Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

Zverejnené: 25.05.2023 08:20:28
obr: Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

 V programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu štyroch všeobecne-záväzných nariadení, vzali na vedomie správy o činnosti organizácií a spoločností mesta, schválili dotácie kultúrnym a športovým telesám, odhlasovali kúpu „starej nemocnice“ na Rázusovej ulici.

 

BREZNO. V stredu 17. mája sa uskutočnilo šieste pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Upravili výšku dotácie na stravu pre deti v materských a základných školách

Po správe plnenia uznesení msz poslanci pristúpili k úprave všeobecne-záväzných nariadení mesta. Zmena VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom nadväzuje na novelizáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý od 1. mája upravuje podmienky a výšku dotácie poskytovanej štátom pre deti v materských a základných školách na stravu. Výšku dotácie upravili nasledovne: 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu, za takých istých podmienok 2,10 eura v prípade, ak je dieťa žiakom ZŠ na prvom stupni a 2,30 eura na druhom stupni.

Zmenou prešiel aj Trhový poriadok

Zastupiteľstvo schválilo úpravu VZN – Trhový poriadok príležitostného trhu, a to z dôvodu doplnenia sortimentu, ktorý sa povoľuje predávať, a úpravy prevádzkového času na trhoch. Zároveň upravilo sadzby za príležitostné trhy, ktoré boli v minulosti spoplatnené sadzbou za ambulantný predaj, ako aj sadzobník poplatkov za užívanie predajného miesta počas podujatí mesta Brezno. V prípade, že predajca požiada o zrušenie účasti na príležitostnom trhu 14 a menej dní pred zahájením trhu, mesto mu vráti 50 % z uhradeného poplatku.

Upravili podmienky výkonu taxislužby a získania príspevku pri narodení dieťaťa

Od 1. júla začne platiť v pozmenenom stave VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie a o zmene a doplnení VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Hlavný dôvod tejto zmeny vyplynul na základe novely zákona o cestnej doprave. Okrem iného upravili podmienky výkonu taxislužby, sadzbu dane za zabratie verejného priestranstva na účel parkovania vozidiel taxislužby či upresnili okruh platiteľov poplatku na vyznačených parkovacích miestach na území mesta (s vylúčením vozidiel taxislužby) v parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby.

 Poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na 400 eur, a to za presne stanovených podmienok (viac sa dočítate medzi článkami na webovej stránke mesta).

Schválili odkúpenie „starej nemocnice“ a dotácie telesám

Odhlasovali tiež poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.

 V majetkových záležitostiach primátor predložil poslancom zámer kúpiť „starú nemocnicu“ na Rázusovej ulici, čo jednohlasne schválili. Mesto ju kúpi za výhodných podmienok od nemocnice a v peknom prostredí plánuje vybudovať ďalšie sociálne zariadenie, domov pre seniorov alebo denný stacionár (podrobnejšie informácie nájdete medzi článkami na webovej stránke mesta).

 Schválili poskytnutie dotácie športovým klubom a kultúrnym telesám na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, ktorú dostanú: Stolnotenisový oddiel Brezno, Športový klub plávania Brezno, ŠK Flipper, Hokejový klub Brezno, Ice Skating, folklórny súbor Mostár, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Dychový orchester Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna.

 Správu o činnosti za rok 2022 podali riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov Milada Medveďová, destinačná manažérka OOCR Región Horehronie Kristína Korenčíková, náčelník mestskej polície Július Štulajter, ktorý vo funkcii končí z dôvodu odchodu do dôchodku, a na miesto náčelníka bude vyhlásené výberové konanie. Po odprezentovaní, diskusii a odpovediach na rôzne otázky, primátor a poslanci za všetku dobre odvedenú prácu vedeniu organizácií, spoločností a ich zamestnancom poďakovali.

Mesto prechádza náročnou zmenou, od januára bude zabezpečovať rozvod tepla

Na vedomie vzali Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno za rok 2022, ktorej materiál spracoval predseda predstavenstva Benedikt Lavrinčík.

 Na aprílovom zastupiteľstve vzhľadom na pretrvávajúcu komplikovanú situáciu na trhu s energiami poslanci na návrh primátora Tomáša Abela odobrili založenie obchodnej spoločnosti Brezno Energia, s.r.o., so 100 % majetkovou účasťou mesta, ktorá od januára bude zabezpečovať výrobu a distribúciu, resp. rozvod tepla v Brezne. Ako dodal primátor, mesto prechádza náročnou zmenou. „Som veľmi rád a je to pre mňa veľkou pomocou, že sa tohto chopil nielen riaditeľ, ale aj môj zástupca Miroslav Fašang spolu s prednostkou Zuzanou Ďurišovou. Je to neskutočne zložitá problematika, máme za sebou viaceré stretnutia. Sme v štádiu, kedy obstarávame plyn, robíme všetky procesy a úkony k tomu, aby sme od 1. januára vedeli fungovať ako mestská firma. Chcem vyzdvihnúť spoluprácu s Veoliou, ktorá nám je nápomocná a pomohla aj vo verejnom obstarávaní. Ďakujem pánovi riaditeľovi za dlhoročnú a dobrú spoluprácu, pravdepodobne ešte na nejakej úrovni v nej budeme pokračovať.“

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: M. B.


Novinkyviac

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...

24.04.2024 20:11:26 Kultúra a šport

Už budúcu sobotu na námestí mladé talenty predvedú umenie dychovej hudby  

Milovníci dychovej hudby, potešíme vás skvelou správou. V sobotu 4. mája sa uskutoční tretí ročník festivalu ...

22.04.2024 12:00:09 Mesto Brezno

Deň narcisov. Hlavným spoluorganizátorom zbierky v  Brezne bol miestny odbor Živena

 Mestá a obce na Slovensku minulý štvrtok ožili žltým kvetom narcisu. Do zbierky na pomoc onkologickým ...

22.04.2024 11:59:00 Kultúra a šport

Mladí chalupkovci s muzikálom Dievčatko so zápalkami žnú úspechy na divadelnej scéne

Poriadne to vzali do svojich rúk a teraz sa tešia z úspechov. Muzikál Dievčatko so zápalkami ...