Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Zverejnené: 18.01.2021 12:34:04
obr: Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar poznačil začiatok pandémie a opatreniam sa museli prispôsobiť aj Technické služby Brezno, hlavne čo sa týka odvozu komunálneho odpadu a čistenia mesta. Napriek stále nepriaznivej situácii okrem iných činností pokračovať budú aj v opravách ciest, chodníkov, budovaní spevnených plôch či v údržbe zelene.

 

BREZNO. Technické služby Brezno ako celok prispievajú k fungovaniu a rozvoju nášho mesta.

 

Upratovanie posilnili v poodbedňajších hodinách

Zvýšená hygiena a časté čistenie verejných priestorov sú základnou prevenciou v boji proti šíreniu koronavírusu. Vlani Technické služby dezinfikovali kontajnerové stojiská a kontajnery, smetné nádoby, ako aj detské ihriská, v čom plánujú pokračovať aj tento rok. Ako uviedol riaditeľ Lukáš Jeremiáš, posilnili upratovanie mesta v poobedňajších hodinách aj napriek tomu, že situácia spojená s Covid-19 spôsobila pokles aktivačných pracovníkov, ako i ďalších zamestnaných prostredníctvom projektov z úradu práce.

 

Vlaňajšou novinkou sú lúčne kvety

Techničiari vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta. Venovali sa údržbe mestskej zelene, koseniu trávnatých plôch, výrubu drevín, ktorých do konca marca roku 2020 vykonali 47 podľa požiadaviek občanov, ale aj stavu drevín a budúcich investícií.

 „Myslím, že obyvateľov mesta isto potešila minuloročná novinka, ktorou sú lúčne kvety vysadené na Ulici ČSA pod centrom S1. Okrem okrasnej funkcie majú aj funkciu izolačnej zelene medzi cestou a chodníkom. V tomto trende plánujeme pokračovať aj tento rok. Pustili sme sa tiež do postupnej renovácie lavičiek v celom meste. Začali sme v centre Brezna výmenou drevených prvkov sedacích častí na námestí pri kostole a povrchovou úpravou prešli aj atypické lavičky na nábreží Hrona. Aj tejto činnosti sa budeme venovať naďalej, v prípade potreby doplníme úplne nové sedenie.“

 

Opravovali cesty, chodníky, vybudovali ďalšie spevnené plochy

Technické služby realizovali aj opravu miestnych komunikácií, poľných ciest, ktoré poškodili intenzívne zrážky, upravili a kompletne vyasfaltovali cestu na NDH, opravili chodníky pred mestským domom kultúry, okresným súdom, na sídlisku ŠLN, starom cintoríne či vybudovali odvodňovací rigol v miestnej časti Podkoreňová.

 Zámer breznianskej radnice, skvalitniť parkovanie v meste, sa naplnil. V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry samospráva pokračuje v rozširovaní parkovacích miest. Vlani techničiari vybudovali ďalšie spevnené plochy, a to vo vnútrobloku na Malinovského ulici pod tržnicou, ktorá pozostáva z 15 parkovacích miest, jedno je určené pre vozidlá zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ako aj za okresným súdom.

 

Pribudli ďalšie kontajnerové stojiská a hnedé kontajnery

Mesto sa ešte v roku 2015 rozhodlo pre jednoznačné riešenie, ako zabrániť znečisťovaniu okolia asociálnymi živlami a prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu. Postupne začalo budovať kontajnerové stojiská, a tak k jestvujúcim 35 minulý rok pribudli ďalšie 4, ktoré Technické služby vybudovali na uliciach Clementisovej a Malinovského. Pristúpili tiež k inovatívnemu riešeniu. Na stojisku pre bytové domy 26 až 31 na Ulici MPČĽ vymenili klasický zámok za elektronický. Obyvatelia si tak už vstupnú bránu odomknú priložením čipového kľúča. V prípade, že sa táto technológia osvedčí, postupne pristúpia k tomuto kroku v celom Brezne. Do kontajnerových stojísk rozmiestnili hnedé kontajnery, určené na zelený bioodpad z domácností, ktorý odvážajú na kompostáreň.

