Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Projekty za rok 2020

Zverejnené: 12.01.2021 14:36:49
obr: Projekty za rok 2020

Ani koronakríza neodradila Brezno od nových investícií

 

Pandémia síce výrazne ovplyvnila, ale nezastavila rozvoj mesta v srdci Horehronia. Svedčí o tom sumár projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať alebo spustiť v roku 2020.

 

Zrekonštruovaná škôlka opäť otvorená

V úvode školského roka oficiálne prestrihli pásku na zrenovovanej Materskej škole na Ulici Dr. Clementisa. Desaťročia neobnovené priestory dnes disponujú bezbariérovými vstupmi, komplexne obnovenou elektroinštaláciou, zdravotechnikou, vykurovacím systémom, novými oknami, zateplením obvodových a strešných konštrukcií a samozrejme aj novým zariadením. Do kompletnej rekonštrukcie sa mesto pustilo v auguste 2019, no z objektívnych príčin sa termín dokončenia posunul a situáciu skomplikoval aj koronavírus. V procese obnovy je aj škôlka na Nálepkovej ulici. Keďže samospráva podala žiadosť o zmenu projektu, aktuálne čaká na vyjadrenie riadiaceho orgánu. Po získaní súhlasného stanoviska k navrhovaným zmenám nadviaže na začaté stavebné práce, ktoré plánuje dokončiť v tomto roku.

 

Obchvat sa dočkal svojho pokračovania

Koncom septembra minulého roka sa po sérii rokovaní vedenia mesta so zástupcami Slovenskej správy ciest a ministerstva dopravy podarilo spustiť výstavbu druhej etapy obchvatu Brezna. Nový, viac ako 1,6-kilometrový úsek za takmer 20 miliónov eur bude priamo nadväzovať na už existujúcu stavbu z prvej etapy, ktorá končí na kruhovom objazde nad Baldovským mostom. Prepojí ju tak s cestou I/72, čím sa z centra mesta odkloní tranzitná doprava smerujúca do Tisovca a Rimavskej Soboty, zníži sa hluk a emisie a zvýši priepustnosť premávky v intraviláne. Výstavba je naplánovaná na obdobie 30 mesiacov, takže prvé autá by novým úsekom mohli prejsť už v roku 2023.

 

Zahájili výstavbu cyklotrasy

So zámerom zlepšiť cyklistickú infraštruktúru  v centre Horehronia bolo začiatkom marca oficiálne odovzdané stavenisko novej cyklotrasy Brezno – Valaská víťazovi verejnej súťaže. Približne deväťkilometrový úsek povedie z breznianskej  železničnej a autobusovej stanice smerom do centra mesta a rovnako aj na západ k hlavnému hospodárskemu uzlu regiónu. Radnica na výstavbu získala peniaze z európskych fondov v celkovom objeme viac ako 1,3 milióna eur. Termín dokončenia sa aj v súvislosti s koronakrízou posunul na stavebnú sezónu roku 2021.

 

Obnovu vnútroblokov spomalil vírus aj úrady

Aj Brezno sa po vzore mnohých vyspelých miest sveta pustilo do tzv. zelených projektov, ktoré majú zmierniť dopady globálneho otepľovania a zlepšiť mikroklimatické podmienky na lokálnej úrovni. Mesto prostredníctvom žiadostí reagovalo na výzvy ministerstva pôdohospodárstva, vďaka čomu získalo prostriedky z európskych fondov na obnovu Margitinho parku a vnútroblokov na sídliskách ŠLN, Malinovského a Mazorníkovo. Lenže covid zasiahol aj tejto v oblasti a keď sa k nemu pridala rekonštrukcia plynovodu či nevyhnutné zmeny v projektovej dokumentácii, časový harmonogram jednotlivých realizácií sa značne posunul. Aj keď názory na tempo a rozsah prác sa v očiach verejnosti rôznia, isté je, že zrevitalizovať sa už podarilo najstarší, Margitin park, ktorý ešte na jar čaká výsadba zelene, a postupnou obnovou prechádzajú aj zvyšné vnútrobloky. Okrem toho sa vlani v rámci celého mesta podarilo vysadiť množstvo okrasných, liečivých a lúčnych kvetov, ktoré plnia nielen estetickú, ale aj funkčnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

