Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zverejnené: 29.06.2020 14:49:20
obr: Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 prišlo na rad rokovanie s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Brezne.

 

BREZNO. Diskusie s občanmi považuje primátor za potrebné a prospešné.

 

Primátor informoval o zámeroch mesta

V zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne sa stretlo do 50 predsedov rôznych bytových spoločenstiev, ktorí primátorovi predložili požiadavky a podnety obyvateľov mesta. Primátor ich v úvode stretnutia informoval o prebiehajúcich investičných akciách, projektoch mesta, ako aj výzvach z eurofondov, ich nastaveniach a čerpaní. Podľa jeho slov, mesto má v súčasnosti rozpracovaných 105 projektov.

 „Brezniansky magistrát nechce poľaviť ani v oblasti rozširovania možností nájomného bývania a na začiatku roka podal žiadosť o výstavbu nového bytového domu s 96 bytmi na Mazorníkove. Riešime tiež vodovody a kanalizácie, no za posledných 5 rokov neboli vyhlásené žiadne výzvy. Pripravujeme aj väčší projekt na obnovu ciest a chodníkov,“ informoval primátor. Ako pokračoval, mesto okrem iného plánuje riešiť bezbariérovosť a priechody, projekt na osvetlenie v častiach Brezna, vybudovanie ďalších kontajnerových stojísk, parkovacích miest či novej kruhovej križovatky pri Bille.

 

Zo strany obyvateľov odznelo množstvo požiadaviek

Celé stretnutie je predovšetkým o požiadavkách a otázkach zo strany obyvateľov. Zástupcovia bytových spoločenstiev s primátorom diskutovali o množstve tém – napríklad o vybudovaní nástupných plôch pre hasičské vozidlá, problémoch s kanalizáciou na uliciach Krčulova 32 – 36 a L. Sáru, o odstavnej ploche a ceste v havarijnom stave pred týmto bytovým domom. Na Clementisovej 30 žiadajú opravu kanála a zároveň aj s vlastníkmi bytov Sládkovičova 10 -12 zlepšenie označenia parkovacích miest.

 Obyvatelia sa pýtali na problém s nevybavenými žiadosťami o výrub či prerezávku stromov, zaujímali sa o parkovaciu politiku v meste, výstavbu kúpaliska (bližšie informácie prinášame na strane 2), diskutovali o doplnení či výmene kontajnerov, vybudovaní ďalších kontajnerových stojísk, kruhovom objazde pri vstupe na Mazorníkove, kde je spracovaný projekt pre križovatku s realizáciou na budúci rok, upratovaní chodníkov v zime, pričom mesto zabezpečuje čistenie všetkých hlavných ťahov, žiadali tiež zverejniť zoznam poslancov s kontaktmi vo vývesných tabuliach.

 

Mesto sa na rok zameria na opravu ciest, chodníkov a budovanie stojísk

Na základe požiadaviek mesto na dopravný inšpektorát podá žiadosť o osadenie zrkadla na Ulici Boženy Němcovej, vzhľadom na to, že od Hotelovej akadémie je zlá viditeľnosť, ako aj na detskom ihrisku Lastovička na Krčulovej 10 Technické služby premiestnia pingpongové stoly na druhú stranu, aby nedochádzalo k úrazom, v riešení je tiež odstránenie vrakov starých áut.

 „Budúci rok sa zameriame na opravu chodníkov, ciest a budovanie kontajnerových stojísk. Stretnutia svedčia o tom, že práve tieto oblasti v prevažnej miere trápia obyvateľov,“ dodal Tomáš Abel. Na otázky zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Brezne sa snažil obsažne odpovedať a jednotlivými požiadavkami sa mesto bude postupne zaoberať. Primátor sa na záver poďakoval za stretnutie a ďalšie navrhol usporiadať na jar.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D. P.


Novinkyviac

07.07.2020 08:11:34 Mesto Brezno

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných ...

06.07.2020 14:37:43 Mesto Brezno

V záhrade pri Prameni sa po dlhšom čase opäť stretli klienti denného centra

Denné centrum v Brezne opäť otvorilo svoje brány. V záhrade pri Prameni sa stretla skupinka zdravotne ...

06.07.2020 14:36:21 Mesto Brezno

Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj breznianska od 1. januára pristúpila k zvýšeniu dane z ...

06.07.2020 14:31:15 Kultúra a šport

Detská športiáda. Štartuje už túto stredu v Športovom areáli Milutína Černáka

Už 8. júla v Brezne začína Detská športiáda. Cieľom mesta je, aby deti vymenili mobily a ...

29.06.2020 15:10:51 Kultúra a šport

Pohár primátora putuje do „Chorvátska“

V poslednú júnovú sobotu sa na multifunkčnom ihrisku v mestskej časti Mazorníkovo stretlo osem tímov z Brezna a blízkeho regiónu, ...

29.06.2020 15:09:30 Kultúra a šport

Kúpalisko napokon postavia pri plavárni

Mesto svoj zámer vybudovať kúpalisko na nábreží Hrona prehodnotilo po tom, čo projekt presiahol plánovaný rozpočet ...

29.06.2020 14:52:25 Mesto Brezno

Technické služby postupne pristavujú veľkoobjemové kontajnery

Počas najbližších dní sa v Brezne môžu bezplatne zbaviť objemného odpadu, ktorý doma len zavadzia. Na ...

29.06.2020 14:50:43 Mesto Brezno

Na detských ihriskách v Brezne namontujú plachty proti slnku

Ostré slnko v letných dňoch už nemusí rodičov s malými deťmi obmedzovať, aby chodili na pieskoviská.  ...

29.06.2020 14:49:20 Mesto Brezno

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 ...

29.06.2020 14:48:10 Kultúra a šport

Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto

Počas prázdnin bude v meste veselo. Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto. Tešiť sa môžete ...

29.06.2020 14:46:40 Mesto Brezno

Primátor zablahoželal 100-ročnej jubilantke Ružene Wonkovej

Obyvateľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Luna v Brezne Ružena Wonková oslávila úctyhodných sto rokov. Pri tejto ...

23.06.2020 15:00:08 Kultúra a šport

Seniori z Prameňa sa opäť začínajú venovať aktivitám, zatiaľ len v priestoroch záhrady

So zlepšením situácie došlo aj k uvoľneniu opatrení. V rámci nich na Slovensku otvorili denné stacionáre ...