 

Vstupy do mesta krášlia originálne tabule

Minulý rok popri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení a výmene starého vedenia sa pustili aj do rozširovania siete verejného osvetlenia. Postupne začali inštalovať solárne lampy v odľahlých častiach mesta, kde je technicky a ekonomicky náročné vytvoriť novú elektrickú prípojku.

 Pri vjazdoch do Brezna zasa osadili nové tabule, ktoré opäť o niečo viac zatraktívnia centrum Horehronia. Pozornosť návštevníkov pútajú nielen počas dňa, ale vďaka výraznému podsvieteniu aj v noci.

 

Obnovy sa dočkala aj plaváreň

Spomenúť isto treba plaváreň, ktorej severozápadná časť prešla radikálnou zmenou. S obnovou zvyšnej časti mesto chce pokračovať aj tento rok, všetko však závisí od finančných možností samosprávy. „Presklené stupňovité výplne nahradili plastové okná a zvislá izolačná vrstva, vďaka ktorým sa znížia náklady na prevádzku. Zateplili sme tiež strechu nad šatňami.“ Pribudli aj ďalšie novinky, na zimnom štadióne systém na ohrev vody do rolby prostredníctvom odpadového tepla, čiastočne bola obnovená strojovňa a rozvodný kanál chladenia.“

 

Techničiari mnohokrát poskytli pomocnú ruku

Popri množstve prác, ktorým sa Technické služby počas roka venovali, opravili aj šatnicu v mestskom dome kultúry, zveľadili okolité priestory, spolupracovali pri sťahovaní materských škôl, terénnych úpravách a opravách chodníkov a schodov v Materskej škole na Ulici Dr. Clementisa, obnovili drevo na moste ponad Hron k časti Hlavina, poskytli pomocnú ruku pri výstavbe cyklotrasy a vnútroblokov, ako aj pri technickom zabezpečení celoplošného testovania. Na konci roka zabezpečili zimnú údržbu komunikácií vyznačením poľných ciest a prípravou techniky a nainštalovali v celom meste vianočnú výzdobu.

 

Čo nás čaká v roku 2021

A aké aktivity čakajú techničiarov v roku 2021? Podľa slov riaditeľa, tohtoročné investície sú vyčlenené na budovanie spevnených plôch na parkovanie, čiastočnú obnovu verejného osvetlenia, osadenie ďalších solárnych lámp, priebežné opravy ciest a chodníkov, kvetinovú výsadbu a údržbu zelene.

 

 „Korona resp. opatrenia obmedzili, nateraz znemožnili ponúkať športové a kultúrne služby. Veríme však, že len čo nastane priaznivejšie obdobie, opäť naše mesto ožije a všetci sa budeme môcť tešiť na tradičné podujatia. Ostatné služby tak, ako po minulé roky, ponúkame v rámci možností, podľa toho, ako nám to dovolí momentálna pandemická situácia,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

08.02.2023 10:49:14 Mesto Brezno

Technické služby boli v uliciach od skorého rána, aby zabezpečili schodnosť komunikácií v meste

Snehová nádielka v Brezne bola uplynulý týždeň štedrá. Technické služby od skorých ranných hodín robili maximum pre ...

08.02.2023 10:48:17 Mesto Brezno

Na pôde radnice privítali žiakov základnej školy

Žiaci Základnej školy Pionierska 2 zažili prvý kontakt so samosprávou. V obradnej sieni ich privítal viceprimátor, s ktorým ...

08.02.2023 10:46:00 Mesto Brezno

Aj výrub stromov má svoje pravidlá

Technické služby Brezno každoročne vykonávajú výrub drevín, a to v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. ...

08.02.2023 10:44:24 Mesto Brezno

Župan s krajskými poslancami odsúdil nepravdivú komunikáciu a neistotu okolo reformy nemocníc

V posledný januárový utorok sa konal tlačový brífing predsedu BBSK Ondreja Luntera k reforme nemocníc, medzi nimi ...

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...