Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prioritou mestskej polície aj naďalej bude, aby sa obyvatelia cítili bezpečne

Zverejnené: 05.09.2023 10:06:18
obr: Prioritou mestskej polície aj naďalej bude, aby sa obyvatelia cítili bezpečne

Od augusta do funkcie náčelníka Mestskej polície v Brezne nastúpil Ladislav Majer s dlhoročnými skúsenosťami z Policajného zboru SR, kde pôsobil dvadsaťpäť rokov. Jeho prioritou je, aby sa aj naďalej kolegovia v čo najväčšej miere venovali poriadku v meste, obyvatelia sa cítili bezpečne a mohli sa na mestských policajtov obrátiť, keď budú potrebovať pomoc.

Uplynul mesiac odvtedy, čo ste nastúpili do funkcie náčelníka mestskej polície. Prezradíte našim čitateľom, kde ste pôsobili predtým?

– Pred nástupom do funkcie náčelníka mestskej polície som pôsobil od roku 1998 v Policajnom zbore (PZ), kde som od príchodu na Obvodné oddelenie PZ v Brezne prešiel všetkými funkciami policajta a svoju pôsobnosť som ukončil na OOPZ Podbrezová.

Ktorý krok bol pre vás rozhodujúci prihlásiť sa do výberového konania na túto pozíciu?

– Dôvod, ktorý ma viedol prihlásiť sa, bol, že práca mestskej polície je tak, ako aj pri PZ, zameraná na zabezpečovanie verejného poriadku, dohľadu nad cestnou premávkou, kontrolu dodržiavania zákonov, nariadení a VZN mesta. Je to práca, ktorú som robil dlhé roky. Zároveň dúfam, že aj naďalej využijem svoju miestnu a osobnú znalosť k vylepšeniu chodu mestskej polície, ako aj to, že odovzdám svoje skúsenosti z PZ svojim kolegom, že im budem nápomocný pri riešení rôznych situácií, s ktorými sa stretnú v práci.

Ako hodnotíte súčasný stav fungovania mestskej polície?

– Súčasný stav je nastavený podľa možnosti personálneho obsadenia, avšak aj napriek tomu, že by bol potrebný väčší počet mestských policajtov aspoň o dvoch ľudí, bývalý náčelník Július Štulajter to viedol a nastavil na veľmi vysokej úrovni, pričom je dosť náročné pokračovať v tomto nasadení...ale budem sa snažiť, aj keď je pravda, že stále je čo vylepšovať.

Je vyslovene niečo, čo vám v činností chýba? Kde vidíte rezervy?

– Po prezretí oznámených udalostí a činností za prvý polrok 2023 by som prácu mestskej polície vyzdvihol, pretože sa skutočne zaoberá rôznymi podnetmi, a dovolím si povedať, že je toho niekedy aj viac ako v PZ. Mnohí, keď tu nerobia a nevyskúšali si prácu mestského policajta, nevidia tú činnosť. Čo mi chýba? Určite navýšenie počtu policajtov, ako som už uviedol, aspoň o dvoch ľudí. Rezervy som za tú krátku dobu nejako nepostrehol, asi len, že sa budem snažiť, aby sa hliadka viacej venovala činnosti zameranej na verejný poriadok. Myslím, že je to prioritou, čo si všíma aj občan. Samozrejme dodržiavaniu VZN, parkovaniu, čistote okolia a doprave v meste. Tiež sa budem snažiť viac zapájať a vzájomne si pomáhať so štátnou políciou, konkrétne s OOPZ Brezno, pričom predpokladám, že z OOPZ Brezno nikto nepovie nie. Išlo by hlavne o spoluprácu pri rôznych kultúrnych podujatiach a pod.

Plánujete zaviesť nejaké zmeny?

– Zatiaľ plánujem zmeny len v rozdelení činnosti počas dňa, pretože chcem, aby bolo hliadku vidieť na miestach, odkiaľ prichádza najviac podnetov k narúšaniu verejného poriadku, ako je napr. OC Point, parkovanie pri tržnici, neporiadok v komunitách a pod. To neznamená, že nebude vykonávaná kontrola v iných častiach mesta, ale prioritou bude námestie a priľahlé ulice. Samozrejme, ako som povedal, ostatné časti mesta budú aj naďalej pravidelne kontrolované a hliadku tam bude vidieť. Zároveň chcem docieliť, aby si hliadka sama všímala, kde treba smerovať výkon a tým zabraňovala protiprávnemu konaniu.

Čo považujete za najpálčivejší problém v meste?

– Problémov je určite viac, ale asi taký zásadný, je narúšanie verejného poriadku počas piatkových a víkendových podujatí, hlavne mládežou a samozrejme obdobie počas vyplácania sociálnych dávok, kedy je mesto zaplnené prevažne marginalizovanou rómskou komunitou, ktorá sa najviac dopúšťa narúšania verejného poriadku a jej následný presun do miesta bydliska, kde často nerešpektuje verejný poriadok, aj prípadným rušením nočného pokoja. Tieto dni budú prioritou a vtedy bude hliadka v meste na miestach, kde ju bude vidieť. Samozrejme, na toto využijeme aj ľudí z miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí začínajú fungovať v Brezne od prvého septembra a verím, že sme vybrali dobre a budú nápomocní.

Kam by ste chceli, aby sa Mestská polícia Brezno posunula alebo dostala počas nasledujúcich rokov pod vaším vedením?

– Mestská polícia je tiež „poriadkový útvar“ a chcem, aby sa aj kolegovia venovali v čo najväčšej miere poriadku v meste, aby sa obyvatelia cítili bezpečne, aby bol poriadok a aby sa dodržiavali VZN, a hlavne, aby sa hovorilo, že mestská polícia je prospešná a robí všetko pre občanov. Chcem, aby ľudia povedali, že je tým, na koho sa môžeme obrátiť, keď potrebujeme pomoc. Verím, že niečo z tohto pod mojím vedením s pomocou pána primátora, poslankýň, poslancov a občanov mesta dosiahneme. Tiež chcem, aby naša spolupráca s rôznymi organizáciami bola vždy na vysokej úrovni a aby sa mohli na mestskú políciu spoľahnúť. Na záver by som vyzdvihol aj činnosť zamestnancov mestského kamerového systému, ktorých postrehy sú často prospešné pre ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestnej činnosti a priestupkov, ako aj pri objasňovaní pre orgány činné v trestnom konaní.

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

FOTO: M. B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...