Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Zverejnené: 18.01.2021 12:34:04
obr: Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar poznačil začiatok pandémie a opatreniam sa museli prispôsobiť aj Technické služby Brezno, hlavne čo sa týka odvozu komunálneho odpadu a čistenia mesta. Napriek stále nepriaznivej situácii okrem iných činností pokračovať budú aj v opravách ciest, chodníkov, budovaní spevnených plôch či v údržbe zelene.

 

BREZNO. Technické služby Brezno ako celok prispievajú k fungovaniu a rozvoju nášho mesta.

 

Upratovanie posilnili v poodbedňajších hodinách

Zvýšená hygiena a časté čistenie verejných priestorov sú základnou prevenciou v boji proti šíreniu koronavírusu. Vlani Technické služby dezinfikovali kontajnerové stojiská a kontajnery, smetné nádoby, ako aj detské ihriská, v čom plánujú pokračovať aj tento rok. Ako uviedol riaditeľ Lukáš Jeremiáš, posilnili upratovanie mesta v poobedňajších hodinách aj napriek tomu, že situácia spojená s Covid-19 spôsobila pokles aktivačných pracovníkov, ako i ďalších zamestnaných prostredníctvom projektov z úradu práce.

 

Vlaňajšou novinkou sú lúčne kvety

Techničiari vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta. Venovali sa údržbe mestskej zelene, koseniu trávnatých plôch, výrubu drevín, ktorých do konca marca roku 2020 vykonali 47 podľa požiadaviek občanov, ale aj stavu drevín a budúcich investícií.

 „Myslím, že obyvateľov mesta isto potešila minuloročná novinka, ktorou sú lúčne kvety vysadené na Ulici ČSA pod centrom S1. Okrem okrasnej funkcie majú aj funkciu izolačnej zelene medzi cestou a chodníkom. V tomto trende plánujeme pokračovať aj tento rok. Pustili sme sa tiež do postupnej renovácie lavičiek v celom meste. Začali sme v centre Brezna výmenou drevených prvkov sedacích častí na námestí pri kostole a povrchovou úpravou prešli aj atypické lavičky na nábreží Hrona. Aj tejto činnosti sa budeme venovať naďalej, v prípade potreby doplníme úplne nové sedenie.“

 

Opravovali cesty, chodníky, vybudovali ďalšie spevnené plochy

Technické služby realizovali aj opravu miestnych komunikácií, poľných ciest, ktoré poškodili intenzívne zrážky, upravili a kompletne vyasfaltovali cestu na NDH, opravili chodníky pred mestským domom kultúry, okresným súdom, na sídlisku ŠLN, starom cintoríne či vybudovali odvodňovací rigol v miestnej časti Podkoreňová.

 Zámer breznianskej radnice, skvalitniť parkovanie v meste, sa naplnil. V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry samospráva pokračuje v rozširovaní parkovacích miest. Vlani techničiari vybudovali ďalšie spevnené plochy, a to vo vnútrobloku na Malinovského ulici pod tržnicou, ktorá pozostáva z 15 parkovacích miest, jedno je určené pre vozidlá zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ako aj za okresným súdom.

 

Pribudli ďalšie kontajnerové stojiská a hnedé kontajnery

Mesto sa ešte v roku 2015 rozhodlo pre jednoznačné riešenie, ako zabrániť znečisťovaniu okolia asociálnymi živlami a prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu. Postupne začalo budovať kontajnerové stojiská, a tak k jestvujúcim 35 minulý rok pribudli ďalšie 4, ktoré Technické služby vybudovali na uliciach Clementisovej a Malinovského. Pristúpili tiež k inovatívnemu riešeniu. Na stojisku pre bytové domy 26 až 31 na Ulici MPČĽ vymenili klasický zámok za elektronický. Obyvatelia si tak už vstupnú bránu odomknú priložením čipového kľúča. V prípade, že sa táto technológia osvedčí, postupne pristúpia k tomuto kroku v celom Brezne. Do kontajnerových stojísk rozmiestnili hnedé kontajnery, určené na zelený bioodpad z domácností, ktorý odvážajú na kompostáreň.

 

Vstupy do mesta krášlia originálne tabule

Minulý rok popri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení a výmene starého vedenia sa pustili aj do rozširovania siete verejného osvetlenia. Postupne začali inštalovať solárne lampy v odľahlých častiach mesta, kde je technicky a ekonomicky náročné vytvoriť novú elektrickú prípojku.

 Pri vjazdoch do Brezna zasa osadili nové tabule, ktoré opäť o niečo viac zatraktívnia centrum Horehronia. Pozornosť návštevníkov pútajú nielen počas dňa, ale vďaka výraznému podsvieteniu aj v noci.

 

Obnovy sa dočkala aj plaváreň

Spomenúť isto treba plaváreň, ktorej severozápadná časť prešla radikálnou zmenou. S obnovou zvyšnej časti mesto chce pokračovať aj tento rok, všetko však závisí od finančných možností samosprávy. „Presklené stupňovité výplne nahradili plastové okná a zvislá izolačná vrstva, vďaka ktorým sa znížia náklady na prevádzku. Zateplili sme tiež strechu nad šatňami.“ Pribudli aj ďalšie novinky, na zimnom štadióne systém na ohrev vody do rolby prostredníctvom odpadového tepla, čiastočne bola obnovená strojovňa a rozvodný kanál chladenia.“

 

Techničiari mnohokrát poskytli pomocnú ruku

Popri množstve prác, ktorým sa Technické služby počas roka venovali, opravili aj šatnicu v mestskom dome kultúry, zveľadili okolité priestory, spolupracovali pri sťahovaní materských škôl, terénnych úpravách a opravách chodníkov a schodov v Materskej škole na Ulici Dr. Clementisa, obnovili drevo na moste ponad Hron k časti Hlavina, poskytli pomocnú ruku pri výstavbe cyklotrasy a vnútroblokov, ako aj pri technickom zabezpečení celoplošného testovania. Na konci roka zabezpečili zimnú údržbu komunikácií vyznačením poľných ciest a prípravou techniky a nainštalovali v celom meste vianočnú výzdobu.

 

Čo nás čaká v roku 2021

A aké aktivity čakajú techničiarov v roku 2021? Podľa slov riaditeľa, tohtoročné investície sú vyčlenené na budovanie spevnených plôch na parkovanie, čiastočnú obnovu verejného osvetlenia, osadenie ďalších solárnych lámp, priebežné opravy ciest a chodníkov, kvetinovú výsadbu a údržbu zelene.

 

 „Korona resp. opatrenia obmedzili, nateraz znemožnili ponúkať športové a kultúrne služby. Veríme však, že len čo nastane priaznivejšie obdobie, opäť naše mesto ožije a všetci sa budeme môcť tešiť na tradičné podujatia. Ostatné služby tak, ako po minulé roky, ponúkame v rámci možností, podľa toho, ako nám to dovolí momentálna pandemická situácia,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...