 

Nemocnica prešla historickou rekonštrukciou

Nemocnica s poliklinikou v Brezne prešla od mája 2019 najväčšou rekonštrukciou vo svojej histórii. Projekt za viac ako 8 miliónov eur z eurofondov spočíval v obnove vnútorných priestorov a modernizácii prístrojového vybavenia. V rámci stavebnej časti bol zrenovovaný urgentný príjem vrátane chirurgických ambulancií, operačné sály, centrálna sterilizácia, pracovisko klinickej mikrobiológie aj pľúcne ambulancie. Rovnako bola vybudovaná nová vzduchotechnika a nemocničná kotolňa. K zvýšeniu kvality a efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prispeje aj množstvo modernej techniky a zariadenia vrátane sonografických prístrojov, mamografu, pôrodného lôžka, operačných stolov, sterilizátorov či nových nemocničných lôžok.

 

Zariadenie pre seniorov je dokončené

Viac ako jeden milión eur z mestského rozpočtu putovalo na výstavbu nového zariadenia pre seniorov s denným stacionárom na Ulici Boženy Němcovej v Brezne. Aj keď stavbu sa minulý rok podarilo dokončiť a zariadiť, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a cieľovú skupinu, pre ktorú je služba určená, sa sprevádzkovanie zariadenia odkladá na epidemiologicky priaznivejšie obdobie. Po otvorení však bude zabezpečovať komplexnú sociálnu, zdravotnú, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť pre 40 stálych a 10 ambulantných klientov, pričom samospráva počíta aj s vytvorením dvoch desiatok nových pracovných miest. Klient zariadenia musí spĺňať podmienky v súlade so zákonom o sociálnych službách, dovŕšiť dôchodkový vek a dosiahnuť štvrtý stupeň odkázanosti.

Vynovili Arénu aj plaváreň

Mesto Brezno aj vďaka podpore Slovenského zväzu ľadového hokeja vlani zrealizovalo opravu chladiaceho systému na zimnom štadióne. Nová technológia umožní využívať odpadové teplo, čím sa znížia náklady na prevádzku Arény. Úspornejšie bude po novom fungovať aj krytá plaváreň. Presklené stupňovité výplne v jej severozápadnej časti nahradili plastové okná a zvislá izolačná vrstva, ktorá má zabrániť nadmerným únikom tepla. Sumu 80-tisíc eur na tento projekt poskytol Slovenský olympijský a športový výbor. V súvislosti s mestskými športoviskami došlo počas uplynulého roka aj k obnove multifunkčného ihriska pri ZŠ Karola Rapoša a vybudovaniu nového ihriska pri MŠ na Mazorníkove.

 

Základy rozhľadne už stoja

Otvorenie takmer 40-metrovej vyhliadkovej veže v lokalite Horné lazy mesto avizovalo už v rámci uplynulej letnej sezóny, výstavbu však viac ako rok komplikovali zlé poveternostné podmienky, ale aj meškajúce dodávky komponentov kvôli uzavretým hraniciam v čase prvej vlny pandémie. Stavba má momentálne kompletne dokončenú spodnú časť, teda pilóty, základy a spodnú konštrukciu. Keďže poloha veže uprostred lesa neumožňuje jej montáž prostredníctvom vrtuľníka, uskutoční sa pomocou žeriavu. Ak sa okolnosti opäť nezmenia, sprístupniť ju plánujú tento rok.

 

Začala sa záchrana historickej radnice

Mesto pokračuje v obnove pamiatok na svojom území. Jednou z nich je aj historická radnica na námestí, ktorá patrí medzi najstaršie stavby v Brezne. Keďže jej statika sa rokmi značne narušila, magistrát, ako vlastník objektu, požiadal o presťahovanie depozitu Horehronského múzea, ktoré v tejto budove sídli, a pustil sa aj do obnovy časti poškodenej fasády. V budúcnosti má záujem radnicu kompletne zrekonštruovať a to tak, aby ostala zachovaná jej historická, pamiatková a architektonická hodnota.

