Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Napriek prísnym opatreniam sa pohrebné obrady v Brezne konajú čo najdôstojnejšie

Zverejnené: 23.03.2020 09:47:22
obr: Napriek prísnym opatreniam sa pohrebné obrady v Brezne konajú čo najdôstojnejšie

 Dvere kostolov sa zatvorili. Aj cirkev pristúpila k opatreniam, ktoré by mali zabrániť šíreniu koronavírusu. Pohreby sa podľa usmernenia konať musia, treba však dodržiavať všetky odporúčané pravidlá hygieny a správania sa. O podrobnejšie informácie sme požiadali predstaviteľov cirkví v Brezne.

 

Ako vaša cirkev vníma mimoriadny stav na Slovensku?

 

Evanjelický farár Radim Pačmár: - S ničím podobným sme sa v našej cirkvi nestretli desiatky rokov. Je to neštandardná situácia, ale keďže aj náš evanjelický kostol v Brezne navštevujú hlavne starší ľudia, teda najohrozenejšia skupina  populácie, dočasné obmedzenie bohoslužieb ako prevencia pred prenosom vírusu bolo nevyhnutným a potrebným opatrením. Aj keď mne osobne a isto aj účastníkom služieb Božích spoločenstvo bratov a sestier a spoločenstvo s Božím slovom veľmi chýba, musíme sa správať zodpovedne. Verím, že všetky preventívne opatrenia budú účinné a že sa budeme môcť čo najskôr vrátiť späť k nášmu bežnému životu - osobnému i v cirkevnom zbore.

 

Dekan rímskokatolíckej cirkvi Dušan Lukáč: - Je to pre nás nezvyklé. Spočiatku sa ľudia trocha búrili, navrhovali rôzne riešenia, ale po jasnom stanovisku konferencie biskupov sme ľuďom často aj telefonicky alebo cez sms vysvetľovali dôležitosť prijať túto situáciu a povzbudzovali sme ich zvládnuť to.

 

Gréckokatolícky farár Ján Kovaľ: - Dostali sme usmernenia od nášho biskupa vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa a snažíme sa v tejto situácii podľa možnosti nimi riadiť a usmerniť veriacich. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos – (internetový prenos), TV Lux, Rádio Lumen. Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

 

Napriek vážnej situácii, pohreby sa zachovať musia. Ako riešite vysluhovanie tohto obradu?  

 

Radim Pačmár: - Pri pohreboch v tejto situácii sme v Brezne konfrontovaní s dvoma situáciami, ktoré musíme vyriešiť: a) Na základe uznesenia zborového konventu z minulého roku sa evanjelické pohreby v Brezne konajú len v kostole. Táto situácia to ale neumožňuje. b) Keďže Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku nemá vypracovaný pohrebný bohoslužobný poriadok pre situácie, ako je táto, pohrebné obrady po dohode s rodinou skracujem na nevyhnutné minimum so zachovaním najdôležitejších súčastí pohrebnej bohoslužby. Keďže v našom cirkevnom zbore nie je až taký veľký počet pohrebov, ku každému jednému, ktorý v tejto situácii bude, som sa rozhodol zvoliť individuálny prístup. Na mieste vykonania pohrebného obradu a na stvárnení obradu sa podľa možností a požiadaviek dohodnem s rodinou a pohrebnou službou, aby sme zachovali dôstojnosť rozlúčky a zároveň dodržali preventívne opatrenia.

 

Dušan Lukáč: - Pohreby sa snažíme zariaďovať v súlade s nariadením hlavného hygienika, ktoré nám potvrdil aj biskupský úrad. V tomto smere nám vychádzajú v ústrety aj pohrebné služby (a naopak aj my im), s ktorými sa snažíme dohodnúť na spoločnom postupe a riešení tak, aby sme obrady mohli konať čo najdôstojnejšie a pritom neporušovať stanovené nariadenia. Chápu to aj pozostalí a v tomto smere sú ochotní prijať aj kompromis.

Ján Kovaľ: - Čo sa týka pohrebov, treba ich vykonať s obmedzeným množstvom ľudí, podľa možnosti v kruhu najbližšej rodiny.

 

Koľko pohrebov v Brezne ste počas posledných dní odslúžili a ako prebiehali?

