Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Projekt Senior karty pokračuje aj v roku 2023

Zverejnené: 02.09.2022 10:42:22
obr: Projekt Senior karty pokračuje aj v roku 2023

V minulom roku mesto Brezno spustilo projekt  Senior karty, ktorého cieľom bolo podporiť  a zviditeľniť drobných podnikateľov, ale aj pomôcť seniorom. V meste ste si mohli všimnúť prevádzky označené žltou nálepkou s nápisom: „Táto prevádzka poskytuje zľavu pre držiteľov Senior karty“. Prevádzky poskytujú držiteľom karty rôzne zľavy a mesto im na základe zmluvy zabezpečuje reklamu na webovej stránke mesta a 2 x ročne v regionálnom týždenníku Horehronie. Keďže o projekt bol záujem nie len zo strany podnikateľov, ale aj seniorov a v roku 2022 bolo vydaných 1798 kariet, rozhodli sme sa pokračovať ďalej. Chceme preto vyzvať prevádzky, ktoré majú záujem sa do projektu zapojiť, aby nás písomne kontaktovali na adresu mesta Brezno (Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno) a zároveň chceme vyzvať seniorov s trvalým pobytom v meste Brezno, ktorí dovŕšia v tomto roku 60 rokov veku, ale aj starších, ktorí sa v minulom roku neregistrovali (rok narodenia 1962 a nižšie), aby využili možnosť registrácie. Registrácia na senior kartu bude prebiehať v dňoch 19.až 22.septembra a 26. až 29. septembra 2022 v čase od 8.00 do 11.30 h a od 12.30 do 15.00 h, v Dennom centre Prameň na Rázusovej 2 cez okno od hlavnej cesty.  Chceme Vás upozorniť, že registrácia bude možná len OSOBNE, nie telefonicky ani elektronicky, nakoľko poplatok 1 Eur (za výrobu karty) budete hradiť už pri registrácii. Dôvodom tohto opatrenia je, že mnohí seniori sa zaregistrovali, ale kartu si nevyzdvihli. Prosíme o dodržanie termínu registrácie, zaregistrovať Vás môžu aj príbuzní, alebo iná blízka osoba. Ďakujeme za pochopenie.


Novinkyviac

03.10.2023 13:04:01 Mesto Brezno

Voda spieva pozná víťazov. Špeciálne ocenenie in memoriam udelili ujovi Libičovi

Studničkár ujo Libič stále žije v našich srdciach a spomienkach. Záslužnú činnosť vzácneho a múdreho človeka ...

02.10.2023 16:02:16 Mesto Brezno

Parlamentné voľby vyhral Smer. Podporu získal aj v mnohých obciach okresu Brezno

  Na Slovensku je rozhodnuté.  Do parlamentu sa dostane šesť strán a jedna koalícia. V 66 okrskoch ...

02.10.2023 12:42:26 Mesto Brezno

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení ...

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...