 

Modernizácia učební napreduje

Ak chce škola čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, musí svojim žiakom zabezpečiť primerané podmienky pre ich rozvoj. Trom základným školám v Brezne sa to vďaka európskym peniazom podarilo a dočkali sa obnovy špecializovaných tried aj modernizácie didaktických pomôcok. Nenávratné finančné prostriedky v celkovom objeme viac ako 300-tisíc eur mesto ako koordinátor projektu použilo na vybavenie učební informačných technológií, ale aj prírodovedných a jazykových tried, doplnenie knižníc či nevyhnutné stavebné úpravy s tým spojené. Modernizácia učební bude pokračovať aj v roku 2021.

 

Pribudli ďalšie parkovacie miesta

Vlani Technické služby v centre mesta vybudovali ďalšiu spevnenú plochu určenú na parkovanie motorových vozidiel. Nové parkovisko je situované medzi dvoma chodníkmi na Malinovského ulici, pričom vjazd je vedený v smere od tržnice z Ulice ČSA. Odstavná plocha pozostáva z 15 parkovacích miest, z ktorých jedno je určené pre vozidlá zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Radnica na tento projekt vyčlenila 10 000 eur z mestského rozpočtu a v podobných aktivitách plánuje pokračovať.

Zintenzívnili opravu miestnych komunikácií

Jednou z priorít breznianskej samosprávy je systematické zlepšovanie dopravnej infraštruktúry v meste. Technické služby Brezno sa preto v priebehu roka 2020 popri inej činnosti venovali aj oprave poškodených miestnych komunikácií. Okrem opráv lokálnych výtlkov, ale aj ucelených úsekov ciest v správe mesta, upravili a kompletne vyasfaltovali cestu na NDH, opravili chodníky pred mestským domom kultúry, okresným súdom, na sídlisku ŠLN a starom cintoríne, a neobišli ani poľné cesty v okrajových častiach, ktoré poškodili intenzívne zrážky.

 

Vďaka slnku svietia i v noci

Popri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení a výmene starého vedenia sa Technické služby Brezno v priebehu minulého roka pustili aj do rozširovania siete verejného osvetlenia. V odľahlých častiach mesta, kde je technicky aj ekonomicky náročné vytvoriť novú elektrickú prípojku, začali postupne inštalovať solárne lampy. V lokalitách ako Vrchdolinka, Podkoreňová, Kôšikovo, ale aj Potočná ulica má nové solárne osvetlenie prispieť k zlepšeniu bezpečnosti obyvateľov v nočných hodinách.

 

Nové stojiská a biokontajnery

Efektívne nakladanie s odpadmi je čoraz naliehavejšou témou pre každú samosprávu. S cieľom prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu začalo Brezno ešte v roku 2015 intenzívne budovať uzamykateľné kontajnerové stojiská. Minulý rok k už jestvujúcim 35 pribudli ďalšie štyri a to na Clementisovej a Malinovského ulici. Rozmiestnením hnedých kontajnerov navyše obyvatelia Brezna dostali možnosť triediť aj biologicky rozložiteľný odpad z domácností. V súvislosti so stojiskami došlo aj k pilotnému spusteniu systému elektronického uzamykania na Ulici MPČĽ. Ak sa táto technológia osvedčí, postupne ju aplikujú na celom území mesta.

 

Prestavba Múzea komunizmu je hotová

Breznianska samospráva v rámci podpory cestovného ruchu investovala do obnovy priestorov na Námestí gen. M. R. Štefánika 2, v ktorých sa rozhodla zriadiť Múzeum komunizmu. Rekonštrukciu budovy sa po prvotných problémoch so statikou podarilo dokončiť a otvorenie samotnej expozície je naplánované na tento rok. Múzeum bude pozostávať zo štyroch miestností s tematickým zameraním na 60., 70., 80. a 90. roky minulého storočia. Venovaním zaujímavých predmetov súvisiacich s obdobím komunizmu a socializmu stále môže prispieť aj široká verejnosť.

 

Rozšírili kamerový systém

Na poriadok a bezpečnosť v uliciach Brezna okrem príslušníkov mestskej polície doposiaľ dohliadalo 12 kamier. Začiatkom septembra minulého roka k nim pribudli ďalšie štyri. Jedna monitoruje kruhový objazd a nadchod pre peších pri Baldovskom moste, ďalšia je umiestená na Mládežníckej ulici neďaleko nocľahárne a neslávne známej bytovky. Zvyšné dve monitorujú križovatky ulíc Stromová - Chalupkova a Sládkovičova - Nálepkova. Rozšírenie kamerového systému má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v dotknutých lokalitách.

