Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

OBMEDZENIE PREVÁDZKY MESTSKÉHO ÚRADU PRE VEREJNOSŤ

Zverejnené: 25.11.2021 14:31:28
obr: OBMEDZENIE PREVÁDZKY MESTSKÉHO ÚRADU PRE VEREJNOSŤ

Vážení obyvatelia mesta Brezna,

vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a vládou SR vyhlásený lockdown, bude OD 25.11.2021 MESTSKÝ ÚRAD PRE VEREJNOSŤ AŽ DO ODVOLANIA ZATVORENÝ. Pracovníci MsÚ všetkých odborov však budú zabezpečovať príslušnú agendu.

Pri vstupe do MsÚ je nainštalovaná poštová schránka pre doručovanie písomností. V prípade žiadostí o územné a stavebné konanie, žiadame projektové dokumentácie predkladať len v elektronickej podobe (CD, DVD), papierové dokumentácie zasielať poštou. V prípade žiadostí o rodný / úmrtný list, žiadame pripojiť svoje telefónne číslo, pracovníčka Vás telefonicky skontaktuje a oznámi čas, kedy Vám informátor pri vstupe vydá požadovaný doklad.

V súvislosti s úhradou miestnych daní a poplatkov využívajte výlučne elektronické platby.

Telefónne čísla na všetkých zamestnancov sú na web stránke mesta Brezno www.brezno.sk/telefonny-zoznam/, na jednotlivé odbory sa dovoláte:

Klientske centrum – 048/6306 231, 6306 237, Matrika – 048/6306 234

Útvar primátora – 048/6306 213, 6306 211

Útvar prednostu – 048/6306 221, 0911 996 022

Odbor investičný – 048/6306 285, 6306 280

Odbor ŽP a stavebného poriadku – 048/6306 281

Architekt mesta – 0903 582 531

Odbor právny a majetkový – 048/6306 262, 6306 263

Odbor starostlivosti o obyvateľa – 048/6306 240

Odbor ekonomiky a financovania (odd. daní) – 048/6306 271, 6306 272

 

Rozsah obmedzení bude upravený podľa ďalšieho vývoja situácie a rozhodnutí vlády Slovenskej republiky

Prosíme Vás o disciplinovanosť a zodpovednosť, používaním ochranných pomôcok chránite pred nákazou seba aj všetkých ostatných.

 

Ďakujeme za pochopenie


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...