Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Niektoré chodníky v Brezne prechádzajú výraznou obnovou. Slúžiť budú pre chodcov aj cyklistov

Zverejnené: 13.12.2021 11:54:06
obr: Niektoré chodníky v Brezne prechádzajú výraznou obnovou. Slúžiť budú pre chodcov aj cyklistov

V rámci projektu budovania mestských cyklotrás breznianska samospráva realizuje veľkú obnovu chodníkov. Ako prvé prišli na rad na uliciach ČSA a Švermova, ktoré budú z bezšpárovej dlažby, vhodné pre kolieskové korčule, bicykle či kolobežky. Pribudne aj nové osvetlenie a lavičky.

 

BREZNO. Mesto Brezno podporuje a rozvíja možnosti ekologickej nemotorovej dopravy.

S úpravou chodníka na druhej strane ČSA mesto začne na jar

Cyklochodník na Ulici ČSA povedie od kruhovej križovatky pri centre S1 po obchodné centrum Point. V celej dĺžke je projektovaný ako spoločný chodník pre peších a cyklistov, pričom s jeho obnovou na jednej strane mesto začalo na jeseň. Podľa informácií z investičného odboru, určité úseky plánujú ukončiť do konca roka, všetko však závisí od klimatických podmienok. „S budovaním úseku pred obchodnými prevádzkami a tržnicou začneme na jar, ihneď, ako to dovolí počasie. Predpokladaná doba prác je tri až štyri týždne.“

 V rámci projektu mestských cyklistických komunikácií samospráva na jar začne aj s obnovou chodníka na druhej strane Ulice ČSA, ktorý bude rozdelený osobitne pre chodcov a cyklistov a prepojí centrum mesta až po Banisko.

Obnovu jedného úseku ovplyvní rekonštrukcia plynovodu

Úpravou prechádza aj chodník na Švermovej ulici, ktorý bol v zlom stave. „Rozdelený je na časť pre chodcov a dvojsmerný cyklochodník tak, aby sme v čo najväčšej miere eliminovali vzájomnú kolíziu chodcov a cyklistov.“ Povedie od križovatky pri Bille až po svetelnú križovatku ulíc Rázusova a Švermova, s napojením na školy, inštitúcie, obchody, prácu a ďalšie hlavne ťahy cyklochodníkov podľa cykloštúdie pre mesto Brezno.

 „Do konca roka v prácach plánujeme zájsť pred oplotenie základnej školy a rozpracované úseky s najväčšou pravdepodobnosťou už pre nepriaznivé klimatické podmienky nedokončíme. Realizácia tejto obnovy bola naplánovaná na 6 mesiacov, no trasa smerom od pošty ku svetelnej križovatke nám koliduje s plánovanou rekonštrukciou plynovodu, preto všetko bude závisieť od postupu prác SPP.“

Chodníky sú z bezšpárovej dlažby

Počas obnovy chodníkov na obidvoch uliciach odstránili pôvodné nášľapné a podkladné vrstvy, ktoré bolo nutné vymeniť vzhľadom na nové zaťaženie požadované platnými STN. Úpravou prešli aj šírkové pomery v niektorých úsekoch, ktoré nespĺňali požadované parametre pre chodník a cyklochodník. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, nové chodníky mesto buduje z bezšpárovej betónovej dlažby, preto budú vhodné pre kolieskové korčule, bicykle aj kolobežky. „Doplníme tiež nové osvetlenie, dopravné značenia, pribudnú lavičky na Švermovej ulici a nezabudli sme ani na bezbariérové úpravy. Na jar 2022 začneme budovať chodníky pre peších a cyklistov na Ulici Boženy Němcovej.“

 

Projekt cyklochodníkov na uliciach ČSA a Švermova je realizovaný s finančnou podporou BBSK.

 

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.

 

 


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...