 

Mesto zveľaďuje areál nemocnice

Revitalizáciu parku pred breznianskou nemocnicou značne podporuje aj miestna samospráva. Prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Lesy mesta Brezno v areáli upravuje zeleň, ošetruje a vysádza stromy, zabezpečuje opravu ciest a chodníkov a vďaka finančným prostriedkom z predaja vianočných stromčekov aj nákup nových lavičiek. Nedávno tu pribudla aj veľkorozmerná kovová konštrukcia v tvare srdca, ktorá slúži ako zberná nádoba na plastové vrchnáky. Výnos z ich výkupu mesto použije na charitatívne účely.

 

Návštevníkov vítajú originálne tabule

Inštalovaním nových tabúľ pri vjazdoch do Brezna sa minulý rok podarilo opäť o čosi viac zatraktívniť centrum Horehronia. Trojrozmerné objekty z nehrdzavejúcej ocele znázorňujú všetky významné dominanty mesta a pútajú pozornosť návštevníkov nielen počas dňa, ale vďaka výraznému podsvieteniu aj v noci. Návrh, výrobu a montáž v celkovej hodnote viac ako 20-tisíc eur zabezpečila miestna firma, ktorá takto označila všetkých päť vjazdov do Brezna.

 

Nové altánky aj prvé cyklorampy

Lesy mesta Brezno aj vlani pokračovali vo výstavbe altánkov pri značených turistických trasách v okolí mesta. V priebehu roka tak pribudli ďalšie štyri nové drevené prístrešky, ktoré sú prístupné širokej verejnosti v lokalite Zubák pri lesníckej chate a ďalšie v dolinách Lazná, Ježová a v lokalite Bachláč nad obcou Jarabá. Breznianski lesníci okrem toho osadili na lesných cestách prvé cyklorampy, ktoré vďaka konštrukčnému riešeniu umožňujú cyklistom plynulý prejazd; postavili viac ako 1000 m² fóliovníkov v škôlkarskom stredisku v Michalovej a zrenovovali chaty Zubák a Bachláč, ktoré budú slúžiť pre verejnosť.

 

Podporujú rekreačný potenciál Baniska

Územný plán mesta popisuje lokalitu Banisko ako priestor určený pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu. Rekreačný potenciál tohto miesta dlhodobo vníma aj breznianska radnica, ktorá ho v spolupráci s miestnymi aktivistami a dobrovoľníkmi systematicky zveľaďuje. Minulý rok sa na tunajšom vodnom toku Lužná podarilo vybudovať drevené kaskády a zarybniť ich pstruhom potočným, zrenovovať zábradlie na moste a už tradične ošetriť a vysadiť ďalšie ovocné stromy v historickom sade. Niekoľko čerešní pritom pribudlo aj v rámci mestskej zelene a to v areáli dopravného ihriska na nábreží Hrona a v blízkosti ZŠ na Pionierskej 2.

 

Renovácia lavičiek prebieha postupne

Zub času, poveternostné vplyvy, ale aj vandalizmus sa často podpisujú pod nevyhovujúci stav niektorých prvkov drobnej mestskej architektúry. Práve z tohto dôvodu sa Technické služby vlani pustili do postupnej renovácie lavičiek v celom meste. Plošnú obnovu začali v centre Brezna výmenou drevených prvkov sedacích častí na námestí pri kostole a povrchovou úpravou prešli aj atypické lavičky na nábreží Hrona. S opravou budú pokračovať v ďalších lokalitách a v prípade potreby doplnia aj úplne nové sedenie.

 

Mesto podporilo opravu zvonov

Cirkevný zbor ECAV Brezno na sklonku minulého roka pristúpil k veľkej oprave zvonov v evanjelickom kostole. Celkové náklady na výmenu technického zariadenia, moderného elektrického pohonu a predovšetkým nových sŕdc samotných zvonov sa vyšplhali na vyše 34 000 eur. Z iniciatívy primátora mesta sa na rekonštrukcii bude podieľať aj breznianska samospráva, ktorá uhradí viac ako polovicu vynaložených finančných prostriedkov.

