Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali poslednýkrát pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami

Zverejnené: 27.09.2022 13:39:12
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali poslednýkrát pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami

Mestskí poslanci sa stretli na poslednom pracovnom zasadnutí pred októbrovými voľbami do orgánov samosprávy obcí, preto sa poďakovaniami nešetrilo. Okrem iného schválili úpravu piatich všeobecne záväzných nariadení, dotáciu kultúrnym a športovým telesám, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie podala správu o činnosti za vlaňajšok ako aj Technické služby za prvý polrok tohto roka.

 

BREZNO. V úvode rokovania sa primátor Tomáš Abel poďakoval poslancom za konštruktívnu 4-ročnú spoluprácu, za všetko, čo sa v meste mohlo zrealizovať pre obyvateľov mesta, zároveň všetkým, ktorí sa zapájali aj do nových aktivít počas dvoch ťažkých pandemických rokov, kedy osobne pomáhali. Zároveň poďakoval hlavnej kontrolórke, prednostke mestského úradu, vedúcim odborov, všetkým zamestnancom, predstaviteľom a riaditeľom organizácií, nemocnice, škôl, občianskym združeniam, všetkým, ktorí s mestom spolupracovali.

Schválili úpravu VZN o pyrotechnike, ako i poskytovaní služieb v Boženke

V poradí 43. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 21. septembra. Medzi prvými bodmi poslanci odhlasovali úpravu VZN o verejnom poriadku a o pyrotechnických výrobkoch, kde išlo o zosúladenie niektorých pojmov s ich aktuálnym znením v príslušných predpisoch. Po tomto VZN prišlo na rad ďalšie, a to o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. Na základe schválenej úpravy, v prípade, že budúci prijímateľ sociálnej služby v zariadení má trvalý pobyt mimo mesta Brezno, podmienkou na poskytnutie sociálnej služby je zmena trvalého pobytu na adresu zariadenia. Upravila sa tiež výška úhrady za ubytovanie na dvojnásobok, ak je dvojlôžková izba obsadená z objektívnych príčin len jednou osobou. Súčasťou doplneného VZN je aj úhrada za iné činnosti, ktoré skvalitňujú poskytovanie sociálnych služieb, a to rekondično-rekreačné aktivity vykonávané individuálne fyzioterapeutom a úhrada pre samoplatcu, ktorý požiada o sociálnu službu v zariadení bez posúdenia, na základe vlastného rozhodnutia.

Reč bola aj o hazardných hrách a Územnom pláne mesta

Zastupiteľstvo na vedomie vzalo vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2023. V zmysle zákona sa prevádzkovanie hazardných hier zakazuje vykonávať počas 12 dní v kalendárnom roku, ustanovených VZN, okrem toho je zakázané prevádzkovať hazardné hry aj na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.

 Poslanci tiež schválili zmeny a doplnky v Územnom pláne mesta Brezno, ktoré riešia dve lokality. Ide o kasárne a Banisko juh, pričom v oboch prípadoch sa mení zastavanosť územia max. do výšky 80 % a podlažnosť budov do výšky šiestich podlaží.

Odhlasovali dotácie kultúrnym a športovým telesám

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie plnenie rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2022, správu o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2022 a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 6. do 31. 8. 2022.

 Odhlasovali dotáciu Dychovému orchestru Brezno vo výške 1300 eur na slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia DH Mostárenka a 70. výročia založenia Dychového orchestra Brezno a zmenu účelu 500-eurovej dotácie pre Horehronské múzeum, ktoré financie použije na dotlač Omaľovánky Bomburove záhady. Dotáciu dostanú aj športovci, a to na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku. Ice Skating Team – Brezno 389,87 eura a Športový klub plávania 2278,08 eura.

Vývoj Technických služieb je veľmi dobrý

Poslanci vzali na vedomie správy hlavnej kontrolórky o výsledku vykonávania základnej finančnej kontroly v základných školách, Centre voľného času a o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v Technických službách (TS), na ktorých činnosť zareagoval aj primátor Tomáš Abel. Ako uviedol, v roku 2015 bolo v TS množstvo problémov, ktoré sa týkali nielen personálnych vecí, ale aj vybavenia. „Dnes sú TS v porovnaní s inými mestami nadštandardne vybavené. Techniku, ktorú sme získali za posledné roky, rátame v miliónoch eur. Samozrejme, chceme sa v tomto zlepšovať aj ďalej a vytvárať čo najlepšie prostredie pre našich zamestnancov, keďže od nich očakávame kvalitnú prácu, musia mať vytvorené aj kvalitné podmienky. Čo sa týka odborného personálneho obsadenia, aj tu sme dopĺňali zamestnancov na rôzne profesie, no máme veľakrát problém nájsť ľudí so špecializáciou, odbornosťou. A to sa týka nielen TS, ale aj mestského úradu či ďalších organizácií. Do budúcna TS majú potenciál ďalej fungovať, chceme ich udržať, ale už dnes sa musíme zaoberať tým, že máme mnoho ľudí v preddôchodkovom veku. Je nutné počítať s tým, že musí nastúpiť akoby ďalšia generácia a učiť sa popri ľuďoch, ktorí tam sú. Toto všetko bude mesto čakať.“ Ako dodal na záver, vývoj TS je veľmi dobrý, robia práce, ktoré v minulosti nerobili.

