Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Zverejnené: 06.07.2021 10:05:56
obr: Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Breznianski poslanci schválili úpravu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odsúhlasili dotáciu na účely športu, kultúry, ako aj nemocnici, či odobrili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III.

 

BREZNO. V utorok 29. júna sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva.

Dôvodom úpravy VZN je novelizácia zákona o odpadoch

Po pravidelnej správe o plnení uznesení mestského zastupiteľstva poslanci rokovali o úpravách všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno. Dôvodom zmeny je novelizácia zákona o odpadoch, keď obciam od 1. 1. 2021 vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Uvedená povinnosť bola zmenená od 1. 7. 2021 v dôsledku pandémie. Na základe úpravy VZN sa mení prevádzkový čas kompostárne, ktorá bude fungovať od 7.00 do 13.00, ako aj časové obdobie zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude vykonávaný od marca až do októbra vo veľkoobjemových kontajneroch pri sadoch a parkoch na Hronskej ulici. Vlani v meste pribudli hnedé nádoby s objemom 240 l určené na zber zeleného bioodpadu z domácností. Upravené VZN ponúka podrobný rozpis toho, ktorý odpad je do týchto kontajnerov vhodný, nevhodný alebo nepatriaci.

 Mestské zastupiteľstvo sa venovalo aj najrozsiahlejšiemu bodu programu – majetkovým záležitostiam, v rámci ktorých okrem iného schválilo odkúpenie pozemku na Staničnej ulici v Brezne od Banskobystrického samosprávneho kraja do vlastníctva mesta. Cieľom nadobudnutia pozemku je plánovaná investičná akcia, ktorou je verejnoprospešná stavba Cyklotrasa Rohozná – Mýto pod Ďumbierom. Na vedomie vzalo informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 OOCR Región Horehronie, ZCR Klaster Horehronie, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, združení Ekológ a Sekológ.

Mesto opäť podá pomocnú ruku aj nemocnici

Poslanecký zbor dodatočne odobril poskytnutie dotácie 18 000 eur pre Hokejový klub Brezno, účelovo určenú na výchovu a vzdelávanie hokejovej mládeže, podporu hokejových talentov, ako aj poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely kultúry Občianskemu združeniu Dychový orchester mesta Brezno 1300 eur na zorganizovanie slávnostného koncertu pri príležitosti 50. výročia založenia Dychovej hudby Mostárenka a MFF Eko, s. r. o. 300 eur na realizáciu projektu Ekotopfilm – Envirofilm Tour.

 Mesto opäť podá pomocnú ruku aj Nemocnici s poliklinikou v Brezne, ktorá požiadala o poskytnutie finančného príspevku 21 840 eur na zakúpenie Projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného diela s názvom Stavebné úpravy-Pracovisko MR NsP Brezno, n. o., čo poslanci jednohlasne schválili. Ako informoval primátor Tomáš Abel, na zriadenie prevádzky magnetickej rezonancie v Brezne už dalo súhlas aj ministerstvo zdravotníctva. „Čaká nás veľa práce, aby sme prevádzku zrealizovali čo najskôr. Ak sa nám to podarí, v službách nielen pre obyvateľov Brezna, ale celého Horehronia, sa výrazným spôsobom posunieme vpred. Verím, že plány, ktoré chceme v najbližšej dobe zrealizovať, našu nemocnicu dostanú na lepšiu úroveň, čo isto ocenia aj samotní občania.“

 Poslanci schválili návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2020 a odporučili primátorovi zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta. Ako uviedla dlhoročná kronikárka Anna Štulrajterová, tohto roku je veľká časť venovaná zdokumentovaniu stále prebiehajúcej pandémie. „Podľa metodikov Národného osvetového centra spracovanie tejto témy bude základom hodnotenia kroník už na najbližšom ročníku celonárodnej súťaže, a to aj z dôvodu, že o prvej pandémii zo začiatku minulého storočia sa zachovalo málo informácií.“

Občianska poriadková služba bude na verejný poriadok dohliadať aj naďalej

Na záver rokovania zastupiteľstvo odhlasovalo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III. so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Oprávneným žiadateľom v aktuálnej výzve sú iba mestá a obce, ktoré mali alebo stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby a túto podmienku spĺňa aj mesto Brezno.

 Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS – 1) v meste Brezno bol schválený už v roku 2017 po prvýkrát, potom v roku 2018 (MOPS – 2) a odvtedy v meste táto služba funguje až doteraz.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: MsÚ


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...