 

autor článku : Eva Šipošová| foto : MsÚ

 


 

Milí Brezňania,

všetkým vám ďakujem za trpezlivosť pri realizácii investičných zámerov v roku 2020. Opäť to bol rok plný zaujímavých projektov, ktoré boli zamerané hlavne na skvalitnenie života v Brezne a ochranu životného prostredia. Všetky rozpracované projekty riadne dokončíme v budúcom roku. Moje veľké poďakovanie tiež patrí zamestnancom Lesov mesta Brezno, TS Brezno, zamestnancom všetkých odborov mestského úradu a mestskej polície za ich pracovné nasadenie, vďaka ktorému naše mesto napreduje a zlepšuje sa kvalita života v ňom.

 

Váš primátor

Tomáš Abel


Novinkyviac

29.11.2021 10:14:25 Mesto Brezno

Rozsvietenie prvej adventnej sviečky v Brezne mohla verejnosť sledovať online v priamom prenose

V nedeľu 28. novembra začal advent, obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov. Rozsvietenie prvej sviečky ...

29.11.2021 10:03:22 Mesto Brezno

Fasáda mestskej veže, vrátane strechy, je už zrenovovaná

Komplexná oprava mestskej veže v Brezne napreduje. Všetko ide podľa plánu, bez komplikácií, po zložení lešenia zhotoviteľ ...

29.11.2021 10:02:26 Mesto Brezno

V extraviláne mesta pribudlo ďalšie kontajnerové stojisko

Kontajnerové stojiská postupne vznikajú aj v extraviláne mesta. Technické služby ich už vybudovali na Šiašove a na Dvoriskách. ...

29.11.2021 10:01:46 Kultúra a šport

Ondrik z Brezna: Som hrdý na to, že som spieval aj Biely kvet od Mekyho

Mesto Brezno sa teší ďalšiemu veľkému talentu, ktorý ho skvele reprezentuje. Vyrastá v rodine, kde skutočne jablká ...

29.11.2021 09:59:54 Mesto Brezno

Škôlka na Nálepkovej ulici bude mať nový plot

BREZNO. Na začiatku septembra mesto Brezno oficiálne otvorilo Materskú školu na Nálepkovej ulici po rekonštrukcii interiéru ...

29.11.2021 09:58:33 Mesto Brezno

Mestský úrad, ako aj ďalšie prevádzky v Brezne sú verejnosti k dispozícii v obmedzenom režime

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením Covid-19 a vládou SR vyhlásený lockdown, je až do odvolania zatvorený ...

25.11.2021 14:31:28 Mesto Brezno

OBMEDZENIE PREVÁDZKY MESTSKÉHO ÚRADU PRE VEREJNOSŤ

Vážení obyvatelia mesta Brezna, vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a vládou SR vyhlásený ...

22.11.2021 13:08:27 Mesto Brezno

Uplynulo 32 rokov od Nežnej

Položením kytice kvetov pri pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika si aj v Brezne pripomenuli význam boja za ...

22.11.2021 11:11:02 Mesto Brezno

Pre deti, ktoré prišli na svet priskoro, sa aj Brezno rozsvietilo na purpurovo

Svetový deň predčasne narodených detí si pripomenuli aj v centre Horehronia. Mesto tak vyjadrilo spolupatričnosť a podporu rodinám malých ...

22.11.2021 11:09:52 Mesto Brezno

Veľké asfaltovanie v Brezne finišuje. Pokračovať bude na jar

Do tohtoročnej rozsiahlej obnovy miestnych komunikácií investovala breznianska radnica viac ako 700 tisíc eur. Rekonštrukciu niektorých ...

15.11.2021 11:45:43 Mesto Brezno

Nové zastávky zvýšili komfort a bezpečnosť cestujúcich

Jednoduché informačné tabule nahradili presklené prístrešky s praktickým sedením a zabezpečeným cestovným poriadkom.   Cieľom projektu, ...

15.11.2021 11:44:08 Mesto Brezno

Vyhliadková veža nad Breznom svieti. A to doslova

Nie náhodou sa rozhľadňa na Horných lazoch v krátkom čase zaradila medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie regiónu. Výrazná stavba ...