žiadosť o udelenie povolení na prevádzku, pričom predpoklad jeho spustenia po schválení všetkými príslušnými úradmi je najskôr jeseň tohto roka,“ uviedol Abel. Zariadenie bude slúžiť pre 40 stálych a 10 ambulantných klientov, pričom mesto počíta aj s vytvorením približne 20 nových pracovných miest.

Obyvatelia Podkoreňovej sa dočkali novej cesty

V breznianskej mestskej časti Podkoreňová počas minulého roka dokončili komplexnú rekonštrukciu viac ako dvojkilometrového úseku miestnej komunikácie, ktorá sa svojej celoplošnej obnovy dočkala po neuveriteľných 46 rokoch. „Na 2,1-kilometrovom úseku sme kompletne vymenili lôžko a natiahli nový asfaltový koberec. Už predtým sme v tejto lokalite investovali do prípojok sietí pre rodinné domy a robíme mnohé protipovodňové opatrenia vrátane vybudovania nového rigola pre odvedenie dažďových vôd popri ceste,“ povedal primátor. Uplynulý rok sa podarilo obnoviť viaceré cesty a chodníky aj v iných častiach mesta a to na uliciach Nálepkova, prepoj Vránskeho - Moyzesova, ŠLN, Sládkovičova, Krčulova a Fučíkova.

V nemocnici prebieha veľká rekonštrukcia

Nemocnica s poliklinikou Brezno získala osem miliónov eur z eurofondov na rekonštrukciu a prestavbu interiéru, ako i modernizáciu prístrojového vybavenia, s ktorou začala už vlani na jar. Najväčšia investícia za posledné desaťročia počíta s vybudovaním nového urgentného príjmu s recepciou európskeho formátu a takisto so zriadením pacientskeho centra, ktoré bude slúžiť ako informačné centrum a objednávací rezervačný systém. Úplnou obnovou postupne prejdú aj operačné sály, ktoré budú spĺňať najvyšší hygienický a prevádzkový štandard, pričom vedenie nemocnice verí, že aj takýmto spôsobom sa mu podarí do Brezna pritiahnuť špičkových operatérov z rôznych častí Slovenska. Prvoradým cieľom projektu je totiž skvalitnenie, zefektívnenie a zvýšenie dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti v regióne, ku ktorej významne prispieva aj mesto. Naposledy finančne podporilo napr. rekonštrukciu neurologického oddelenia, ktorú nemocnica realizovala počas leta.

Tankodrom sa zmenil na centrálne parkovisko

Zámer breznianskej radnice skvalitniť parkovanie v centre mesta sa po dlhých rokoch čakania konečne naplnil. V pondelok 26. augusta 2019 otvorili novú parkovaciu plochu pre 84 vozidiel, ktorá vyrástla na mieste legendárneho breznianskeho tankodromu. Súčasťou investície v hodnote približne 400 tisíc eur bolo aj rozšírenie príjazdovej komunikácie o prídavný pruh pre odbočenie vozidiel vrátane obnovy chodníka. Nové parkovisko je sprístupnené 24 hodín denne, sedem dní v týždni, pričom jeho chod zabezpečuje inteligentný parkovací systém, ktorý okrem iného disponuje aj funkciou monitoringu obsadenosti. V areáli sa okrem iného nachádza aj predpríprava pre dve rýchlonabíjacie elektrostanice. Ďalšie parkovacie miesta sa v priebehu minulého roka podarilo vybudovať aj na Mazorníkove a Sládkovičovej ulici.

Zelené projekty dostali zelenú

Mnohé samosprávy postupným prispôsobovaním mestského prostredia reagujú na zásadné zmeny klímy posledných desaťročí. Aj Brezno sa pustilo do zelených projektov, ktoré majú zmierniť dopady otepľovania a zlepšiť mikroklimatické podmienky na lokálnej úrovni. Aj z tohto dôvodu vznikol na Ulici Fraňa Kráľa systém záhonov, ktorý bude plniť nielen relaxačnú a estetickú, ale predovšetkým izolačnú a termoregulačnú funkciu. S podobnými, no oveľa rozsiahlejšími parkovými úpravami sa minulý rok vďaka nenávratnému finančnému príspevku z ministerstva pôdohospodárstva začalo aj v Margitinom parku. Ako ozrejmil primátor, všetky tieto aktivity sú zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, znižovanie prašnosti a hluku, ako aj na zvyšovanie vlhkosti vzduchu v okolitom prostredí.

Pribudli chodníky aj bezpečnejšie priechody

Z mestského rozpočtu vlani putovali peniaze aj na výstavbu a obnovu mestských chodníkov. Okrem jedného nového na starom cintoríne sa začalo s rekonštrukciou ďalších na Kiepke a Kuzmányho ulici. Zatiaľ čo v prípade členitej breznianskej štvrte ide o takmer pol kilometra dlhý chodník v súbehu s jestvujúcou miestnou komunikáciou, na ulici v historickom centre mesta zamestnanci Technických služieb kompletne vymenili starý asfalt za zámkovú dlažbu, ktorá spĺňa podmienky Krajského pamiatkového úradu. Navyše viac ako tretina najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v meste prešla počas uplynulého roka stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa zásadným spôsobom zvýšila bezpečnosť chodcov na cestách.

