Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Opodstatneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie jej zlého zdravotného stavu

Zverejnené: 25.10.2021 12:19:51
obr: Opodstatneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie jej zlého zdravotného stavu

Zamestnanci Technických služieb sa v rámci obdobia vegetačného pokoja venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení ich stavu. V mnohých prípadoch ide o suché stromy, ktoré už neplnia svoju funkciu a navyše v prípade vetra predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre verejnosť.

 

BREZNO. Žiadosť o výrub drevín môžu podávať aj obyvatelia. Musí byť však opodstatnená, medzi dôvody nepatrí nedostatok signálu, padanie listov či tienenie stromov.

Kroviny udržujú a nedovolia im prerásť

Od 1. októbra do 31. marca trvá obdobie vegetačného pokoja, kedy sa realizuje nevyhnutná starostlivosť o dreviny. Technické služby Brezno orezávanie robia priebežne, jesenné ešte v septembri (zlatý dážď, liesky, kroviny) a pokračovať v ňom budú aj na úsekoch popri poľných cestách, aby technike zimnej údržby umožnili prístup. Ako informovala Oľga Kvačkajová z údržby mesta, kroviny udržujú v určitom tvare a nedovolia im prerásť. Dreviny zasa orezávajú z dôvodu starostlivosti o ich zdravotný stav, odstraňujú suché konáre, robia istenie väzbou, aby sa vlastnou váhou nepoškodili, nezlomili alebo nespadli, ako napríklad lipa pred kostolom. Koruny stromov presvetľujú a formujú do prislúchajúceho tvaru.

Topole, ktoré ohrozovali chodcov aj cestnú premávku, museli vyrúbať

Výrubu a ošetreniu drevín sa Technické služby venujú v celom intraviláne mesta. Ako správca zelene o tento úkon žiadali aj pri kruhovom objazde pri centre S1, kde suché konáre z prestarlých topoľov padali a ohrozovali chodcov aj cestnú premávku. Naplánovaný je ešte výrub drevín na ŠLN, kde mesto plánuje vybudovať odstavnú plochu a na Mazorníkove z dôvodu výstavby jasiel.

 O výrub drevín môžu žiadať aj obyvatelia, pričom obracať sa musia na svojho správcu bytov alebo bytové spoločenstvo, ktoré kompletnú žiadosť zašlú Technickým službám, a tie spolu s odborom životného prostredia každú jednotlivo riešia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. To znamená, že pri vykonaní následnej terénnej obhliadky sú posudzované dôvody na výrub drevín jednotlivo.

S výrubom dreviny musia súhlasiť 2/3 obyvateľov bytového domu

Nie každá žiadosť o výrub však znamená, že daná drevina bude ozaj vyrúbaná. Na to sú stanovené presné legislatívne podmienky, ktoré treba dodržať. Takýto proces trvá aj rok.

Výrub drevín si občania musia odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov bytov, doložiť o tom zápisnicu ako aj zoznam, v ktorom je uvedené číslo vchodu, bytu, meno, súhlas alebo nesúhlas s výrubom dreviny a podpis. „Súhlasiť musia 2/3 obyvateľov celého bytového domu, nielen vchodu, ktorého sa výrub dreviny týka. Každé vydané rozhodnutie určuje, čo je potrebné za vyrúbané dreviny urobiť. Buď je to náhradná výsadba , alebo je to povinnosť uhradiť spoločenskú hodnotu drevín.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | M.B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...