Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zverejnené: 29.06.2020 14:49:20
obr: Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 prišlo na rad rokovanie s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Brezne.

 

BREZNO. Diskusie s občanmi považuje primátor za potrebné a prospešné.

 

Primátor informoval o zámeroch mesta

V zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne sa stretlo do 50 predsedov rôznych bytových spoločenstiev, ktorí primátorovi predložili požiadavky a podnety obyvateľov mesta. Primátor ich v úvode stretnutia informoval o prebiehajúcich investičných akciách, projektoch mesta, ako aj výzvach z eurofondov, ich nastaveniach a čerpaní. Podľa jeho slov, mesto má v súčasnosti rozpracovaných 105 projektov.

 „Brezniansky magistrát nechce poľaviť ani v oblasti rozširovania možností nájomného bývania a na začiatku roka podal žiadosť o výstavbu nového bytového domu s 96 bytmi na Mazorníkove. Riešime tiež vodovody a kanalizácie, no za posledných 5 rokov neboli vyhlásené žiadne výzvy. Pripravujeme aj väčší projekt na obnovu ciest a chodníkov,“ informoval primátor. Ako pokračoval, mesto okrem iného plánuje riešiť bezbariérovosť a priechody, projekt na osvetlenie v častiach Brezna, vybudovanie ďalších kontajnerových stojísk, parkovacích miest či novej kruhovej križovatky pri Bille.

 

Zo strany obyvateľov odznelo množstvo požiadaviek

Celé stretnutie je predovšetkým o požiadavkách a otázkach zo strany obyvateľov. Zástupcovia bytových spoločenstiev s primátorom diskutovali o množstve tém – napríklad o vybudovaní nástupných plôch pre hasičské vozidlá, problémoch s kanalizáciou na uliciach Krčulova 32 – 36 a L. Sáru, o odstavnej ploche a ceste v havarijnom stave pred týmto bytovým domom. Na Clementisovej 30 žiadajú opravu kanála a zároveň aj s vlastníkmi bytov Sládkovičova 10 -12 zlepšenie označenia parkovacích miest.

 Obyvatelia sa pýtali na problém s nevybavenými žiadosťami o výrub či prerezávku stromov, zaujímali sa o parkovaciu politiku v meste, výstavbu kúpaliska (bližšie informácie prinášame na strane 2), diskutovali o doplnení či výmene kontajnerov, vybudovaní ďalších kontajnerových stojísk, kruhovom objazde pri vstupe na Mazorníkove, kde je spracovaný projekt pre križovatku s realizáciou na budúci rok, upratovaní chodníkov v zime, pričom mesto zabezpečuje čistenie všetkých hlavných ťahov, žiadali tiež zverejniť zoznam poslancov s kontaktmi vo vývesných tabuliach.

 

Mesto sa na rok zameria na opravu ciest, chodníkov a budovanie stojísk

Na základe požiadaviek mesto na dopravný inšpektorát podá žiadosť o osadenie zrkadla na Ulici Boženy Němcovej, vzhľadom na to, že od Hotelovej akadémie je zlá viditeľnosť, ako aj na detskom ihrisku Lastovička na Krčulovej 10 Technické služby premiestnia pingpongové stoly na druhú stranu, aby nedochádzalo k úrazom, v riešení je tiež odstránenie vrakov starých áut.

 „Budúci rok sa zameriame na opravu chodníkov, ciest a budovanie kontajnerových stojísk. Stretnutia svedčia o tom, že práve tieto oblasti v prevažnej miere trápia obyvateľov,“ dodal Tomáš Abel. Na otázky zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Brezne sa snažil obsažne odpovedať a jednotlivými požiadavkami sa mesto bude postupne zaoberať. Primátor sa na záver poďakoval za stretnutie a ďalšie navrhol usporiadať na jar.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D. P.


Novinkyviac

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...

05.09.2023 10:06:18 Mesto Brezno

Prioritou mestskej polície aj naďalej bude, aby sa obyvatelia cítili bezpečne

Od augusta do funkcie náčelníka Mestskej polície v Brezne nastúpil Ladislav Majer s dlhoročnými skúsenosťami z ...

04.09.2023 14:46:22 Mesto Brezno

Kvalita ovzdušia v Brezne je už pod drobnohľadom Slovenského hydrometeorologického ústavu

  Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo na námestí umiestniť ...

30.08.2023 23:16:31 Mesto Brezno

Vodičov čaká povinná VÝMENA dokladu

Upozorňujeme občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej ...

28.08.2023 13:43:12 Kultúra a šport

Štvordňový festival jedla a hudby zavítal aj do Brezna

Historické repliky áut prispôsobené na podávanie jedál a nápojov v nevídanom, ale zato unikátnom štýle street ...