Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Zverejnené: 06.07.2021 10:05:56
obr: Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Breznianski poslanci schválili úpravu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odsúhlasili dotáciu na účely športu, kultúry, ako aj nemocnici, či odobrili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III.

 

BREZNO. V utorok 29. júna sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva.

Dôvodom úpravy VZN je novelizácia zákona o odpadoch

Po pravidelnej správe o plnení uznesení mestského zastupiteľstva poslanci rokovali o úpravách všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno. Dôvodom zmeny je novelizácia zákona o odpadoch, keď obciam od 1. 1. 2021 vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Uvedená povinnosť bola zmenená od 1. 7. 2021 v dôsledku pandémie. Na základe úpravy VZN sa mení prevádzkový čas kompostárne, ktorá bude fungovať od 7.00 do 13.00, ako aj časové obdobie zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude vykonávaný od marca až do októbra vo veľkoobjemových kontajneroch pri sadoch a parkoch na Hronskej ulici. Vlani v meste pribudli hnedé nádoby s objemom 240 l určené na zber zeleného bioodpadu z domácností. Upravené VZN ponúka podrobný rozpis toho, ktorý odpad je do týchto kontajnerov vhodný, nevhodný alebo nepatriaci.

 Mestské zastupiteľstvo sa venovalo aj najrozsiahlejšiemu bodu programu – majetkovým záležitostiam, v rámci ktorých okrem iného schválilo odkúpenie pozemku na Staničnej ulici v Brezne od Banskobystrického samosprávneho kraja do vlastníctva mesta. Cieľom nadobudnutia pozemku je plánovaná investičná akcia, ktorou je verejnoprospešná stavba Cyklotrasa Rohozná – Mýto pod Ďumbierom. Na vedomie vzalo informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 OOCR Región Horehronie, ZCR Klaster Horehronie, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, združení Ekológ a Sekológ.

Mesto opäť podá pomocnú ruku aj nemocnici

Poslanecký zbor dodatočne odobril poskytnutie dotácie 18 000 eur pre Hokejový klub Brezno, účelovo určenú na výchovu a vzdelávanie hokejovej mládeže, podporu hokejových talentov, ako aj poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely kultúry Občianskemu združeniu Dychový orchester mesta Brezno 1300 eur na zorganizovanie slávnostného koncertu pri príležitosti 50. výročia založenia Dychovej hudby Mostárenka a MFF Eko, s. r. o. 300 eur na realizáciu projektu Ekotopfilm – Envirofilm Tour.

 Mesto opäť podá pomocnú ruku aj Nemocnici s poliklinikou v Brezne, ktorá požiadala o poskytnutie finančného príspevku 21 840 eur na zakúpenie Projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného diela s názvom Stavebné úpravy-Pracovisko MR NsP Brezno, n. o., čo poslanci jednohlasne schválili. Ako informoval primátor Tomáš Abel, na zriadenie prevádzky magnetickej rezonancie v Brezne už dalo súhlas aj ministerstvo zdravotníctva. „Čaká nás veľa práce, aby sme prevádzku zrealizovali čo najskôr. Ak sa nám to podarí, v službách nielen pre obyvateľov Brezna, ale celého Horehronia, sa výrazným spôsobom posunieme vpred. Verím, že plány, ktoré chceme v najbližšej dobe zrealizovať, našu nemocnicu dostanú na lepšiu úroveň, čo isto ocenia aj samotní občania.“

 Poslanci schválili návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2020 a odporučili primátorovi zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta. Ako uviedla dlhoročná kronikárka Anna Štulrajterová, tohto roku je veľká časť venovaná zdokumentovaniu stále prebiehajúcej pandémie. „Podľa metodikov Národného osvetového centra spracovanie tejto témy bude základom hodnotenia kroník už na najbližšom ročníku celonárodnej súťaže, a to aj z dôvodu, že o prvej pandémii zo začiatku minulého storočia sa zachovalo málo informácií.“

Občianska poriadková služba bude na verejný poriadok dohliadať aj naďalej

Na záver rokovania zastupiteľstvo odhlasovalo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III. so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Oprávneným žiadateľom v aktuálnej výzve sú iba mestá a obce, ktoré mali alebo stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby a túto podmienku spĺňa aj mesto Brezno.

 Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS – 1) v meste Brezno bol schválený už v roku 2017 po prvýkrát, potom v roku 2018 (MOPS – 2) a odvtedy v meste táto služba funguje až doteraz.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: MsÚ


Novinkyviac

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...

05.09.2023 10:06:18 Mesto Brezno

Prioritou mestskej polície aj naďalej bude, aby sa obyvatelia cítili bezpečne

Od augusta do funkcie náčelníka Mestskej polície v Brezne nastúpil Ladislav Majer s dlhoročnými skúsenosťami z ...

04.09.2023 14:46:22 Mesto Brezno

Kvalita ovzdušia v Brezne je už pod drobnohľadom Slovenského hydrometeorologického ústavu

  Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo na námestí umiestniť ...

30.08.2023 23:16:31 Mesto Brezno

Vodičov čaká povinná VÝMENA dokladu

Upozorňujeme občanov na výmenu vodičského preukazu podľa zákona č. č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej ...

28.08.2023 13:43:12 Kultúra a šport

Štvordňový festival jedla a hudby zavítal aj do Brezna

Historické repliky áut prispôsobené na podávanie jedál a nápojov v nevídanom, ale zato unikátnom štýle street ...