Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prvého júna otvorili školy a škôlky aj v Brezne, dochádzka je dobrovoľná

Zverejnené: 01.06.2020 11:28:48
obr: Prvého júna otvorili školy a škôlky aj v Brezne, dochádzka je dobrovoľná

V pondelok 1. júna sa aj v Brezne otvorili brány materských a základných škôl, a to za dodržania predpísaných hygienických opatrení. Rodičia sa mohli dobrovoľne rozhodnúť, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy.

 

BREZNO. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka vzdelávanie pokračuje dištančnou formou.

 

Primátor ďakuje učiteľom za zvládnutie neľahkého obdobia

O otvorení materských a základných škôl (1. až 5. ročník) v Brezne rozhodol primátor Tomáš Abel po porade s riaditeľmi škôl a na základe viac ako 90 % záujmu rodičov. Materské školy sú otvorené od 6.30 do 15.30 a základné školy od 7.00 do 16.00 v zmysle možností a pokynov ministerstva školstva (napr. len 9-hodinová prevádzka). „Naše mesto zabezpečilo školy a škôlky dezinfekčnými a hygienickými potrebami, germicídnymi žiaričmi a ďalším vybavením v zmysle minimalizovania prenosu pandémie, ako aj stravovanie v jedálňach. Ďakujem učiteľom a všetkým zamestnancom za trpezlivosť, ochotu a spoločné zvládnutie tohto neľahkého obdobia,“ uviedol primátor.

 

Žiakov rozdelili na skupiny

Na základe usmernenia ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 riaditelia škôl rozdelili žiakov na skupiny, v ktorých ich môže byť najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy Covid-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku.

 V školách zisťovali záujem telefonicky cez EduPage stránku, prostredníctvom mailov, mobilných aplikácií či facebooku. V Základnej škole Karola Rapoša na Pionierskej 4 prejavili záujem o nástup rodičia 231 žiakov, čo je 12 skupín. Na Pionierskej 2 nastúpilo do materských škôl 60 % detí a do základnej školy 82 %. „Aj v našej škole máme veľa tried, kde je väčší počet žiakov ako 20. Museli sme ich preto presunúť do inej triedy, ale aj do iného ročníka, aby sa dodržal stanovený počet daný ministerstvom,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová. V Základnej škole na MPČĽ na vyučovanie nahlásili 124 žiakov, do školského klubu 44 a do materskej školy 89 detí.

 

Stravovanie v jedálňach podľa harmonogramu

Deti mohli nastúpiť do školy nielen 1. júna, ale je to možné aj vždy na začiatku ďalšieho týždňa. Napríklad, ak rodič prejaví záujem o školu v stredu, žiak môže nastúpiť v pondelok. Skupina môže byť menená až v nasledujúcom týždni. Dobrovoľné je aj ukončenie vyučovania. Stačí, ak zákonný zástupca písomne oznámi škole, že dieťa už nepríde.

V školách budú fungovať za dodržania predpísaných hygienických nariadení, pričom vychádzať budú z opatrení úradu verejného zdravotníctva, ako aj odporúčaní ministerstva školstva. Učiteľky majú ochranné štíty a pri vchode do budov denne deťom merajú teplotu, ako aj pomáhajú im s dezinfekciou rúk. Počas celého dňa upozorňujú žiakov na prísne dodržiavanie hygienických opatrení, min. 2-krát dopoludnia dezinfikujú priestory v budove, sociálne zariadenia, častejšie umývajú kľučky.

 Žiaci sa môžu stravovať v školských jedálňach, a to v skupinách, v ktorých sú spolu v triede, pričom je vypracovaný harmonogram. Zriaďovateľ zakúpil čističky vzduchu (germicídne žiariče) do jedálne, ktoré odstraňujú vírusy, baktérie a plesne, čím sa priestory jedálne stali bezpečnejšími.

 

Učitelia sa už na žiakov tešili

O vzdelávaní žiakov v rámci letnej školy v Brezne neuvažujú. „Žiaci sa počas zatvorenej prevádzky školy učili, učitelia pracovali. Všetci si zaslúžia prázdniny. A tí, ktorí nemali záujem pracovať, tí cez prázdniny do školy v lete neprídu. Ale budeme túto otázku riešiť na pedagogickej rade a v spolupráci so zriaďovateľom,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša Danka Katonová.

Na Pionierskej 2 budú postupovať v zmysle pokynov ministerstva školstva. Prázdniny využijú na renováciu sociálnych zariadení, ktorú už majú dávno naplánovanú, a na MPČĽ zatiaľ možnosť letnej školy neriešili.

 

Ako prijali možnosť výučby učitelia škôl

Danka Katonová, riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša:

– Učitelia sa už tešili na žiakov, ktorí prišli do školy. On-line vyučovanie detí, ktoré nenastúpili, sa pravdepodobne zmení len na zadávanie úloh.

A čo dodať na záver? Tešme sa do školy, tešme sa na deti, na spolužiakov, tešme sa na učiteľov! Zachovajme chladnú hlavu, zdravý rozum a nehľadajme riziko za každým rohom. Nakazených na Slovensku je málo, opatrenia pomáhajú. Musíme začať povzbudzovať ľudí, aby žili plnohodnotný život (aj keď s usmerneniami s dôrazom na hygienické opatrenia) a nežili v strachu z choroby, lebo naozaj by sme sa museli báť už celý život.

 

Beáta Prečuchová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pionierska 2:

– Mnohí učitelia sa už nevedeli dočkať, kedy sa stretnú osobne so svojimi žiakmi. Prosím rodičov, ktorých deti sa vzdelávajú v škole, aby dodržiavali pokyny zverejnené na webovej stránke školy. Prajem všetkým žiakom, učiteľom a rodičom veľa zdravia, trpezlivosti a vzájomnej tolerantnosti, aby sme úspešne zvládli koniec tohto ,,nezvyčajného“ školského roka.

 

Peter Macko, riaditeľ ZŠ s MŠ MPČĽ 35:

– Vyučujúci nástup do školy a možnosť výučby uvítali. Všetkým zamestnancom želám hlavne veľa duševného zdravia.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : ilustračné foto ZŠ Karola Rapoša


Novinkyviac

03.10.2023 13:04:01 Mesto Brezno

Voda spieva pozná víťazov. Špeciálne ocenenie in memoriam udelili ujovi Libičovi

Studničkár ujo Libič stále žije v našich srdciach a spomienkach. Záslužnú činnosť vzácneho a múdreho človeka ...

02.10.2023 16:02:16 Mesto Brezno

Parlamentné voľby vyhral Smer. Podporu získal aj v mnohých obciach okresu Brezno

  Na Slovensku je rozhodnuté.  Do parlamentu sa dostane šesť strán a jedna koalícia. V 66 okrskoch ...

02.10.2023 12:42:26 Mesto Brezno

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení ...

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...