Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali poslednýkrát pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami

Zverejnené: 27.09.2022 13:39:12
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali poslednýkrát pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami

Mestskí poslanci sa stretli na poslednom pracovnom zasadnutí pred októbrovými voľbami do orgánov samosprávy obcí, preto sa poďakovaniami nešetrilo. Okrem iného schválili úpravu piatich všeobecne záväzných nariadení, dotáciu kultúrnym a športovým telesám, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie podala správu o činnosti za vlaňajšok ako aj Technické služby za prvý polrok tohto roka.

 

BREZNO. V úvode rokovania sa primátor Tomáš Abel poďakoval poslancom za konštruktívnu 4-ročnú spoluprácu, za všetko, čo sa v meste mohlo zrealizovať pre obyvateľov mesta, zároveň všetkým, ktorí sa zapájali aj do nových aktivít počas dvoch ťažkých pandemických rokov, kedy osobne pomáhali. Zároveň poďakoval hlavnej kontrolórke, prednostke mestského úradu, vedúcim odborov, všetkým zamestnancom, predstaviteľom a riaditeľom organizácií, nemocnice, škôl, občianskym združeniam, všetkým, ktorí s mestom spolupracovali.

Schválili úpravu VZN o pyrotechnike, ako i poskytovaní služieb v Boženke

V poradí 43. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 21. septembra. Medzi prvými bodmi poslanci odhlasovali úpravu VZN o verejnom poriadku a o pyrotechnických výrobkoch, kde išlo o zosúladenie niektorých pojmov s ich aktuálnym znením v príslušných predpisoch. Po tomto VZN prišlo na rad ďalšie, a to o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. Na základe schválenej úpravy, v prípade, že budúci prijímateľ sociálnej služby v zariadení má trvalý pobyt mimo mesta Brezno, podmienkou na poskytnutie sociálnej služby je zmena trvalého pobytu na adresu zariadenia. Upravila sa tiež výška úhrady za ubytovanie na dvojnásobok, ak je dvojlôžková izba obsadená z objektívnych príčin len jednou osobou. Súčasťou doplneného VZN je aj úhrada za iné činnosti, ktoré skvalitňujú poskytovanie sociálnych služieb, a to rekondično-rekreačné aktivity vykonávané individuálne fyzioterapeutom a úhrada pre samoplatcu, ktorý požiada o sociálnu službu v zariadení bez posúdenia, na základe vlastného rozhodnutia.

Reč bola aj o hazardných hrách a Územnom pláne mesta

Zastupiteľstvo na vedomie vzalo vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta Brezno v roku 2023. V zmysle zákona sa prevádzkovanie hazardných hier zakazuje vykonávať počas 12 dní v kalendárnom roku, ustanovených VZN, okrem toho je zakázané prevádzkovať hazardné hry aj na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.

 Poslanci tiež schválili zmeny a doplnky v Územnom pláne mesta Brezno, ktoré riešia dve lokality. Ide o kasárne a Banisko juh, pričom v oboch prípadoch sa mení zastavanosť územia max. do výšky 80 % a podlažnosť budov do výšky šiestich podlaží.

Odhlasovali dotácie kultúrnym a športovým telesám

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie plnenie rozpočtu mesta Brezno za I. polrok 2022, správu o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2022 a správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 6. do 31. 8. 2022.

 Odhlasovali dotáciu Dychovému orchestru Brezno vo výške 1300 eur na slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia DH Mostárenka a 70. výročia založenia Dychového orchestra Brezno a zmenu účelu 500-eurovej dotácie pre Horehronské múzeum, ktoré financie použije na dotlač Omaľovánky Bomburove záhady. Dotáciu dostanú aj športovci, a to na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku. Ice Skating Team – Brezno 389,87 eura a Športový klub plávania 2278,08 eura.

Vývoj Technických služieb je veľmi dobrý

Poslanci vzali na vedomie správy hlavnej kontrolórky o výsledku vykonávania základnej finančnej kontroly v základných školách, Centre voľného času a o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v Technických službách (TS), na ktorých činnosť zareagoval aj primátor Tomáš Abel. Ako uviedol, v roku 2015 bolo v TS množstvo problémov, ktoré sa týkali nielen personálnych vecí, ale aj vybavenia. „Dnes sú TS v porovnaní s inými mestami nadštandardne vybavené. Techniku, ktorú sme získali za posledné roky, rátame v miliónoch eur. Samozrejme, chceme sa v tomto zlepšovať aj ďalej a vytvárať čo najlepšie prostredie pre našich zamestnancov, keďže od nich očakávame kvalitnú prácu, musia mať vytvorené aj kvalitné podmienky. Čo sa týka odborného personálneho obsadenia, aj tu sme dopĺňali zamestnancov na rôzne profesie, no máme veľakrát problém nájsť ľudí so špecializáciou, odbornosťou. A to sa týka nielen TS, ale aj mestského úradu či ďalších organizácií. Do budúcna TS majú potenciál ďalej fungovať, chceme ich udržať, ale už dnes sa musíme zaoberať tým, že máme mnoho ľudí v preddôchodkovom veku. Je nutné počítať s tým, že musí nastúpiť akoby ďalšia generácia a učiť sa popri ľuďoch, ktorí tam sú. Toto všetko bude mesto čakať.“ Ako dodal na záver, vývoj TS je veľmi dobrý, robia práce, ktoré v minulosti nerobili.

Záver rokovania patril mnohým poďakovaniam

Riaditeľka OOCR Región Horehronie a združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie predložila informatívnu správu o činnosti a hospodárenia za rok 2021 a riaditeľ Technických služieb za prvý polrok 2022. Zástupcom oboch organizácií a ich zamestnancom primátor ako i poslanci poďakovali za činnosť a za kvalitne odvedenú prácu.

 V závere do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času schválili zástupcov mesta: Martina Juhaniaka, Miroslava Barana a Roberta Schmidta.

 Poslanci ako i predsedovia komisií mestského zastupiteľstva sa poďakovali za spoluprácu v ostatnom volebnom období, za enormnú prácu vedenia mesta a všetkých organizácií, ktoré prispeli k rozvoju Brezna na všetkých úrovniach. Dlhoročná poslankyňa Eva Skačanová, ktorá sa už v najbližších voľbách nebude uchádzať o hlasy voličov, sa poďakovala primátorovi za to, s akou vervou a elánom riadi mesto, ako aj kolegom poslancom, za roky prežité v zastupiteľstve, čo ju obohatilo nielen profesijne, ale aj ľudsky. Vďakou kolegyni nešetril ani primátor a celý poslanecký zbor, ktorý rokoval poslednýkrát pred komunálnymi voľbami 2022. Najbližšie sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezne na konci novembra.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...