Záver rokovania patril mnohým poďakovaniam

Riaditeľka OOCR Región Horehronie a združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie predložila informatívnu správu o činnosti a hospodárenia za rok 2021 a riaditeľ Technických služieb za prvý polrok 2022. Zástupcom oboch organizácií a ich zamestnancom primátor ako i poslanci poďakovali za činnosť a za kvalitne odvedenú prácu.

 V závere do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času schválili zástupcov mesta: Martina Juhaniaka, Miroslava Barana a Roberta Schmidta.

 Poslanci ako i predsedovia komisií mestského zastupiteľstva sa poďakovali za spoluprácu v ostatnom volebnom období, za enormnú prácu vedenia mesta a všetkých organizácií, ktoré prispeli k rozvoju Brezna na všetkých úrovniach. Dlhoročná poslankyňa Eva Skačanová, ktorá sa už v najbližších voľbách nebude uchádzať o hlasy voličov, sa poďakovala primátorovi za to, s akou vervou a elánom riadi mesto, ako aj kolegom poslancom, za roky prežité v zastupiteľstve, čo ju obohatilo nielen profesijne, ale aj ľudsky. Vďakou kolegyni nešetril ani primátor a celý poslanecký zbor, ktorý rokoval poslednýkrát pred komunálnymi voľbami 2022. Najbližšie sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezne na konci novembra.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

23.07.2024 13:43:30 Mesto Brezno

Na výstupovej trase k vyhliadkovej veži pribudla elektronabíjačka

Zastaviť a dobiť energiu sebe aj svojmu bicyklu už môžu priaznivci elektrocyklistiky aj v novootvorenom bufete ...

23.07.2024 13:34:29 Mesto Brezno

Primátor odovzdal výťažok z predaja gulášov

Neuveriteľných 1800 eur. Presne touto sumou spoločne prispeli všetci tí, ktorí si počas Dní mesta Brezna ...

23.07.2024 09:40:51 Mesto Brezno

Na ŠLN pribudnú nové parkovacie miesta

V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva naďalej pokračuje v rozširovaní parkovacích kapacít. Technické služby ďalšie ...

23.07.2024 07:57:33 Kultúra a šport

Plaváreň prechádza veľkou rekonštrukciou. Po prvých prácach z nej ostal skelet

Breznianska samospráva v máji začala s veľkou rekonštrukciou plavárne na Mazorníkove. Po dvoch mesiacoch prác je z nej už ...

19.07.2024 08:23:13 Kultúra a šport

Beh nočným Breznom sa opäť stretol s veľkým záujmom pretekárov aj povzbudzujúcich

V sobotu večer to na námestí žilo športom. Na Behu nočným Breznom vládla skvelá atmosféra a ...

15.07.2024 10:50:49 Kultúra a šport

Degustácia kvalitných vín prilákala desiatky návštevníkov

Júlový program Breznianskeho kultúrneho leta pokračoval štvrtým ročníkom podujatia s názvom Víno z breznianskeho rínku. Lahodný ...

15.07.2024 10:42:08 Mesto Brezno

Brezno sa spamätáva z ničivej búrky. Obyvatelia počítajú škody

Rozbité strechy, okná a fasády, zničené autá, polámané stromy, zaplavené ulice a domy, neprejazdné cesty. To ...

10.07.2024 09:37:40 Kultúra a šport

Keď deti pomáhajú deťom, svet je krajší

Štvrtáci zo Základnej školy na Pionierskej 2 majú srdcia na správnom mieste. Výťažok z predaja vlastných ...

10.07.2024 09:37:00 Kultúra a šport

Prvé kolo tohtoročnej športiády prinieslo rekordnú účasť

Dopravné ihrisko na nábreží Hrona sa v uplynulú stredu stalo dejiskom prvého kola trojdielnej série športových ...

03.07.2024 13:45:37 Mesto Brezno

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili dotácie športovým a kultúrnym telesám

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, správy hlavnej kontrolórky, o výsledkoch hospodárenia organizácií ...

03.07.2024 13:40:21 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto odštartovala Express party

Kultúrne leto v Brezne je tu! Začalo veľkou Express party na námestí, plnou skvelých tanečných hitov. ...

03.07.2024 13:37:02 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team boli fantastickí! Aréna praskala vo švíkoch

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko zažili fanúšikovia Paľa Habera a ...

03.07.2024 13:22:37 Mesto Brezno

V Základnej škole Karola Rapoša sa rozlúčili so svojou riaditeľkou, ktorá odchádza do dôchodku

V piatok 28. júna sa zatvorili brány základných aj stredných škôl. Žiaci sa na dva mesiace ...

25.06.2024 15:12:48 Kultúra a šport

Vyhliadkovú vežu nad Breznom opäť dobyli bežci

Pretekárov od extrémneho prekážkového behu na vrchol druhej najvyššej rozhľadne na Slovensku neodradilo ani nepriaznivé počasie. ...

24.06.2024 14:46:40 Mesto Brezno

Preventívne proti požiarom. Mestské lesy vybudovali ďalšiu vodnú nádrž

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej nedávno dokončili výstavbu ďalšej ...