Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Počas sviatkov sa bohoslužby v Brezne opäť uskutočnia bez účasti veriacich. Dostupné ale budú online

Zverejnené: 29.03.2021 15:09:14
obr: Počas sviatkov sa bohoslužby v Brezne opäť uskutočnia bez účasti veriacich. Dostupné ale budú online

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka. Aj tento rok však bude slávená bez účasti veriacich na bohoslužbách. O tom, ako sviatky budú prežívať v Brezne, porozprávali predstavitelia cirkví.

 

Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav sa bohoslužby nemôžu konať v kostole za účasti veriacich. Ako ich budete spolu s nimi prežívať na diaľku?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: – Sú to už tretie sviatky v poradí, ktoré budú netradičné. Ako sa nám počas nich osvedčilo, budeme služby Božie vysielať „tradične“ prostredníctvom našej stránky ECAV Brezno na známej sociálnej sieti. Teším sa zo spolupráce s bratom farárom Vladimírom Ticháňom z Kokavy nad Rimavicou, s ktorým spolupracujeme na prenosoch služieb Božích od konca januára. Služby Božie počas sviatkov budeme vysielať striedavo z breznianskeho a kokavského chrámu Božieho. Spojíme tak dve spoločenstvá evanjelikov a k sledovaniu pozývam aj milých čitateľov.

 

Dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč: – Dúfali sme, že trajektória pandémie sa do sviatkov zmení k lepšiemu, no zvykáme si na to, že všetko je stále rovnako. Je to už dlho, myslím, to fungovanie v núdzovom režime. V tom sme na rovnako s inými oblasťami života – obchodmi, službami, športom aj kultúrou. Aj keď spoločenstvo veriacich, zhromaždené v liturgickom priestore sa nedá nahradiť, predsa len oproti spomínaným iným oblastiam nášho života vieme vieru prežívať aj individuálne. Je to ale v danej situácii ťažšie. Spoločné stretávanie totiž pomáha aj individuálnemu prežívaniu, ktoré sa teraz v mnohých prípadoch mení na vytrvalostný zápas o prežitie. Máme však dobrých veriacich, ktorí nezabúdajú na spoločenstvo a napriek tomuto stavu vnímame, že sme „v kontakte“ a aj takto na diaľku prežívame svoju vieru spoločne.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: – Tak, ako každé sviatky, aj tieto budeme prežívať v slávení obradov. Ako aj minulý rok, budú bez účasti ľudí, no na celistvosť slávenia obradov jednotlivých dní to nemá žiaden vplyv. Je vzájomne bolestné, že nemôžeme spolu s veriacimi sláviť sviatky. Ako alternatíva pre veriacich, hoci si uvedomujem, že nie dokonalá, sa ponúka sledovanie médií – internet, TV Logos a TV Zemplín, na ktorých budú prenášané v priamom prenose z katedrálnych chrámov gréckokatolíckej cirkvi jednotlivé liturgické obrady Paschy. To, čo nás počas tých dní zjednotí, je viera v to tajomstvo, ktoré sa v jednotlivý deň slávenia Veľkej noci sprítomňuje. Vo Veľký (zelený) štvrtok je to tajomstvo kňazstva a eucharistie, vo Veľký piatok – tajomstvo vykúpenia človeka láskou Boha, ktorá je zjavená na kríži. Vo Veľkú sobotu je to tajomstvo Božieho hrobu a zostúpenia do predpeklia. Nedeľa – Veľký a svetlý deň Kristovej Paschy – tajomstvo zmŕtvychvstania.

 

Vlaňajšie aj tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do dejín ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Čo vám opäť najviac bude chýbať?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: – Ako tradične spomínam, najviac mi bude chýbať spoločenstvo, prežívaná radosť zo zvesti Veľkej noci s ľuďmi, ktorí tvoria cirkev. Budú mi chýbať objatia, stisky rúk, pocit ľudskej blízkosti a spolupatričnosti. Verím, že takéto sviatky zažívame poslednýkrát.

 

Dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč: - Čo sa týka konkrétne veľkonočných sviatkov, tak verejná spoločná bohoslužba je v tomto prípade skutočne nenahraditeľná. Sú to jediné sviatky v roku, kde liturgia má svoj vlastný charakter, ktorý je plný symbolov a teda potrebuje aj tú druhú stranu – človeka, ktorý to vníma a je na tom účastný. V tomto smere je kontakt pomocou online prenosov naozaj len službou, ktorá ako tak udržuje ľudí v bdelosti viery. Preto sa aj snažíme ľudí povzbudzovať, aby sa sústredili na to, že máme skutočné spoločenstvo „v Duchu“, nielen mediálne.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: – Spoločenstvo veriacich v chráme.

 

Aké veľkonočné posolstvo odkazujete všetkým ľuďom?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: – Pán Ježiš zomrel na kríži a vstal z mŕtvych za nás. Pamätajme na to v každej chvíli a prenesme túto realitu aj do našich životov. Keď sa za nás On obetoval, dokážme aj my byť empatickí, súcitní, chápaví, nápomocní a zdieľajúci sa s inými ľuďmi. Žijeme v ťažkej dobe. Každý niekoho, alebo niečo stráca. O to viac potrebujeme vzájomnú blízkosť a lásku, a nie konflikty, nezhody a nepokoj. Prajem nám, aby aj nadchádzajúca Veľká noc pomohla nám uvedomiť si to.

 

Dekan rímskokatolíckej farnosti Dušan Lukáč: - Veľkonočným sviatkom predchádza prípravné obdobie pôstu. Ten má vytvoriť istý priestor v duši človeka pre „hlad“ po inom pokrme, než je len ten pozemský. V týchto obmedzených podmienkach chcem všetkým popriať veľa odvahy, trpezlivosti a vytrvalosti v nesení tejto obety, ktorá sa môže premeniť na ovocie lásky, tolerancie a pomoci iným.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: – Najväčším problémom človeka nie je pandémia, ktorú prežívame vyše roka, ale hriech, ktorý nás otročí už tisícročia. Hriech je príčinou každého smútku, nešťastia, utrpenia a v konečnom dôsledku aj smrti človeka. Smrť je totiž údel človeka, ako následok hriechu. Sviatky Paschy prinášajú posolstvo o Božej láske. Hriech sa pre Boha nestal prekážkou k tomu, aby nás prestal mať rád. Táto skutočnosť stojí v centre pri slávení veľkonočných sviatkov. Všetko, čo Boh urobil, urobil z lásky k človeku. Ak uveríme tejto láske – začne sa riešiť skutočný problém, ktorý máme všetci. Záleží len na každom jednom z nás, či uveríme v lásku, ktorá je mocnejšia než smrť...

 

autor článku : Monika Dolňanová | ilustračné foto


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...