Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Zverejnené: 06.07.2020 14:36:21
obr: Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj breznianska od 1. januára pristúpila k zvýšeniu dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Pod tieto nepopulárne kroky sa podpísali viaceré opatrenia štátu. Situáciu ohľadom zvyšovania daní primátor objasňuje aj na stretnutiach s občanmi či miestnymi podnikateľmi.

 

BREZNO. Mesto Brezno sa snažilo o to, aby navýšenie bolo čo najcitlivejšie.

 

Samospráva hľadala riešenie ako značný výpadok príjmov  nahradiť

V priebehu posledných troch rokov parlament prijal nové zákony, ktoré mali dopad na rozpočty miest a obcí. Opatrenia väčšine samospráv spôsobili permanentné znižovanie príjmov, preto museli pristúpiť k nepopulárnemu kroku. Výnimkou nie je ani mesto Brezno. Ľudia si tak v tomto roku musia priplatiť za daň z nehnuteľností ako aj za poplatok za komunálny odpad. Medzi opatrenia, ktoré vláda prijala v minulom období, patrí hlavne tzv. chodníková novela, zvyšovanie miezd zamestnancov vo verejnej správe o 10 %, zníženie sadzby dane z príjmu fyzických osôb či obedy zadarmo. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, na základe týchto povinností však neboli prehodnotené príjmy pre samosprávy, preto mestá a obce museli výdavky sanovať z vlastných rozpočtov. „S tým sme nepočítali a spôsobilo nám to výpadok vo výške 2 až 2,5 milióna eur. Museli sme hľadať riešenie, ako značný výpadok príjmov nahradiť. Zaoberali sme sa predovšetkým výdavkovou časťou rozpočtov, kde sa znižovali personálne výdavky, výdavky na tovary a  služby a mnohé ďalšie. Ostávali nám dve možnosti, a to pristúpiť k zvýšeniu daní, alebo obmedziť služby pre občanov, čo by zasiahlo opravy ciest, chodníkov, budovanie kontajnerových stojísk, rozširovanie parkovacích miest a iné investičné akcie, ktoré prebiehajú. Poslanci mestského zastupiteľstva nakoniec schválili prvú alternatívu. Toto navyšovanie len čiastočne nahradilo veľký výpadok finančných prostriedkov pre samosprávy, čo bolo zhruba na úrovni 500 tisíc eur, preto mesto šetrilo na už spomínaných položkách."

 

Zvyšovanie daní sa dotklo hlavne podnikateľov

Radi a často sa porovnávame so západnými krajinami, na Slovensku však platíme dane násobne nižšie. Podľa slov primátora, dane nastavené pre fyzické osoby sú v Brezne na nízkej úrovni a ich navýšenie bolo minimálne. „Snažili sme sa, aby bolo čo najcitlivejšie, pri mnohých daniach sa bavíme o pár centoch na občana v rámci mesiaca. Zvyšovanie daní sa dotklo hlavne podnikateľov. Najvyššie nastalo na úrovni priemyselných stavieb, kde bol nárast podstatne vyšší, a to z 1,30 na 3 eurá. Ak sa však porovnáme napríklad s mestom Žiar nad Hronom, tam majú daň na úrovni 4,40 eura a vo väčšom meste ako je Banská Bystrica, majú daň násobne vyššiu.“

   Dane sa v Brezne nezvyšovali od roku 2012. „Výdavky našej samosprávy sú však už niekoľkonásobne vyššie ako boli pred ôsmimi rokmi. Všetko sme dokázali zvládnuť bez navyšovania, ale nové zákony nás donútili, aby sme miestne dane a poplatky prehodnotili.“

 

Poplatok za komunálny odpad v porovnaní so slovenským priemerom je na nízkej úrovni

Mesto Brezno bralo ohľad na znevýhodnené skupiny, akými sú seniori alebo občania so zdravotným postihnutím a zvýšilo úľavy.„ Prvýkrát sme zaviedli zľavu na komunálny odpad vo výške 30 % a poplatky sú nižšie ako boli v minulosti."

  Ako dodal primátor, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nemenili šesť rokov, a to aj napriek tomu, že stúpli náklady za ich uloženie, zhodnocovanie a manipuláciu. „Poplatok za komunálny odpad v Brezne v porovnaní so slovenským priemerom je na nízkej úrovni, cca 26 eur, v iných mestách je to viac ako 30 eur. Keďže uskladnenie a spracovanie odpadov bude čím ďalej, tým drahšie, budeme robiť všetko pre to, aby sme viac pracovali aj so separáciou, a tým  znižovali poplatky. Separáciu vykonávame cez Technické služby, čo je lacnejšie ako cez súkromnú zberovú firmu.“

 

Primátor situáciu vysvetlil aj na stretnutí s podnikateľmi

Situáciu ohľadom zvyšovania daní primátor objasňuje aj na stretnutiach s občanmi. S týmto cieľom sa stretol aj s časťou miestnych podnikateľov, pričom mnohí z nich mali nesprávne zaradené nehnuteľnosti a platili dane nižšie ako mali. „Nehnuteľnosti boli zaradené v tzv. ostatných stavbách a pritom charakterom a obsahom jednoznačne spĺňali podmienky pre zaradenie do priemyselných stavieb. Tu nastala výrazná zmena. Týka sa to aj časti fyzických osôb, ktoré majú nehnuteľnosť, napr. hospodársku budovu zaradenú v ostatných stavbách.“  Každá stavba pri rodinnom dome, ktorá má zastavanú plochu viac ako 25 m2 a nemá na liste vlastníctve určené, aký je to druh stavby (rodinný dom, chatka, garáž) alebo stavba, ktorá sa nijakým spôsobom nevyužíva, sa zaraďuje do ostatných stavieb.

  „V takomto prípade podnikateľským subjektom aj fyzickým osobám odporúčam, aby si podali nové daňové priznanie. Na rad príde kontrola dane na úrovni nášho mesta. Takto vieme jednoducho určiť daň podľa faktického stavu, na ktorú je daná nehnuteľnosť využívaná,“ povedal primátor. Ako dodal na záver, mesto Brezno sa rozvíja a investuje do vybavenosti, aby vyhovelo požiadavkám obyvateľov. „Som otvorený všetkým podnetom zo strany našich občanov, a preto diskusiu a osobné stretnutia považujem za potrebné a prospešné.“

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : ilustračné

 


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...