Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Zverejnené: 18.01.2021 12:34:04
obr: Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar poznačil začiatok pandémie a opatreniam sa museli prispôsobiť aj Technické služby Brezno, hlavne čo sa týka odvozu komunálneho odpadu a čistenia mesta. Napriek stále nepriaznivej situácii okrem iných činností pokračovať budú aj v opravách ciest, chodníkov, budovaní spevnených plôch či v údržbe zelene.

 

BREZNO. Technické služby Brezno ako celok prispievajú k fungovaniu a rozvoju nášho mesta.

 

Upratovanie posilnili v poodbedňajších hodinách

Zvýšená hygiena a časté čistenie verejných priestorov sú základnou prevenciou v boji proti šíreniu koronavírusu. Vlani Technické služby dezinfikovali kontajnerové stojiská a kontajnery, smetné nádoby, ako aj detské ihriská, v čom plánujú pokračovať aj tento rok. Ako uviedol riaditeľ Lukáš Jeremiáš, posilnili upratovanie mesta v poobedňajších hodinách aj napriek tomu, že situácia spojená s Covid-19 spôsobila pokles aktivačných pracovníkov, ako i ďalších zamestnaných prostredníctvom projektov z úradu práce.

 

Vlaňajšou novinkou sú lúčne kvety

Techničiari vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta. Venovali sa údržbe mestskej zelene, koseniu trávnatých plôch, výrubu drevín, ktorých do konca marca roku 2020 vykonali 47 podľa požiadaviek občanov, ale aj stavu drevín a budúcich investícií.

 „Myslím, že obyvateľov mesta isto potešila minuloročná novinka, ktorou sú lúčne kvety vysadené na Ulici ČSA pod centrom S1. Okrem okrasnej funkcie majú aj funkciu izolačnej zelene medzi cestou a chodníkom. V tomto trende plánujeme pokračovať aj tento rok. Pustili sme sa tiež do postupnej renovácie lavičiek v celom meste. Začali sme v centre Brezna výmenou drevených prvkov sedacích častí na námestí pri kostole a povrchovou úpravou prešli aj atypické lavičky na nábreží Hrona. Aj tejto činnosti sa budeme venovať naďalej, v prípade potreby doplníme úplne nové sedenie.“

 

Opravovali cesty, chodníky, vybudovali ďalšie spevnené plochy

Technické služby realizovali aj opravu miestnych komunikácií, poľných ciest, ktoré poškodili intenzívne zrážky, upravili a kompletne vyasfaltovali cestu na NDH, opravili chodníky pred mestským domom kultúry, okresným súdom, na sídlisku ŠLN, starom cintoríne či vybudovali odvodňovací rigol v miestnej časti Podkoreňová.

 Zámer breznianskej radnice, skvalitniť parkovanie v meste, sa naplnil. V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry samospráva pokračuje v rozširovaní parkovacích miest. Vlani techničiari vybudovali ďalšie spevnené plochy, a to vo vnútrobloku na Malinovského ulici pod tržnicou, ktorá pozostáva z 15 parkovacích miest, jedno je určené pre vozidlá zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ako aj za okresným súdom.

 

Pribudli ďalšie kontajnerové stojiská a hnedé kontajnery

Mesto sa ešte v roku 2015 rozhodlo pre jednoznačné riešenie, ako zabrániť znečisťovaniu okolia asociálnymi živlami a prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu. Postupne začalo budovať kontajnerové stojiská, a tak k jestvujúcim 35 minulý rok pribudli ďalšie 4, ktoré Technické služby vybudovali na uliciach Clementisovej a Malinovského. Pristúpili tiež k inovatívnemu riešeniu. Na stojisku pre bytové domy 26 až 31 na Ulici MPČĽ vymenili klasický zámok za elektronický. Obyvatelia si tak už vstupnú bránu odomknú priložením čipového kľúča. V prípade, že sa táto technológia osvedčí, postupne pristúpia k tomuto kroku v celom Brezne. Do kontajnerových stojísk rozmiestnili hnedé kontajnery, určené na zelený bioodpad z domácností, ktorý odvážajú na kompostáreň.

 

Vstupy do mesta krášlia originálne tabule

Minulý rok popri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení a výmene starého vedenia sa pustili aj do rozširovania siete verejného osvetlenia. Postupne začali inštalovať solárne lampy v odľahlých častiach mesta, kde je technicky a ekonomicky náročné vytvoriť novú elektrickú prípojku.

 Pri vjazdoch do Brezna zasa osadili nové tabule, ktoré opäť o niečo viac zatraktívnia centrum Horehronia. Pozornosť návštevníkov pútajú nielen počas dňa, ale vďaka výraznému podsvieteniu aj v noci.

 

Obnovy sa dočkala aj plaváreň

Spomenúť isto treba plaváreň, ktorej severozápadná časť prešla radikálnou zmenou. S obnovou zvyšnej časti mesto chce pokračovať aj tento rok, všetko však závisí od finančných možností samosprávy. „Presklené stupňovité výplne nahradili plastové okná a zvislá izolačná vrstva, vďaka ktorým sa znížia náklady na prevádzku. Zateplili sme tiež strechu nad šatňami.“ Pribudli aj ďalšie novinky, na zimnom štadióne systém na ohrev vody do rolby prostredníctvom odpadového tepla, čiastočne bola obnovená strojovňa a rozvodný kanál chladenia.“

 

Techničiari mnohokrát poskytli pomocnú ruku

Popri množstve prác, ktorým sa Technické služby počas roka venovali, opravili aj šatnicu v mestskom dome kultúry, zveľadili okolité priestory, spolupracovali pri sťahovaní materských škôl, terénnych úpravách a opravách chodníkov a schodov v Materskej škole na Ulici Dr. Clementisa, obnovili drevo na moste ponad Hron k časti Hlavina, poskytli pomocnú ruku pri výstavbe cyklotrasy a vnútroblokov, ako aj pri technickom zabezpečení celoplošného testovania. Na konci roka zabezpečili zimnú údržbu komunikácií vyznačením poľných ciest a prípravou techniky a nainštalovali v celom meste vianočnú výzdobu.

 

Čo nás čaká v roku 2021

A aké aktivity čakajú techničiarov v roku 2021? Podľa slov riaditeľa, tohtoročné investície sú vyčlenené na budovanie spevnených plôch na parkovanie, čiastočnú obnovu verejného osvetlenia, osadenie ďalších solárnych lámp, priebežné opravy ciest a chodníkov, kvetinovú výsadbu a údržbu zelene.

 

 „Korona resp. opatrenia obmedzili, nateraz znemožnili ponúkať športové a kultúrne služby. Veríme však, že len čo nastane priaznivejšie obdobie, opäť naše mesto ožije a všetci sa budeme môcť tešiť na tradičné podujatia. Ostatné služby tak, ako po minulé roky, ponúkame v rámci možností, podľa toho, ako nám to dovolí momentálna pandemická situácia,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

03.10.2023 13:04:01 Mesto Brezno

Voda spieva pozná víťazov. Špeciálne ocenenie in memoriam udelili ujovi Libičovi

Studničkár ujo Libič stále žije v našich srdciach a spomienkach. Záslužnú činnosť vzácneho a múdreho človeka ...

02.10.2023 16:02:16 Mesto Brezno

Parlamentné voľby vyhral Smer. Podporu získal aj v mnohých obciach okresu Brezno

  Na Slovensku je rozhodnuté.  Do parlamentu sa dostane šesť strán a jedna koalícia. V 66 okrskoch ...

02.10.2023 12:42:26 Mesto Brezno

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení ...

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...