Ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať podľa vzniknutej situácie.

Ďakujeme