Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Zverejnené: 06.07.2021 10:05:56
obr: Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Breznianski poslanci schválili úpravu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odsúhlasili dotáciu na účely športu, kultúry, ako aj nemocnici, či odobrili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III.

 

BREZNO. V utorok 29. júna sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva.

Dôvodom úpravy VZN je novelizácia zákona o odpadoch

Po pravidelnej správe o plnení uznesení mestského zastupiteľstva poslanci rokovali o úpravách všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno. Dôvodom zmeny je novelizácia zákona o odpadoch, keď obciam od 1. 1. 2021 vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Uvedená povinnosť bola zmenená od 1. 7. 2021 v dôsledku pandémie. Na základe úpravy VZN sa mení prevádzkový čas kompostárne, ktorá bude fungovať od 7.00 do 13.00, ako aj časové obdobie zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude vykonávaný od marca až do októbra vo veľkoobjemových kontajneroch pri sadoch a parkoch na Hronskej ulici. Vlani v meste pribudli hnedé nádoby s objemom 240 l určené na zber zeleného bioodpadu z domácností. Upravené VZN ponúka podrobný rozpis toho, ktorý odpad je do týchto kontajnerov vhodný, nevhodný alebo nepatriaci.

 Mestské zastupiteľstvo sa venovalo aj najrozsiahlejšiemu bodu programu – majetkovým záležitostiam, v rámci ktorých okrem iného schválilo odkúpenie pozemku na Staničnej ulici v Brezne od Banskobystrického samosprávneho kraja do vlastníctva mesta. Cieľom nadobudnutia pozemku je plánovaná investičná akcia, ktorou je verejnoprospešná stavba Cyklotrasa Rohozná – Mýto pod Ďumbierom. Na vedomie vzalo informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 OOCR Región Horehronie, ZCR Klaster Horehronie, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, združení Ekológ a Sekológ.

Mesto opäť podá pomocnú ruku aj nemocnici

Poslanecký zbor dodatočne odobril poskytnutie dotácie 18 000 eur pre Hokejový klub Brezno, účelovo určenú na výchovu a vzdelávanie hokejovej mládeže, podporu hokejových talentov, ako aj poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely kultúry Občianskemu združeniu Dychový orchester mesta Brezno 1300 eur na zorganizovanie slávnostného koncertu pri príležitosti 50. výročia založenia Dychovej hudby Mostárenka a MFF Eko, s. r. o. 300 eur na realizáciu projektu Ekotopfilm – Envirofilm Tour.

 Mesto opäť podá pomocnú ruku aj Nemocnici s poliklinikou v Brezne, ktorá požiadala o poskytnutie finančného príspevku 21 840 eur na zakúpenie Projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného diela s názvom Stavebné úpravy-Pracovisko MR NsP Brezno, n. o., čo poslanci jednohlasne schválili. Ako informoval primátor Tomáš Abel, na zriadenie prevádzky magnetickej rezonancie v Brezne už dalo súhlas aj ministerstvo zdravotníctva. „Čaká nás veľa práce, aby sme prevádzku zrealizovali čo najskôr. Ak sa nám to podarí, v službách nielen pre obyvateľov Brezna, ale celého Horehronia, sa výrazným spôsobom posunieme vpred. Verím, že plány, ktoré chceme v najbližšej dobe zrealizovať, našu nemocnicu dostanú na lepšiu úroveň, čo isto ocenia aj samotní občania.“

 Poslanci schválili návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2020 a odporučili primátorovi zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta. Ako uviedla dlhoročná kronikárka Anna Štulrajterová, tohto roku je veľká časť venovaná zdokumentovaniu stále prebiehajúcej pandémie. „Podľa metodikov Národného osvetového centra spracovanie tejto témy bude základom hodnotenia kroník už na najbližšom ročníku celonárodnej súťaže, a to aj z dôvodu, že o prvej pandémii zo začiatku minulého storočia sa zachovalo málo informácií.“

Občianska poriadková služba bude na verejný poriadok dohliadať aj naďalej

Na záver rokovania zastupiteľstvo odhlasovalo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III. so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Oprávneným žiadateľom v aktuálnej výzve sú iba mestá a obce, ktoré mali alebo stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby a túto podmienku spĺňa aj mesto Brezno.

 Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS – 1) v meste Brezno bol schválený už v roku 2017 po prvýkrát, potom v roku 2018 (MOPS – 2) a odvtedy v meste táto služba funguje až doteraz.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: MsÚ


Novinkyviac

26.07.2021 09:11:37 Mesto Brezno

Zavítajte na netradičnú „vínnu cestu

V Brezne sa tento rok koná viac netradičných akcií. Jednou z nich je aj Víno z ...

26.07.2021 09:09:57 Mesto Brezno

Rekonštrukcia chladiaceho systému na zimnom štadióne finišuje

Chladiaci systém na zimnom štadióne mal viac ako 45 rokov a investícia do jeho obnovy bola ...

26.07.2021 09:08:55 Mesto Brezno

Nad pieskoviskami v Brezne osadili ďalšie plachty

Technické služby aj toto leto inštalujú moderné plachty nad detskými pieskoviskami. Cieľom je ochrániť ratolesti  pred ...

20.07.2021 10:24:25 Mesto Brezno

Do nemocnice zavítali na pracovnú návštevu premiér Heger a minister zdravotníctva Lengvarský

Brezniansku nemocnicu navštívil premiér SR Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Hlavnou témou rokovania bola aktuálna ...

20.07.2021 10:22:51 Kultúra a šport

O skvelú náladu sa postarali dve kapely

So začiatkom letných prázdnin odštartovalo aj Breznianske kultúrne leto. Otvorila ho kapela Gott Forever Band, minulú ...

20.07.2021 10:21:17 Kultúra a šport

Dvojité výročie Jána Chalupku si v Brezne pripomenuli slávnostným podujatím

Mesto Brezno bolo centrom diania významnej udalosti. Pri príležitosti 230. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia Jána ...

20.07.2021 10:19:17 Kultúra a šport

Velikánovi národnej histórie venovali aj výstavu

Slovenský Európan od Hrona. Súčasťou spomienkového podujatia venovanému Jánovi Chalupkovi pri príležitosti jeho dvojitého výročia, bolo ...

12.07.2021 12:15:00 Kultúra a šport

Street workout v Brezne. Cieľom nebolo vyhrať, ale zúčastniť sa

V druhú júlovú sobotu si na svoje prišli aj priaznivci posilňovacích športov. Na námestí v Brezne sa ...

12.07.2021 12:13:48 Mesto Brezno

Už budúcu sobotu sa uskutoční súťaž O putovnú hugáňsku varešku

Mesto už budúcu sobotu pozýva na súťažno-zábavné podujatie, ktoré sa v Brezne uskutoční po prvýkrát. Tímy si ...

12.07.2021 12:12:17 Kultúra a šport

Letné kino ako aj športová súťaž boli spojené s charitatívnou akciou

Počas letných dní si Brezňania vychutnávajú kino pod holým nebom. Sledovanie filmov je dokonalým zážitkom, človek ...

12.07.2021 12:11:01 Mesto Brezno

V Brezne vybudujú vlastnú kompostáreň, ktorá ročne spracuje 3500 ton biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Brezno podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Kompostáreň Brezno a bolo úspešné. Ministerstvo životného ...

12.07.2021 12:09:03 Kultúra a šport

Synagóga opäť ožila

V breznianskej synagóge to poriadne žije. Tentokrát sa v tejto jedinej sakrálnej pamiatke uskutočnil flautový koncert.   ...