Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Počas sviatkov sa bohoslužby v Brezne opäť uskutočnia bez účasti veriacich. Dostupné ale budú online

Zverejnené: 29.03.2021 15:09:14
obr: Počas sviatkov sa bohoslužby v Brezne opäť uskutočnia bez účasti veriacich. Dostupné ale budú online

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka. Aj tento rok však bude slávená bez účasti veriacich na bohoslužbách. O tom, ako sviatky budú prežívať v Brezne, porozprávali predstavitelia cirkví.

 

Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav sa bohoslužby nemôžu konať v kostole za účasti veriacich. Ako ich budete spolu s nimi prežívať na diaľku?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: – Sú to už tretie sviatky v poradí, ktoré budú netradičné. Ako sa nám počas nich osvedčilo, budeme služby Božie vysielať „tradične“ prostredníctvom našej stránky ECAV Brezno na známej sociálnej sieti. Teším sa zo spolupráce s bratom farárom Vladimírom Ticháňom z Kokavy nad Rimavicou, s ktorým spolupracujeme na prenosoch služieb Božích od konca januára. Služby Božie počas sviatkov budeme vysielať striedavo z breznianskeho a kokavského chrámu Božieho. Spojíme tak dve spoločenstvá evanjelikov a k sledovaniu pozývam aj milých čitateľov.

 

Dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč: – Dúfali sme, že trajektória pandémie sa do sviatkov zmení k lepšiemu, no zvykáme si na to, že všetko je stále rovnako. Je to už dlho, myslím, to fungovanie v núdzovom režime. V tom sme na rovnako s inými oblasťami života – obchodmi, službami, športom aj kultúrou. Aj keď spoločenstvo veriacich, zhromaždené v liturgickom priestore sa nedá nahradiť, predsa len oproti spomínaným iným oblastiam nášho života vieme vieru prežívať aj individuálne. Je to ale v danej situácii ťažšie. Spoločné stretávanie totiž pomáha aj individuálnemu prežívaniu, ktoré sa teraz v mnohých prípadoch mení na vytrvalostný zápas o prežitie. Máme však dobrých veriacich, ktorí nezabúdajú na spoločenstvo a napriek tomuto stavu vnímame, že sme „v kontakte“ a aj takto na diaľku prežívame svoju vieru spoločne.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: – Tak, ako každé sviatky, aj tieto budeme prežívať v slávení obradov. Ako aj minulý rok, budú bez účasti ľudí, no na celistvosť slávenia obradov jednotlivých dní to nemá žiaden vplyv. Je vzájomne bolestné, že nemôžeme spolu s veriacimi sláviť sviatky. Ako alternatíva pre veriacich, hoci si uvedomujem, že nie dokonalá, sa ponúka sledovanie médií – internet, TV Logos a TV Zemplín, na ktorých budú prenášané v priamom prenose z katedrálnych chrámov gréckokatolíckej cirkvi jednotlivé liturgické obrady Paschy. To, čo nás počas tých dní zjednotí, je viera v to tajomstvo, ktoré sa v jednotlivý deň slávenia Veľkej noci sprítomňuje. Vo Veľký (zelený) štvrtok je to tajomstvo kňazstva a eucharistie, vo Veľký piatok – tajomstvo vykúpenia človeka láskou Boha, ktorá je zjavená na kríži. Vo Veľkú sobotu je to tajomstvo Božieho hrobu a zostúpenia do predpeklia. Nedeľa – Veľký a svetlý deň Kristovej Paschy – tajomstvo zmŕtvychvstania.

 

Vlaňajšie aj tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do dejín ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Čo vám opäť najviac bude chýbať?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: – Ako tradične spomínam, najviac mi bude chýbať spoločenstvo, prežívaná radosť zo zvesti Veľkej noci s ľuďmi, ktorí tvoria cirkev. Budú mi chýbať objatia, stisky rúk, pocit ľudskej blízkosti a spolupatričnosti. Verím, že takéto sviatky zažívame poslednýkrát.

 

Dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč: - Čo sa týka konkrétne veľkonočných sviatkov, tak verejná spoločná bohoslužba je v tomto prípade skutočne nenahraditeľná. Sú to jediné sviatky v roku, kde liturgia má svoj vlastný charakter, ktorý je plný symbolov a teda potrebuje aj tú druhú stranu – človeka, ktorý to vníma a je na tom účastný. V tomto smere je kontakt pomocou online prenosov naozaj len službou, ktorá ako tak udržuje ľudí v bdelosti viery. Preto sa aj snažíme ľudí povzbudzovať, aby sa sústredili na to, že máme skutočné spoločenstvo „v Duchu“, nielen mediálne.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: – Spoločenstvo veriacich v chráme.

 

Aké veľkonočné posolstvo odkazujete všetkým ľuďom?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: – Pán Ježiš zomrel na kríži a vstal z mŕtvych za nás. Pamätajme na to v každej chvíli a prenesme túto realitu aj do našich životov. Keď sa za nás On obetoval, dokážme aj my byť empatickí, súcitní, chápaví, nápomocní a zdieľajúci sa s inými ľuďmi. Žijeme v ťažkej dobe. Každý niekoho, alebo niečo stráca. O to viac potrebujeme vzájomnú blízkosť a lásku, a nie konflikty, nezhody a nepokoj. Prajem nám, aby aj nadchádzajúca Veľká noc pomohla nám uvedomiť si to.

