Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Napriek prísnym opatreniam sa pohrebné obrady v Brezne konajú čo najdôstojnejšie

Zverejnené: 23.03.2020 09:47:22
obr: Napriek prísnym opatreniam sa pohrebné obrady v Brezne konajú čo najdôstojnejšie

 Dvere kostolov sa zatvorili. Aj cirkev pristúpila k opatreniam, ktoré by mali zabrániť šíreniu koronavírusu. Pohreby sa podľa usmernenia konať musia, treba však dodržiavať všetky odporúčané pravidlá hygieny a správania sa. O podrobnejšie informácie sme požiadali predstaviteľov cirkví v Brezne.

 

Ako vaša cirkev vníma mimoriadny stav na Slovensku?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: - S ničím podobným sme sa v našej cirkvi nestretli desiatky rokov. Je to neštandardná situácia, ale keďže aj náš evanjelický kostol v Brezne navštevujú hlavne starší ľudia, teda najohrozenejšia skupina  populácie, dočasné obmedzenie bohoslužieb ako prevencia pred prenosom vírusu bolo nevyhnutným a potrebným opatrením. Aj keď mne osobne a isto aj účastníkom služieb Božích spoločenstvo bratov a sestier a spoločenstvo s Božím slovom veľmi chýba, musíme sa správať zodpovedne. Verím, že všetky preventívne opatrenia budú účinné a že sa budeme môcť čo najskôr vrátiť späť k nášmu bežnému životu - osobnému i v cirkevnom zbore.

 

Dekan rímskokatolíckej cirkvi Dušan Lukáč: - Je to pre nás nezvyklé. Spočiatku sa ľudia trocha búrili, navrhovali rôzne riešenia, ale po jasnom stanovisku konferencie biskupov sme ľuďom často aj telefonicky alebo cez sms vysvetľovali dôležitosť prijať túto situáciu a povzbudzovali sme ich zvládnuť to.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: - Dostali sme usmernenia od nášho biskupa vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa a snažíme sa v tejto situácii podľa možnosti nimi riadiť a usmerniť veriacich. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos – (internetový prenos), TV Lux, Rádio Lumen. Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

 

Napriek vážnej situácii, pohreby sa zachovať musia. Ako riešite vysluhovanie tohto obradu?  

 

Radim Pačmár: - Pri pohreboch v tejto situácii sme v Brezne konfrontovaní s dvoma situáciami, ktoré musíme vyriešiť: a) Na základe uznesenia zborového konventu z minulého roku sa evanjelické pohreby v Brezne konajú len v kostole. Táto situácia to ale neumožňuje. b) Keďže Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku nemá vypracovaný pohrebný bohoslužobný poriadok pre situácie, ako je táto, pohrebné obrady po dohode s rodinou skracujem na nevyhnutné minimum so zachovaním najdôležitejších súčastí pohrebnej bohoslužby. Keďže v našom cirkevnom zbore nie je až taký veľký počet pohrebov, ku každému jednému, ktorý v tejto situácii bude, som sa rozhodol zvoliť individuálny prístup. Na mieste vykonania pohrebného obradu a na stvárnení obradu sa podľa možností a požiadaviek dohodnem s rodinou a pohrebnou službou, aby sme zachovali dôstojnosť rozlúčky a zároveň dodržali preventívne opatrenia.

 

Dušan Lukáč: - Pohreby sa snažíme zariaďovať v súlade s nariadením hlavného hygienika, ktoré nám potvrdil aj biskupský úrad. V tomto smere nám vychádzajú v ústrety aj pohrebné služby (a naopak aj my im), s ktorými sa snažíme dohodnúť na spoločnom postupe a riešení tak, aby sme obrady mohli konať čo najdôstojnejšie a pritom neporušovať stanovené nariadenia. Chápu to aj pozostalí a v tomto smere sú ochotní prijať aj kompromis.

Ján Kovaľ: - Čo sa týka pohrebov, treba ich vykonať s obmedzeným množstvom ľudí, podľa možnosti v kruhu najbližšej rodiny.

 

Koľko pohrebov v Brezne ste počas posledných dní odslúžili a ako prebiehali?

 

Radim Pačmár: - Od 9. do 15. marca sa konali 4 pohreby, z toho 3 v Brezne a 1 na Horehroní. Keďže v Brezne boli začiatkom týždňa, uskutočnili sa v kostole podľa štandardných bohoslužobných poriadkov, ale za sprísnených hygienických podmienok (bolo odporučené, aby si ľudia nepodávali ruky a pod.). Pohreb na Horehroní sa konal v dome smútku za menšej účasti ľudí, za prísnejších hygienických podmienok, tiež podľa štandardného bohoslužobného poriadku. Minulý týždeň bol v Brezne jeden pohreb v rozlúčkovej miestnosti a obrad sa konal síce bez hudobného sprievodu a spevu, ale s modlitbami, kázňou a požehnaním za účasti úzkeho rodinného kruhu.

Dušan Lukáč:  - V minulom týždni sme za prísnejších opatrení mali dva pohreby.

 

Ján Kovaľ: - V tomto čase sme zatiaľ pohreb v našej farnosti nemali.

 

Evidujete aj sobáše, prípadne krsty? Ak áno, v akom počte sú nahlásené? Plánujete ich preložiť?

 

Radim Pačmár: - Všetky ostatné požehnávajúce alebo sviatostné výkony boli po dohode s rodinou nateraz odložené na neurčito. Každý túto situáciu chápe, za čo som veľmi vďačný.