 

Radim Pačmár: - Od 9. do 15. marca sa konali 4 pohreby, z toho 3 v Brezne a 1 na Horehroní. Keďže v Brezne boli začiatkom týždňa, uskutočnili sa v kostole podľa štandardných bohoslužobných poriadkov, ale za sprísnených hygienických podmienok (bolo odporučené, aby si ľudia nepodávali ruky a pod.). Pohreb na Horehroní sa konal v dome smútku za menšej účasti ľudí, za prísnejších hygienických podmienok, tiež podľa štandardného bohoslužobného poriadku. Minulý týždeň bol v Brezne jeden pohreb v rozlúčkovej miestnosti a obrad sa konal síce bez hudobného sprievodu a spevu, ale s modlitbami, kázňou a požehnaním za účasti úzkeho rodinného kruhu.

Dušan Lukáč:  - V minulom týždni sme za prísnejších opatrení mali dva pohreby.

 

Ján Kovaľ: - V tomto čase sme zatiaľ pohreb v našej farnosti nemali.

 

Evidujete aj sobáše, prípadne krsty? Ak áno, v akom počte sú nahlásené? Plánujete ich preložiť?

 

Radim Pačmár: - Všetky ostatné požehnávajúce alebo sviatostné výkony boli po dohode s rodinou nateraz odložené na neurčito. Každý túto situáciu chápe, za čo som veľmi vďačný.

 

Dušan Lukáč:  - Čo sa týka vysluhovania sviatosti krstu, mali sme jeden. Dohodneme sa, že treba minimalizovať účasť (štyria plus dieťa, maximálne šesť ľudí). Čo sa týka krstov, tam pracujeme skoro vždy s malým počtom ľudí a vždy si vieme dohodnúť a aj na mieste zabezpečiť prísne podmienky. Sobáš sme zatiaľ nemali, jednali sme už s jedným snúbeneckým párom o možnosti preloženia termínu na júl.

 

Ján Kovaľ: - Sobáše v čase pôstu u nás nie sú, takže tento problém nemáme. Najbližší je nahlásený na august. Krst, ak je to možné a niet vážnej príčiny, odporúčame posunúť až

pominie čas karantény. V najbližšom čase momentálne nie je nahlásený žiadny krst.

 

Ponúkate veriacim v Brezne inú formu bohoslužby bez stretávania sa v chrámoch? 

 

Radim Pačmár: - V 4. pôstnu nedeľu som zverejnil kázeň a program domácej pobožnosti v skupine ECAV Brezno na jednej sociálnej sieti. Tak to bude pokračovať až do ukončenia mimoriadnej situácie. Som si ale vedomý toho, že mnohí naši, hlavne starší návštevníci bohoslužieb, sociálne siete nepoužívajú, preto každému, kto o to prejaví záujem, rozdistribuujeme kázeň v tlačenej podobe domov. Zároveň som k dispozícii pre každého člena nášho zboru na telefóne, e-maile a na sociálnych sieťach. Neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť. 

 

Dušan Lukáč: - Veriaci v Brezne, tak ako inde, majú možnosť buď cez televíziu Lux alebo rádio Lumen zúčastňovať sa na bohoslužbách. Vysielame nedeľnú sv. omšu o 9.15 a 10.30 v nedeľu a taktiež každodennú pobožnosť deviatnika o 19.00 v priamom prenose prostredníctvom internetu  na stránke www.brezno.fara.sk. Tak isto je denne od 7.30 do 18.00 otvorený kostol Piaristov na súkromnú modlitbu, kde od 7.30 do 8.00 a od 17.30 do 18.00  poskytujeme aj sviatosť zmierenia so svätým prijímaním. Všetko s dodržaním stanovených hygienických nariadení.

 

Ján Kovaľ: - Formou je osobná modlitba v rodine, doma a sledovanie prenosov slávenia cez médiá (TV, rádio, internet). Sviatosť zmierenia po osobnej dohode pri zachovaní ochranných opatrení  kňaza aj spovedníka. To isté platí aj o sviatosti pomazania chorých. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou a na tej je priesvitná zábrana. 

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : Peter Berčík

 


Novinkyviac

24.05.2024 15:34:47 Kultúra a šport

Zochovu divadelnú Revúcu si breznianski chalupkovci budú dobre pamätať

Chalupkovci z Brezna žnú jeden úspech za druhým.  V kategórii dospelých aj divadla mladých na Zochovej divadelnej ...

24.05.2024 15:33:42 Mesto Brezno

Na radnici zablahoželali jubilantom seniorom k ich sviatku

Primátor zablahoželal seniorom k vzácnym životným jubileám. Oslávencom vyjadril úctu a vďaku za ich plodné roky, doterajšiu činnosť ...

24.05.2024 15:31:50 Kultúra a šport

Na nábreží Hrona čoskoro pribudne nové multifunkčné ihrisko K Park

V modernom športovo-oddychovom areáli návštevníci nájdu lezeckú stenu, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, workoutovú zónu, ale aj ...

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...