 

Dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč: - Veľkonočným sviatkom predchádza prípravné obdobie pôstu. Ten má vytvoriť istý priestor v duši človeka pre „hlad“ po inom pokrme, než je len ten pozemský. V týchto obmedzených podmienkach chcem všetkým popriať veľa odvahy, trpezlivosti a vytrvalosti v nesení tejto obety, ktorá sa môže premeniť na ovocie lásky, tolerancie a pomoci iným.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: – Najväčším problémom človeka nie je pandémia, ktorú prežívame vyše roka, ale hriech, ktorý nás otročí už tisícročia. Hriech je príčinou každého smútku, nešťastia, utrpenia a v konečnom dôsledku aj smrti človeka. Smrť je totiž údel človeka, ako následok hriechu. Sviatky Paschy prinášajú posolstvo o Božej láske. Hriech sa pre Boha nestal prekážkou k tomu, aby nás prestal mať rád. Táto skutočnosť stojí v centre pri slávení veľkonočných sviatkov. Všetko, čo Boh urobil, urobil z lásky k človeku. Ak uveríme tejto láske – začne sa riešiť skutočný problém, ktorý máme všetci. Záleží len na každom jednom z nás, či uveríme v lásku, ktorá je mocnejšia než smrť...

 

autor článku : Monika Dolňanová | ilustračné foto


Novinkyviac

19.04.2021 15:03:42 Mesto Brezno

Mesto plánuje ďalšiu regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Vstup na Mazorníkovo ožije zeleňou, pribudnú aj novinky

Mesto plánuje vdýchnuť nový šat aj ďalším vnútroblokom sídlisk v Brezne. Ako prvý by mal prísť ...

19.04.2021 15:01:43 Mesto Brezno

V nemocnici plánujú postupný návrat prevádzky do stavu, aký bol pred druhou vlnou epidémie

Situácia v breznianskej nemocnici sa zlepšuje. Na druhej strane však prichádzajú pacienti, ktorí riešenie zdravotných problémov odkladali, ...

19.04.2021 15:00:07 Mesto Brezno

Dve odstránené lipy v mestskom parku už nahradili výsadbou troch nových líp

V mestskom parku už Technické služby vysadili tri lipy ako náhradu za urgentný výrub dvoch líp, ktoré ...

19.04.2021 14:58:02 Mesto Brezno

Mesto Brezno prináša výstavu koláží Ernesta Svrčka pod holým nebom

Umenie pod holým nebom. Aj takto by sa dala pomenovať výstava známeho slovenského autora zaujímavých koláží ...

08.04.2021 13:39:32 Mesto Brezno

Brezno rozbieha iniciatívu - Spoločne za zelené mesto

Breznianska samospráva prichádza s novinkou, vďaka ktorej si priestor pred panelákom bude môcť skrášliť každý. Mesto ...

06.04.2021 13:16:35 Kultúra a šport

Na zimnom štadióne pokračujú v rekonštrukcii chladiaceho systému

Mesto Brezno aj vďaka podpore Slovenského zväzu ľadového hokeja začalo s druhou fázou rekonštrukcie chladiaceho systému na ...

01.04.2021 10:45:10 Mesto Brezno

Výzva na podávanie žiadostí nenávratného finančného príspevku na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny - 2021

  Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 z účelového fondu z rozpočtu mesta Brezno ...

01.04.2021 09:39:34 Mesto Brezno

Spojme sily a hlasujme za zveľadenie Arboréta Banisko!

Mesto sa zapojilo do výzvy Ahoj, krásne Slovensko, vďaka ktorému štyri lokality s najväčším počtom hlasov dostanú ...

30.03.2021 10:12:55 Mesto Brezno

V pondelok 12. apríla začnú s dlhoočakávanou opravou cesty cez Podbrezovú. Pripravte sa na dopravné obmedzenia

V pondelok 12. apríla odštartujú plánovanú rekonštrukciu cesty I/66 v Podbrezovej, ktorá je v havarijnom stave. ...

29.03.2021 15:18:46 Mesto Brezno

Čo by sme mali vedieť o imunite a diagnostike ochorenia COVID-19

Nadviažem na predchádzajúci článok venovaný priebehu ochorenia COVID-19 a jeho liečbe a pokúsim sa odpovedať na otázky, ktoré ...

29.03.2021 15:09:14 Mesto Brezno

Počas sviatkov sa bohoslužby v Brezne opäť uskutočnia bez účasti veriacich. Dostupné ale budú online

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka. Aj tento rok však bude slávená bez ...

29.03.2021 15:05:03 Mesto Brezno

Brezno je už odeté do veľkonočnej výzdoby. Do skrášlenia mesta sa môže zapojiť aj verejnosť

Blížia sa veľkonočné sviatky a k nim okrem zvykov, chutných jedál, neodmysliteľne patrí aj výzdoba, pripomínajúca príchod najkrajšieho ...