Nové mechanizmy pre techničiarov

Mesto vďaka úspešnému projektu Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a drobných stavebných odpadov získalo pre Technické služby ďalšiu užitočnú techniku. Tentoraz išlo o dve nové zberové vozidlá a drvič drobného stavebného odpadu. Rovnako ako všetky samosprávy na Slovensku, aj tá breznianska sa musela prispôsobiť chodníkovej novele a zabezpečiť nové mechanizmy na údržbu všetkých miestnych komunikácií. Ku komunálnemu malotraktoru pribudlo v roku 2019 aj špeciálne viacúčelové vozidlo s celoročným využitím. V zimnej sezóne slúži ako sypač posypových materiálov s prednou radlicou na odhŕňanie snehu, v lete zase vďaka kropiacej nadstavbe ako polievacie auto zabezpečujúce starostlivosť o mestskú zeleň.

Pokračuje obnova materských škôl

Brezno sa vlani pustilo aj do rekonštrukcie dvoch materských škôl na Clementisovej a Nálepkovej ulici. „Chceli sme začať logicky ešte pred letom, no riadiaci orgán dostal viac ako 400 žiadostí ku kontrole v rovnakom období a z tohto dôvodu nastalo zdržanie, čo nás mrzí,“ skonštatoval brezniansky primátor na margo oneskoreného začiatku stavebných prác. Ide o celkovú renováciu objektov za približne dva milióny eur, ktorá zahŕňa zateplenie stien a strechy, výmenu okien, nové omietky, stierky a obklady, podlahové krytiny, výmenu rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia a pribudnú aj bezbariérové vstupy a toalety. Existujúce otvorené terasy sa zmenia na nové triedy, pričom dôjde k navýšeniu kapacít v Materskej škole na Clementisovej ulici o 16 miest a na Nálepkovej o 14.

S dopravnou kartou MHD zadarmo

Od februára minulého roka začali v breznianskej mestskej hromadnej doprave jazdiť nízkopodlažné autobusy a od septembra k nim pribudla ďalšia pozitívna novinka. Niektorí Brezňania v nich totiž môžu cestovať zadarmo. Od platieb za cestovné sú oslobodené deti, žiaci a študenti do 26 rokov, ťažko zdravotne postihnutí, starobní a invalidní dôchodcovia, ako aj darcovia krvi. Podmienkou je trvalý pobyt v Brezne a žiadne podlžnosti voči mestu. Bezplatné cestovné je viazané na použitie dopravnej karty Obyvateľ mesta Brezno, ktorú žiadateľovi na základe predložených dokladov vydajú v dopravnej kancelárii prevádzkovateľa. „Týmto krokom chceme nielen podporiť cestovanie čo najširšej verejnosti mestskou hromadnou dopravou, aby sa čo najviac obmedzil pohyb áut na území mesta, ale aj ušetriť domácnostiam financie z rodinného rozpočtu,“ dodal primátor Tomáš Abel.

autor článku : Eva Šipošová  | foto : Archív MsÚ

Novinkyviac

28.05.2020 13:59:35 Mesto Brezno

Pri vjazde do Brezna už návštevníkov vítajú originálne vstupné tabule

Podsvietené trojrozmerné objekty z nehrdzavejúcej ocele znázorňujú všetky významné dominanty mesta.   Vlani sa podarilo osadiť ...

27.05.2020 07:36:51 Mesto Brezno

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich ...

27.05.2020 07:35:24 Mesto Brezno

V rámci štvrtej fázy uvoľňovania v Brezne sprístupnili synagógu

Od stredy 20. mája nastala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. V Brezne sprístupnili synagógu, o podmienkach otvorenia ...

27.05.2020 07:34:20 Mesto Brezno

Technické služby Brezno dezinfikujú detské ihriská

Mesto Brezno od Slovnaftu získalo bezplatne 800 litrov dezinfekčného roztoku, ktorý Technické služby používajú na dezinfekciu ...

27.05.2020 07:33:08 Mesto Brezno

V Brezne je možné parkovať prvých tridsať minút zadarmo

Poslanci schválili úpravu piatich VZN mesta Brezno. Zmeny sa týkajú podmienok v poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ...

19.05.2020 13:12:26 Mesto Brezno

Pomocou solárnej energie osvetlia aj okrajové časti Brezna

Breznianska samospráva v týchto dňoch rozširuje sieť verejného osvetlenia o ďalšie svetelné body. V odľahlejších mestských častiach postupne inštaluje ...

19.05.2020 13:10:17 Mesto Brezno

Rozvážal rúška a naďalej riadil mesto

Práve v ťažkých situáciách si uvedomujeme najdôležitejšie hodnoty v živote človeka, ktorými sú práve zdravie, súdržnosť blízkych a spoločne ...

18.05.2020 11:21:29 Mesto Brezno

Mestský úrad je už otvorený od pondelka do piatka podľa platných úradných hodín

V rámci uvoľnenia opatrení súvisiacich s koronavírusom, breznianska samospráva pristúpila k otvoreniu mestského úradu pre verejnosť ako v čase ...

18.05.2020 11:20:18 Mesto Brezno

V meste začali s prvým kosením

Technické služby v Brezne pozornosť začali venovať koseniu verejných priestranstiev. Všetci zamestnanci pri práci dodržiavajú zvýšenú hygienu, ...

18.05.2020 11:19:21 Mesto Brezno

Historický sad na Banisku mesto zveľaďuje aj naďalej.  V tejto časti plánuje zrealizovať ďalšie zaujímavé projekty

Aktivity v rámci projektu obnovy historického ovocného sadu na Banisku stále pokračujú. Na sociálnej sieti primátor oslovil ...

18.05.2020 11:17:15 Mesto Brezno

Po viac ako dvojmesačnej odmlke opäť zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

V stredu 20. mája sa poslanci stretnú na 21. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Brezne, a to za dodržania ...

18.05.2020 11:16:00 Mesto Brezno

MUDr. Čemsák: Zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac vystavení

Prognózy odborníkov sa pomerne často a niekedy rýchlo menia. Je možné, že už o týždeň – dva budú ...