Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prvého júna otvorili školy a škôlky aj v Brezne, dochádzka je dobrovoľná

Zverejnené: 01.06.2020 11:28:48
obr: Prvého júna otvorili školy a škôlky aj v Brezne, dochádzka je dobrovoľná

V pondelok 1. júna sa aj v Brezne otvorili brány materských a základných škôl, a to za dodržania predpísaných hygienických opatrení. Rodičia sa mohli dobrovoľne rozhodnúť, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy.

 

BREZNO. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka vzdelávanie pokračuje dištančnou formou.

 

Primátor ďakuje učiteľom za zvládnutie neľahkého obdobia

O otvorení materských a základných škôl (1. až 5. ročník) v Brezne rozhodol primátor Tomáš Abel po porade s riaditeľmi škôl a na základe viac ako 90 % záujmu rodičov. Materské školy sú otvorené od 6.30 do 15.30 a základné školy od 7.00 do 16.00 v zmysle možností a pokynov ministerstva školstva (napr. len 9-hodinová prevádzka). „Naše mesto zabezpečilo školy a škôlky dezinfekčnými a hygienickými potrebami, germicídnymi žiaričmi a ďalším vybavením v zmysle minimalizovania prenosu pandémie, ako aj stravovanie v jedálňach. Ďakujem učiteľom a všetkým zamestnancom za trpezlivosť, ochotu a spoločné zvládnutie tohto neľahkého obdobia,“ uviedol primátor.

 

Žiakov rozdelili na skupiny

Na základe usmernenia ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 riaditelia škôl rozdelili žiakov na skupiny, v ktorých ich môže byť najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy Covid-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku.

 V školách zisťovali záujem telefonicky cez EduPage stránku, prostredníctvom mailov, mobilných aplikácií či facebooku. V Základnej škole Karola Rapoša na Pionierskej 4 prejavili záujem o nástup rodičia 231 žiakov, čo je 12 skupín. Na Pionierskej 2 nastúpilo do materských škôl 60 % detí a do základnej školy 82 %. „Aj v našej škole máme veľa tried, kde je väčší počet žiakov ako 20. Museli sme ich preto presunúť do inej triedy, ale aj do iného ročníka, aby sa dodržal stanovený počet daný ministerstvom,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová. V Základnej škole na MPČĽ na vyučovanie nahlásili 124 žiakov, do školského klubu 44 a do materskej školy 89 detí.

 

Stravovanie v jedálňach podľa harmonogramu

Deti mohli nastúpiť do školy nielen 1. júna, ale je to možné aj vždy na začiatku ďalšieho týždňa. Napríklad, ak rodič prejaví záujem o školu v stredu, žiak môže nastúpiť v pondelok. Skupina môže byť menená až v nasledujúcom týždni. Dobrovoľné je aj ukončenie vyučovania. Stačí, ak zákonný zástupca písomne oznámi škole, že dieťa už nepríde.

V školách budú fungovať za dodržania predpísaných hygienických nariadení, pričom vychádzať budú z opatrení úradu verejného zdravotníctva, ako aj odporúčaní ministerstva školstva. Učiteľky majú ochranné štíty a pri vchode do budov denne deťom merajú teplotu, ako aj pomáhajú im s dezinfekciou rúk. Počas celého dňa upozorňujú žiakov na prísne dodržiavanie hygienických opatrení, min. 2-krát dopoludnia dezinfikujú priestory v budove, sociálne zariadenia, častejšie umývajú kľučky.

 Žiaci sa môžu stravovať v školských jedálňach, a to v skupinách, v ktorých sú spolu v triede, pričom je vypracovaný harmonogram. Zriaďovateľ zakúpil čističky vzduchu (germicídne žiariče) do jedálne, ktoré odstraňujú vírusy, baktérie a plesne, čím sa priestory jedálne stali bezpečnejšími.

 

Učitelia sa už na žiakov tešili

O vzdelávaní žiakov v rámci letnej školy v Brezne neuvažujú. „Žiaci sa počas zatvorenej prevádzky školy učili, učitelia pracovali. Všetci si zaslúžia prázdniny. A tí, ktorí nemali záujem pracovať, tí cez prázdniny do školy v lete neprídu. Ale budeme túto otázku riešiť na pedagogickej rade a v spolupráci so zriaďovateľom,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša Danka Katonová.

Na Pionierskej 2 budú postupovať v zmysle pokynov ministerstva školstva. Prázdniny využijú na renováciu sociálnych zariadení, ktorú už majú dávno naplánovanú, a na MPČĽ zatiaľ možnosť letnej školy neriešili.

 

Ako prijali možnosť výučby učitelia škôl

Danka Katonová, riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša:

– Učitelia sa už tešili na žiakov, ktorí prišli do školy. On-line vyučovanie detí, ktoré nenastúpili, sa pravdepodobne zmení len na zadávanie úloh.

A čo dodať na záver? Tešme sa do školy, tešme sa na deti, na spolužiakov, tešme sa na učiteľov! Zachovajme chladnú hlavu, zdravý rozum a nehľadajme riziko za každým rohom. Nakazených na Slovensku je málo, opatrenia pomáhajú. Musíme začať povzbudzovať ľudí, aby žili plnohodnotný život (aj keď s usmerneniami s dôrazom na hygienické opatrenia) a nežili v strachu z choroby, lebo naozaj by sme sa museli báť už celý život.

 

Beáta Prečuchová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pionierska 2:

– Mnohí učitelia sa už nevedeli dočkať, kedy sa stretnú osobne so svojimi žiakmi. Prosím rodičov, ktorých deti sa vzdelávajú v škole, aby dodržiavali pokyny zverejnené na webovej stránke školy. Prajem všetkým žiakom, učiteľom a rodičom veľa zdravia, trpezlivosti a vzájomnej tolerantnosti, aby sme úspešne zvládli koniec tohto ,,nezvyčajného“ školského roka.

 

Peter Macko, riaditeľ ZŠ s MŠ MPČĽ 35:

– Vyučujúci nástup do školy a možnosť výučby uvítali. Všetkým zamestnancom želám hlavne veľa duševného zdravia.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : ilustračné foto ZŠ Karola Rapoša


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...