 

Dušan Lukáč:  - Čo sa týka vysluhovania sviatosti krstu, mali sme jeden. Dohodneme sa, že treba minimalizovať účasť (štyria plus dieťa, maximálne šesť ľudí). Čo sa týka krstov, tam pracujeme skoro vždy s malým počtom ľudí a vždy si vieme dohodnúť a aj na mieste zabezpečiť prísne podmienky. Sobáš sme zatiaľ nemali, jednali sme už s jedným snúbeneckým párom o možnosti preloženia termínu na júl.

 

Ján Kovaľ: - Sobáše v čase pôstu u nás nie sú, takže tento problém nemáme. Najbližší je nahlásený na august. Krst, ak je to možné a niet vážnej príčiny, odporúčame posunúť až

pominie čas karantény. V najbližšom čase momentálne nie je nahlásený žiadny krst.

 

Ponúkate veriacim v Brezne inú formu bohoslužby bez stretávania sa v chrámoch? 

 

Radim Pačmár: - V 4. pôstnu nedeľu som zverejnil kázeň a program domácej pobožnosti v skupine ECAV Brezno na jednej sociálnej sieti. Tak to bude pokračovať až do ukončenia mimoriadnej situácie. Som si ale vedomý toho, že mnohí naši, hlavne starší návštevníci bohoslužieb, sociálne siete nepoužívajú, preto každému, kto o to prejaví záujem, rozdistribuujeme kázeň v tlačenej podobe domov. Zároveň som k dispozícii pre každého člena nášho zboru na telefóne, e-maile a na sociálnych sieťach. Neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť. 

 

Dušan Lukáč: - Veriaci v Brezne, tak ako inde, majú možnosť buď cez televíziu Lux alebo rádio Lumen zúčastňovať sa na bohoslužbách. Vysielame nedeľnú sv. omšu o 9.15 a 10.30 v nedeľu a taktiež každodennú pobožnosť deviatnika o 19.00 v priamom prenose prostredníctvom internetu  na stránke www.brezno.fara.sk. Tak isto je denne od 7.30 do 18.00 otvorený kostol Piaristov na súkromnú modlitbu, kde od 7.30 do 8.00 a od 17.30 do 18.00  poskytujeme aj sviatosť zmierenia so svätým prijímaním. Všetko s dodržaním stanovených hygienických nariadení.

 

Ján Kovaľ: - Formou je osobná modlitba v rodine, doma a sledovanie prenosov slávenia cez médiá (TV, rádio, internet). Sviatosť zmierenia po osobnej dohode pri zachovaní ochranných opatrení  kňaza aj spovedníka. To isté platí aj o sviatosti pomazania chorých. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou a na tej je priesvitná zábrana. 

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : Peter Berčík

 


Novinkyviac

07.07.2020 08:11:34 Mesto Brezno

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných ...

06.07.2020 14:37:43 Mesto Brezno

V záhrade pri Prameni sa po dlhšom čase opäť stretli klienti denného centra

Denné centrum v Brezne opäť otvorilo svoje brány. V záhrade pri Prameni sa stretla skupinka zdravotne ...

06.07.2020 14:36:21 Mesto Brezno

Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj breznianska od 1. januára pristúpila k zvýšeniu dane z ...

06.07.2020 14:31:15 Kultúra a šport

Detská športiáda. Štartuje už túto stredu v Športovom areáli Milutína Černáka

Už 8. júla v Brezne začína Detská športiáda. Cieľom mesta je, aby deti vymenili mobily a ...

29.06.2020 15:10:51 Kultúra a šport

Pohár primátora putuje do „Chorvátska“

V poslednú júnovú sobotu sa na multifunkčnom ihrisku v mestskej časti Mazorníkovo stretlo osem tímov z Brezna a blízkeho regiónu, ...

29.06.2020 15:09:30 Kultúra a šport

Kúpalisko napokon postavia pri plavárni

Mesto svoj zámer vybudovať kúpalisko na nábreží Hrona prehodnotilo po tom, čo projekt presiahol plánovaný rozpočet ...

29.06.2020 14:52:25 Mesto Brezno

Technické služby postupne pristavujú veľkoobjemové kontajnery

Počas najbližších dní sa v Brezne môžu bezplatne zbaviť objemného odpadu, ktorý doma len zavadzia. Na ...

29.06.2020 14:50:43 Mesto Brezno

Na detských ihriskách v Brezne namontujú plachty proti slnku

Ostré slnko v letných dňoch už nemusí rodičov s malými deťmi obmedzovať, aby chodili na pieskoviská.  ...

29.06.2020 14:49:20 Mesto Brezno

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 ...

29.06.2020 14:48:10 Kultúra a šport

Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto

Počas prázdnin bude v meste veselo. Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto. Tešiť sa môžete ...

29.06.2020 14:46:40 Mesto Brezno

Primátor zablahoželal 100-ročnej jubilantke Ružene Wonkovej

Obyvateľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Luna v Brezne Ružena Wonková oslávila úctyhodných sto rokov. Pri tejto ...

23.06.2020 15:00:08 Kultúra a šport

Seniori z Prameňa sa opäť začínajú venovať aktivitám, zatiaľ len v priestoroch záhrady

So zlepšením situácie došlo aj k uvoľneniu opatrení. V rámci nich na Slovensku otvorili denné stacionáre ...