Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Zverejnené: 06.07.2021 10:05:56
obr: Poslanci schválili dotáciu pre nemocnicu, čím podporili zriadenie pracoviska magnetickej rezonancie

Breznianski poslanci schválili úpravu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, odsúhlasili dotáciu na účely športu, kultúry, ako aj nemocnici, či odobrili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III.

 

BREZNO. V utorok 29. júna sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiteľstva.

Dôvodom úpravy VZN je novelizácia zákona o odpadoch

Po pravidelnej správe o plnení uznesení mestského zastupiteľstva poslanci rokovali o úpravách všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno. Dôvodom zmeny je novelizácia zákona o odpadoch, keď obciam od 1. 1. 2021 vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Uvedená povinnosť bola zmenená od 1. 7. 2021 v dôsledku pandémie. Na základe úpravy VZN sa mení prevádzkový čas kompostárne, ktorá bude fungovať od 7.00 do 13.00, ako aj časové obdobie zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude vykonávaný od marca až do októbra vo veľkoobjemových kontajneroch pri sadoch a parkoch na Hronskej ulici. Vlani v meste pribudli hnedé nádoby s objemom 240 l určené na zber zeleného bioodpadu z domácností. Upravené VZN ponúka podrobný rozpis toho, ktorý odpad je do týchto kontajnerov vhodný, nevhodný alebo nepatriaci.

 Mestské zastupiteľstvo sa venovalo aj najrozsiahlejšiemu bodu programu – majetkovým záležitostiam, v rámci ktorých okrem iného schválilo odkúpenie pozemku na Staničnej ulici v Brezne od Banskobystrického samosprávneho kraja do vlastníctva mesta. Cieľom nadobudnutia pozemku je plánovaná investičná akcia, ktorou je verejnoprospešná stavba Cyklotrasa Rohozná – Mýto pod Ďumbierom. Na vedomie vzalo informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 OOCR Región Horehronie, ZCR Klaster Horehronie, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, združení Ekológ a Sekológ.

Mesto opäť podá pomocnú ruku aj nemocnici

Poslanecký zbor dodatočne odobril poskytnutie dotácie 18 000 eur pre Hokejový klub Brezno, účelovo určenú na výchovu a vzdelávanie hokejovej mládeže, podporu hokejových talentov, ako aj poskytnutie dotácií na rok 2021 pre účely kultúry Občianskemu združeniu Dychový orchester mesta Brezno 1300 eur na zorganizovanie slávnostného koncertu pri príležitosti 50. výročia založenia Dychovej hudby Mostárenka a MFF Eko, s. r. o. 300 eur na realizáciu projektu Ekotopfilm – Envirofilm Tour.

 Mesto opäť podá pomocnú ruku aj Nemocnici s poliklinikou v Brezne, ktorá požiadala o poskytnutie finančného príspevku 21 840 eur na zakúpenie Projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného diela s názvom Stavebné úpravy-Pracovisko MR NsP Brezno, n. o., čo poslanci jednohlasne schválili. Ako informoval primátor Tomáš Abel, na zriadenie prevádzky magnetickej rezonancie v Brezne už dalo súhlas aj ministerstvo zdravotníctva. „Čaká nás veľa práce, aby sme prevádzku zrealizovali čo najskôr. Ak sa nám to podarí, v službách nielen pre obyvateľov Brezna, ale celého Horehronia, sa výrazným spôsobom posunieme vpred. Verím, že plány, ktoré chceme v najbližšej dobe zrealizovať, našu nemocnicu dostanú na lepšiu úroveň, čo isto ocenia aj samotní občania.“

 Poslanci schválili návrh zápisu do mestskej kroniky za rok 2020 a odporučili primátorovi zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta. Ako uviedla dlhoročná kronikárka Anna Štulrajterová, tohto roku je veľká časť venovaná zdokumentovaniu stále prebiehajúcej pandémie. „Podľa metodikov Národného osvetového centra spracovanie tejto témy bude základom hodnotenia kroník už na najbližšom ročníku celonárodnej súťaže, a to aj z dôvodu, že o prvej pandémii zo začiatku minulého storočia sa zachovalo málo informácií.“

Občianska poriadková služba bude na verejný poriadok dohliadať aj naďalej

Na záver rokovania zastupiteľstvo odhlasovalo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v Brezne – III. so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Oprávneným žiadateľom v aktuálnej výzve sú iba mestá a obce, ktoré mali alebo stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby a túto podmienku spĺňa aj mesto Brezno.

 Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS – 1) v meste Brezno bol schválený už v roku 2017 po prvýkrát, potom v roku 2018 (MOPS – 2) a odvtedy v meste táto služba funguje až doteraz.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: MsÚ


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...